Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De deelgeschilprocedure

Kan procederen onderhandelen stimuleren?

Paperback Nederlands 2016 9789462902367
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De afhandeling van letsel- en overlijdensschade na een ongeval kan moeizaam en traag verlopen. Ter facilitering daarvan is in 2010 de deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade geïntroduceerd. Deze procedure biedt partijen de mogelijkheid al tijdens de buitengerechtelijke onderhandelingen een deel van hun geschil ter beoordeling aan de rechter voor te leggen. Na de procedure worden zij geacht de onderhandelingen zelf voort te zetten en minnelijk af te ronden.

De vraag is of deze gerechtelijke procedure de buitengerechtelijke onderhandelingen daadwerkelijk verbetert. Welke factoren bemoeilijken of vertragen de afhandeling en welke specifieke kenmerken van de deelgeschilprocedure grijpen daarop in? Om op deze en andere vragen een antwoord te krijgen, zijn de eerste vijf jaren van de procedure middels juridisch en empirisch onderzoek geanalyseerd. Daarbij is onderscheid gemaakt in de effecten van de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen voorafgaand daaraan, ten tijde en na afloop daarvan.

Specificaties

ISBN13:9789462902367
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:325
Druk:1
Verschijningsdatum:25-6-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Enqueterecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Monique Wesselink

Monique Wesselink studeerde privaatrecht en strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend was zij wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie (Sector Privaatrecht en Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid) en bij het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast was zij rechterplaatsvervanger in de strafkamer van de Rechtbank Arnhem. Thans is zij programmamanager bij de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen. In 2014 schreef zij het WODC-rapport Deeltjesversneller in het recht?

Andere boeken door Monique Wesselink

Inhoudsopgave

Dankwoord 5

1. Inleiding 11
1.1 Inleiding 11
1.2 Het probleem 12
1.3 De deelgeschilprocedure 13
1.4 Probleemstelling 15
1.5 Onderzoeksveld 18
1.6 Methoden van onderzoek 21
1.7 Belang van het onderzoek 28
1.8 Indeling boek 30

2. Duiding van de procedure 33
2.1 Inleiding 33
2.2 Waarom een gerechtelijke procedure? De voorgeschiedenis 33
2.3 Kenmerken van de procedure 44
2.4 Bepalingen ter stimulering van het voortzetten van de onderhandelingen 63
2.5 Verhouding tot andere methoden van geschiloplossing 66
2.6 Conclusie 75

3. Het gebruik en de toepassing van de procedure 79
3.1 Inleiding 79
3.2 Toepasselijke regels en voorkomende geschillen 79
3.3 Welke partijen maken de procedure aanhangig en waarvoor? 81
3.4 Toepassing van de procedure 87
3.5 Uitgestelde en beperkte mogelijkheid van rechtsmiddelen 117
3.6 Conclusie 122

4. Gevalsbeschrijvingen 125
4.1 Inleiding 125
4.2 De avondwandeling 125
4.3 De fietstocht 128
4.4 Boodschappen doen 130
4.5 Wat valt op? 133

5. Onderhandelen over personenschade 135
5.1 Inleiding 135
5.2 Onderhandelen 135
5.3 Actoren en onderhandelingsrelaties bij de afwikkeling van personenschade 139
5.4 De belangenafweging van benadeelden 142
5.5 De belangenafweging van aansprakelijkheidsverzekeraars 143
5.6 De verhouding tussen partijen in eenvoudige zaken 145
5.7 Kan de benadeelde zijn achterstand met een belangenbehartiger inlopen? 147
5.8 De belangenafweging van belangenbehartigers 148
5.9 De verhouding tussen partijen in complexe zaken 154
5.10 De communicatie tussen partijen 158
5.11 Conclusie 164

6. Effecten van de procedure op de onderhandelingen 167
6.1 Inleiding 167
6.2 Effecten op de onderhandelingen voorafgaand aan de procedure 167
6.3 Effecten op de onderhandelingen tijdens de procedure 178
6.4 Effecten op de onderhandelingen na de procedure 189
6.5 Conclusie 196

7. Conclusies, aanbevelingen en slotbeschouwing 199
7.1 Inleiding 199
7.2 Waarvoor zijn welke methoden van onderzoek gebruikt? 199
7.3 Welke kenmerken heeft de deelgeschilprocedure? 201
7.4 Hoe verhoudt de procedure zich tot andere methoden van geschiloplossing? 202
7.5 Welke geschillen kunnen zich bij de onderhandelingen over personenschade voordoen? 204
7.6 Welke partijen maken de procedure aanhangig en waarvoor? 204
7.7 Hoe passen rechters de procedure toe? 205
7.8 Onder welke voorwaarden kunnen partijen onderhandelen? 206
7.9 Voldoen de onderhandelingen over personenschade aan de voorwaarden om te kunnen onderhandelen? 207
7.10 Welke effecten heeft de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen voorafgaand daaraan? 210
7.11 Welke effecten heeft de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen ten tijde daarvan? 213
7.12 Welke effecten heeft de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen na afloop daarvan? 214
7.13 Welke effecten heeft de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van hoger beroep? 216
7.14 Aanbevelingen 216
7.15 Slotbeschouwing 234

Samenvatting 237
Summary 249

Bijlage I Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade 261
Bijlage II Deelgeschiluitspraken d.d. 1 juli 2015 op rechtspraak.nl 267
Bijlage III Lijst van aangehaalde literatuur en andere stukken 279
Bijlage IV Vragenlijst benadeelden 301
Bijlage V Vragenlijst belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars 305
Bijlage VI Informatie in procesinleidingen 309
Bijlage VII Figuren 315
Bijlage VIII Tabellen 319

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De deelgeschilprocedure