Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Handboek Compliance Professional

Compliance is een essentiële voorwaarde geworden voor een integere bedrijfsvoering van ondernemingen. De positie van de onderneming ten opzichte van klanten en andere stakeholders en het vervullen van een maatschappelijke rol winnen aan belang ten opzichte van het louter naleven van wet- en regelgeving.

Perry Oostrum | 9 augustus 2013

Compliance is niet alleen meer het speeltje aan de top - als het al geen moetje was - maar penetreert alle lagen binnen organisaties, zoals het hoort. Ondernemingen kunnen zich dan ook niet langer meer veroorloven dat medewerkers zich aan deze vorm van cultuuromslag onttrekken. 'Het Handboek compliance professional' richt zich met name op de ondersteuning van de compliance officer, een standaardwerk voor hem/haar en andere daarbij betrokkenen, zoals directieleden, juristen, risk managers, security managers en accountants. Het 'Handboek compliance professional' is samengesteld door het team van compliance officers van het Nederlands Compliance Instituut en is bedoeld als naslagwerk voor de praktisch ingestelde compliance officer. In een zestal hoofdstukken wordt op heldere wijze de benodigde basiskennis voor de compliancefunctie beschreven, waarmee het zowel geschikt is voor de startende als de meer ervaren compliance officer. Het handboek vormt dan ook de basis voor de leergang compliance officer en de leergang compliance professional van het Nederlands Compliance Instituut. Dit instituut definieert de functie van compliance officer als volgt: de functionaris die belast is met het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, de interne normen, voorschriften en gedragsregels, alsmede het toezicht op de realisatie van bijstellingen naar aanleiding van gesignaleerde tekortkomingen en gebreken. Dit boek biedt daarbij een prima ondersteuning door in het eerste hoofdstuk het ontstaan van compliance en de samenhang tussen compliance en integriteit uitgebreid te beschrijven, gevolgd door een toelichting op de compliancefunctie binnen ondernemingen en de specifieke aandachtsgebieden van de compliance officer. In het derde hoofdstuk worden de financiële toezichtswetten, integriteitswetten en onderliggende regelgeving nader toegelicht. Daarnaast wordt een aantal wetten en regels behandeld die steeds vaker onderdeel vormen van het takenpakket van de compliance officer. Het hierop volgende hoofdstuk valt enigszins uit de toon van het boek als geheel, omdat het een meer uitgebreide behandeling biedt van één van de aandachtgsgebieden van de compliance officer: de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De twee laatste hoofstukken vallen weer wel precies in het bestek van een handboek, met een beschrijving van de rol van toezichthouders, gevolgd door een uiteenzetting van hoe een compliance programma voor organisaties kan worden opgezet. Beknopt uiteraard, maar wel een uiterst praktisch hulpmiddel van een als inleiding in het vak bedoeld handboek. Dit boek biedt slechts ondersteuning voor de eerste van de vijf modules van de door het Nederlands Compliance Instituut gebrachte leergangen en mag dan ook als niet meer dan dat beschouwd worden. Het is een handboek dat ondersteuning biedt. Voor een weergaven van of scholing in de eigenlijke beroepsuitoefening van de compliancefuntie is dit werk uiteraard niet toereikend. Slechts in het door de voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers geschreven voorwoord wordt melding gemaakt van cultuur en gedrag als meest recente ontwikkeling in het vakgebied, die door hem - naar mijn mening terecht - als onbekend terrein voor de compliance officer wordt bestempeld. Alleen al door dit te benoemen heb ik er alle vertrouwen in dat dit door de desbetreffende professionals te zijner tijd opgepakt zal worden. De inleiding in het vak mag wel zeer overzichtelijk genoemd worden. Het is de bedoeling dat dit handboek jaarlijks wordt gereviseerd en aangepast aan de actualiteit en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Een aanwinst.

Over Perry Oostrum

Per Oostrum begon met schrijven op de middelbare school. Wie niet? Serieus werd het toen hij over zijn grote passie, popmuziek, begon te publiceren in verschillende tijdschriften. 'Mannenleed, een crisisroman' is zijn eerste fictieve werk. Hij werkt als zelfstandig adviseur op het vlak van het onderkennen en beheersbaar maken van risico's en het realiseren van organisatieveranderingen. Per is getrouwd, heeft twee zonen en woont in Wassenaar.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden