Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Sociaal Memo Actueel - november 2020

Paperback Nederlands 2020 9789013159790
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze handzame uitgave geeft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de sociale zekerheid die in de afgelopen maanden bekend zijn gemaakt of op het punt staan in werking te treden. Uiteraard op de bekende Memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en per wet of regeling gegroepeerd op onderwerp.

De uitgave Sociaal Memo Actueel november 2020 geeft een overzicht van een aantal belangrijke actualiteiten die zich hebben voorgedaan in de sociale zekerheid in Nederland. Geen lange verhalen, maar een korte en puntsgewijze behandeling van de belangrijkste bepalingen op zakformaat.

Dit Memo geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de sociale zekerheid die in de afgelopen maanden bekend zijn gemaakt. Met de uitbraak van het coronavirus is het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland in korte tijd sterk uitgebreid. De meest recente coronamaatregelen komen in Sociaal Memo Actueel aan de orde. Daarnaast behandelt dit Memo een aantal wetten dat op 1 januari 2021 in werking zal treden, zoals de harmonisatie van de Wajong en de vereenvoudigingen in het bestuursrechtelijke premieregime voor wanbetalers in de Zvw. Ook vindt u in dit Memo een vooruitblik naar inmiddels bekendgemaakte nieuwe cijfers per 1 januari 2021.

Een greep uit de inhoud van deze editie:
- geen herziening naar hoge WW-premie wegens overwerk in 2021
- gedifferentieerde Whk-premies 2021
- gewijzigde berekening vermogensgrens in toeslagen door aanpassingen in box 3
- bedragen en percentages kinderopvangtoeslag 2021
- noodvoorziening kinderopvangtoeslag
- minimumloon per 1 januari 2021
- aanpassingen in concernregeling NOW-1 en NOW-2
- publicatie NOW-3
- uitbreiding TVL
- uitsluiten fraudevorderingen van vermogenstoets bijstand
- verlenging Tozo met derde tijdvak
- harmonisatie Wajong per 1 januari 2021
- gevolgen niet-geleverde (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning door corona
- aanpassingen in het verzekerde pakket voor de zorgverzekering per 1 januari 2021
- eigen bijdrage voor hulpmiddelen, kraamzorg en ziekenvervoer in 2021
- bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering ook in 2021
- vereenvoudigen bestuursrechtelijke premie wanbetalers zorgverzekering
- eigen bijdrage langdurige zorg en beschermd wonen 2021
- normbedragen persoonsgebonden budget langdurige zorg 2021

Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, wordt regelmatig verwezen naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften en andere titels uit de Memo-serie.
Sociaal Memo Actueel november 2020 is van grote waarde voor professionals die zich bezighouden met de uitvoering van sociale zekerheid. En in bredere zin voor iedereen die als werkgever, werknemer of ondernemer te maken heeft met de gevolgen van de coronacrisis.

Specificaties

ISBN13:9789013159790
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:124
Druk:1
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / 5
Lijst van afkortingen / 11

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) / 13
1.1 Geen herziening naar hoge AWF-premie wegens overwerk / 13
1.2 Premie-overzicht gedifferentieerde Whk-premie 2021 / 13
20. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) / 17
20.1 Wijziging in berekening vermogensgrens / 17
22. Wet kinderopvang (Wko) / 18
22.1 Hoogte kinderopvangtoeslag 2021 / 18
22.2 Compensatieregeling / 22
22.3 Noodvoorziening kinderopvangtoeslag / 22
22.4 Eenmalige tegemoetkomingsregeling herstel / 23
41. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) / 25
41.1 Wettelijk minimumloon in 2021 / 25
41.2 Inhouding zorgpremie door werkgever / 27
45. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1) / 28
45.1 NOW-1 verlengd t/m 31-7-2022 / 28
45.2 Voorwaarden uitzondering van hoofdregel voor concerns bij subsidieverlening aangepast / 28
45.3 Aanvraag/hoogte subsidievaststelling / 29
45.4 Verplichtingen / 32
46. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) / 34
46.1 Voorwaarden uitzondering van hoofdregel voor concerns bijsubsidieverlening aangepast / 34
46.2 Aanvraag subsidievaststelling / 35
46.3 Aandeleninkoopverbod gewijzigd / 36
47. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) / 37
47.1 Algemeen/begrippen / 37
47.2 Recht op subsidie NOW-3 / 38
47.3 Subsidieverlening / 40
47.3.1 Aanvraag/toekenning/hoogte / 40
47.3.2 Betaling/voorschot/opschorting / 42
47.4 Subsidievaststelling / 42
47.4.1 Aanvraag/toekenning/hoogte / 42
47.4.2 Intrekking/herziening / 45
47.5 Verplichtingen / 45
47.6 Uitvoering / 47
47.7 Financiering / 47
48. Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) / 48
48.1 Getroffen MKB-onderneming in recreatieve vliegsector valt vanaf 20-8-2020 ook onder TVL / 48
48.2 Aanvraag subsidieverlening / 49
60. Participatiewet / 51
60.1 Uitsluiten fraudevorderingen van vermogenstoets / 51
60.2 Geen medewerking aan schuldregeling bij fraudevordering / 51
62. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) / 52
62.1 Tozo verlengd met derde tijdvak / 52
62.2 Recht op bijstand / 52
62.2.1 Algemene bijstand / 52
62.2.2 Aanvang rente- en aflossingsverplichtingen bij bijstand in bedrijfskapitaal / 53
62.3 Te gelde maken van rechten / 54
74. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) / 56
74.1 Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten / 56
74.1.1 Hoogte / 56
74.1.2 Einde/herleving / 56
74.2 Werk en arbeidsondersteuning (instroom van 2010 t/m 2014) / 57
74.2.1 Recht/einde/herleving / 57
74.2.2 Participatieplan en werkaanbod / 59
74.2.3 Inkomensvoorzieningen / 60
74.2.4 Toekenning recht op Wajong-arbeidsondersteuning aan jonggehandicapte met recht op Wajong-uitkering / 63
74.2.5 Plichten in verband met recht op Wajong-arbeidsondersteuning / 63
74.3 Wajong-uitkering (instroom voor 2010) / 64
74.3.1 Versnelde toekenning Wajong-uitkering / 64
74.3.2 Hoogte Wajong-uitkering / 65
74.3.3 Ondersteuning bij arbeidsinschakeling / 66
74.3.4 Te gelde maken / 67
80. Zorgverzekeringswet (Zvw) / 71
80.1 Inhoud zorgverzekering / 71
80.1.1 Informeel tarief Zvw-pgb ook voor wegens coronamaatregelen niet-geleverde zorg / 71
80.1.2 Geneeskundige zorg, paramedische zorg en vervoer per 1-1-2021 / 72
80.1.3 Hoogte eigen bijdrage voor hulpmiddelen, kraamzorg en ziekenvervoer in 2021 / 76
80.2 Eigen risico / 78
80.3 Vereenvoudigen bestuursrechtelijke premie wanbetalers / 80
80.4 Woonlandfactor bijdrage verdragsgerechtigden 2021 / 83
82. Wet langdurige zorg (Wlz) / 85
82.1 Uitbreiding doelgroep meer zorg dan geïndiceerde zorgprofiel en zzp / 85
82.2 Normbedragen eigen bijdrage 2021 / 86
82.3 Persoonsgebonden budget (pgb) / 87
82.3.1 Hoogte persoonsgebonden budget 2021 / 87
82.3.2 Persoonsgebonden budget ook voor extra zorg wegens coronamaatregelen en wegens coronamaatregelen niet-geleverde zorg / 102
83. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) / 104
83.1 Pgb ook voor wegens coronacrisis niet-geleverde ondersteuning / 104
83.2 Eigen bijdrage / 104
83.2.1 Geen abonnementstarief over april en mei 2020 formeel vastgelegd / 104
83.2.2 Normbedragen vermindering vermogen 2021 / 104
83.2.3 Eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening/pgb / 105
83.2.4 Normbedragen eigen bijdrage voor beschermd wonen / 107
84. Jeugdwet / 112
84.1 Pgb ook voor wegens coronacrisis niet-geleverde jeugdhulp / 112
99. Overzichten / 115
99.1 Indexering alimentatie / 115
100. Diversen / 116
100.1 Tabel woonlandfactor Anw/AKW/WKB/WIA 2021 / 116
100.2 Geen medewerking aan schuldregeling bij fraudevordering / 118

Alfabetisch register / 119

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sociaal Memo Actueel - november 2020