Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Leren coachen

De 6e herziene druk van Leren Coachen – Basisboek Theorie en Methode is een schot in de roos. De ruimere en duidelijke opzet en de andere opmaak maken dit prima basisboek nog plezieriger om te lezen en makkelijker toegankelijk.

Margreet Noordanus | 15 augustus 2013 | 3-4 minuten leestijd

Het coachingsmodel – weergegeven in een cirkel om te illustreren dat het coachproces een proces is met een logische fasen – wordt voor stap voor stap behandeld. Elk hoofdstuk is één stap, aan het begin van het hoofdstuk staat het coachingsmodel afgebeeld, zodat je precies ziet waar je je in het proces bevindt. Dit alleen al geeft structuur en duidelijkheid, iets wat het hele boek door terugkomt en maakt dat de theorie makkelijk op te nemen is, waardoor je direct in staat bent het model te gebruiken als basis.

Na het woord van dank en de inhoudsopgave belanden we bij de uitgebreide Inleiding. Hierin geven schrijvers duidelijk aan wat de gehanteerde uitgangspunten zijn en hoe de fasen van het coachingsmodel eruitzien. Een korte weergave van hetgeen per hoofdstuk behandeld wordt, sluit de inleiding af.

In hoofdstuk 1 Wat is Coaching, wordt toegelicht wat coaching is, waarom coaching ingezet wordt, de effecten, de wijzen van coachen en wie er zoal coacht. Daarna lichten de auteurs het specifieke van coaching toe. Na de samenvatting belanden we bij afsluitende reflectie voor de coach.

De schrijfsters gaan vervolgens in hoofdstuk 2, in op de methodiek van de coaching. Hierna krijgt de relatie coach–coachee bijzondere aandacht in hoofdstuk 3. De relatie coach-coachee krijgt deze bijzondere aandacht, omdat de afgelopen jaren gebleken is dat deze relatie van grote invloed is op het coachproces en de resultaten van de coaching. Derhalve achtten Marinka van Beek en Ineke Tijmes het nodig dit in een apart hoofdstuk extra toe te lichten, hetgeen zeker waardevol is voor de lezers.

Hoofdstuk 3 gaat dan ook, met duidelijke uitleg, in op de kenmerken van de relatie coach-coachee. De lezer krijgt in 3.3 inzicht in wat de coach zowel aan het begin als in het verdere verloop van de coaching aan deze relatie kan doen, hetgeen verhelderend en interessant is. Ook het verder bouwen aan de relatie in het verdere coachingsproces komt aan bod. Waarbij niet vergeten wordt aan te geven hoe de coach dit kan doen: door middel van het onderhouden en verdiepen van de relatie met de coachee en/of door middel van het doen aan zelfonderzoek en verdieping in het contact met zichzelf.

Daarnaast gaan van Beek en Tijmes in op overdracht, het werken in het hier en nu, het afbouwen van de coachrelatie en het loslaten daarvan. Ook hoofdstuk 3 sluiten ze, net als de overige hoofdstukken, af met een samenvatting en goede reflectievragen voor de coach.

Vervolgens wordt, in de hoofdstukken 4 tot en met 9, per fase het coachingsmodel toegelicht. Achtereenvolgens komen aan bod: de oriëntatiefase, de diagnosefase, doelen formuleren, plan opstellen, uitvoeren, evalueren en afsluiten. De uitleg is zodanig helder en duidelijk, dat je hiermee direct aan de slag kan gaan. De reflectievragen blijven verhelderend, soms confronterend en nodigen uit tot directe reflectie en het direct ontdekken waar je als coach nog aan moet werken.

Belangrijke punten als feedback geven, confronteren en weerstand zijn de onderwerpen van hoofdstuk 10 en 11. Ook hiermee kun je als coach direct zelf aan de slag. Het afsluitende hoofdstuk 12 Verantwoord coachen, geeft de coach veel informatie en reflectie materiaal om tot een werkelijk stevige coachbasis te komen.

Hoofdstuk 12 nodigt uit om 2 keer per jaar te inventariseren en reflecteren over hoe het met je basis als coach is gesteld, hetgeen een prima basis kan vormen voor zelfreflectie en/of intervisie.

De schrijvers hebben de basis van 'Leren coachen - Basisboek Theorie en Methode' met deze herzieningen verbreed en verstevigd. En met deze verbreedde en verstevigde basis, kan iedereen die zich de methodiek van het coachen eigen wil maken of wil 'herijken', zijn/haar coachbasis op degelijke wijze (her)smeden.

Over Margreet Noordanus

Margreet Noordanus is coach en trainer. Ze is de drijvende kracht achter PaardenInzicht en verzorgt Coaching en Training met Paarden.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Marinka van Beek, Ineke Tijmes
Leren coachen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden