Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Seminar

Seminar: Veranderdynamiek o.l.v. Jaap Boonstra

Continu veranderen in maatschappelijke organisaties

Seminar met Jaap Boonstra, Mark van Twist, René Grotendorst, Henrieke van Diermen, Ricardo Weewer, Hans Vermaak, Kilian Bennebroek Gravenhorst, Gerhard Smid, Fenke Rond, Frans Schippers, Marjolein ten Kroode, Tom van Benthem, Hilde Adriaenssens, Leo van Veen, Jeannette Knol, Rob van Es, Paul van der Velpen, Daniëlle van Elteren, Mariënne Verhoef, Yvonne Burger, Jan Andreae

Seminar met Jaap Boonstra, Mark van Twist, René Grotendorst, Henrieke van Diermen, Ricardo Weewer, Hans Vermaak, Kilian Bennebroek Gravenhorst, Gerhard Smid, Fenke Rond, Frans Schippers, Marjolein ten Kroode, Tom van Benthem, Hilde Adriaenssens, Leo van Veen, Jeannette Knol, Rob van Es, Paul van der Velpen, Daniëlle van Elteren, Mariënne Verhoef, Yvonne Burger, Jan Andreae

Seminar: Veranderdynamiek o.l.v. Jaap Boonstra

Continu veranderen in maatschappelijke organisaties

Met onder andere...

Jaap Boonstra Jaap Boonstra
Mark van Twist Mark van Twist
René Grotendorst René Grotendorst

Over dit seminar

Kijk hier voor meer informatie over de 5e editie van 'Veranderdynamiek', dinsdag 20 maart 2018.

Maatschappelijke organisaties leveren een bijdrage aan maatschappelijke veiligheid, welzijn en gezondheid. Ze bevinden zich in een spanningsveld tussen maatschappij, markt en overheid. In vrijwel alle maatschappelijke sectoren zijn voortdurend diepgaande veranderingen gaande die ingrijpen op het functioneren van maatschappelijke organisaties.

Omgevingsveranderingen, overheidsmaatregelen en veranderende behoeften van burgers hebben grote impact. Deze vierde editie van het seminar ‘Veranderdynamiek’ gaat specifiek over het veranderen van maatschappelijke organisaties. Sprekers die hun sporen hebben verdiend, presenteren nieuwe inzichten en praktische handvatten. In diverse workshops kunt u zich verder verdiepen in de complexiteit van acht maatschappelijke organisaties en hoe die complexiteit benut kan worden voor diepgaande verandering.

 Een greep uit de thema’s:

 • De complexiteit van maatschappelijke organisaties
 • De maatschappelijke organisatie als belangenspel
 • Meervoudig kijken naar ambities en spanningsvelden
 • Inrichten van maatschappelijke organisaties
 • Veranderingen vormgeven en resultaat realiseren

 Jaap Boonstra begeleidt deze dag weer als uw dagvoorzitter, observator en verandergids. Een dag die tevens in het teken staat van zijn nieuwe boek Veranderen van maatschappelijke organisaties.

Groepskorting
Dit is echt een seminar om met meerdere personen van uw organisatie naar toe te komen.  Stuur ons dus vooral een e-mail voor een aanbod als u met een groep wilt gaan deelnemen.

Boekenpakket bij dit seminar

Veranderen van maatschappelijke organisaties
Jaap Boonstra
Veranderen van maatschappelijke organisaties
39,99

Sprekers

Jaap Boonstra
Jaap Boonstra
Jaap Boonstra is hoogleraar ‘Organisatieverandering en leiderschap’ bij ESADE Business School in Barcelona (Spain) en WU, Vienna University for Economics and Business. Hij is in Nederland verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Jaap werkte eerder als hoogleraar ‘Organisatieverandering’ aan de Universiteit van Amsterdam en als rector van Sioo, Interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde. Als zelfstandig en onafhankelijk adviseur is Jaap betrokken bij veranderingsprocessen in internationale ondernemingen en bedrijfsnetwerken in Nederland, Duitsland en Spanje. Daarnaast zet hij zich in voor maatschappelijke organisaties die zich willen kwalificeren voor de toekomst. Jaap heeft talloze publicaties op zijn naam staan over organisatieverandering, innovatieprocessen, leiderschap, strategische besluitvorming, en machtsprocessen in organisaties. Recent publiceerde hij als schrijver of redacteur meerdere boeken waaronder Leiders in cultuurverandering (Van Gorcum, 2014), Veranderen van Maatschappelijke Organisaties (Business Contact, 2017), Perspectieven op Veranderen (Vakmedianet, 2018), Perspectieven op Leiderschap (Vakmedianet, 2018) en Veranderen als Samenspel (Vakmedianet, 2018). Bij dit laatste boek is ook een uitgebreide website beschikbaar en het boek verschijnt ook in het Engels en Spaans.
Mark van Twist
Mark van Twist
Mark van Twist is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en wetenschappelijk directeur van de postmasteropleiding Internal Auditing & Advisory bij dezelfde instelling. Daarnaast is hij decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag. Hij doet niet alleen onderzoek naar besturen, organiseren en adviseren, maar heeft daar in de praktijk zelf ook veel ervaring mee, onder meer als lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer en als voorzitter of lid van diverse raden van toezicht en adviescommissies.
René Grotendorst
René Grotendorst
René Grotendorst is momenteel Adviseur Wibautgroep bij de Gemeente Amsterdam. Van 2010-2015 was hij voorzitter Raad van Bestuur bij woningcorporatie Rochdale en verantwoordelijk voor het veranderproces aldaar.
Henrieke van Diermen
Henrieke van Diermen
Henrieke van Diermen (1972) is senior adviseur, projectleider en coach op het gebied van ontwikkeling bij Spirit Jeugd- en opvoedhulp. Vanuit deze rol werkt ze dagelijks aan het ondersteunen en begeleiden van dé professional bij Spirit zodat in de dynamische omgeving ruimte ontstaat te ervaren en doen wat werkelijk nodig is. Ze heeft brede ervaring in commerciële en non-profitsector op het gebied van ontwikkeling, vanuit het perspectief van de organisatie, maar is altijd gericht op de medewerkers door wie deze wordt gevormd.
Ricardo Weewer
Ricardo Weewer
Ricardo Weewer is lector Brandweerkunde aan de Brandweeracademie (IFV). Hij heeft diverse functies bekleed als brandweerofficier in Amsterdam-Amstelland. Als laatste was hij daar Hoofd Brandweerzorg en PLaatsvervangend commandant met de portefeuille strategie en innovatie.
Hans Vermaak
Hans Vermaak
Hans Vermaak is organisatieadviseur, docent en onderzoeker en combineert in trajecten waar mogelijk alle drie deze rollen. Sinds 2011 werkt hij als zelfstandige in een netwerk van veranderaars. Hij is geassocieerd partner bij Sioo en bij Twynstra Gudde en senior research fellow bij NSOB. Hij is vooral actief rond complexe veranderopgaven, vaak met een maatschappelijk tintje. Hij promoveerde cum laude op het aanpakken van complexe vraagstukken. Hij heeft meer dan honderd publicaties op zijn naam staan over veranderkunde, systeemdenken, leerprocessen en onderzoek. Hij is bekend als auteur van ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’, als coauteur van het populaire handboek ‘Leren veranderen’ en van het boek ‘Iedereen verandert – nu wij nog’. Zie voor meer informatie zijn website: hansvermaak.com
Kilian Bennebroek Gravenhorst
Kilian Bennebroek Gravenhorst
Dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst is oprichter van PlusPulse en docent bij o.a. Sioo. Hij is gespecialiseerd in verandermanagement en gefascineerd door de vraag hoe leiders hun veranderambities realiseren. Als adviseur helpt hij maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het bereiken van hun strategische doelstellingen. Als docent versterkt hij het veranderkundig handelen van professionals. Kilian doet onderzoek naar complexe veranderingen en hij publiceert over het vak. Veranderversnellers: het afkijkboek is zijn meest recente boek.
Gerhard Smid
Gerhard Smid
Gerhard Smid is (emeritus) hoogleraar managementwetenschappen bij de Open Universiteit van Nederland en als onderzoeker/adviseur verbonden aan Sioo, Interuniversitair Centrum voor organisatie-en veranderkunde te Utrecht. Zijn fascinatie ligt bij (besturing en verandering van) professionele organisaties zoals ziekenhuizen en hoger onderwijs waar professionals met zeer verschillende achtergrond tot een goed samenspel moeten zien te komen. Hij begeleidde o.m. Jeannette Knol bij haar onderzoek naar samenspel in organisaties.
Fenke Rond
Fenke Rond
Fenke Rond is hoofd Strategie & Communicatie bij Agentschap Telecom. In deze functie voert ze regie op het diepgaande verandertraject dat Agentschap Telecom met alle medewerkers doorloopt. Het Agentschap richt zich daardoor op essentiële maatschappelijke ontwikkelingen als digitalisering, internationalisering en ketensamenwerking.
Frans Schippers
Frans Schippers
Frans Schippers is directeur Veiligheidsregio Kennemerland, tevens commandant Brandweer. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van het Veiligheidsteam, programmamanager van het vernieuwingsprogramma RemBrand, lid van het Portefeuillehoudersoverleg Informatiemanagement van het Veiligheidsberaad.
Marjolein ten Kroode
Marjolein ten Kroode
Vanaf 2009 werkt Marjolein ten Kroode als voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen. Daarvoor was zij werkzaam als vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast treedt zij op als docent voor SIOO en heeft zij ruime ervaring als toezichthouder.
Tom van Benthem
Tom van Benthem
Tom van Benthem is afgestudeerd politicoloog met als specialisatie bestuurskunde. Hij is vijf jaar werkzaam geweest bij provincie Noord-Holland. 9 jaar werkzaam bij de GGD, inmiddels als directieadviseur. Lid van het managementteam en adviseur voor B&W. Tevens vice-voorzitter werkgroep Urban Ageing van Eurocities.
Hilde Adriaenssens
Hilde Adriaenssens
Hilde Adriaenssens is bestuurssecretaris van Onderwijsgroep Tilburg, een instelling voor middelbaar en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Verantwoordelijk voor een adequate procesgang i.h.k.v. goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’) en voor de coördinatie van de organisatieontwikkeling.
Leo van Veen
Leo van Veen
Leo van Veen begon zijn loopbaan als informaticus in de bankwereld. Al snel kwam hij tot de conclusie dat de inzet van IT alleen succesvol is, als mensen in organisaties er de toegevoegde waarde van inzien èn bereid zijn om mee te veranderen. Bij Twynstra Gudde bouwde hij een succesvolle praktijk op als organisatie adviseur en gaf hij als managing partner leiding aan de IT-adviespraktijk. In het najaar van 2005 sloot hij zich aan als vennoot bij hgrv.
Jeannette Knol
Jeannette Knol
Jeannette Knol is momenteel adviseur kwaliteit bij Tergooiziekenhuizen. Zij is recent gepromoveerd. Haar nderzoek leidde tot het proefschrift 'Leren Vooruitspelen - Besturen, dynamiek en prestaties in een ziekenhuisorganisatie.'
Rob van Es
Rob van Es
Rob van Es is filosoof en gespecialiseerd in de samenhang van cultuur, ethiek en politiek in organisaties en professies. Hij doet daarnaar onderzoek en geeft daarin onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij zelfstandig trainer en adviseur in het stellen van organisatiediagnoses en in het nemen van morele besluiten. Emotionele integriteit, het laatste boek van Rob van Es, ligt in het verlengde van Veranderdiagnose - De onderstroom van organiseren en Professionele ethiek - Morele besluitvorming in organisaties en professies.
Paul van der Velpen
Paul van der Velpen
Paul van der Velpen is sinds maart 2009 algemeen directeur bij de GGD Amsterdam-Amstelland. Daarvoor heeft hij als als ZZP-er vanuit een maatschap organisaties geadviseerd en gewerkt als interim-manager. In 1995 was interim-directeur bij GGD regio ’s Hertogenbosch en bracht o.a. de fusie van deze GGD met twee andere GGD’en tot stand. In 2001 werd hij directeur bij de nieuwe organisatie, GGD Hart voor Brabant. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Hij is columnist in Binnenlands Bestuur.
Daniëlle van Elteren
Daniëlle van Elteren
Danielle van Elteren is beleidsadviseur bij de afdeling Strategie & Communicatie van Agentschap Telecom. In deze functie is ze onder andere inhoudelijk betrokken bij het intensieve verandertraject van Agentschap Telecom. Het traject richt zich op de ontwikkeling van managers en medewerkers, zodat het agentschap zich kan kwalificeren voor de toekomst.
Mariënne Verhoef
Mariënne Verhoef
Mariënne Verhoef is directeur-bestuurder bij Jeugdinstelling Spirit. Zij is verder onder andere lid Raad van Commissarissen bij Twynstra Gudde.
Yvonne Burger
Yvonne Burger
Prof. dr. Yvonne D. Burger werkt sinds 1988 in verschillende rollen aan de thema’s besturen, organiseren, veranderen en leren: als organisatieadviseur, executive (team) coach, manager, onderzoeker, docent en auteur. Ze werkte voorheen bij de Universiteit van Amsterdam en bij verschillende adviesbureaus. Sinds 2007 is zij deeltijd hoogleraar aan de Vrije Universiteit en directeur van het center for executive coaching van de VU. Als adviseur en executive coach werkt zij daarnaast vanuit haar eigen praktijk in de top van de publieke sector. Yvonne publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften. Haar meest recente boek is 'Spiegel aan de top', over de praktijk van Executive coaching. Ze is medeauteur van het boek 'Veranderen van Maatschappelijke organisaties'.
Jan Andreae
Jan Andreae
Jan Andreae (1957) is change and development professional en motivational speaker. Hij is in Nederland een autoriteit op het gebied van het verbinden van persoonlijk en maatschappelijk leiderschap.Hij werkt nationaal en internationaal op het terrein van empowerment, leiderschap, veranderstrategieën en conflicthantering. In zijn stijl van werken verstaat hij de kunst om de maatschappelijke actualiteit heel persoonlijk en dichtbij te maken en dat wat persoonlijk en dichtbij is in een grotere context te plaatsen. Op zoek naar de essentie gebruikt hij humor, plezier en vlijmscherpe confrontaties als middel om mensen en het doel te bereiken.

Praktische informatie

Locatie

Maitland Theater, Driebergen
De Horst 1, Driebergen

Routebeschrijving

Programma

Groepskorting
Dit is echt een seminar om met meerdere personen van uw organisatie naar toe te komen. Onze kortingsregeling voor dit event:

 • 2 t/m 5 personen: 20% korting
 • 6 t/m 10 personen: 25% korting

Stuur ons dus vooral een e-mail als u met een groep wilt gaan deelnemen.

08.30 uur Ontvangst en registratie

09.00 uur Veranderdynamiek - Opening van de dag door Jaap Boonstra                   

09.15 uur Maatschappelijke organisaties: leren van het verleden – Mark van Twist

10.00 uur Coachen van teams in de machtsdynamiek: speltips uit de praktijk – Yvonne Burger                 

10.45 uur Ochtendbreak

11.15 uur 1e workshopronde ‘Organisaties in verandering’  (u maakt een keuze uit een van de sessies)

 • Woningcorporatie Rochdale – René Grotendorst, Kilian Bennebroek Gravenhorst
 • Tergooiziekenhuizen – Jeanette Knol, Gerhard Smid
 • GGZ Rivierduinen – Marjolein ten Kroode, Leo van Veen
 • Agentschap Telecom – Fenke Rond, Daniëlle van Elteren

12.30 uur Lunch

13.15 uur Dynamiek in maatschappelijke organisaties – Rob van Es

14.00 uur Verandering doorgronden vanuit een spelmetafoor – Hans Vermaak

14.45 uur Middagbreak

15.15 uur 2e workshopronde ‘Organisaties in verandering’  (u maakt een keuze uit een van de sessies)

 • Brandweer Nederland – Frans Schippers, Ricardo Weewer, Jan Andreae
 • Spirit JeugdzorgMariënne Verhoef, Henrieke van Diermen
 • GGD Amsterdam – Paul van der Velpen, Tom van Benthem
 • Tilburg Onderwijsgroep – Hilde Adriaenssens

16.15 uur Impact hebben in verandering – Jaap Boonstra

16.45 uur Afsluiting en borrel

Voorwaarden

De deelnamekosten voor dit seminar bedragen € 545,- (excl. btw) per persoon, inclusief consumpties, netwerklunch en afsluitende netwerkborrel. Iedere deelnemer ontvangt het nieuwe boek Veranderen van maatschappelijke organisaties ter waarde van € 39,99 (incl. btw).

Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? Maak dan gebruik van onze schappelijke annuleringsregeling. Tot twee weken voor aanvang van het event kunt u geheel kosteloos (schriftelijk) annuleren. Pas daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega.

Groepskorting
Dit is echt een seminar om met meerdere personen van uw organisatie naar toe te komen. Onze kortingsregeling voor dit event:

 • 2 t/m 5 personen: 20% korting
 • 6 t/m 10 personen: 25% korting

Stuur ons dus vooral een e-mail als u met een groep wilt gaan deelnemen.

Ook interessant voor u"

12 OKT
Seminar
Kom ook naar deze unieke dag met 5 topsprekers over de psychologie van leiderschap. Meer
625,-
18 NOV
Seminar
Op 18 november leert u in één dag wat u kunt doen om uw overtuigingskracht te vergroten. U krijgt les van de beste Nederlandse beïnvloedingsexperts én de wereldwijde autoriteit op dit terrein: Robert Cialdini. Meer
995,-
17 JUN
Seminar
Tijdens deze dag leert u richting geven aan het subtiele proces van gedragsverandering en het samen bouwen aan een duurzame verandering. Meer
649,-

Rubrieken

Populaire producten

  Personen

   Trefwoorden