Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Verbod van werktijdverkorting

Paperback Nederlands 2009 9789077320693
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Iedere werkgever kan op enig moment geconfronteerd worden met een vermindering van bedrijvigheid. Maar de werkgever mag niet eenzijdig de werktijd van zijn werknemers verminderen. Van dit in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 neergelegde verbod van werktijdverkorting kan door of vanwege de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontheffing worden verleend. Een dergelijke ontheffing wordt ook wel 'short-time'-vergunning genoemd.

Bevoegd tot het verlenen van een dergelijke ontheffing is de directeur van de Directie UAW. Wel moet hij daartoe de Beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004 in acht nemen. In deze beleidsregels zijn criteria aangegeven wanneer een ontheffing kan worden verleend. Het moet gaan om een verlies aan arbeidscapaciteit van de bij de werkgever in dienst zijnde werknemers van minimaal 20%, dit verlies moet tijdelijk zijn en de oorzaak ervan moet behoren tot buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet voor risico van de ondernemer behoren te komen. Mocht het noodzakelijk zijn dan wordt het onderzoek ter plaatse ingesteld.

Naast de algemene beleidsregels gelden wat betreft de mogelijkheid tot het doen van verzoek om ontheffing die voortvloeit uit de financiële crisis de Bijzondere beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2008.

Dit boekje bevat een beschrijving van de regeling van het verbod van werktijdverkorting. De bedoeling van dit boekje is dat het een praktisch naslagwerkje is voor iedereen die met de bedoelde situaties te maken heeft of krijgt.

Specificaties

ISBN13:9789077320693
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:88
Druk:1
Verschijningsdatum:23-1-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Expertrecensies (1)

recensie
Verbod van werktijdverkorting
Michel Ambags | 19 mei 2009
Het onderwerp van werktijdverkorting is hoogst actueel. De wetgever is bij het verlenen van toestemming tot nu toe zeer terughoudend, maar daar is recentelijk wijziging in gekomen, vooralsnog tijdelijk en onder strikte condities. De serie 'Thema's Arbeid & Recht' licht arbeidsrechtelijke onderwerpen toe die naar aanleiding van nieuwe of gewijzigde wetgeving zijn veranderd of tot op heden onvoldoende zijn belicht. In deel 8 bespreekt Harry van Dongelen de regeling van het verbod van werktijdverkorting op een heldere manier.
Lees verder

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen
Voorwoord

1. Toepassingsgebied
1.1 De arbeidsverhouding
1.2 De werknemer
1.3 De werkgever
1.4 Uitgezonderde arbeidsverhoudingen

2. Het verbod van werktijdverkorting
2.1 De strekking van het verbod
2.2 Uitzonderingen

3. Vernietigbaarheid
3.1 Inleiding
3.2 Inroepen vernietigbaarheid; vorm
3.3 Inroepen vernietigbaarheid; tijd
3.4 Inroepen vernietigbaarheid; gevolgen

4. Strafbaar feit
4.1 Inleiding
4.2 De pleger van een economisch delict

5. Vrijstellings- en ontheffingsmogelijkheid
5.1 Inleiding
5.2 De directeur van de directie UAW

6. Ontheffingenbeleid
6.1 Inleiding
6.2 Beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004
6.3 Verlengde bijzondere beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2008

7. Algemene machtigingen en een vrijstelling
7.1 Tijdelijke werktijdverkorting
7.2 Permanente werktijdverkorting

8. Procedure
8.1 Het verzoek
8.2 Het vragenformulier
8.2.1 Verlengde bijzondere beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2008
8.3 Het onderzoek
8.4 De beslissing
8.5 Toepassing

9. Werktijdverkorting en werkloosheid
9.1 De WW
9.2 Werktijdverkorting en WW

10. Bezwaar en beroep
10.1 De Algemene wet bestuursrecht
10.2 De aanvraag
10.3 De voorbereiding
10.4 De beslistermijn
10.5 De motivering
10.6 De bekendmaking
10.7 Bezwaar
10.8 Beroep bij de rechter
10.9 Hoger beroep
10.10 Schorsende werking

Bijlage 1 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
Bijlage 2 Algemeene machtiging tot werktijdverkorting bij onwerkbaar weer of ongunstigen waterstand
Bijlage 3 Algemeene machtiging tot werktijdverkorting, voor zoover noodig in verband met het daglicht
Bijlage 4 Algemeene machtiging tot werktijdverkorting, voor zoover noodzakelijk in verband met een werktijdregeling
Bijlage 5 Ontheffing structurele werktijdverkorting
Bijlage 6 Beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004
Bijlage 7 Bijzondere beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2008
Bijlage 8 Verlengde bijzondere beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting

Literatuurlijst

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Verbod van werktijdverkorting