Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Werken in en met verontreinigde bodem (Artikelnummer 400)

Richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken

Paperback Nederlands 2023 9789066287068
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

Deze richtlijn heeft als rode draad risico gestuurd werken en bestaat uit een procesdeel en een deel met twaalf operationele modules. Het procesdeel beschrijft in meerdere hoofdstukken het primaire (bouw)proces, van initiatieffase tot en met gebruiksfase. Het is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in en met een verontreinigde bodem. Het procesdeel is laagdrempelig en kent een logische werkvolgorde; hierdoor is het (bouw)proces eenvoudig te volgen. Waar nodig wordt verduidelijkt wat er wordt verlangd vanuit de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

De modules waarborgen dat de operationele activiteiten risico gestuurd worden uitgevoerd. Aan de hand van de modules kunnen, onderbouwd, passende beheersmaatregelen worden bepaald, waarmee voldaan wordt aan de uitgangspunten van de Arbeidsomstandighedenwet.

Specificaties

ISBN13:9789066287068
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:200
Uitgever:CROW
Druk:4
Verschijningsdatum:6-11-2023
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Woord vooraf

0 Inleiding
0.1 Risicogestuurd werken
0.2 Deskundigheid
0.3 Toepassingsgebied
0.4 Asbest
0.5 Contracten
0.6 Opbouw
0.7 Bouwproces

1 Initiatieffase

2 Onderzoeksfase
2.1 Vooronderzoek
2.2 Verkennend onderzoek
2.3 Nader onderzoek
2.4 Dossiervorming

3 Ontwerpfase
3.1 Voorbereiding locatie met een potentiële veiligheidsklasse
3.2 Locatie met een veiligheidsklasse
3.3 Voorbereiding vanuit de milieuregelgeving

4 Voorbereidingsfase
4.1 Locatie zonder veiligheidsklasse
4.2 Locatie met een veiligheidsklasse

5 Uitvoeringsfase
5.1 Start werkzaamheden
5.2 Storingen, incidenten en calamiteiten (ongewoon voorval)
5.3 Grondverzet
5.4 Onvoorziene verontreinigingen
5.5 Afronding werkzaamheden

6 Gebruiksfase
6.1 Beheer in-situ-systemen en waterzuiveringen
6.2 (Tijdelijke) opslag van verontreinigde grond of baggerspecie


Module 1 Wetgeving
1.1 Inleiding
1.2 Arboregeling
1.3 Omgevingswet en bodem
1.4 Overige regelgeving
1.5 Overige stofspecifieke regelgeving

Module 2 Bestekken en (contractuele) overeenkomsten
2.1 Inleiding
2.2 Bestekken op basis van de RAW-systematiek
Overzicht beheersmaatregelen ter berekening van voorziene kosten
2.3 Overige overeenkomsten

Module 3 Vaststelling van de veiligheidsklasse
3.1 Inleiding
3.2 Vaststelling of veiligheidsklasse van toepassing is
3.3 Bepaling veiligheidsklasse

Module 4 Beheersmaatregelen (arbeidshygiënisch)
4.1 Inleiding
4.2 Basishygiëne
4.3 Veiligheidsklasse ‘Oranje’ (niet-vluchtig en vluchtig)
4.4 Veiligheidsklassen ‘Rood’ en ‘Zwart’ bij werken in den droge
4.5 Veiligheidsklassen ‘Rood’ en ‘Zwart’ bij werken in den natte
4.6 Omgang met brandbare stoffen
4.7 Voorkomen van stofvorming, aerosolen en gas- en dampvorming
4.8 Ontplofbare oorlogsresten

Module 5 Eisen aan de deskundigheid
5.1 Algemeen
5.2 Ontwerpfase
5.3 Uitvoeringsfase
5.4 Opleidings- en ervaringseisen

Module 6 V&G-plan, dossier en arbotechnisch logboek
6.1 Algemeen
6.2 Ontwerpfase
6.3 Uitvoeringsfase
6.4 Arbotechnisch logboek
6.5 V&G-dossier
6.6 Evaluatieverslag bij bodemsanering

Module 7 Gezondheidskundige zorg
7.1 Inleiding
7.2 Bijzondere risicogroepen
7.3 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
7.4 Bedrijfshulpverlening
7.5 Extra eisen
7.6 Maatregelen ten behoeve van de omgeving

Module 8 Voorlichting en instructie

Module 9 Arbeidshygiënische (lucht)kwaliteitsmetingen
9.1 Inleiding
9.2 Meetstrategie
9.3 Bepalen gezondheidskundige grenswaarden
9.4 Beschikbare meetapparatuur
9.5 Onderhoud meetapparatuur
9.6 Meetplaatsen
9.7 Ruimten met een verhoogd risico

Module 10 Materialen, middelen en voorzieningen
10.1 Inleiding
10.2 Filteroverdrukinstallatie en filters
10.3 Schoonhouden en onderhouden van droog en nat materieel
10.4 Signaleringen

Module 11 Werktechnieken
11.1 Werken in den droge
11.2 Werken in den natte
11.3 Asbest

Module 12 Persoonlijke beschermingsmiddelen
12.1 Algemeen
12.2 PBM-pakket bij werkzaamheden in een veiligheidsklasse
12.3 Taakgerelateerde PBM-pakketten
12.4 Schoeisel
12.5 Handschoenen
12.6 Overalls
12.7 Adembescherming
12.8 Gebruik van PBM

Bijlagen
I Hoofdprocesschema Werken in en met verontreinigde bodem
Ia Processchema vooronderzoek
Ib Processchema verkennend/nader bodemonderzoek
Ic Processchema Asbest
Id Deelschema grondverzet
II Checklist uitvoeringsfase
III Eisen aan operationeel medewerker (OPM) bij Werken in of met verontreinigde bodem
IV Toets en eindtermen Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) bij Werken in of met
verontreinigde bodem
V Toets en eindtermen Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP) bij Werken in of met verontreinigde bodem
VI Begrippenlijst

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Werken in en met verontreinigde bodem (Artikelnummer 400)