Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Aansprakelijkheid in de bouw

Paperback Nederlands 2013 9789082061109
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Aansprakelijkheid in de bouw is een handig hulpmiddel voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Hoe goed u met uw contractpartij ook contracteert, bouwen is mensenwerk en waar gehakt wordt vallen spaanders. Bovendien kan er iets mis gaan wat u niet had voorzien of kon voorzien.

De tweede druk van Aansprakelijkheid in de bouw beoogt een update te geven van de allernieuwste algemene voorwaarden in de bouw. De UAV 2012 zijn het uitgangspunt van de bespreking.

'Aansprakelijkheid in de bouw' is een wegwijzer in het bouwrecht. De opzet is zo praktisch dat zowel opdrachtgever als ontwerpende of uitvoerende bouwpartij helderheid verkrijgt over welke rechten en plichten men heeft: voorafgaand, tijdens en na voltooiing van het bouwproces.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw
- Geschilbeslechting en rechtsingangen
- Voor- en nadelen van arbitrage
- Welk bouwcontract met welke algemene voorwaarden?
- Onrechtmatige daad en aansprakelijkheid
- (Pre)contractuele waarschuwingsplicht
- (Falend) directietoezicht
- Verplichtingen van partijen
- Bouwstoffen en leveranciers
- Onderaanneming en nevenaanneming
- Bouwtijd en vertraging
- Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering
- Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
- Schorsing van het werk
- Opschorting van betaling
- Retentierecht
- Meer- en minderwerk
- Oplevering en aansprakelijkheid
- Zichtbare, verborgen en ernstige gebreken
- Aansprakelijkheid na de oplevering
- Herstel en schadevergoeding
- Verval- en verjaringstermijnen
- Aansprakelijkheid en garanties

Dit unieke boek is bestemd voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft.

Specificaties

ISBN13:9789082061109
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:208
Druk:2
Verschijningsdatum:23-5-2013
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Afkortingen
Bijzondere terminologie
Meest gebruikte contractvormen en algemene voorwaarden in de bouw

1. Inleiding
1.1Gejuridiseerde samenleving
1.2 Verzekeringsaspecten
1.3 De bouw
1.4 Aansprakelijkheid in de bouw
1.5 Uitgangspunt

2. Rechtsingangen en geschilbeslechting
2.1 Rechtsgebieden binnen het bouwrecht
2.2 Publiekrechtelijk bouwrecht
2.3 Geschilbeslechting in het publiekrechtelijke bouwrecht
2.4 Privaatrechtelijk bouwrecht
2.5 Geschilbeslechting in het privaatrechtelijke bouwrecht
2.6 Arbitrage

3. Welk bouwcontract met welke algemene voorwaarden?
3.1 Bouwwensen en risico-inschatting
3.2 Traditioneel versus modern
3.3 Bouwcontracten
3.4 Het traditionele contract: "de klassieke driehoek"
3.5 Het moderne contract: het geïntegreerde model
3.6 het "pluscontract": het "geïntegreerd-plus model
3.7 Het "hybride contract": de bouwteamovereenkomst
3.8 De glijdende schaal

4. Algemene voorwaarden nader beschouwd
4.1 De meest courante voorwaarden in de bouw
4.2 Gebruik van algemene voorwaarden
4.3 Strijdige voorwaarden
4.4 Vernietigbaarheid van algemene voorwaarden

5. Aspecten van aansprakelijkheid
5.1 Algemene aspecten
5.2 Contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid

6. (Pre)contractuele waarschuwingsplicht
6.1 Wat is (pre)contractuele waarschuwingsplicht?
6.2 Waarom waarschuwen?
6.3 Wanneer en waarvoor waarschuwen?
6.4 Waarschuwen bij het traditionele bouwcontract
6.5 Waarschuwen bij het geïntegreerde bouwcontract
6.6 Zwaarte van de precontractuele waarschuwingsplicht
6.7 Hoe waarschuwen?
6.8 Rangorde bij tegenstrijdigheden in bestek UAV 2012
6.9 Rangorde bij tegenstrijdigheden in (contract)documenten UAV-GC 2005

7. Verplichtingen van partijen
7.1 Inleiding
7.2 Verplichtingen van de opdrachtgever
7.3 Directievoering en vertegenwoordiging paragraaf 3 UAV 2012
7.4 Verplichtingen van de aannemer/opdrachtnemer
7.5 Specifiek en functioneel ongeschikte bouwstoffen

8. Onderaanneming en nevenaanneming
8.1 Onderaannemer, zelfstandig hulppersoon
8.2 Nevenaanneming

9. Bouwtijd
9.1 Afbakening
9.2 Aanvang
9.3 Uitvoeringsduur
9.4 Vertraging

10. Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering
10.1 Schade in de uitvoeringsperiode
10.2 Wanprestatie van de aannemer
10.3 Schorsing van het werk door de opdrachtgever
10.4 Schorsing van het werk door de aannemer
10.5 Beëindiging in onvoltooide staat door de aannemer
10.6 Beëindiging in onvoltooide staat/opzegging door de opdrachtgever
10.7 Afrekening bij beëindiging in onvoltooide staat/opzegging
10.8 Opzegging door de aannemer
10.9 Opschorting van betaling door de opdrachtgever
10.10 In gebreke blijven van de opdrachtgever

11. Meer- en minderwerk
11.1 Omschrijving meer- en minderwerk
11.2 Meer- en minderwerk
11.3 Wijzigingen in de UAV-GC 2005
11.4 Verrekening van meer- en minderwerk bij het traditionele contract
11.5 Bestekwijzigingen
11.6 Stelposten
11.7 Geschatte hoeveelheden
11.8 Verrekenbare hoeveelheden
11.9 Andere hoeveelheden
11.10 Overige voorgeschreven verrekening als meer- en minderwerk
11.11 Tijdstip en wijze van verrekening meer- en minderwerk
11.12 Saldo minderwerk

12. Oplevering en aansprakelijkheid
12.1 Afsluiten van de bouwtijd
12.2 Rechtsgevolgen van de oplevering
12.3 De oplevering
12.4 De opleveringsprocedure
12.5 Goedkeuring op verzoek van de opdrachtgever
12.6 De fictieve oplevering
12.7 Oplevering van een (onder)deel van het werk
12.8 Weigering goedkeuring: herkeuring
12.9 Vroegtijdige ingebruikneming
12.10 Kleine gebreken

13. Aansprakelijkheid na de oplevering
13.1 Aansprakelijkheid in de onderhoudstermijn
13.2 Aansprakelijkheid na de oplevering/na de onderhoudstermijn
13.3 Verborgen gebreken
13.4 Ernstige constructieve gebreken
13.5 Schadevergoeding in plaats van herstel
13.6 Limitering van de schadevergoeding
13.7 Herstel en coulance
13.8 Aansprakelijkheid en garanties

Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

Wijzigingen in de UAV 2012 ten opzichte van de UAV 1989

Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Aansprakelijkheid in de bouw