Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Grensjongeren

Van riskant tot strafbaar gedrag

Paperback NL 2021 9789085601005
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Wie zijn toch die jongeren die herhaaldelijk met de politie in aanraking komen? Waarom houden deze jongeren zich niet aan de grenzen van wat wel en niet mag? Waarom overschrijden zij onze normen?

Dit boek gaat in op twee categorieën grensjongeren.

Eerst richt de aandacht zich op jongeren die een groot risico hebben om tot wettelijk strafbaar gedrag te komen. Zij bezorgen hun omgeving en hun hulpverleners veel last. Zij lopen gevaar af te glijden naar gedrag dat hen met de politie in aanraking brengt.

Vervolgens is de aandacht gericht op jongeren die al tot strafbaar gedrag zijn gekomen en daarvoor worden behandeld en gestraft. Veel van deze jongeren blijken in herhaling te vallen van hun delinquente gedrag. Zij hebben kans definitief het verkeerde pad op te gaan.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Dit boek geeft inzicht in de problematiek van deze grensjongeren. Het laat hun achtergronden zien, hoe hun ontwikkeling verliep, wat hun problemen zijn en hoe de hulpverlening zich inspant het tij te keren.

Specificaties

ISBN13:9789085601005
Taal:NL
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:176
Uitgever:SWP, Uitgeverij B.V.
Verschijningsdatum:12-1-2021

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord 5
1 Grensjongeren 13
1.1 Inleiding 13
1.2 Normen en waarden 14
1.3 Verloop 15
1.4 Grensverwijzers 16
1.5 Twee categorieën grensjongeren 17
1.5.1 Risicojongeren 17
1.5.2 Gestrafte jongeren 18
1.6 Ordenen van gedragsproblemen 18
1.7 Samenvatting 20
DEEL 1
RISICOJONGEREN
2 Bestaan er onbehandelbare grensjongeren? 23
2.1 Inleiding 23
2.2 Psychopathische jongeren 24
2.3 Vragenlijsten 26
2.4 Prevalentie 28
2.5 Samenhang met andere problemen 29
2.6 Neurobiologische basis 32
2.7 Opvoeding 33
2.8 Behandelingsmogelijkheden 34
3 Uitvallers in de jeugdzorg 37
3.1 Inleiding 37
3.2 Definitie van uitval 37
3.3 Voorkomen 38
3.4 Factoren die uitval bevorderen 39
3.5 Kenmerken uitvallers 41
3.6 De ontwikkeling van jeugdige uitvallers 42
3.7 Hoe is uitval te voorkomen? 43
4 Zwervende jongeren 45
4.1 Inleiding 45
4.2 Definitie 45
4.3 Omvang 47
4.4 Ontwikkeling 48
4.5 Kenmerken van zwervende jongeren 48
4.6 Risicovolle gedragingen 50
4.7 Persoonlijkheidskenmerken 51
4.8 De kwetsbaarheid van zwervende jongeren 52
4.9 Eén keer zwervend, altijd zwervend? 53
4.10 Hulpverlening 54
5 Drank, drugs en het risico op strafbaar gedrag 57
5.1 Inleiding 57
5.2 Aantal jeugdigen dat drinkt 57
5.3 Prevalentie drugsgebruik 59
5.4 Verslaving 60
5.5 Gevolgen 61
5.5.1 Kortetermijneffecten 61
5.5.2 Langetermijneffecten 62
5.6 Risicofactoren 62
5.7 De samenhang tussen drank, drugs en problemen 65
5.8 Samenhang met strafbaar gedrag 66
5.9 Hulpverlening 67
6 Grensjongeren in gesloten tehuizen 69
6.1 Inleiding 69
6.2 Enkele algemene kenmerken 70
6.3 Probleemzwaarte 71
6.3.1 Jongeren in open en gesloten inrichtingen 71
6.3.2 Jongeren die nu in een JeugdzorgPlus-instelling
verblijven en jongeren die vroeger met een OTS in
een JJI verbleven 72
6.4 Problemen bij opname in een JeugdzorgPlus-instelling 72
6.4.1 DSM-5 indeling 73
6.4.2 Indeling naar probleemkenmerken 74
6.5 Behandeling 75
6.6 Resultaten 76
6.7 Waarheen? 78
DEEL 2
GESTRAFTE JONGEREN
7 Delinquente jongeren 81
7.1 Inleiding 81
7.2 Voorkomen van wetsovertredend gedrag 81
7.2.1 Verdachten 82
7.2.2 Gestraften 83
7.2.3 Zelfrapportage 84
7.3 Delinquente jongeren in de jeugdzorg 85
7.4 Theorieën 86
7.4.1 Psychologische verklaringen 86
7.4.2 Sociologische verklaringen 88
7.4.3 Verklaringen vanuit de criminologie 89
7.4.4 Neurobiologische invalshoek 90
7.5 Risicofactoren 92
7.6 De aanpak van delinquente jongeren 94
7.7 De rol van de theorie 96
7.8 Behandelingsprogramma’s voor delinquente jeugdigen 96
8 Grensjongeren met een strafmaatregel 99
8.1 Inleiding 99
8.2 Jongeren met een Halt-straf 99
8.3 Wat houdt een Halt-straf in? 100
8.4 Waarom komen jongeren bij een Halt-bureau terecht? 101
8.5 Helpt de Halt-straf? 103
8.5.1 Gedragsverbeteringen 103
8.5.2 Recidive 104
8.5.3 Overige onderzoeksbevindingen 105
8.5.4 Bij wie slaat de Halt-straf het beste aan? 105
8.6 Jongeren met een jeugdreclassering 106
8.7 Algemene kenmerken 106
8.8 Probleemkenmerken van jongeren met een reclasseringsmaatregel 108
8.9 Hulpverlening 109
8.10 Helpt de jeugdreclasseringsmaatregel? 111
8.11 Wie heeft meer of minder kans op succes? 112
9 Grensjongeren in Justitiële Inrichtingen (JJI’s) 113
9.1 Inleiding 113
9.2 Korte geschiedenis 113
9.3 Prevalentie 114
9.4 Onderzoek naar jongeren in een JJI 115
9.5 Kenmerken van de huidige JJI-populatie 117
9.6 Kenmerken van de zwaarst gestrafte jongeren 119
9.7 Behandeling 120
9.7.1 Mislukte programma’s 120
9.7.2 Huidige behandeling in de JJI’s 121
9.8 Vormgeving en functies 122
9.9 Recidive 123
DEEL 3
DIAGNOSTICEREN EN BEHANDELEN
10 Diagnostiek en behandeling 127
10.1 Inleiding 127
10.2 Psycho-diagnostisch onderzoek 128
10.3 Voorbeelden van gehanteerde diagnostische instrumenten 129
10.3.1 Algemene gedragsbeoordelingen 129
10.3.2 Specifieke gedragsproblemen 130
10.3.3 Gezinsproblemen 131
10.3.4 Intelligentie 131
10.3.5 Persoonlijkheidsvragenlijsten 132
10.3.6 Risicotaxatie-instrumenten 133
10.3.7 Tot slot 133
10.4 Enkele kanttekening bij het testgebruik 134
10.5 Interventies op drie niveaus 134
10.6 Theoretische uitgangspunten 136
10.6.1 De bio-sociaal-ecologische theorie 136
10.6.2 De theorie van de sociale gedragsleer 137
10.6.3 De theorie van het cognitieve model 137
10.6.4 De theorie van het cognitieve gedragsmodel 138
10.7 Enkele voorbeelden van programma’s 139
11 De forensische bijdragen 141
11.1 Inleiding 141
11.2 Verschillende identiteiten 142
11.2.1 De forensische kinder- en jeugdpsychiatrie 142
11.2.2 De forensische psychologie 142
11.2.3 De forensische orthopedagogiek 143
11.3 Verschillen 144
11.4 Overeenkomsten 145
11.5 Interdisciplinaire samenwerking 146
11.6 Kwaliteitsbewaking 148
11.7 Tot slot 149
12 Het grens-signaleringsmodel 151
12.1 Inleiding 151
12.2 De nabije omgeving 152
12.3 De persoonlijkheid 153
12.4 De maatschappelijke en biologische context 153
12.5 De grenspassages 155
12.6 Samenvatting 157
Register 159
Geraadpleegde literatuur 163
Bijlage 1: Verschil in risicofactoren tussen brugklassers die wel/geen
delict hebben gepleegd. 171
Bijlage 2: De vier centrale persoonlijkheidskenmerken toegelicht 172

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Grensjongeren