Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk

Algemene wetten

Paperback Nederlands 2022 9789012407670
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Sinds 10-10-10 is het Koninkrijk 'anders' geworden omdat Curaçao en St. Maarten daarbinnen de status aparte hebben gekregen, zoals Aruba die al had, en omdat de overige drie eilanden - Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES) - onderdeel van Nederland zijn geworden: Caribisch Nederland. Die nieuwe status verschaft de BES niettemin een geheel eigen juridisch stelsel. Dat geldt ook voor de fiscale regelgeving. Naast eigen lokale belastingen geldt er een stelsel van rijksbelastingen, dat afwijkt van de Nederlandse fiscale regels. De uitvoering daarvan geschiedt niettemin door de Nederlandse Belastingdienst.

In dit boek wordt ingegaan op het volledige fiscale stelsel zoals dat op de BES sinds 1 januari 2011 geldt, de wisselwerking met het Nederlandse belastingstelsel en de internationale fiscale aspecten. Daarnaast hebben we in dit boek de fiscale stelsels van de andere landen van het Caribische deel van het Koninkrijk opgenomen. In beginsel zijn die stelsels niet gewijzigd sinds de nieuwe status. Niettemin vinden ook hier geleidelijk aan duidelijke ontwikkelingen plaats die tot veranderingen leiden. In de eerste druk van dit boek hebben we aan deze fiscale stelsels geen aandacht geschonken. Ingaande de tweede druk is dat wel gebeurd en is aan elk van de fiscale stelsels van Aruba, Curaçao en St. Maarten (ACS) een hoofdstuk gewijd. Daarnaast is uitvoerig ingegaan op de formeelrechtelijke aspecten van de belastingheffing op de BES en op de ACS.

Specificaties

ISBN13:9789012407670
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:790
Uitgever:Sdu
Druk:5
Verschijningsdatum:2-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Peter Kavelaars

Peter Kavelaars (1959) is aanvankelijk werkzaam geweest als inspecteur van 's Rijksbelastingen (1983-1989). Sinds februari 1989 is hij Directeur van het Wetenschappelijke Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam. Tevens is hij als hoogleraar verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1990 is hem de Staatsprijs voor Fiscaalwetenschappelijke publicaties 1989 toegekend vanwege zijn publicaties in het bijzonder op het terrein van de premieheffing. In 1992 is hij gepromoveerd op het proefschrift 'Toewijzingsregels in het Europees sociaal-verzekeringsrecht'. Prof. dr. P. Kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, buitengewoon hoogleraar fiscaal recht en economie aan de University of Curaçao en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan op diverse fiscale gebieden.

Andere boeken door Peter Kavelaars

Over Jeroen Adeler

Mr. J. Adeler is verbonden aan Orange Tree Tax Consultants in Rotterdam en St. Maarten. Hij is onder andere geruime tijd werkzaam geweest op Curaçao en heeft diverse publicaties op zijn naam staan over het fiscale Antilliaanse stelsel en het BES-stelsel.

Andere boeken door Jeroen Adeler

Over Daan Beeks

Mr. D. Beeks is als senior accijns- en douaneadviseur verbonden aan Shell International B.V. en adviseert wereldwijd over internationale handelsvraagstukken.

Andere boeken door Daan Beeks

Over Julian Lopez Ramirez

Mr. J. Lopez Ramirez is tot medio 2012, als directeur douane en directeur fiscale zaken, werkzaam geweest bij het Ministerie van Financiën van de Nederlandse Antillen en vervolgens van Curaçao. Sindsdien is hij managing partner en partner tax bij Deloitte Dutch Caribbean. Van 2014 tot medio 2015 heeft hij als interim directeur douane Aruba de modernisering aldaar geleid.

Andere boeken door Julian Lopez Ramirez

Inhoudsopgave

Voorwoord / 15
Lijst van gebruikte afkortingen / 19

1 Van de Nederlandse Antillen naar Caribisch Koninkrijk: fiscale historie / 25
1.1 Inleiding / 25
1.2 Periode van de grote belastingherziening van 1908 / 26
1.3 De wereldoorlogen en het interbellum (1914–1945) / 26
1.4 De eerste contouren van een naoorlogs modern fiscaal stelsel / 29
1.5 De ontmanteling van de Nederlandse Antillen / 31
1.5.1 De status aparte van Aruba / 31
1.5.2 De uiteindelijke ontmanteling van de resterende vijf eilanden / 32
1.5.3 De Ronde Tafel Conferentie van 2005 (Curaçao) en de Miniconferentie van 2006 (Den Haag) / 34
1.5.4 Het bestuurlijk akkoord van juni 2008 en verdere besluiten / 36
1.6 De fiscale positie van de BES / 37
1.6.1 Het fiscale stelsel / 37
1.6.2 De toekomst van het fiscale stelsel op de BES / 38
1.7 De fiscale positie van de ACS / 40

DEEL 1 - DE BES
2 De directe rijksbelastingen op de BES / 45
2.1 Inleiding / 45
2.2 Inkomstenbelasting / 51
2.2.1 Inleiding / 51
2.2.2 Onroerende zaken / 53
2.2.3 Roerend kapitaal / 53
2.2.4 Winst uit onderneming / 56
2.2.5 Overige inkomsten uit arbeid / 58
2.2.6 Periodieke uitkeringen / 59
2.2.7 Overige bepalingen / 60
2.2.8 Wijzigingen in 2011 / 64
2.3 Loonbelasting / 67
2.3.1 Inleiding / 67
2.3.2 Belastingplicht / 68
2.3.3 Loonbegrip / 69
2.3.4 Pensioenen / 70
2.3.5 Wijzigingen in 2011 / 72
2.4 Vastgoedbelasting / 74
2.4.1 Inleiding / 74
2.4.2 Subjectieve belastingplicht / 75
2.4.3 Objectieve belastingplicht / 79
2.4.4 Waardebepaling / 83
2.4.5 Tariefstelling / 85
2.5 Opbrengstbelasting / 86
2.5.1 Subjectieve belastingplicht / 86
2.5.2 Object van heffing / 94
2.5.3 Tarief / 96
2.5.4 Heffingsmethodiek / 97
2.5.5 Eindafrekening / 99
2.5.6 Diverse bepalingen / 100
2.6 Kansspelbelasting / 101
2.6.1 Inleiding / 101
2.6.2 Belastingplichtigen / 102
2.6.3 Kansspel / 104
2.6.4 Vrijstellingen en tarief / 105
2.6.5 Heffingsmethode / 106
2.7 Einde winstbelasting en overgangsrecht / 107

3 De indirecte rijksbelastingen / 111
3.1 Inleiding / 111
3.2 Algemene bestedingsbelasting / 111
3.2.1 Inleiding / 111
3.2.2 Structuur / 113
3.2.3 De belastingplichtige / 115
3.2.4 Belastbare feiten / 116
3.2.5 De plaats van leveringen van goederen en diensten / 122
3.2.6 Maatstaf van heffing / 129
3.2.7 Tarieven / 130
3.2.8 Vrijstellingen / 133
3.2.9 Wijze van heffing / 137
3.2.10 Tijdstip waarop de belasting verschuldigd is / 139
3.2.11 Het doen van aangifte / 140
3.2.12 Bijzondere regelingen / 141
3.2.13 Slotbepalingen / 143
3.2.14 Overgangsrecht / 143
3.3 Overdrachtsbelasting / 145
3.3.1 Object en subject van heffing / 145
3.3.2 Objectieve vrijstellingen / 147
3.3.3 Tarief en waarde / 148
3.3.4 Heffingsmethodiek / 148
3.4 Accijnzen en invoerrechten / 152
3.4.1 Inleiding / 152
3.4.2 Inleidende bepalingen / 156
3.4.3 Formele bepalingen / 157
3.4.4 Invoerrechten / 176
3.4.5 Accijnzen / 195
3.4.6 Handels- en dienstenentrepot / 208
3.5 Assurantiebelasting / 210

4 De lokale belastingen op de BES / 213
4.1 Inleiding / 213
4.2 Grondbelasting en de opcenten van de vastgoedbelasting / 216
4.2.1 Belastingplicht / 216
4.2.2 Object van heffing / 219
4.2.3 Vrijgestelde objecten / 222
4.2.4 Waardevaststelling / 226
4.3 Toeristenbelasting / 227
4.4 Verhuurbelasting motorrijtuigen / 230
4.5 Motorrijtuigenbelasting / 230
4.6 Parkeerbelasting / 232
4.7 Hondenbelasting / 234
4.8 Reclamebelasting / 235
4.9 Precariobelasting / 237
4.10 Havenbelasting / 238
4.11 Retributies en overige rechten / 240

DEEL 2 - DE ACS
5 Aruba / 245
5.1 Inleiding / 245
5.2 Inkomstenbelasting / 246
5.2.1 Belastingplicht en belastbaar inkomen / 246
5.2.2 Onroerende zaken / 247
5.2.3 Roerend kapitaal / 248
5.2.4 Winst uit onderneming / 252
5.2.5 Inkomsten uit arbeid / 256
5.2.6 Periodieke uitkeringen / 257
5.2.7 Overige bepalingen / 259
5.2.8 Belastingtarieven / 261
5.2.9 Overige vrijgestelde inkomsten / 262
5.2.10 Premieheffing / 263
5.3 Loonbelasting / 264
5.3.1 Inleiding / 264
5.3.2 Belastingplicht / 265
5.3.3 Dienstbetrekking / 266
5.3.4 Privaatrechtelijke en tegenwoordige dienstbetrekking / 267
5.3.5 Publiekrechtelijke dienstbetrekking / 268
5.3.6 Vroegere dienstbetrekking / 268
5.3.7 Inhoudingsplichtige / 269
5.3.8 Loonbegrip en de wijze van berekening / 269
5.3.9 Pensioenen / 273
5.3.10 Reparatietoeslag / 274
5.4 Winstbelasting / 275
5.4.1 Subjectieve belastingplicht / 275
5.4.2 Het bepalen van de winst / 277
5.4.3 Algemeen tarief en enige bijzondere tarieven / 283
5.4.4 Bijzondere winstberekeningsbepalingen / 284
5.4.5 Deelnemingsvrijstelling / 286
5.4.6 ‘Joint venture’-regeling / 288
5.4.7 Aruba vrije zone / 290
5.4.8 Aruba vrijgestelde vennootschap / 291
5.4.9 Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / 294
5.4.10 Aanvullende documentatieverplichtingen / 295
5.5 Dividendbelasting / 297
5.5.1 Inleiding / 297
5.5.2 De dividendbelasting nader beschouwd / 298
5.5.3 Imputatieregeling buiten werking gesteld / 301
5.6 Belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten / 301
5.6.1 Inleiding / 301
5.6.2 Inleidende bepalingen / 303
5.6.3 Belastbaar feit, maatstaf van heffing en vergoeding / 305
5.6.4 Leveren van goederen / 306
5.6.5 Levering van goederen door tussenpersonen / 308
5.6.6 Verrichten van diensten / 309
5.6.7 Vrijgestelde leveringen en diensten / 311
5.6.8 Tarief en verschuldigdheid / 315
5.6.9 Procedurele aspecten / 316
5.7 Bestemmingsheffing AZV / 318
5.8 Overdrachtsbelasting / 318
5.9 Grondbelasting / 320
5.9.1 Inleiding / 320
5.9.2 Vrijstellingen / 320
5.9.3 Belastingplicht / 323
5.9.4 Object van heffing / 323
5.9.5 Waardevaststelling / 324
5.10 Toeristenheffing en bijzondere verblijfsbelasting / 325

6 Curaçao / 329
6.1 Inleiding / 329
6.2 Inkomstenbelasting / 332
6.2.1 Inleiding / 332
6.2.2 Onroerende goederen / 335
6.2.3 Roerend kapitaal / 335
6.2.4 Winst uit onderneming / 348
6.2.5 Overige inkomsten uit arbeid / 352
6.2.6 Periodieke uitkeringen / 354
6.2.7 Objectieve vrijstellingen / 355
6.2.8 Herleiding bij afwijkend belastingtijdvak / 356
6.2.9 Overige bepalingen / 356
6.3 Loonbelasting / 368
6.3.1 Inleiding / 368
6.3.2 Belastingplicht / 369
6.3.3 Loonbegrip / 371
6.3.4 Pensioenen / 375
6.3.5 Gebruikelijkloonregeling en af-te-staan-loonregeling / 376
6.3.6 Herleiding bij afwijkend loontijdvak / 377
6.3.7 Tarief / 378
6.3.8 Genietingsmoment en wijze van heffing / 379
6.3.9 Verplichte informatie / 379
6.3.10 Aansprakelijkheidsbepalingen / 380
6.4 Winstbelasting / 382
6.4.1 Inleiding / 382
6.4.2 Oude offshorebepalingen / 386
6.4.3 Hoofdlijnen van de winstbelasting / 387
6.5 Faciliteitenwetgeving en de economische zones / 432
6.5.1 Faciliteitenwetgeving / 432
6.5.2 Economische zones / 438
6.6 Onroerendezaakbelasting / 440
6.6.1 Inleiding / 440
6.6.2 Object / 440
6.6.3 Subject / 441
6.6.4 Vrijstellingen / 442
6.6.5 Waarde / 443
6.6.6 Tarief en wijze van heffing / 444
6.6.7 Aangifteplicht / 444
6.7 Successiebelastingen / 445
6.8 Overige belastingen / 449
6.8.1 Inleiding / 449
6.8.2 Overdrachtsbelastingverordening 1908 / 450
6.8.3 Motorrijtuigenbelasting en eindverwerkingsheffing autowrakken / 451
6.8.4 Logeergastenbelasting / 453
6.9 Omzetbelasting / 453
6.9.1 Definities en algemene bepalingen / 453
6.9.2 Belastbaar feit / 455
6.9.3 Plaats van de belastbare handeling / 457
6.9.4 Maatstaf en tarief van heffing / 459
6.9.5 Vrijstellingen / 461
6.9.6 Teruggaaf / 464
6.9.7 Wijze van heffing / 465
6.9.8 Belastingheffing ter zake van de invoer van goederen / 466
6.9.9 Invordering en aansprakelijkheid / 467
6.9.10 Strafbepaling / 469

7 St. Maarten / 471
7.1 Inleiding / 471
7.2 Inkomstenbelasting / 474
7.2.1 Inleiding / 474
7.2.2 Onroerende goederen / 475
7.2.3 Roerend kapitaal / 476
7.2.4 Winst uit onderneming / 479
7.2.5 Overige inkomsten uit arbeid / 481
7.2.6 Periodieke uitkeringen / 482
7.2.7 Overige bepalingen / 483
7.3 Loonbelasting / 490
7.3.1 Inleiding / 490
7.3.2 Belastingplicht / 491
7.3.3 Loonbegrip / 492
7.3.4 Pensioenen / 494
7.4 Winstbelasting / 495
7.4.1 Inleiding / 495
7.4.2 Oude offshorebepalingen / 495
7.4.3 Hoofdlijnen van de winstbelasting / 496
7.5 Faciliteitenwetgeving en de economische zones / 504
7.6 Successiebelastingen / 506
7.7 Overige belastingen / 506
7.7.1 Inleiding / 506
7.7.2 Motorrijtuigbelasting / 506
7.7.3 Logeergastenbelasting / 508
7.7.4 Verhuurautobelasting / 509
7.8 Belasting op bedrijfsomzetten / 510
7.8.1 Inleiding / 510
7.8.2 Ondernemerschap / 510
7.8.3 Verleggingsregeling / 512
7.8.4 Belastbaar feit, maatstaf en tijdstip van heffing / 513
7.8.5 Levering van goederen / 513
7.8.6 Verhoogd tarief / 514
7.8.7 Vrijstellingen / 514
7.8.8 Invordering / 519

8 Accijnzen en invoerrechten op de ACS / 521
8.1 Inleiding / 521
8.2 Invoerrechten / 523
8.2.1 Algemene bepalingen / 523
8.2.2 Invoer en controle / 525
8.2.3 Douaneformaliteiten bij invoer / 525
8.2.4 Lossen van goederen / 527
8.2.5 Tijdelijke opslag van goederen / 529
8.2.6 Aangifte / 530
8.2.7 (Douane)waarde van goederen en inventarisatie / 531
8.2.8 Wegvoeren van goederen / 534
8.2.9 Accijnsgoederen / 534
8.2.10 Verboden, onbekende en onbeheerde goederen / 534
8.2.11 Bewaking en verzegeling / 535
8.2.12 Verboden nederlagen / 536
8.2.13 Visitatie en peiling / 536
8.2.14 (Douane)tarief / 537
8.2.15 Vrijstellingen / 539
8.2.16 Binnenlands vervoer en vervoer over zee / 542
8.2.17 Doorvoer / 542
8.2.18 Uitvoer met doorvoerlijsten / 543
8.2.19 Rechtstreekse doorvoer / 544
8.2.20 Uitvoer / 545
8.2.21 Uitklaring / 545
8.2.22 In-, uit- en doorvoer van postpakketten / 546
8.2.23 Zekerheidstellingen / 546
8.2.24 Entrepots / 547
8.2.25 Vervolging en straffen / 550
8.3 Accijnzen / 555
8.3.1 Inleiding / 555
8.3.2 Sigaretten / 556
8.3.3 Gedistilleerd / 558
8.3.4 Bier / 564
8.3.5 Minerale oliën / 566

DEEL 3 - OVERIGE ASPECTEN
9 Formeel belastingrecht / 573
9.1 Inleiding / 573
9.2 Formeel belastingrecht op de ACS / 575
9.2.1 Werkingssfeer van de ALL en de ALB / 575
9.2.2 Woon- en vestigingsplaatsfictie / 582
9.2.3 Heffing van belastingen / 584
9.2.4 Invordering van belastingen / 598
9.2.5 Bijzondere bepalingen / 608
9.2.6 Geheimhoudingsplicht / 611
9.2.7 Bestuurlijke boeten / 611
9.2.8 Aanvullende administratieve sancties Curaçao / 619
9.2.9 Fiscaal strafrecht en strafvordering / 620
9.2.10 Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing en invordering / 624
9.3 Formeel belastingrecht op de BES / 636
9.3.1 Reikwijdte van de formele bepalingen / 636
9.3.2 Algemene bepalingen / 637
9.3.3 Woon- en vestigingsplaatsfictie / 639
9.3.4 Interne regeling van de Belastingdienst / 640
9.3.5 Heffing van belastingen / 642
9.3.6 Invordering van belastingen / 645
9.3.7 Aansprakelijkstellingen / 652
9.3.8 Bijzondere bepalingen voor de belastingheffing / 657
9.3.9 Bestuurlijke boeten / 657
9.3.10 Fiscaal strafrecht en strafvordering / 663
9.3.11 Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing en invordering / 666
9.4 Rechtspleging / 674
9.4.1 Inleiding / 674
9.4.2 Bezwaarfase / 675
9.4.3 Beroepsfase / 679
9.5 Formeel belastingrecht voor lokale belastingen in de BES / 684

10 Internationale aspecten / 689
10.1 Inleiding / 689
10.2 Belastingwet BES: enkele algemene aspecten / 690
10.3 Voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en de BES / 692
10.3.1 Inleiding / 692
10.3.2 Algemene bepalingen / 694
10.3.3 Heffing naar inkomen / 695
10.3.4 Voorkomingsmethode / 704
10.3.5 Tot slot / 706
10.4 Voorkoming van dubbele belasting binnen het Koninkrijk / 706
10.4.1 Inleiding / 706
10.4.2 De Belastingregeling voor het Koninkrijk / 708
10.4.3 Verdragen tussen Nederland-Curaçao en Nederland-St. Maarten / 712
10.5 Voorkoming van dubbele belasting en derde landen / 721
10.5.1 Inleiding / 721
10.5.2 Toepassing van door Nederland gesloten/te sluiten belastingverdragen op de BES / 722
10.5.3 Het zelfstandig sluiten van verdragen door de BES / 727
10.5.4 Toepassing van door de Nederlandse Antillen gesloten verdragen en de BES / 727
10.5.5 Verdragspositie van de ACS / 729
10.5.6 Eenzijdige voorkomingsregeling op de BES / 731
10.5.7 Eenzijdige voorkomingsregeling op de ACS / 731
10.6 Besluit voorkoming dubbele belasting BES / 732
10.6.1 Algemeen / 732
10.6.2 Inkomstenbelasting / 733
10.6.3 Loonbelasting / 736
10.6.4 Kansspelbelasting / 737
10.7 Bijstand bij heffing en invordering / 737
10.8 Internationale informatie-uitwisseling / 741
10.8.1 Inleiding / 741
10.8.2 Verdragen inzake automatische inlichtingenuitwisseling / 742
10.8.3 BES / 743
10.8.4 ACS / 747
10.9 EU-recht / 749

Literatuur / 753
Rechtspraakregister / 759
Trefwoordenregister / 771

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk