Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
VOORDEEL - 75% korting
, ,

Ondernemen met professionals

Realiseren van duurzaam onderscheidend vermogen

Gebonden Nederlands 2010 9789490463038
Laatste exemplaren! Op=Op!
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
39,50
9,95
VOORDEEL - 75% korting

Samenvatting

'Ik word gek van die partnerlunches. Ze lopen iedere keer uit, we discussiëren over details en als iemand er een keer niet bij was doen we het de volgende keer weer dunnetjes over'.

Herkent u deze situatie? In veel professionele dienstverlenende ondernemingen (pdo's) zijn dergelijke verzuchtingen te vinden. Professionals die goed zijn in hun vak en onvoldoende stilstaan bij de strategie, de besturing en het management van de eigen organisatie. Vaak zijn de ambities torenhoog, maar blijft de uitwerking steken in goede bedoelingen. Omdat managementcapaciteit tekortschiet, dit geen prioriteit krijgt, of dat zaken met de mantel der liefde worden bedekt.

Een pdo is succesvol als deze haar doelstellingen duurzaam realiseert. Een belangrijke succesfactor is het kunnen vinden en binden van klanten. Vroeger was dit eenvoudiger dan in de huidige omstandigheden, waarin de concurrentie is toegenomen en wordt gevochten om de gunst van de klant. Ook het kunnen binden van talent op de arbeidsmarkt is niet gemakkelijker geworden. Een succesvolle dienstverlener heeft voor zowel de commerciële markt als voor de arbeidsmarkt een toegesneden strategie.

Het pdo-model dat in 'Ondernemen met professionals' wordt beschreven, plaatst de klantinteractiemomenten tussen klanten en professionals in het hart van het model. Succesvolle bestuurders creëren omstandigheden waarin professionals kunnen gedijen en klanten optimaal worden bediend.

Praktijkervaring leert dat er daarbij tien spanningsvelden bestaan, die belemmerend kunnen werken bij het behalen van succes. Een spanningsveld is bijvoorbeeld 'Klein blijven versus Groeien'. Er bestaat één overkoepelend spanningsveld: 'Geef ik als bestuurder richting aan mijn professionals, of juist ruimte?'

De auteurs stellen dat pdo's deze spanningsvelden niet uit de weg moeten gaan, maar juist productief moeten maken om er energie uit te halen en een hoger niveau te bereiken. Zij illustreren dit met talrijke praktijkvoorbeelden, uit het leven van ervaren bestuurders gegrepen. Ondernemen met professionals levert de bestuurder en manager belangrijke handreikingen in het realiseren van duurzaam onderscheidend vermogen van de professionele dienstverlenende onderneming.

Ton Speet, Rik Corman en Anne-Bregje Huijsmans zijn verbonden aan TEN HAVE Change Management te Utrecht. Dit boek is de weerslag van hun jarenlange ervaring in het begeleiden van professionele dienstverlenende ondernemingen, zoals advocatenkantoren, accountants, fiscalisten, octrooi- en merkgemachtigden en ingenieurs- en ontwerpbureaus.

Specificaties

ISBN13:9789490463038
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:268
Uitgever:Mediawerf
Druk:1
Verschijningsdatum:18-2-2010
Hoofdrubriek:Algemeen management
ISSN:

Expertrecensies (2)

Ondernemen met professionals
Ben Kuiken | 6 juli 2010
Of het nu accountantskantoren zijn, organisatieadviesbureaus of advocatenkantoren: ze moeten aan de bak om hun toegevoegde waarde te bewijzen. Gelukkig kunnen ze daarvoor nu te rade gaan bij het boek Ondernemen met professionals van drie consultants van Ten Have Change Management. Een boek dat prima past bij de professionele dienstverlener: degelijk, en ook een beetje saai.
Lees verder
Ondernemen met professionals
Wim van Hennekeler | 13 april 2010
De uitdagingen van professionele dienstverlenende ondernemingen staan centraal in 'Ondernemen met professionals'. Ton Speet, Rik Corman en Anne Bregje-Huijsmans presenteren hun eigen model voor deze 'pdo's'. Zij slagen er in een theoretisch toetsend kader te schetsen én praktische tips en aanbevelingen te geven.
Lees verder

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ton Speet

Ton Speet is als organisatieadviseur sinds 2004 partner bij en medeoprichter van TEN HAVE Change Management. Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was hij als strategisch adviseur werkzaam en vervulde hij managementrollen bij onder meer Deloitte en Berenschot. Ton is tevens auteur van diverse boeken, waaronder 'PDO+ - Ondernemen met professionals', over strategievorming in professionele organisaties.

Andere boeken door Ton Speet

Over Rik Corman

Rik Corman is verbonden aan TEN HAVE Change Management te Utrecht.

Andere boeken door Rik Corman

Over Anne-Bregje Huijsmans

Drs. Anne-Bregje Huijsmans is partner bij TEN HAVE Change Management waar zij sinds 2006 als adviseur werkzaam is.

Andere boeken door Anne-Bregje Huijsmans

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Waarom dit boek over professionele dienstverlenende ondernemingen?
- Professionals gedijen vooral in inspirerende omgevingen
- De ene pdo is beter in staat om succesvol te ondernemen met professionals dan de andere
- De marktomstandigheden veranderen sterk
- Sommige pdo's ondernemen succesvol met professionals, zonder expliciete strategie
- Expliciete keuzes kunnen helpen om succes geen toeval te laten zijn
- De basis voor succes van een pdo
- Het doel van het boek
- De opbouw van het boek

2 Wat maakt pdo's specifi ek?
- Kenmerken van professionele dienstverlenende ondernemingen (pdo's)
- Samenvattend: wat verstaan wij onder pdo's?

3 Een pdo-model voor analyse, diagnose en besturing
- Het – niet eenvoudige – besturen van pdo's inzichtelijk maken
- Het pdo-model omvat vele facetten en spanningsvelden
- De klantinteractiemomenten staan centraal
- Klanten bedienen kan ook zonder een pdo
- De toegevoegde waarde van de pdo
- Het besturen van een pdo kent twee rollen
- De eerste rol: het aanreiken van strategische kaders
- De tweede rol: het operationeel managen
- Spanningsvelden bij het realiseren van duurzaam onderscheidend vermogen
- Een goede bestuurder maakt spanningsvelden productief
- Samenvattend: het pdo-model voor analyse, diagnose en besturing

4 Omgevingsfactoren dwingen heldere keuzes
van pdo's af
- Verworvenheden zijn bepalend voor de uitgangspositie van de pdo
- Samenvattend: de verworvenheden bepalen de uitgangspositie van de pdo
- Externe omgevingsfactoren waarmee pdo's worden geconfronteerd zijn structureel en conjunctureel
- Vijf concurrentiekrachten bepalen het speelveld van een pdo
- Samenvattend: de externe omgeving dwingt de pdo tot het maken van keuzes, gebaseerd op haar uitgangspositie

5 Het interactiemoment tussen klant en professional
- Zonder klantinteractiemomenten geen pdo
- Hoe verwerft een pdo klantinteractiemomenten?
- Spanningsveld 1: Commerciële markt versus Arbeidsmarkt
- Het klantinteractiemoment als basis voor langdurige klantrelaties
- De klant is op zoek naar een betrouwbaar resultaat
- De klant wil zijn onzekerheid reduceren
- Kwaliteit: verschil tussen de verwachtingen en perceptie van de klant
- Het kloppende hart van de professional
- Dé professional bestaat niet
- Professionele autonomie als basis voor persoonlijke ontwikkeling en commitment
- Spanningsveld 2: Organisatiebelang versus Klantbelang
- Samenvattend: klant en professional, een spannend krachtenveld

6 Het bestaansrecht van de pdo
- Bestaansrecht moet in de markt zijn verankerd
- Een goede missie geeft richting en energie
- Richting moet samengaan met focus
- De match: (waarom) kunnen wij in deze markt succesvol zijn?
- Hoe aantrekkelijk is een markt voor míjn pdo?
- Pdo's zijn nogal eens te optimistisch: de wens is de vader van de gedachte
- Spanningsveld 3: Klein blijven versus Groeien
- Spanningsveld 4: Bestaansrecht in huidige markt versus Bestaansrecht in nieuwe markt(en)
- Waarom zoeken pdo's toch telkens nieuwe markten op?
- Samenvattend: kansen signaleren, uitgaan van eigen kracht, focus zoeken, niet groeien om te groeien en eerlijk zijn over eigen kwaliteiten

7 De core business van de pdo
- Afbakening van de business scope is een noodzakelijke voorwaarde
- Defi nitie van de business scope: in welk speelveld opereren wij?
- Scope, segmentation en differentiation als kernbegrippen
- Maak vooral keuzes
- Het antwoord op de HOE-vraag: de kunst van het excelleren
- Centrale boodschap: maak keuzes en voer ze gedisciplineerd uit
- Spanningsveld 5: Core business versus Non-core business
- Spanningsveld 6: Bewaken focus versus Capaciteitsvulling
- Spanningsveld 7: Excelleren in één versus In Meerdere waardedisciplines
- Samenvattend: maak keuzes en houd de organisatie eraan

8 De organisatorische voorwaarden
- Organisatorische voorwaarden als fundament voor het bestaansrecht van de pdo
- Structuur & besturing dient gewenst gedrag te faciliteren en commitment af te dwingen
- Organisatiestructuur is niet zaligmakend
- Structuur en besturing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
- Ontwerpcriteria zijn de directe doorvertaling van missie en ambitie
- Het primaire ordeningsprincipe
- Vormen van zeggenschap
- De matrixorganisatie als middel om gezonde spanning te managen
- Innovatieve organisatiestructuren
- Unitmanagement als vorm van decentralisatie
- Spanningsveld 8: Centraal, tenzij versus Decentraal, tenzij
- In vele organisaties zijn delegatie en decentralisatie in structuur en cultuur ingebakken
- In partnerorganisaties is delegatie een minder natuurlijk proces
- Spanningsveld 9: Professionele manager versus Professional als manager
- Hoe groot moet een unit zijn?
- Het managen van de complementariteit
- Een veelzijdig spectrum van noodzakelijke vaardigheden van professionals
- Complementariteit is een vereiste om alle vaardigheden te kunnen invullen
- Verschillende soorten kennis vereisen verschillende vormen van borging
- Samenvattend: organisatorische voorwaarden als middel voor het realiseren duurzaam onderscheidend vermogen

9 Het effectief managen van een pdo
- Managen betekent productief omgaan met spanningen
- De rol van de manager in pdo's: onmiskenbaar, maar in de praktijk nogal eens miskend
- Het management moet de organisatie in control brengen
- De manager als facilitator van gezonde spanning
- Spanningsveld : Richting versus Ruimte
- Richting versus Ruimte: er bestaat niet één goede oplossing
- Het verschil en de relatie tussen leiderschap en management
- Effectiviteit van leiderschap is sterk situationeel bepaald
- Vooral inspirerend leiderschap is in pdo's effectief
- Naast inspireren ook aanspreken op de persoonlijke bijdrage aan ondernemingsdoelstellingen
- Performance management is het verbindende element tussen strategie en uitvoering
- Individuele prestatie-indicatoren zijn essentieel in het manage van professionals
- De individuele performance moet in een dialoog transparant worden gemaakt
- Beloning kan het realiseren van individuele targets stimuleren
- Targets moeten gewenst gedrag bevorderen
- Beloning in partnerorganisaties: hoe verdelen wij de winst?
- Beoordeling in partnerorganisaties: (hoe) spreken wij ons over elkaar uit?
- Samenvattend: de manager is er om spanningen productief te maken

10 De opdracht voor de bestuurder van de pdo: zowel inhoudelijk als procesmatig evenwicht creëren
- Spanningsvelden productief maken, in interactie met de professionals
- Ordening in spanningsvelden, aansluitend op Richting versus Ruimte
- Evenwichtige keuzes op de spanningsvelden bieden klant en professional bewegingsruimte
- De pdo kan ook uit balans raken, met alle gevolgen van dien
- Samenvattend: drie vormen van disbalans in beeld
- Commitment vindt zijn basis in zorgvuldig proces van formulering van strategische kaders
- Eisen waaraan een proces van formulering van strategische kaders moet voldoen
- Een verantwoorde keuze over het proces hangt af van de omstandigheden

B Bijlagen
- Literatuurlijst
- Geïnterviewde personen
- Overzicht spanningsvelden
- Overzicht praktijkvoorbeelden
- CV's

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Ondernemen met professionals