Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Aanbestedingsrecht Deel 18

Paperback Nederlands 2010 9789077320884
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Hoofdstuk 44: Aanbesteding; Hoofdstuk 45: Opdracht (Gunning); Hoofdstuk 46: Geschillenregeling

In 2010 zijn de nieuwe drukken van de delen Hoofdstukken Bouwrecht van mr. M.A. van Wijngaarden en prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis onder een nieuwe titel: Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht verschenen. Een nieuwe titel, maar met dezelfde auteur, dezelfde hoge kwaliteit van de inhoud en dezelfde makkelijk toegankelijke opzet, zoals u sinds 1983 gewend bent.

In delen 16 tot en met 18 van de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht wordt het aanbestedingsrecht besproken. Deze bespreking is niet beperkt tot het aanbesteden van werken. Het aanbestedingsrecht in het algemeen komt aan de orde. Deze delen zijn dan ook van belang voor een ieder die met aanbestedingsrecht heeft te aken.

Deel 16 geeft een algemene inleiding tot het aanbestedingsrecht, gevolgd door een behandeling van de bij een aanbesteding spelende bekendmaking, de uitnodiging tot inschrijving en de inschrijving.
Deel 17 gaat in op de geschiktheidseisen en de selectie- en gunningscriteria die bij een aanbesteding worden gehanteerd.
Deel 18 behandelt de eigenlijke aanbesteding en de daaruit voortvloeiende opdracht (gunning) van het werk, en wordt afgesloten met een

bespreking van de bij een aanbesteding gebruikelijke geschillenregeling en daaraan verbonden processuele aspecten.

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende standaardvoorwaarden in de bouw, waarvan de plaats steeds belangrijker blijft te worden. Het commentaar van de schrijver op elk van deze standaardvoorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die welke niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland en het Arbitrage-Instituut Bouwkunst.

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

Specificaties

ISBN13:9789077320884
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:456
Druk:6
Verschijningsdatum:18-12-2013
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over M.A. van Wijngaarden

Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Andere boeken door M.A. van Wijngaarden

Over M.A.B. Chao-Duivis

M.A.B. Chao-Duivis is hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Andere boeken door M.A.B. Chao-Duivis

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte af kortingen

Hoofdstuk 44: De aanbesteding
978. Dag van de aanbesteding
979. Openbaarheid en vertegenwoordiging
980. Tegenstrijdigheid in het inschrijvingsbiljet.
981. Geen vertegenwoordigingsbevoegdheid bij de aanbesteding.
982. Proces-verbaal van aanbesteding
983. Wijze van beoordelen

Hoofdstuk 45: De opdracht (gunning)
984. De keuze van de aannemer/inschrijver
984a.Alcateltermijn
985. Geen verplichting om het werk op te dragen
986.Geen gebod het werk op te dragen/(voorwaardelijk) gebod tot gunning/verbod tot gunning/toelating tot inschrijving
986a.Geen verplichting om het werk op te dragen volgens het UAR 2001.
987.Gunning aan een ander dan aan een inschrijver onder vigeur van
het UAR 1986.
988. Geen of geen passende inschrijving onder vigeur van het UAR-EG 1991
988a.Gunning aan een ander dan aan een inschrijver onder vigeur van het UAR 2001
989. Motiveringsplicht van de aanbestedende dienst
989a.Informatie over de opdracht onder vigeur van het ARW 2005 en het UAR-EG 1991
990. Wijze van totstandkoming van de overeenkomst; vertegenwoordiging?
991. Dag van totstandkoming van de overeenkomst
992. Zekerheidstelling
993. Ongedaan maken van de gunning/verbod tot uitvoeren van de overeenkomst/nietigheid-vernietiging overeenkomst
994. Af breken aanbestedingsprocedure/herbeoordeling/heropening aanbestedingsprocedure/heraanbesteding/verbod uitvoeren overeenkomst/vernietigen overeenkomst
994a.Wezenlijke wijziging/wijziging overeenkomst na gunning
995.Schadevergoeding wegens gemiste opdracht
996. Schade door het mislopen van een referentiewerk en andere oorzaken
996a. Status van de overeenkomst gesloten in strijd met aanbestedingsregelgeving

Hoofdstuk 46: De geschillenregeling bij aanbesteding en enkele daaraan verbonden processuele aspecten
997. Toepasselijkheid van het ARW en het UAR en de daarin opgenomen geschillenregeling; bevoegdheid arbiters
998. Berechting van geschillen: verschillende aspecten
999. Aanbestedingsgeschil als spoedgeschil volgens de statuten van de Raad van Arbitrage
999a.Aanbestedingsgeschil als kort geding en voorlopige voorziening
999b.Rol van de Raad van State
999c.College van Beroep voor het bedrijfsleven
999d.De Nationale ombudsman
1000.Voeging en tussenkomst
1001. (Arbitraal) hoger beroep in aanbestedingsgeschillen
1002. Vereniging van aannemers met volledige rechtsbevoegdheid als procespartij (UAR)
1003. Geschil tussen inschrijvers of gegadigden onderling
1004. De termijn voor het aanhangig maken van een aanbestedingsgeschil
1005.De samenstelling van het scheidsgerecht bij UAR-geschillen
1006.Overlegging van gegevens; alléén aan het scheidsgerecht?
1007.Toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij aanbestedingsgeschillen
1008. Relatieve competentie bij door gewone rechter te beslissen aanbestedingsgeschil; aantal arbiters bij de Raad van Arbitrage
1009. Gunning door overheidslichaam: rechtshandeling naar burgerlijk recht
1010. Het UAR als 'recht' in de zin van art. 99 Wet RO
1011. Proceskostenveroordeling
1012- 1020. Gereserveerd
1021.Procesrechtelijke varia

Rechtspraakregister
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Aanbestedingsrecht Deel 18