Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

50 Checklisten voor project- en programmamanagement

Rudy Kor en Gert Wijnen, beiden werkzaam bij Twynstra Gudde Management Consultants, hebben hun sporen verdiend in projectmanagement land. In de praktijk, maar niet in het minst ook door het schrijven van boeken. Dit keer met het boek '50 checklisten voor project en programma management'.

Hans Vink | 12 september 2003 | 3-4 minuten leestijd

Het boek bevat inleidingen op vijf gebieden. Allereerst zijn dit de gebieden: 1. Projectmanagement. Gericht op het bereiken van een projectresultaat met beperkte middelen. Denk aan zaken als de projectfasering, besluitvorming en natuurlijk ook aan het beheersen van het geld, de kwaliteit van de producten, de communicatie. 2. Programma management. Gericht op realiseren van doelen via een samenstel van projecten, routinematig uitgevoerde werkzaamheden en improvisaties. De auteurs behandelen het specificeren en het besturen van een programma. Daarnaast betreden de auteurs een drietal gebieden, die relevant zijn voor project én programma management. Deze gebieden zijn: 3. Organisatie. Denk aan zaken als het definiëren van de functies van opdrachtgever, projectleider of teammedewerker. 4. Omgeving. Welke krachten oefent de omgeving op het project of programma uit? Welke risico's kunnen daarvan uitgaan? 5. Samenwerken. Denk aan teamvorming, conflicthantering, geven van feed back. Het staat buiten kijf dat menigeen die belast wordt met de leiding van een project of programma behoefte heeft aan ondersteuning. De belangen zijn groot, succes is meestal verre van zeker, de valkuilen zijn legio. Kor en Wijnen willen ondersteuning geven via de hiervoor genoemde inleidingen en via checklists. De kracht zit vooral in de checklists. De titel is te bescheiden: in feite gaat het om ruim 60 stuks. De inleidingen zijn erg globaal en eigenlijk alleen interessant voor degene die nog echt helemaal niets van het onderwerp weten. De auteurs realiseren zich dat kennelijk ook, want al in het begin van hun boek wijzen zij de lezer nadrukkelijk op het bestaan van hun uitgave 'Het managen van unieke opgaven' (Kluwer bedrijfsinformatie) waarin de hierboven genoemde gebieden uitgebreider aan de orde komen. Het idee van checklisten is natuurlijk niet nieuw. Menig zichzelf respecterend ICT bedrijf bijvoorbeeld maakt checklists (veelal tools genoemd). Ook op publiek toegankelijke sites sites zijn checklists te vinden, op de site www.p2toolbox.com bijvoorbeeld zijn checklists te vinden die passen bij de Prince2 projectmanagement methodiek Het bijzondere van de checklisten van Kor en Wijnen is dat ze: (a) goed passen bij de project en programmamanagement methodiek uit de stal van Twynstra Gudde, een methodiek die velen inmiddels zullen kennen en hebben leren waarderen en (b) laag drempelig zijn. U kunt er zo mee aan de slag! De checklists verraden de ervaring van de auteurs. Je ziet de inbreng die de auteurs in een projectteam zouden kunnen hebben als het ware door de checklists heen. De vraag is natuurlijk: kan de (beginnend) project of programmamanager met behulp van de lists sec min een vergelijkbare inbreng hebben? Het antwoord kan positief zijn onder zekere voorwaarden. Een startend project of programmamanager heeft vooral steun aan het boek als hij (of zij) al zijn sporen heeft verdiend in het leidinggeven, inzicht in menselijk gedrag en in het reilen en zeilen van organisaties heeft. En ook zich verdiept heeft in de Twynstra methodiek. In dat geval zal de schat aan doorleefde tips, hints en waarschuwingen in vruchtbare aarde kunnen vallen en menig project of programmamanager met meer plezier en succes aan de gestelde opdracht kunnen laten werken. De meer of zeer ervaren project of programma manager zal naar mijn inschatting na een zekere tijd niet meer zo veel naar het boek grijpen. Deels omdat hij (zij) de tips etc in de vingers heeft gekregen) (iets waaraan het boek zeker ook zal hebben kunnen bijdragen), maar ook omdat er toch wel een aantal handicaps in het boek zitten. Bij dit laatste denk ik bijvoorbeeld aan: (a) de soms wat geringe samenhang in de volgorde waarin de checklists worden gepresenteerd. Voorbeeld: de checklists 'voer de initiatieffase uit' (checklist 3) en 'specificeer en sorteer eisen' (checklist 9) (b) het ontbreken van een elektronische versie van de checklists. Een checklist werkt vooral als je ook je eigen ervaringen in kunt inbrengen, mee kunt laten groeien met je eigen kennis, kunde en (vooral) ervaringen. Maar teruggekeerd naar de voorlaatste alinea: voor de daargenoemde groep mensen (vermoedelijk een aanzienlijke groep) is het boek een verdienstelijke aanvulling op de overige 'Twynstra' projectmanagement boeken.

Over Hans Vink
Ir. Hans Vink is bij EDS International BV verantwoordelijk voor skill development. Tevens is Hans als extern beoordelaar betrokken bij Request for Comment (RFC). RFC verzorgt de externe beoordeling van scripties (MBA, WO, HBO) voor hogescholen en universiteiten.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden