Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Vervolg 'Boek 5 BW van de toekomst'

Het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten

Paperback Nederlands 2020 9789012406239
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

In dit boek presenteert de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) de ontwerpwetsvoorstellen ter verbetering van het appartementsrecht. Ten tijde van de verschijning van het themanummer WPNR-themanummer 2019/7227 waren de ontwerpwetsvoorstellen voor verbetering van het appartementsrecht nog niet gereed.

Deze ontwerpwetsvoorstellen lopen uiteen van een afzonderlijk regime voor kleine appartementencomplexen tot een bepaling die het mogelijk maakt om bij AMvB de rechtsverhouding tussen appartementseigenaars nader te bepalen. Geenszins uitsluitend voorstellen die op een breed draagvlak kunnen rekenen; wel een belangrijke aanzet voor de discussie over de toekomst van het appartementsrecht, ook waar het de verduurzamingsopgave in appartementengebouwen betreft.

De redactie is verzorgd door prof. mr. L.C.A. Verstappen en prof. mr. F.J. Vonck.

Specificaties

ISBN13:9789012406239
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:190
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:24-8-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen 13
Algemene inleiding 15
Prof. mr. L.C.A. (Leon) Verstappen en prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

I Ten geleide 19
R. (René) Brinkhuijsen, mr. I. (Ingrid) de Jong, mr. R.P.M. (Richard) de Laat, mr. A.C.W. (Astrid) Luijk-van Veldhuizen, mr. C.J.C.M. (Kees) Oomen, mr. C.N. (Claudia) Siewers en mr. dr. M.C.E. (Mechteld) van der Vleuten

IIA Een verbeterde regeling voor appartementsrechten - Ontwerpwetsvoorstel 23
Mr. dr. M.C.E. (Mechteld) van der Vleuten en mr. I. (Ingrid) de Jong
1 Inleiding 23
1.1 Achtergrond 27
2 Artikelsgewijze toelichting en reacties uit de consultatie 29
2.1 Invoering AMvB (art. 5:111 lid 1 BW) 30
2.2 Opstalrecht of erfpachtrecht op een gemeenschappelijk gedeelte (art. 5:117 lid 5 en 6 BW) 30
2.3 Opnemen grondslag voor afwijkende stemverhouding (art. 5:112 lid 2 BW) 34
2.4 Participatie van huurders in de VvE (art. 5:120, 5:121,
5:127, 5:128 BW, alsmede art. 7:715, 7:220 en 7:261 BW) 35
2.5 Aard van de bijdragen (art. 122 lid 7 BW) 47
2.6 Light regime voor de administratie van zeer kleine VvE’s (art. 5:124 BW) 48
2.7 Uniforme rechtsingang bij kantonrechter en aanpassing beroepstermijn (art. 5:124 lid 4, 5:129, 5:130, 5:138, 5:141 BW; art. 93 Rv) 50
2.8 Bruidsschat bij uitponding 56
2.9 Opt-out bij geldlening 60
2.10 Vergadertermijnen bij ondersplitsingen (art. 5:127 lid 4 BW) 61
2.11 Nadere regeling bestuur 63
2.12 Inzagerecht (art. 5:131 lid 5 en 6 BW) 64
2.13 Invoeren RvC (art. 5:133a BW) 66
2.14 Toepasselijke artikelen uit het verenigingsrecht (art. 5:135 BW) 67
2.15 Lagere eis voor vervangende machtiging bij wens tot wijziging splitsingsakte (art. 5:140 BW) 72
2.16 Faillissement van de VvE – toepasselijke bepalingen van Boek 2 BW (art. 5:144 en 5:124 BW) 73

IIB Wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter verbetering van de regeling van appartementsrechten 75

IIIA Het VvE-besluit, de invoering van een AMvB 87
Mr. C.J.C.M. (Kees) Oomen, mr. C.N. (Claudia) Siewers, mr. I. (Ingrid) de Jong en R. (René) Brinkhuijsen
1 AMvB: het VvE-besluit 87
1.1 Inleiding 87
1.2 Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 88
1.3 Flexibel instrument: Algemene Maatregel van Bestuur 95
1.4 Passeeraanwijzing voor notarissen 101
1.5 Inhoud van het voorstel 101
2 Artikelsgewijze toelichting 101
2.1 De invoering van de AMvB in de wet (art. 5:111 BW) 101
2.2 Definities (art. 1) 108
2.3 Oplaadpunten (art. 2) 108
2.4 Energie (art. 3) 110
2.5 Scootmobielen (art. 4) 111
2.6 Financiën (art. 5, 6 en 7) 112
2.7 Inzagerecht (art. 8) 116
2.8 RvC (art. 9) 116
2.9 Leidingen (art. 10) 117
2.10 Gebruik privégedeelte (art. 11) 119
2.11 Kenbaarheid huishoudelijk reglement (art. 12) 120

III B AMvB – Het VvE-besluit 121

IV Besluitvorming in VvE’s voor energiebesparende maatregelen 133
Mr. C.J.C.M. (Kees) Oomen,, mr. C.N. (Claudia) Siewers en mr. dr. M.C.E. (Mechteld) van der Vleuten
1 Inleiding 133
1.1 Beheer 135
1.2 Onderzoeksvraag 135
2 Besluitvorming in een VvE 136
2.1 Voorschriften omtrent besluitvorming uit de modelreglementen 137
2.2 Stemverhouding 137
2.3 Besluiten met een gekwalificeerde meerderheid (inclusief quorum) 138
2.4 Onderhoud en besluitvorming 139
2.5 Besluitvormingsvereisten bij besluiten tot energiebesparing141
2.6 Samenvattend schema besluitvormingsvereisten 142
3 Energiebesparende of verduurzamingsmaatregelen als uitvloeisel van regulier beheer of onderhoud 144
3.1 Voorstel 1: Afschaffen quorumvereiste 146
3.2 Voorstel 2: Volstrekte meerderheid zonder quorum voor energiebesparende en/of verduurzamingsmaatregelen 147
3.3 Voorstel 3: Tweemaal stemmen voor één besluit i.p.v. gekwalificeerde meerderheid 148
4 Laagdrempelige geschilbeslechting 148
5 Conclusie 149

V De aanleg van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in VvE’s 151
Mr. dr. M.C.E. (Mechteld) van der Vleuten, mr. C.N. (Claudia) Siewers en mr. C.J.C.M. (Kees) Oomen
1 Inleiding 151
2 Locatie, gebruik en eigendom van het oplaadpunt 152
2.1 Locatie: privé of gemeenschappelijk 152
2.2 Gebruik: exclusief gebruiksrecht of gemeenschappelijk 153
2.3 Eigendom: privé-eigendom of gemeenschappelijk eigendom 153
3 Juridisch kader plaatsing oplaadpunten 154
3.1 Besluitvorming 155
4 Varianten 155
4.1 Variant 1: eigen oplaadpunt op een privégedeelte met een exclusief gebruiksrecht 156
4.2 Variant 2: gemeenschappelijk oplaadpunt op een gemeenschappelijke parkeerplek, eigendom van VvE 157
4.3 Variant 3: oplaadpunt in eigendom van een of meer eigenaar(s) op gemeenschappelijke parkeerplaatsen met exclusief gebruiksrecht 159
5 Gemeenschappelijke laadinfrastructuur/uitbreiding van de elektracapaciteit 160
6 Reactie Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 162
7 Openstaande vragen 164

VI Opt-out bij VvE-financiering van
onderhoud en verduurzaming 167
Mr. R.P.M. (Richard) de Laat
1 Inleiding 167
2 Bezwaren tegen VvE-lening 168
3 Dreigende impasse bij besluitvorming 168
4 Wet verbetering functioneren VvE’s 170
5 Opt-out binnen huidig wettelijk kader mogelijk? 170
6 Klimaatakkoord 174
7 Opt-out bij wet geregeld? 174
7.1 Consultatie 176
7.2 Gevolgen opt-out 176

VII Het ontwerpwetsvoorstel en kleine VvE’s 179
Mr. C.N. (Claudia) Siewers en mr. A.C.W. (Astrid) Luijk-van Veldhuizen
1 Inleiding 179
2 Geschiedenis 180
2.1 Geen VvE 181
3 Wat is klein? 182
4 Knelpunten en aanbevelingen 184
4.1 Staken van de stemmen 184
4.2 Kascontrole 185
4.3 Reservefonds 185
4.4 Voorlichting 186
4.5 Standaardisatie 186
5 Modelreglement light 187
6 Conclusie 188

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Vervolg 'Boek 5 BW van de toekomst'