Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Kostprijzen in ziekenhuizen

Kostprijzen staat in Nederlandse ziekenhuizen steeds vaker structureel op de agenda. De invoering van de diagnosebehandelingcombinaties (DBC's) is de belangrijkste aanleiding. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars krijgen voor het eerst in de geschiedenis de gelegenheid om vrije prijsafspraken te maken over de te leveren zorg. 

Peter Vermeulen | 11 juli 2008 | 3-4 minuten leestijd

Deze invoering van de DBC's is een revolutie voor ziekenhuizen. Omdat in een ziekenhuis zeer uiteenlopende activiteiten worden verricht, is het bepalen van kostprijzen een complexe materie. Franck Asselman schrijft met 'Kostprijzen in ziekenhuizen' het eerste boek dat expliciet over kostprijzen in ziekenhuizen gaat.

Nederlandse ziekenhuizen krijgen een nieuwe rol, die van ondernemer. Door de invoering van (gereguleerde) marktwerking zijn ziekenhuizen namelijk niet langer gegarandeerd van hun budget, maar moeten ze hun producten zien te verkopen op de markt.

Nieuwe onderwerpen waarmee zij te maken krijgen, zijn onder andere: het bepalen van een marketingstrategie, vaststellen van verkoopprijzen, onderhandeling met de zorgverzekeraars en het omgaan met liquiditeitsrisico's.

'Ondernemerschap vereist niet alleen nieuwe vaardigheden van het management, maar ook een herziening van de sturing en beheersing van de organisatie en de instrumenten die hiervoor nodig zijn, zoals de informatievoorziening.' Om de prijs van hun eindproducten te bepalen, moeten ziekenhuizen inzicht hebben in de kosten van hun eindproducten. Hiervoor zijn kostprijzen essentieel.

Daarom is het boek 'Kostprijzen in ziekenhuizen' bittere noodzaak geworden voor veel managers in ziekenhuizen. Als gevolg van meeropbrengsten die geen gelijke tred houden met de kostenstijgingen, worden veel ziekenhuizen geconfronteerd met een sterk toenemende druk op de financiële middelen. Hierdoor wordt bij het nemen van beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau de factor geld steeds vaker een belangrijker criterium. Om deze beslissingen rationeler en logischer te maken, kunnen kostprijzen als instrument gebruikt worden.

'Kostprijzen in ziekenhuizen' is zeer toegankelijk geschreven en verschaft u hierdoor een duidelijk inzicht in deze moeilijke materie. Franck Asselman gebruikt de eerste vier hoofdstukken om in te gaan op het bestuurlijk perspectief. Hierin komen de belangrijkste ontwikkelingen aan bod, die zich nu en de komende jaren afspelen in de ziekenhuissector, maar ook wat dit betekent voor de sturing van het ziekenhuis.

De auteur beschrijft gedetailleerd en helder op welke verschillende manieren kostprijzen een bijdrage kunnen leveren bij beslissingen op strategisch, tactisch of operationeel niveau. De praktische opzet van een kostprijsproject en de verschillende stappen uit het proces van de kostprijsbepaling, staan centraal in de hoofdstukken 5 tot en met 10.

Dit praktisch perspectief geeft goede handvatten aan degene die daadwerkelijk bij dit proces betrokken zijn. Asselman maakt veelvuldig gebruik van praktijkvoorbeelden die laten zien wat er mogelijk is met kostprijzen in ziekenhuizen. 'Kostprijzen in ziekenhuizen' is geen pleidooi om voor alle beslissingen in een ziekenhuis kostprijzen te gebruiken of te laten domineren.

Franck Asselman plaatst diverse nuanceringen en kanttekeningen bij het gebruik ervan. En dat is maar goed ook. Want kostprijzen vormen slechts één van de informatiebronnen op basis waarvan bestuurlijke beslissingen genomen worden. De kerntaak van een ziekenhuis bestaat namelijk niet uit het maximaliseren van winst, maar uit het behandelen van patiënten. In de besluitvorming zullen kostprijzen echter wel een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Om de continuïteit van de zorg beter te waarborgen, kunnen kostprijzen een bijdrage leveren aan het nemen van diverse soorten beslissingen op een logische en rationele wijze. 'Kostprijzen in ziekenhuizen' is een goed leesbare aanrader voor ziekenhuisdirecties, managers bedrijfsvoering, afdelingshoofden, medische staven, medewerkers Finance Planning & Control, beleidsmedewerkers en overige (toekomstige) medewerkers van ziekenhuizen en ZBC's die geïnteresseerd zijn in 'kostprijzen in ziekenhuizen'.

Conclusie: Franck Asselman beoogt met 'Kostprijzen in ziekenhuizen' niet een compleet beeld te schetsen van alle ziekenhuisactiviteiten waarvoor kostprijzen kunnen worden bepaald. Daarvoor verschillen de ziekenhuizen te veel wat betreft organisatie en activiteiten. Wel heeft hij getracht de meest gebruikelijke afdelingen van een ziekenhuis vanuit kostprijsoogpunt nader te bezien. En hierin is hij meer dan geslaagd.

Over Peter Vermeulen

Peter Vermeulen MBA is serial entrepreneur en business angel en schrijft recensies op persoonlijke titel.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden