Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Vensters op energieversterkend leiden - Een reisgids voor talent en topteams

Er is iets bedrieglijks aan de comfortzone. Of in ieder geval aan de term. Want we willen ons allemaal comfortabel voelen, op ons gemak. Maar we moeten er voor oppassen dat ‘gemak' niet ‘gemakzuchtig' wordt.

Karin van der Velde | 7 juli 2021 | 3-4 minuten leestijd

Dan is het behaaglijk aan de oppervlakte maar ongemakkelijk als je dieper kijkt. Dan is de comfortzone de plek waar géén groei plaatsvindt, waar geen nieuwe dingen gebeuren en waar geen avontuur is. Ontwikkeling vraagt je om dingen te doen waarbij je je niet helemaal op je gemakt voelt. Zaken waarbij je een prikkeling voelt, een spannende energie. Binnen de comfortzone heb je geen last van ongemak, angst of spanning. Maar juist díé zaken zorgen ervoor dat je concentratie, alertheid, improvisatievermogen en focus enorm verbeteren. Je bent scherp en neemt waarschijnlijk dingen beter, anders en eerder waar én op. Dat verlegt grenzen. En geeft energie.

Het feit dat we spreken over een comfortzone impliceert dat er ook andere zones zijn. En die zijn er. Daar moet je doorheen - om uit te komen in de zone van het ‘ontdekken'. Daar leer je omgaan met problemen en uitdagingen, daar verwerf je nieuwe vaardigheden en daar vindt de uitbreiding van de comfortzone plaats. Het is de weg naar ‘where the magic happens', daar waar je groeit. Met ruimte voor nieuwe dromen, nieuwe doelen, nieuwe bestemmingen. Ga op reis!

Organisatieverdriet of risicovreugde


Een werkcultuur kan alles absorberend zijn en uiteindelijk leiden tot excessen en onoplosbare problemen. Om een aantal redenen. Omdat mensen denken dat ze onvermogend zijn hun problemen voortvarend aan te pakken. Of omdat ze hun nek niet meer durven uitsteken. Of de competentie niet hebben om de thematiek aan te pakken. Het zijn krachten die elkaar beïnvloeden en versterken, en die leiden tot ellende en entropie. En uiteindelijk tot organisatieverdriet en energieverlies, waarbij alles stagneert.

Het wordt hoog tijd dat mensen in leidinggevende rollen qua visie en daadkracht ook werkelijk het verschil gaan maken en voor energieversterking zorgen.

Leiders van nu hebben het voorstellingsvermogen om met een nieuw verhaal te komen, dat mensen prikkelt en inspireert - met louter pragmatisme kun je immers niemand mobiliseren. Ze hebben de moed om onder ogen te zien wat er ten diepste speelt en om vanuit innerlijke gedrevenheid te doen wat nodig is, en daarbij te dealen met tegenwind en onvoorziene omstandigheden. En ze hebben de realisatiekracht om de juiste inschattingen te kunnen maken op basis van incomplete informatie, zonder het risico zelf uit de weg te gaan.
En ze wijken niet voor de ‘terreur van de harmonie'.

Energieversterking


Groei, ontwikkeling, van betekenis zijn kan alleen met moreel kapitaal. Dat is te zien als een collectief en duurzaam gevoel voor goed en fout gedrag, uitmondend in onderling vertrouwen en een solide reputatie als betrouwbare businesspartner voor de buitenwereld.

Vertrouwen begint in concrete gemeenschappen zoals teams, afdelingen en organisaties, waarbinnen mensen hun betrokkenheid bewijzen door opbouwend, geëngageerd en consistent gedrag te vertonen. Vertrouwen is iets dat ontstaat in relaties tussen mensen, gebaseerd op geloof in elkaar. En is bij uitstek een moreel begrip. Dit sociale vertrouwen, het vertrouwen in de oprechtheid en geloofwaardigheid van de ander, behoort tot het moreel kapitaal van de organisatie. Dit maakt de organisatie tot een morele gemeenschap. Daarnaast is institutioneel vertrouwen belangrijk: het geloof in de betrouwbaarheid van de organisatie, uitmondend in een solide reputatie.

Organisaties die in hun kern waardevol willen zijn dienen dit te incorporeren in alles waar zij als organisatie voor staan. Dat vraagt verantwoordelijkheid, zichtbaarheid en persoonlijke profilering van alle betrokkenen. Als bronnen van energie.

Over Leo van de Voort

Leo van de Voort is klankbord voor Raden van Toezicht en Bestuurders met een serieus transitieprobleem. Daarnaast is hij een veel gevraagd spreker en publicist. Zo schreef hij veelvuldig voor FD, Elsevier, FEM, Holland Management Review, Tijdschrift voor Corporate Finance en diverse kranten en tijdschriften. Leo is partner bij Fuel for Living Strategies (en Fuel Participations).

Over Karin van der Velde

Karin van der Velde is adviseur en interimmanager voor ontwikkelopdrachten: fusie, het opzetten van een nieuwe dienst, implementatie van grote veranderingen. Dat doet ze altijd op een coachende manier en ‘met ziel en zakelijkheid'. Betrokkenheid en resultaat gaan hand in hand.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden