Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Projecten leiden

In 'Projecten leiden' krijgt u verschillende methoden en technieken uitgelegd die u bij de uitvoering van een project kunt gebruiken. Ze zijn logisch gegroepeerd en worden gepresenteerd in hun onderlinge samenhang, zodat u dit boek kunt gebruiken om kennis op te doen van projectmatig werken én als naslagwerk bij de uitvoering van een project. Kortom een boek dat u snel een overzicht geeft van projectmatig werken en de daarbij te gebruiken methoden en technieken.

Jeffrey Goijers | 15 oktober 2009

Het boek start met de context van een project. Hierin wordt ingegaan op welke wijze een project afwijkt van routinematige activiteiten en hoe projecten kunnen worden getypeerd. Een goed punt is dat er een relatie wordt gelegd tussen de dynamisch projecten en de in het boek behandelde methoden en technieken. Het boek kent een logische opbouw van project generiek naar projectleider specifiek. Het eerste deel van het boek gaat in op methoden en technieken van het vormgeven en beheersen van een project. Het tweede deel gaat in op technieken die een projectleider kan inzetten bij de uitvoering van project op het gebied van betrekken, beïnvloeden, leidinggeven en samenwerking. Het vormgeven van een project valt uiteen in: fasering en besluitvorming, opzetten projectbeheersing en projectorganisatie. U krijgt uitleg in welke situatie u voor een lineaire, parallelle of cyclische fasering van uw project zou moeten kiezen. De fasering kan niet los worden gezien van de besluitvorming. Bij de besluitvorming speelt de betrokkenheid van de opdrachtgever bij het project en de motivatie van projectmedewerkers bij het opleveren van tussenresultaten een belangrijke rol. Voor het beheer van een project worden technieken aangereikt voor de beheersaspecten Tijd, Middelen (geld en capaciteit), Kwaliteit, Organisatie en Risico's. Een projectleider speelt een kardinale rol in de uitvoering van zijn projecten. Hiervoor worden in het onderdeel 'Betrekken en beïnvloeden' de technieken beschreven op het gebied van het managen van de omgeving, communicatiemanagement en management van besluitvorming. Van belang is dat er bij de start, of eigenlijk zelfs in het projectplan, zicht is op de omgeving. Wie speelt hierin een formele of informele rol? De auteurs dragen daarvoor een actorenanalyse.aan. Hiermee kan de omgeving in kaart worden gebracht en kan een plan worden gemaakt voor de wijze waarop de actoren in de omgeving blijvend kunnen worden betrokken bij de projectuitvoering. De actorenanalyse kan ook heel goed worden gebruikt voor communicatiemanagement. Hiermee kan de omgeving effectief worden geïnformeerd hetgeen leidt tot draagvlak voor het project en het wegnemen van weerstand. In het onderdeel 'Leidinggeven en samenwerken' wordt ingegaan op de competenties van een projectleider en de manieren waarop een projectteam beter kan functioneren. Het boek sluit af met een bijlage waarin een voorbeeldprojectplan is opgenomen. Zeker voor een junior-projectleider, die een project moet opstarten in een omgeving waar nog geen kasten vol met methoden voorhanden zijn, een heel handig hulpmiddel. Tevens is in deze bijlage nog een beknopte beschrijving opgenomen van de facto huidige standaarden van dit moment; Prince2 en PMBoK, waarbij is aangegeven hoe de in de boek beschreven methoden en technieken passen in de fasering van de standaarden. Er zijn inmiddels heel veel boeken over het leiden van projecten geschreven. Het aardige van 'Projecten leiden' is dat u op een handzame manier een aantal methoden en technieken wordt aangereikt die feitelijk tot de basistoolkit van een projectleider horen. Met name het karakter van naslagwerk maakt dit boek tot een onmisbaar deel van uw boekenkast!

Over Jeffrey Goijers
Jeffrey Goijers is werkzaam als zelfstandig projectmanager. Hij is reeds vele jaren werkzaam in de ICT heeft grotere en kleinere projecten succesvol afgerond in diverse marktsegmenten. Daarnaast is hij gelieerd aan Dunit en Prodone (www.prodone.nl).

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden