Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Een toekomstbestendige organisatie

Met alle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en verduurzaming raken technologie, economie en maatschappij alsmaar nauwer met elkaar verweven.

Armand Govers | 19 december 2018 | 4-5 minuten leestijd

De snelheid van ontwikkelingen en het op elkaar ingrijpen van diverse omgevings(f)actoren leiden in tal van sectoren tot een niet eerder vertoonde dynamiek - zo niet, turbulentie - en complexiteit. In een groeiend aantal marktomgevingen lijkt verandering nog de enige constante en dat maakt ze blijvend minder voorspelbaar. Zodat organisaties voortdurend voor nieuwe - vaak onvoorziene - uitdagingen komen te staan.

Een nieuwe werkelijkheid
In de meeste sectoren wordt vroeg of laat een dynamische, interactieve marktomgeving met daarbinnen hyperconcurrentie manifest. Nieuwe businessmodellen en nieuwe toetreders komen uit alle hoeken en gaten, zodat de grenzen tussen markten vervagen. Ook de rollen van consument en producent lopen steeds meer door elkaar. Menig bedrijfsmodel wordt zelfs overbodig door zelforganisatie van consument of burger. Niet zelden hebben deze ontwikkelingen ontwrichting van een complete sector tot gevolg.

Transitie vraagt om transformatie
Veel organisaties zien de positie die ze traditioneel innamen veranderen. Minder dan ooit vormen een groot klantenbestand, het bezit van strategische assets of een concurrentievoordeel een garantie voor het voortbestaan van je bedrijf. Sterker nog: vaak vormt deze 'historie' vooral ballast en maken in het verleden behaalde successen het moeilijker om aansluiting te vinden bij een nieuwe werkelijkheid. De laatste jaren gaan dan ook opvallend veel bekende bedrijven ten onder, ondanks hun omvang, fraaie historie of solide reputatie. De gemiddelde levensduur van beursgenoteerde bedrijven neemt dramatisch af, naar verwachting tot slechts vijf jaar in 2030.

Ertoe blijven doen
Je succes van vandaag, kan morgen dus zomaar voorbij zijn. Het stadium van vooral maar betrouwbaar, efficiënt en effectief zijn is daarmee definitief passé. Want middelmatige oplossingen en meer van hetzelfde voldoen niet langer. Parallel aan de afnemende levensduur van proposities, businessmodellen en zelfs complete organisaties neemt de urgentie toe om je te vernieuwen en van (meer)waarde te blijven. Onder de mkb-ondernemers denkt een op de drie zijn huidige businessmodel bínnen vijf jaar te moeten omgooien.

Voor meerdere doelgroepen
Niet alleen klantloyaliteit neemt af. Ook de loyaliteit onder werknemers is beperkt. Bovendien blijkt kapitaal vluchtig. Duurzaam succes wordt zo meer dan ooit bepaald door de mate waarin wordt voorzien in de veranderende wensen bij een breed scala aan stakeholders waarmee de organisatie een ruilrelatie onderhoudt. Daar bovenop stelt de maatschappij nog eens steeds hogere eisen aan organisaties. Dit alles doet een buitengewoon beroep op het aanpassingsvermogen van organisaties.

Vanuit een brede scope
Ondernemingen die moeite hebben om zich aan te passen worden vroeg of laat in hun bestaansrecht bedreigd. Er is alleen nog plek voor organisaties die - volop gebruikmakend van alle digitale mogelijkheden - een uitgekiende positie innemen binnen hun ecosysteem en maatschappelijke meerwaarde bieden. Dit vraagt om een focus die verder gaat dan de bekende marketingoriëntaties en waardedisciplines. Van waarde zijn voor je medewerkers, binnen je netwerk en voor de samenleving is net zo essentieel als operational excellence aan de achterkant en customer intimacy aan de voorkant.

Alles begint met ambitie
Uiteindelijk overleven alleen bezielde en wendbare organisaties die aansluiting weten te behouden op hun omgeving. Organisaties die alle veranderingen net zo rap omarmen als ze verschijnen. Zij laten zich de ontwikkelingen niet overkomen en worden er niet door overvallen maar nemen zelf het heft in handen. Onder continu wijzigende omstandigheden ontwikkelen ze doorlopend nieuwe waardeproposities en businessmodellen. En waar nodig vinden ze zichzelf opnieuw uit. Want als de markt en de maatschappij transformeren, dan transformeer je als organisatie maar beter mee. Niet om te veranderen omdat het moet – weg van een ongewenste situatie – maar om te veranderen omdat je wilt; vanuit ambitie.

De toekomst? Die maak je zelf.
In Een toekomstbestendige organisatie maak ik duidelijk hoe een veeleisende samenleving niet zozeer beperkingen oplegt, maar vooral interessante mogelijkheden biedt. Ik zet uiteen hoe je met een brede blik naar buiten de nieuwe realiteit omarmt en tijdig anticipeert op alle mogelijke kansen en bedreigingen. Hoe je organisatie als een magneet werkt op schaars talent. En hoe je met vernetwerking en meervoudige waardecreatie het verschil maakt. Met als uitkomst betrokken en bevlogen medewerkers, synergie met samenwerkingspartners, een aantrekkelijke uitgangspositie bij je financiële stakeholders en uiteindelijk loyale klanten, mogelijk zelfs ambassadeurs. Uiteenlopende organisaties die succesvol invulling geven aan - vaak niet de minste - ambities komen daarbij aan bod. Waaruit blijkt dat - voor wie mee wil én kan - er een periode aanbreekt met ongekende kansen om een eigen toekomst te creëren.

Armand Govers is strategisch adviseur en manager op het gebied van marketing, communicatie en recruitment. In lijn met zijn boek Een toekomstbestendige organisatie ontwikkelde hij dienstverleningsconcepten als de ‘Futureproof roadmap’ en een ‘Fit-for-the-future challenge’.

Over Armand Govers
Armand Govers is van origine marketingstrateeg en het ‘ertoe (blijven) doen’ van organisaties vormt tot op de dag van vandaag de leidraad in zijn werk als (intern) adviseur en (interim) manager. Vooral de afgelopen jaren werd dit ‘van waarde zijn en blijven’ binnen steeds meer sectoren een issue. Omdat de toegenomen dynamiek - zo niet turbulentie - een groeiend aantal organisaties voor actuele uitdagingen stelt die raken aan hun continuïteit. Niet zelden is optimalisatie van de levensvatbaarheid een urgente en tegelijkertijd fundamentele opgave. Omdat zijn praktijkervaring een grote diversiteit aan organisaties binnen zeer uiteenlopende sectoren omvat, ontwikkelde de auteur een universeel toepasbare aanpak om organisaties voor te bereiden op wát de toekomst ook in petto mag hebben. Hierbij is vooral geput uit inzichten uit de hoek van marketing, communicatie, recruitment en organisatie ontwikkeling. Door het delen van deze aanpak in boekvorm en via een online beschikbare audit, kunnen organisaties zelf werken aan hun toekomstbestendigheid. Of begeleid een ‘Futureproof roadmap’ opmaken en eventueel aansluitend een ‘Fit-for-the-future challenge’ aangaan.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden