Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Sdu Commentaar Erfrecht (Boek 4 BW c.a.) 2020-2021

Gebonden Nederlands 2020 9789012405515
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Sdu Commentaar Erfrecht (Boek 4 BW c.a.) bevat praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van Boek 4 BW, de belangrijkste artikelen uit de Erfrechtverordening en een selectie uit andere aanverwante regelingen.

In deze editie van Sdu Commentaar Erfrecht (Boek 4 BW c.a.) zijn, naast de artikelen uit Boek 4 BW en de Erfrechtverordening, relevante artikelen opgenomen uit Boek 7 en Boek 10, alsmede de artikelen uit het Haags Testamentsvormenverdrag.

De wetteksten en bijbehorende commentaren zijn artikelsgewijs opgenomen zodat u relevante informatie snel en gemakkelijk kunt vinden. Auteurs en redactie hebben ernaar gestreefd om u aan de hand van de Parlementaire Geschiedenis zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van een artikel, relevante jurisprudentie en samenhang met andere wetsartikelen. Op opmaat.sdu.nl wordt het commentaar actueel gehouden en wordt nieuwe jurisprudentie toegevoegd. Via de links klikt u direct door naar andere regelingen, artikelen en uitspraken.

Aan Sdu Commentaar Erfrecht (Boek 4 BW c.a.) hebben gerenommeerde auteurs uit praktijk en wetenschap meegewerkt.

Specificaties

ISBN13:9789012405515
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1076
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:19-11-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Erfrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V
Redactie / VII
Auteurs / IX
Oud auteurs / XI
Ten geleide / XIII
Inhoudsopgave / XVII

De nummers verwijzen naar de paginanummers van de commentaren

ERFRECHT

Burgerlijk Wetboek Boek 4 - Erfrecht
Titel 1 - Algemene bepalingen - artikel 1 t/m 8 / 1
Titel 2 - Erfopvolging bij versterf - artikel 9 t/m 12 / 23
Titel 3 - Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten / 51
Afdeling 1: Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen - artikel 13 t/m 27 / 53
Afdeling 2: Andere wettelijke rechten - artikel 28 t/m 41 / 138
Titel 4: Uiterste willen / 185
Afdeling 1: Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen - artikel 42 t/m 54 / 187
Afdeling 2: Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen genieten - artikel 55 t/m 62 / 222
Afdeling 3: Legitieme portie - artikel 63 t/m 92 / 246
Afdeling 4: Vorm van uiterste willen - artikel 93 t/m 110 / 303
Afdeling 5: Herroeping van uiterste wilsbeschikkingen - artikel 111 t/m 114 / 339
Titel 5 - Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen / 343
Afdeling 1: Erfstellingen - artikel 115-116 / 345
Afdeling 2: Legaten - artikel 117 t/m 129 / 346
Afdeling 3: Testamentaire lasten - artikel 130 t/m 134 / 387
Afdeling 4: Stichtingen - artikel 135 /396
Afdeling 5: Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde - artikel 136 - 141 / 400
Afdeling 6: Executeurs - artikel 142 t/m 152 / 418
Afdeling 7: Testamentair bewind - artikel 153 t/m 181 / 445
Titel 6: Gevolgen van de erfopvolging / 505
Afdeling 1: Algemene bepalingen - artikel 182-189 / 507
Afdeling 2: Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten - artikel 190-201 / 542
Afdeling 3: Vereffening van de nalatenschap - artikel 202-226 / 577
Afdeling 4: Verdeling van de nalatenschap - artikel 227 t/m 233 / 688

Burgerlijk Wetboek Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 7: De wettelijke gemeenschap van goederen / 699
Afdeling 3: Ontbinding van de gemeenschap - artikel 101 t/m 108 / 701

Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Vermogensrecht
Afdeling 1: Algemene bepalingen - artikel 166 t/m 188 / 715
Afdeling 2: Enige bijzondere gemeenschappen - artikel 189 t/m 194 / 762
Afdeling 3: Nietige en vernietigbare verdelingen - artikel 195 t/m 200 / 768

Burgerlijk Wetboek Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 3: Schenking - artikel 175 t/m 188 / 779

PROCESRECHT

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - Eerste Boek – De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad
Eerste titel - Algemene bepalingen - artikel 2, 3, 6, 8 / 813
Eerste titel - Algemene bepalingen - artikel 53, 54 / 815
Tweede titel - Dagvaardingsprocedure en verzoekschriftprocedure - artikel 104, 268 / 819
Derde titel - Het kort geding - artikel 225 t/m 228 / 820

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - Derde Boek - Van rechtspleging van onderscheiden aard
Tweede titel - Van de verzegeling en van ontzegeling - artikel 658 t/m 670 / 821
Tweede titel - Van boedelbeschrijving - artikel 671, 672, 673, 675 / 824
Tweede titel - Van boedelbeschrijving artikel 674 / 825
Tweede titel - Van geschillen in verband met verzegeling, ontzegeling en boedelbeschrijving - artikel 676 / 826
Tweede titel - Rechtsmiddelen tegen beschikkingen in procedures betreffende een nalatenschap - artikel 676a, 676b / 826
Tweede titel - Van de verdeling van een gemeenschap - artikel 677 t/m 680 / 828

Besluit Boedelregister
Artikel 1 t/m 10 / 831

IPR

Burgerlijk Wetboek Boek 10 - Internationaal privaatrecht
Titel 12: Erfrecht - artikel 145 t/m 152 / 839

Haags Testamentsvormenverdrag 1961
Artikel 1 t/m 8, 9-13, 14-20 / 861

Europese Erfrechtverordening VO (EU) nr. 650/2012
Preambule – artikel 0 / 879
Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied en definities artikel 1 t/m 3 / 893
Hoofdstuk 2 - Bevoegdheid - artikel 4 t/m 19 / 901
Hoofdstuk 3 - Toepasselijk recht - artikel 20 t/m 38, 83 / 922

VARIA

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
Artikel 1 t/m 36, 26 / 951

Wet op het notarisambt
Titel I: Begripsbepalingen - artikel 1 / 969
Titel II: Ambt, bevoegdheid, benoeming en ontslag van de notaris - artikel 2 t/m 13 / 969
Titel III: De uitoefening van het notarisambt - artikel 16 t/m 22 / 971
Titel V: De akten, minuten, grossen en afschriften - artikel 16 t/m 22 / 974

Wet op het centraal testamentenregister
Artikel 1 t/m 8 / 983

Kadasterwet
Hoofdstuk 2: Openbare registers voor registergoederen
Titel 2: Vereisten met betrekking tot in te schrijven stukken
Afdeling 1: Algemene vereisten waaraan in te schrijven stukken moeten voldoen - artikel 18 t/m 23 / 999
Afdeling 2: Vereisten waaraan ter inschrijving aangeboden stukken moeten voldoen in verband met de aard van het in te schrijven feit - artikel 24 t/m 37a / 1002
Afdeling 3: Vereisten waaraan stukken moeten voldoen, aangeboden ter inschrijving van het instellen van een rechtsvordering, van het indienen van een verzoek, van tegen rechterlijke uitspraken ingestelde rechtsmiddelen of van de waardeloosheid van zodanige inschrijvingen - artikel 38 t/m 40 / 1012
Afdeling 4: Overige bepalingen betreffende inschrijvingen - artikel 41 t/m 45 / 1015

Registratiewet 1970
Artikel 1 t/m 15 / 1019

Alfabetisch trefwoordenregister / 1029

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sdu Commentaar Erfrecht (Boek 4 BW c.a.) 2020-2021