Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Het ondernemingsplan

Er zijn maar weinig mensen die nooit dromen over het avontuur van een eigen onderneming. Jaarlijks hakken vele durfals de knoop door, jaarlijks worden velen een illusie armer. De aanleiding en de achtergrond waar vanuit gestart wordt zijn belangrijke succesbepalende factoren. Meestal wordt gedacht dat een positieve achtergrond inherent is aan een hoog slagingspercentage. Toch is dat niet altijd zo. Ook negatieve gebeurtenissen, zoals een dreigend ontslag, kunnen de start van een eigen bedrijf een positieve impuls geven. Hoe dan ook, het starten van een eigen onderneming vergt nou eenmaal voldoende voorbereiding. Zonder dat is de kans op mislukking groot. Een ondernemingsplan is het tastbare resultaat van een voorbereidingsproces. Dit boek behandelt op systematische wijze de belangrijkste onderwerpen.

Johan Derrez | 28 augustus 2005

Wat is het nut van een ondernemingsplan? In ieder geval helpt het de gedachten te ordenen. Verder wordt het ingezet om eventuele externe financiers te overtuigen. Vanuit dit uitgangspunt hebben de auteurs een indeling gemaakt. Deze is als volgt: wat wil ik? (doel en strategie), wat kan ik? (omgevingsanalyse) en wat gaan we doen? (het marketing-, management-, productie- en financieringsplan). Het boek is overzichtelijk. Alle onderwerpen keurig per hoofdstuk weergeven. Elk hoofdstuk sluit af met een checklist (die eigenlijk te weinig toevoegt, maar goed). Dan de inhoud. Mijn eerste reactie: veel praktische informatie, oppervlakkig, maar niet tè. Toch mis ik een belangrijk aspect: de interne analyse. Wat kan ik, wat niet? En alle overige vraagstukken die voor een interne analyse van belang zijn. Zeker in een tijd waar het zoeken naar onderscheidend vermogen steeds belangrijker wordt, moet hierover goed nagedacht worden. Om de uitkomsten vervolgens te koppelen aan gegevens uit de externe analyse (inzicht in de relatieve sterktes en zwaktes). Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het verzamelen van informatie de allerbelangrijkste bezigheid is bij het schrijfproces van een degelijk ondernemingsplan. Het boek staat vol met informatiebronnen (er is een lijst met nuttige adressen). Er wordt wat snel voorbijgegaan aan de vraag: hoe ver moet het vergaren van informatie gaan? Zeker nu het internet vrijwel onuitputtend is. En: hoe kan die informatie zinvol gestructureerd worden? De regie van het schrijven van een ondernemingsplan ligt meestal in handen van de (toekomstige) ondernemer zelf. Vandaar dat dit een doe-het-zelf boek is. Bij het hoofdstuk 'Het financieel plan' wordt daar wat makkelijk overheen gestapt. Het opstellen van een liquiditeitsprognose, een geprognosticeerde balans en resultatenrekening (en meer) zijn zeer specialistische werkzaamheden. Deze bevatten de basisgegevens voor de financieringsbehoefte. Verkeerde inschattingen en onvolledigheden kunnen later vaak desastreuze gevolgen hebben. Tip voor gebruikers van dit boek: schakel hierbij een specialist in (bijvoorbeeld een accountant). Voorzie deze van de benodigde informatie en maak daarbij gebruik van dit hoofdstuk uit het boek. Het boek heeft een hoog didactisch gehalte. Nauwelijks voorbeelden en geen tekstuele uitstapjes van bijvoorbeeld ondernemers die ervaringen met het ondernemingsplan met de lezers delen. Jammer, zo iets laat de inhoud meer tot de verbeelding spreken. Maar goed, dit zal ongetwijfeld een bewuste keuze van de auteurs zijn geweest. 'Het ondernemingsplan' is primair bedoeld voor startende bedrijven en mensen die rondlopen met het idee om een eigen zaak op te gaan starten. Maar ook ondernemers die een doorstart of strategische heroriëntering overwegen kunnen dit boek zinvol gebruiken. En externe partijen, zoals bankiers, welke nauw betrokken zijn bij het beoordelen van dergelijke plannen. In ieder geval hoort het zeker thuis in het rijtje praktijkgidsen voor het opstellen van een ondernemingsplan.

Over Johan Derrez

Johan Derrez MBA is ondernemer in media, marketing en communicatie en directeur / hoofdredacteur van opinieblad Zuid Magazine.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden