Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Zelfsturende teams

Veel

Jaap Boonstra | 28 december 1999

bedrijven zijn bezig hun organisatie te baseren op zelfsturende teams. Evenzoveel bedrijven lopen tegen problemen aan bij de invoering van deze teams. Dit boek beschrijft het invoeringsproces en de problemen die managers tegen kunnen komen. Het boek geeft suggesties en ideeën om de invoering van zelfsturende teams te ondersteunen. Zelfsturende teams staan sterk in de belangstelling. Er is veel geschreven over het nut van teams. Er is ook veel gepubliceerd over de opbouw en de ontwikkeling van teams. Het invoeren van teamgericht werken in organisaties heeft minder aandacht gekregen. De kracht van dit boek is dat het invoeringsproces centraal staat. In het boek wordt een realistisch beeld geschetst van de invoering van zelfsturende teams. Managers die het boek lezen krijgen een idee wat ze tegen kunnen komen als wordt gekozen voor zelfsturende teams. Vanuit concrete bedrijfservaringen worden handvatten aangereikt om problemen aan te pakken die zich bij de invoering kunnen voordoen. De suggesties zijn opgetekend vanuit de praktijk door een manager die veel ervaring heeft met de ontwikkeling van personeel en organisaties. Voordelen zelfsturing Het begin van het boek zet de voordelen van teamgericht werken nog eens op een rijtje. Teamwerk leidt tot afwisselend werk en tot een betere benutting van de kennis en inzetbaarheid van het personeel. Er wordt een beroep gedaan op het multifunctionele vermogen van mensen. De flexibiliteit van het bedrijf wordt hierdoor verhoogd. Bedrijven die zelfsturende teams hebben ingevoerd melden een verhoging van de productkwaliteit, de dienstverlening en de productiviteit. In het boek worden de fasen van teamontwikkeling kort samengevat. Er wordt ingegaan op de vragen die in het team leven, het gevoel van de teamleden, de activiteiten die de teamontwikkeling ondersteunen en de eisen die in de verschillende fasen worden gesteld aan het gedrag van leidinggevenden. Deze beschrijving geeft leidinggevenden een beeld wat ze kunnen verwachten aan problemen bij de ontwikkeling van teams. Soms te enthousiast Het enthousiasme van Fousert voor de invoering van zelfsturende teams klinkt in de eerste hoofdstukken duidelijk door. Dit leidt soms tot een wat karikaturale visie op het gedrag van leidinggevenden en een ideaaltypische kijk op zelfsturende organisaties. Toch bevatten de eerste hoofdstukken genoeg aansprekende voorbeelden en interessante inzichten. Het boek wint aan kracht als het invoeringsproces onder de loep wordt genomen. De redeneringen zijn dan genuanceerder. Zo wordt bijvoorbeeld helder uit de doeken gedaan wat de voordelen en de nadelen zijn van een pilotproject met zelfsturende teams. Ook worden er meerdere invoeringsmodellen voorgesteld waarmee bedrijven kunnen afwegen welk model het beste bij hun uitgangssituatie past. Het belang van communicatie wordt benadrukt en er worden aandachtspunten gepresenteerd voor effectieve communicatie. Het multivaardig opleiden van teamleiders en teamleden krijgt veel aandacht. Bedrijven onderschatten vaak de noodzaak van deze investering, terwijl het een succesfactor is voor de invoering van teams. De opzet en uitvoering van trainingen worden vertaald in concrete suggesties waarmee veel bedrijven hun voordeel kunnen doen. Er worden boeiende ideeën gegeven over de rol van de teams bij het vaststellen van prestatiecriteria en het verbeteren van de teamprestaties. Het beloningsvraagstuk wordt niet uit de weg gegaan. Er wordt een pleidooi gehouden voor aanpassing van huidige beloningssystemen en het opnemen van beloning in een modern arbeidsvoorwaardenbeleid. Tot slot wordt een opsomming gegeven van leerervaringen die zijn opgedaan met de invoering van zelfsturende teams. Respect voor ontwikkelingspotentieel Ten slotte ademt 'Zelfsturende teams' een respect voor het ontwikkelingspotentieel van personeel. Dit respect is essentieel om van teamgericht werken een succes te maken. Door deze invalshoek en de vele suggesties kan het boek een steun zijn voor iedereen die bezig is met het realiseren van zelfsturende teams

Over Jaap Boonstra

Prof. dr. Jaap Boonstra is hoogleraar Organisatiedynamiek aan ESADE Business School in Barcelona. Hij is tevens visiting professor ‘Organizational change’ bij WU (Vienna University for Economics and Business). In Nederland is Jaap Boonstra verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden