Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Dat is het risico!

Weinig mensen hadden het zien aankomen; wat begon als een kleine hypotheekcrisis in Amerika, groeide uit tot een wereldwijde kredietcrisis. De kredietcrisis heeft ook Nederland geraakt. Maar de kredietcrisis heeft een impuls gegeven aan de ontwikkeling van risicomanagement bij veel organisaties. Risico is zo langzamerhand een containerbegrip geworden. In zijn nieuwste boek 'Dat is het risico!' zet Frits Bosch de geïnteresseerde lezer behoorlijk aan het denken over risicobeheersing in de financiële sector.

Louis Thorig | 24 januari 2014

'Dat is het risico!' is een mooie aanvulling op Bosch' vorige boek 'Risico als obsessie' waarin de auteur een kritische beschouwing gaf over beleggingsbeleid en risicomodellen. 'Dat is het risico!' geeft een caleidoscopisch beeld van een groot aantal, dat te maken heeft met risico, gedrag, toezicht en ethiek in de financiële sector. De lezer krijgt de materie voorgeschoteld aan de hand van vraag & antwoord, stellingen en case studies. Bosch' heldere schrijfstijl in combinatie met een caleidoscopische opzet werkt erg inzichtelijk. Het is geen boek voor de leek maar wel voor de financiële professional. Bosch - van huis uit macro-econoom (Universiteit van Amsterdam) - startte in 1992 met succes Bureau Bosch in asset consultancy. Zijn bureau bouwde een goede reputatie op bij pensioenfondsen, woningcorporaties en provinciën. Voor Frits Bosch vormt de institutionele sector al jaren een fantastisch werkterrein. De problematiek vereist een hoog niveau van kennis en inzicht. Onderzoek op het gebied van kennis van markten, partijen en financiële producten is altijd een belangrijk onderdeel geweest van zijn werkzaamheden. Bosch is redacteur van de Nederlandse Vermogensbeheerders Gids en de research database op www.dutchinvestor.com. Sinds 2011 is hij partner bij DutchInvestor. Zijn boek 'Dat is het risico!' bestaat uit vijf delen. In deel 1 - Risico draait om impact, minder om kans - neemt de auteur het begrip risico onder de loep. Risico betekent onzekerheid. De centrale vraag is hoe beoordeel je nu een risico en de impact daarvan? Dat is niet altijd eenvoudig. Aardig is dat Bosch in zijn boek de terminologie gebruikt van Donald Rumsfeld, voormalig minister van defensie van de Verenigde Staten, om dit inschattingsproces te duiden. Minister Rumsfeld maakte een duidelijk onderscheid tussen risicocategorieën als het om oorlogvoering ging. Maar dezelfde risicocategorieën gelden ook voor de financiële sector als het gaat om beleggingsrisico's. Zo zijn risico's waarvan we weten dat we ze kennen. Bosch noemt ze 'Bekende risico's'. In de financiële sector is er eigenlijk geen sprake van Bekende risico's. Daarnaast bestaan er risico's waarvan we weten dat we ze niet kennen. Bosch noemt deze 'Bekende- Onbekende risico's. De statistieken van Bekende-Onbekende risico's zijn goed te gebruiken voor verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen. Ten slotte zijn risico's waarvan we niet weten dat we ze niet kennen. Bosch noemt deze 'Onbekende-Onbekende' risico's. Bij Onbekende-Onbekende risico's spelen toeval, pech en omstandigheden een rol. Deze risico's zijn niet vooraf kwantificeerbaar. Het bedrijfsleven wordt gedomineerd door Onbekende-Onbekende risico's. In zijn boek geeft de auteur een technische uiteenzetting hoe je met deze laatste risicocategorie het best om zou kunnen gaan. In dit deel beantwoordt Bosch vragen als: Is volatiliteit hetzelfde als risico? Hoe zijn beleggingsrisico's in te schatten? Wat heeft de voorkeur: passief of actief beleggen? Zijn centrale bankiers marktverstoorders? Hoe spelen 'Noise & Signal' een rol in Risicomanagement? Hebben risicomodellen zich in de praktijk bewezen? In het tweede deel - Behavioral, maar wat kopen we ervoor! - bespreekt Bosch hoe men zich beter kan wapenen tegen te emotionele beslissingen die leiden tot suboptimale oplossingen. Aan de hand van een aantal casussen schetst Bosch de invloed van gedragseconomie en psychologie op de veelal irrationaliteit van financiële beleggingsbeslissingen. De rol van de toezichthouder staat centraal in deel 3. De nadruk ligt in dit boek op de rol van risico in de financiële wereld in het algemeen en banken en pensioenfondsen in het bijzonder. Vele Nederlandse pensioenfondsen verkeren in onderdekking of zweven daar net boven. Ze zijn gevangen in een zogenoemde 'Solvency Trap'. In dit deel daarover meer. Verder komt de houding van de toezichthouder naar pensioenfondsen uitgebreid aan de orde. In deel 4 - Ethiek, wat vindt moeder ervan? - gaat Bosch in op een aantal actuele ethische kwesties in de financiële sector. Risico's, regels en ethiek hangen nauw met elkaar samen. De noodzaak voor meer ethiek in de financiële sector is ook in Nederland nadrukkelijk onderkend door de Nederlandse Bank. In de epiloog komen de vier thema's risico, gedrag, toezicht en ethiek samen. De auteur doet voor elk thema een reeks aanbevelingen. Vermakelijk is dat Bosch dit laatste deel begint met een persoonlijke anekdote over zijn rekenfout in het TV-programma Zembla. Een leermoment dat binnen de categorie Onbekende- Onbekende risico's valt. Bosch besluit zijn boek met zestien stellingen en aanbevelingen. Het kan nog ten goede keren, maar het roer moet om! 'Dat is het risico!' is een belangwekkend essay over de financiële sector in Nederland en de wijze waarop met risico wordt omgegaan. Bosch legt het accent vooral op het institutioneel vermogensbeheer voor Nederlandse pensioenfondsen. Een kritisch en origineel boek met veel achtergrondinformatie, bedoeld voor bestuurders en medewerkers binnen de financiële wereld (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen, consultants en banken) die vanuit hun beroep risico's moeten nemen om rendement en het liefst winst te genereren. Een 'must have' boek voor de échte liefhebber!

Over Louis Thorig

Louis Thörig is verbonden als master- en bachelorthesisbegeleider aan de afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was tot 1 augustus 2011 werkzaam als global communications manager op het hoofdkantoor van IOI-Loders Croklaan (www.croklaan.com) in Wormerveer. Hij heeft zijn MBA behaald bij Business School Nederland, de Action Learning MBA.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden