Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering

Re-organisatie, Fusie en Overname

Paperback Nederlands 2006 9789077320198
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De M&A-jurist vervult een spilfunctie bij fusies en overnames. Hij dient het totale juridisch kader, van onderhandelingsperikelen tot financieringsaspecten, te beheersen. Een verwant rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt op het terrein van het ondernemingsrecht, wordt gevormd door de sociaalrechtelijke aspecten van het proces. Het belang van dit rechtsgebied blijkt in de praktijk bijzonder groot te zijn.

Voor die praktijk ontbreekt echter een handzaam werk dat de jurist, ondernemingsrechtelijk specialist of niet, assisteert bij zijn beroepsuitoefening. Dit deel beoogt in die lacune te voorzien. Het werk is geschreven vanuit de wetenschappelijke invalshoek, maar met een duidelijk oog voor de praktijk. Prof. mr. Heerma van Voss en mr. dr. Heinsius beschrijven het sociaalrechtelijk aspect op voor de praktijk uiterst boeiende wijze. Zij laten de essentiële punten waar het sociale recht een rol speelt binnen de fusie- overname- en reorganisatiepraktijk, de revue passeren.

Daarbij is ernaar gestreefd dat het boek voor niet-juristen leesbaar en begrijpelijk is en voor juristen voldoende verwijzingen naar achterliggende bronnen bevat om zo nodig dieper op de juridische aspecten in te gaan. Hoewel het boek in hoofdzaak de stand van zaken weergeeft naar geldend recht, hebben de auteurs niet geschuwd ook discussies in de literatuur te vermelden en zo nu en dan daarin stelling te nemen.

Specificaties

ISBN13:9789077320198
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:168
Druk:1
Verschijningsdatum:23-1-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Guus Heerma van Voss

G.J.J. Heerma van Voss is hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door Guus Heerma van Voss

Over Jan Heinsius

Mr. drs. J. Heinsius is voormalig universitair docent Sociaal recht, thans fellow van de Graduate School Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Andere boeken door Jan Heinsius

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen

1. Inleiding
1.1 Fusie, overname en reorganisatie van ondernemingen
1.2 Herstructureringen en sociaal recht
1.3 Hoofdstukindeling

2. De rol van de ondernemingsraad
2.1 Inleiding
2.2 Instelling ondernemingsraad
2.3 Adviesrecht
2.4 Instemmingsrecht
2.5 Ondernemingsovereenkomsten
2.6 Geschillenregelingen
2.7 Wijziging medezeggenschapsstructuur
2.8 Medezeggenschap in kleine ondernemingen

3. Fusie
3.1 Inleiding
3.2 De Fusiecode
3.3 De werkingssfeer van de Fusiecode
3.4 De tijdige inkennisstelling
3.5 Overleg met de werknemersverenigingen
3.6 De Geschillencommissie Fusiegedragsregels

4. Overgang van onderneming
4.1 Inleiding
4.2 Werkingssfeer van de regeling
4.3 De gevolgen van overgang van onderneming
4.4 Toepassing CAO's
4.5 Informatieverstrekking
4.6 Insolventie

5. Collectief ontslag
5.1 Inleiding
5.2 De werkingssfeer van de WMCO
5.3 De definitie van collectief ontslag in de WMCO
5.4 De melding aan de overheid
5.5 De raadpleging van werknemersvertegenwoordigers in de WMCO

6. Sociaal plan
6.1 Inleiding
6.2 De juridische gedaanten van een sociaal plan
6.3 De inhoud van een sociaal plan

7. Harmonisering van arbeidsvoorwaarden
7.1 Inleiding
7.2 Samenloop CAO's
7.3 Afspraken met vakbonden
7.4 Rol ondernemingsraad
7.5 Wijzigingsbeding
7.6 Taxi Hofman-doctrine

8. Bedrijfseconomisch ontslag
8.1 Inleiding
8.2 Opzegging wegens bedrijfseconomische redenen
8.3 Ontbinding 'wegens bedrijfseconomische redenen'
8.4 Ontslagvergoeding en kantonrechter

9. Bedrijfseconomisch ontslag en WW
9.1 Inleiding
9.2 Recht op WW
9.3 Geldend maken van recht op WW
9.4 Hoogte, duur en uitbetaling van de WW-uitkering
9.5 Uitkeringen na WW

Rechtspraakregister
Zakenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering