Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Persoonsgegevens en immateriële schade

Verhaal van niet-aantoonbare immateriële schade bij een inbreuk op de AVG

Paperback Nederlands 2021 9789088632945
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Privacy(recht) is sinds de invoering en inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming in 2018 meer dan ooit tevoren een hot topic. Op grond van de AVG beschikt de burger over privaatrechtelijke instrumenten om naleving af te dwingen of een schadevergoeding te vorderen bij een inbreuk op de AVG (artikel 82). Op een dergelijke schadevergoedingsvordering is thans het nationale (schadevergoedings)recht van toepassing.

De Hoge Raad heeft in het EBI-arrest (15 maart 2019) in algemene zin uitgewerkt wanneer sprake is van een persoonsaantasting op andere wijze in de zin van artikel 6:106 sub b van het Burgerlijk Wetboek. Een persoonsaantasting kán worden verondersteld wanneer de nadelige gevolgen gelet op ‘de aard en de ernst van de normschending’ zo voor de hand liggend zijn. Bij een schending van het recht op bescherming van persoonsgegevens gaat het vaak om onbekende en speculatieve nadelige gevolgen. Uit de na het EBI-arrest gewezen rechtspraak blijkt niet altijd even duidelijk wanneer niet-geconcretiseerde immateriële schade bij een inbreuk op het recht op gegevensbescherming nu precies wordt vergoed.

Met dit boek beoogt de auteur meer duidelijkheid te scheppen over de (on)mogelijkheden van het verhalen van niet-aantoonbare immateriële schade bij een schending van het recht op bescherming van persoonsgegevens naar huidig Nederlands recht in het licht van de AVG. In het verlengde daarvan introduceert de auteur een gezichtspuntenbenadering aan de hand waarvan de rechter een vordering tot vergoeding van immateriële schade bij een inbreuk op het recht op gegevensbescherming kan beoordelen. Met deze gezichtspuntenbenadering wordt specifiek voor wat betreft het recht op gegevensbescherming invulling gegeven aan het toetsingscriterium ‘de aard en de ernst van de normschending’ van het EBI-arrest.

Specificaties

ISBN13:9789088632945
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:108
Druk:1
Verschijningsdatum:13-4-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Milou Janssen

Mr. M.M.A. Janssen is als advocaat verbonden aan Dirkzwager legal & tax.

Andere boeken door Milou Janssen

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen VII

Inleiding 1

1 Het recht op bescherming van persoonsgegevens 5
1.1 Inleiding 5
1.2 Grondslagen 6
1.2.1 Europees recht 6
1.2.2 Nationaal recht 9
1.3 De Algemene Verordening Gegevensbescherming 9
1.3.1 Achtergrond en doelstellingen 9
1.3.2 De AVG op hoofdlijnen 11
1.3.3 Handhavingsinstrumenten 14
1.4 Conclusie 18

2 De vordering tot vergoeding van immateriële schade naar nationaal recht 19
2.1 Inleiding 19
2.2 Wetsgeschiedenis van artikel 6:106 BW 20
2.2.1 Algemeen 20
2.2.2 Categorie b: persoonsaantasting 22
2.3 Integriteitsschade: een korte verkenning 24
2.4 Persoonsaantasting ‘op andere wijze’ 26
2.4.1 Tot 2004: aantoonbaar geestelijk letsel als enig constitutief vereiste 26
2.4.2 Een uitbreiding: Groningse oudejaarsrellen-arrest 27
2.4.3 De arresten Baby Kelly en Blauw oog 28
2.4.4 EBI-arrest 29
2.4.5 Het EBI-arrest nader beschouwd 31
2.5 Conclusie 33

3 Persoonsgegevens en immateriële schade: stand van de rechtspraak 35
3.1 Inleiding 35
3.2 Rechtspraak tot 1 april 2020 36
3.3 Uitspraken ABRvS 1 april 2020 40
3.3.1 Pieter Baan Centrum 41
3.3.2 X/Gemeente Deventer 42
3.3.3 X/Gemeente Borsele 44
3.3.4 X/Gemeente Harderwijk 45
3.3.5 Beschouwing 46
3.4 Rechtspraak na 1 april 2020 48
3.5 Conclusie 51

4 Wenselijkheid van inpassing in het nationale schadebegrip 53
4.1 Inleiding 53
4.2 Argumenten voor 55
4.2.1 Argument 1: aansluiting op de achtergrond en doelstellingen van de AVG 55
4.2.2 Argument 2: het kunnen effectueren van het fundamentele recht op gegevensbescherming 57
4.3.3 Argument 3: noodzakelijke aanvulling op de publiekrechtelijke handhavingsinstrumenten 58
4.3 Argumenten tegen 59
4.3.1 Argument 1: andere, geschiktere handhavingsinstrumenten zijn voorhanden 59
4.3.2 Argument 2: een systeem van punitive damages 60
4.3.3 Argument 3: dogmatische onzuiverheden 60
4.4 Eigen afweging 61
4.5 Conclusie 64

5 Wijze van inpassing: een gezichtspuntenbenadering 67
5.1 Inleiding 67
5.2 Gezichtspuntenbenadering: voor- en nadelen 68
5.3 Gezichtspunten 70
5.3.1 Gezichtspunt 1: de soort persoonsgegevens 70
5.3.2 Gezichtspunt 2: het gewicht van de geschonden norm 73
5.3.3 Gezichtspunt 3: de omvang van de gegevensverwerking 74
5.3.4 Gezichtspunt 4: het aantal betrokken derden 75
5.3.5 Gezichtspunt 5: de duur van de inbreuk 75
5.3.6 Gezichtspunt 6: de ernst van de mogelijke gevolgen 76
5.4 Verdere implicaties 76
5.5 Conclusie 77

Conclusie 79
Geraadpleegde literatuur 83
Geraadpleegde jurisprudentie 91

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Persoonsgegevens en immateriële schade