Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

De projectmanager in transitie

In projectmanagementland is er van alles gaande. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op: andere aanpakken, andere rollen voor de ‘projectmanager' waarin het woord ‘project' niet eens meer terug is te vinden en het vervagen van het onderscheid tussen lijn- en projectmanagement op veel plekken.

John Verstrepen | 19 oktober 2017 | 3-4 minuten leestijd

Aan De projectmanager in transitie worden steeds meer eisen gesteld op het gebied van verandermanagement, coaching- en teambuildings-vaardigheden terwijl de druk om te presteren in het project voortdurend toeneemt.

Eveneens neemt het belang van projecten alleen maar toe. Denk bijvoorbeeld aan projecten als Ruimte voor de Rivier, Luchthaven Lelystad of het elektronisch patiëntendossier.

En toch, alle theorieën en modellen over projectmanagement ten spijt, ontwikkelt menig project zich toch anders dan gehoopt. Kennen projectmanagers hun klassiekers niet? Of hebben die hun werking misschien verloren?

Dit boek is in samenwerking met diverse auteurs tot stand gekomen, waarbij de grenzen van het vak opgerekt worden. Dit doen we door vanuit verschillende invalshoeken te verkennen waar zich de blinde vlekken in het gangbare gedachtegoed bevinden. Vervolgens kleuren we deze blinde vlekken met nieuwe inzichten in.

Met dit boek willen we de projectmanager van nu aan het denken zetten, zodat hij zich beter kan voor bereiden op zijn toekomst en die van de organisatie.

De Basis

Wij kijken vanuit verschillende invalshoeken zo breed mogelijk naar de ontwikkelingen binnen projectmanagement. In afwijking van menig boek over projectmanagement gaat ons boek juist niet uit van best practices. De dagelijks realiteit in projecten leert ons namelijk dat projecten erg verschillen en zich onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen op basis van best practices.Het werken in projecten gaat daarom in onze ogen niet om het klakkeloos na-apen van best practices, maar om het ontdekken van ‘good practices’. Daarmee bedoelen we tijdelijke werkbare oplossingen. Oplossingen die werken gedurende een bepaalde periode in een bepaalde projectsituatie. Passend bij de mensen die er in werken en het type project wat gedaan moet worden. Passend en tijdelijk. Dat vraagt grote betrokkenheid, creativiteit en doorzettingsvermogen van betrokkenen en met name van de projectmanager in transitie.

Daarbij kunnen concepten helpen. Niet als voorschrift, maar als mogelijkheid. Als een bril die je opzet om daar je projectwerkelijkheid te kijken. Hoewel we dus spaarzaam zijn met voorschrijvende modellen, hebben we toch gemeend aandacht te moeten besteden aan een veel aangehaald denkraam voor het classificeren van vraagstukken, situaties en systemen, het Cynefin model. Het model gebruiken we voor het duiden van verschillende type projecten. Daarnaast wijzen we ook op relevante kennisbronnen buiten de gebruikelijke projectmanagementliteratuur, zoals psychologie, sociologie en geschiedkunde.

Samenvatting

Van oudsher bekende en op zichzelf goede projectmanagement methoden en technieken lopen tegen hun grenzen aan. Nieuwe inzichten en aanpakken winnen terrein.

Projecten verlopen niet naar wens, terwijl medewerkers toch volgens de afspraken en voorgeschreven procedures lijken te handelen. Niet alleen projectmanagers hebben daar last van, maar ook lijnmanagers van grote organisaties kampen met dit probleem.

Daarnaast zien we dat nieuwe aanpakken gretig worden omarmd als de heilige graal, zonder rekening te houden met de enorme omslag die dat betekent, niet alleen voor de direct betrokkenen, maar zelfs voor de hele organisatie. Transitie van projectmanagement betekent ook transitie voor de projectmanager. In dit boek worden een aantal belangrijke aspecten van die transitie verkend. Zes auteurs hebben ieder één of meer hoofdstukken voor hun rekening genomen.

Aandachtsgebieden

Zes auteurs hebben ieder in één of meer hoofdstukken hun bijzondere beeld van de ontwikkelingen gegeven, met de volgende onderwerpen:

- De oorsprong en geschiedenis van de begrippen ‘project’ en ‘projectmanagement’ en de analyse dat de huidige visies op het vak een doodlopende weg dreigen in te slaan;

- De belangrijkste stromingen in de projectmanagementwereld tot anno 2017. Om te weten waar je naar toe gaat moet je eerst weten waar je vandaan komt;

- Het onderbelichte belang van emoties en irrationaliteit in projecten en hoe daarmee om te gaan;

- Leiding geven aan wicked vraagstukken, over de aanpak van niet eenduidig op te lossen complexe vraagstukken

- Succes-competenties en competentieontwikkeling van de projectmanager;

- Scenario’s voor de mogelijke ontwikkeling van de professie, gebaseerd op een aantal trends. Volgens geënquêteerde ervaren collega’s

- Boeiende interviews met een achttal zeer verschillende ervaren en eigenzinnige projectmanagers

John Verstrepen (editor) en vele andere auteurs hebben een bijdrage geleverd aan De projectmanager in transitie.

Over John Verstrepen
John Verstrepen heeft een groot scala aan projecten uitgevoerd. Onder andere bij BSO (nu ATOS Origin) en Twynstra Gudde. Begonnen als bestuurslid bij IPMA Nederland, was hij er later actief als directeur. In die rol was hij initiator van verschillende IPMA-NL boeken en meer dan 10 jaar verantwoordelijk voor de Projectmanagement Parades en IPMA jaarcongressen. Zo heeft hij veel van de ontwikkelingen in de professie project management van nabij meegemaakt.
Over Ben van de Laar
Ben van de Laar heeft ruim 25 jaar ervaring als een mensgerichte project- interim- en verandermanager, trainer en coach. Hij weet teamleden te enthousiasmeren en is daarbij resultaatgericht. Uitgangspunt bij veranderingen is dat management en medewerkers actief meedenken en meewerken bij het scheppen van een omgeving waarin men effectief, efficiënt en met plezier werkt. Ben schrijft als coauteur van het boek “Projectmanager in Transitie” over het belang van emotie en succescompetenties in projecten en toekomstscenario’s.
Over Roelof van der Weg
Roelof van der Weg is onderzoeker en adviseur in de wereld van projecten en programma’s. Hij is zelfstandig ondernemer en geassocieerd aan het bureau p2. Hij vindt zijn werkterrein bij verschillende organisaties, waaronder netwerkbedrijven, waterschappen, onderwijsinstellingen, provincies, voedingsmiddelen industrie, gemeentes. Daarvoor was hij 8 jaar organisatieadviseur bij Twynstra Gudde, waar hij deel uitmaakte van de adviesgroep Professionaliseren Project- en Programmamanagement. Voordat hij de overstap maakte naar het adviesvak was zijn werk meer technologie georiënteerd en werkte hij bij Philips en TNO.
Over Jan Postema
Jan Postema (1954) is werkzaam bij KPN Consulting als projectmanagement consultant. Hij richt zich enerzijds op het belang van projecten als fenomeen, voortkomend uit de verhalen die erover verteld worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van een project. En anderzijds richt hij zich op de herkomst van het huidige denken over projecten en projectmanagement, in het bijzonder voor wat betreft plaats en betekenis ervan in de toekomst. Daarnaast houdt hij zich binnen KPN Consulting bezig met privacy en de ethiek van big data.
Over Hans Jacobs
Hans Jacobs geniet samen met zijn vrouw van zijn pensioen met onder andere reizen, golfen en het oppassen op de kleinkinderen. In zijn achterliggend betaald werkzaam leven heeft hij veranderprogramma’s op het gebied van logistiek, operations en sales gemanaged, afgewisseld met uitdagende lijnmanagement en consultancy functies in grote en kleine organisaties. Van 2005 tot 2015 had hij een adviesbedrijf met als specialiteit competentieontwikkeling.
Over Liesbeth Rijsdijk
Liesbeth Rijsdijk is lid van het managementteam van de internationale opleiding Global Project and Change Management van Windesheim Honours College en is als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Liesbeth heeft enkele jaren voor verschillende VN organisaties in de Pacific en Centraal Azië gewerkt aan complexe vraagstukken op het gebied van armoedebestrijding, drugspreventie en HIV en AIDS preventie. In 2013 promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht in de Psychologie en Neuropsychologie met een onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren in Oeganda. Het onderzoek waar zij samen met collega’s aan werkt richt zich op ‘wicked’ transitievraagstukken op het terrein van duurzaamheid, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Steeds meer projectmanagers krijgen naar verwachting te maken met dit type vraagstukken. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in leiderschapscompetenties, succescriteria en -factoren, ‘governance’ en hoe deze vraagstukken effectief aan te pakken.
Over Maike de Bot
Na haar afstuderen als Arbeid- en Organisatie psycholoog aan de Universiteit van Tilburg en gedeeltelijk aan Monash University in Melbourne (Australië) is Maike de Bot haar carrière gestart bij Rabobank Nederland in Eindhoven. Na vervolgens 10 jaar bij KLM te hebben gewerkt, als laatste als Director HR Policies, heeft ze de overstap gemaakt naar Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hier kon zij twee interesses te combineren: onderwijs en onderzoek. Momenteel werkt ze als hogeschool docent binnen de HRM opleiding en als onderzoeker bij het lectoraat Sociale Innovatie. Het onderzoek waar zij aan werkt richt zich op ‘wicked’ vraagstukken; weerbarstige, complexe en (mogelijk) onoplosbare problemen. Steeds meer projectmanagers krijgen naar verwachting te maken met dit type vraagstukken. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in leiderschapscompetenties, succescriteria en -factoren, ‘governance’ en hoe deze vraagstukken effectief aan te pakken.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

John Verstrepen, Ben van de Laar, Roelof van der Weg
Projectmanager in transitie

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden