Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Juridische conflicthantering

Van buitengerechtelijke geschilbeslechting tot civiele procedure

Cd-rom (h) Nederlands 2000 9789062283149
Niet leverbaar.

Samenvatting

Op de cd-rom 'Juridische Conflicthantering' vindt u een compleet overzicht van de mogelijkheden voor buitengerechtelijke oplossingen van juridische geschillen. Aan de orde komen: zelfhandhaving, mediation, arbitrage en bindend advies. De cd-rom bevat handige stroomschema's die u leiden naar de situatie die bij u past. Daarnaast biedt de cd-rom wetteksten, voorbeelden en modelformulieren die u zelf kunt invullen, aanvullen en bewaren. Alle teksten kunt u aanpassen, printen en overnemen in Word of een ander tekstverwerkingsprogramma.

Specificaties

ISBN13:9789062283149
Taal:Nederlands
Bindwijze:cd-rom (H)
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Inleiding
Algemeen
BUITENGERECHTELIJKE OPLOSSING VAN GESCHILLEN
Stroomschema
Inleiding
Zelfhandhaving
Stroomschema
· Niet reageren
· Afkoelingsperiode of bedenktijd
· Buitengerechtelijke ontbinding wegens contractbreuk
· Opschortingsrechten
· Retentierecht
· Recht van reclame
· Verrekening
· Vernietiging van de overeenkomst wegens strijd met de wet
Informele geschilbeslechting ofwel Alternative dispute resolution
Stroomschema
Algemeen
Tussenpartijenmodel
Mediation (conflictbemiddeling)
· Algemeen
· Wat doet de mediator?
· Voordelen mediation
· Nadelen mediation
· Voorbeeld van mediation
· Onderscheid mediation en civiel proces
· Checklist mediation
· Institutionalisering
Bovenpartijen model
Bindend advies
· Algemeen
· Welke geschillencommissies?
· Werkwijze geschillencommissies
· Kosten
Bindend advies anders dan via geschillencommissies
Arbitrage
· Algemeen
· Voordelen arbitrage
· Nadelen arbitrage
· Hoe vindt arbitrage plaats?
· Bij bestaan van arbitrageovereenkomst is de rechter in beginsel onbevoegd
· Verloop procedure en vonnis
· Institutionalisering
· Ad hoc arbitrage
· Internationale arbitrage
· Verschillen arbitrage en bindende derdebeslissing
Minitrage
Zelfregulering en gedragscodes
Algemeen
OVERHEIDSRECHTSPRAAK IN BURGERLIJKE ZAKEN CIVIELE PROCEDURE
Algemeen
Rechtspraak in burgerlijke zaken
Stroomschema
· Bij welke rechterlijke instantie in de reeks van Kantonrechter-Rechtbank-Hof-Hoge Raad moet ik met mijn conflict terecht (absolute competentie)?
· Bij welke kantonrechter van welk rechtsgebied moet ik met mijn conflict terecht (relatieve competentie)?
· Hoe moet ik het geschil aan de kantonrechter voorleggen?
· Voor welke zaken kan ik een dagvaardingsformulier gebruiken?
· Hoe werkt een dagvaardingsformulier in de praktijk?
· Voor welke zaken moet ik een dagvaarding door middel van deurwaarders exploot gebruiken?
· Wat staat er in een dagvaarding?
· Wat is de rol van de deurwaarder?
· Heb ik een advocaat nodig?
· Wat is het vervolg van de kantongerechtsprocedure na het uitbrengen van de dagvaarding (schematische weergave)?
· Kan ik een dagvaardingsprocedure versnellen of bekorten?
· Hoe zit het met het bewijsrecht?
· Welke vonnissen zijn er en wat staat er in?
· Voor welke zaken moet ik een verzoekschrift indienen?
· Welke kantonrechter is bevoegd?
· Wat staat er in het verzoekschrift?
· Wat is het vervolg van de verzoekschriftprocedure (schematische weergave)?
· Moet ik mij bij de uitspraken van de rechter in eerste aanleg neerleggen (hoger beroep)?
· Wanneer begin ik een kort geding?
· Incasso kort geding
· Wat kost een civiele procedure?
Documenten:
Stroomschema buitengerechtelijke oplossing van geschillen
Stroomschema (in)formele geschilbeslechting (ADR)
Stroomschema overheidsrechtspraak in burgerlijke zaken
Stroomschema verzoekschriftprocedure
Standaardclausule NMI
Standaardclausule ACB
Overzicht NMI en ACB
Adressen NMI en ACB
Model geschillenartikel
27 onafhankelijke geschillencommissies
Stroomschema zevenstappenplan voor het oplossen van geschillen door de SGC
Verschillen geschillencommissies en civiele procedure
Arbitraal beding
Akte van compromis
Schematische weergave van het juridisch regime van (inter)nationale handelsarbitrage
Adressen Arbitrage Instituten
Overeenkomsten en verschillen arbitrage en bindend advies
Hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht
Ondernemersgeschillen en de rechterlijke instantie waar zij moeten worden aangebracht
Rechtscolleges en beroepsmogelijkheden
Vereenvoudigde dagvaardingsprocedure
Aangetekende brief Y aan A. van Z.
Schriftelijke machtiging
Formulierdagvaarding kantongerecht in de kwestie Y versus A. van Z.
Griffierechten
Kosten voor rechtsbijstand
Eigen bijdrage gefinancierde rechtshulp
Adressen kantongerechten
Internet-sites:
· Juridisch startpunt: www.juridisch.com
· Legal Web: www.legalweb.nl
· Juridische Internet Bibliotheek: www.jib.org
· Nederlands Juristenblad: www.njb.nl
· Ontslagnet: www.ontslag.net

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Juridische conflicthantering