Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , e.a.

Douanerecht

Paperback Nederlands 2019 9789013153705
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Hebt u te maken met de in- en uitvoer van goederen? Dit is de enige Nederlandse uitgave die het douanerecht van de Europese Unie zowel juridisch-theoretisch als praktisch ontleedt. Hierbij wordt volop verwezen naar actuele jurisprudentie en regelgeving. Zo vormt de titel een onmisbaar naslagwerk voor de professional en ook een uniek studieboek voor de student.

Werkt u in de praktijk of voor een studie met de regels rond de in- en uitvoer van goederen? Dan is kennis van en inzicht in de douanewetgeving van de Europese Unie onmisbaar. Net als kennis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie te Luxemburg. Douanerecht geeft een compleet overzicht van de vele facetten van het Uniedouanerecht. De auteur leidt u door het Douanewetboek van de Unie (DWU) met verwijzingen naar relevante internationale verdragen, andere bronnen van het Unierecht en jurisprudentie van het Hof van justitie.

Op behapbare wijze belicht de auteur alles wat u moet weten over de wet- en regelgeving in verband met de in- en uitvoer van goederen. Zo vormt de titel een ideaal naslagwerk voor praktijkbeoefenaren. Maar, de toegankelijke schrijfwijze van de auteur en systematische behandeling van de stof maken de bundel hiernaast ook perfect geschikt als studieboek. Het douanerecht is volop in beweging.

Deze uitgave behandelt daarom alle ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor professionals binnen het vakgebied. Denk hierbij aan de invoering van het Douanewetboek van de Unie, de veranderende werkwijze van de douane en de invloed van de Brexit. Kortom: Douanerecht vormt een onmisbare kennisbron voor iedereen die in studie of praktijk in aanraking komt met de douaneregelgeving van de Europese Unie.

Specificaties

ISBN13:9789013153705
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:692
Druk:2
Verschijningsdatum:18-4-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Peter Essers

Prof.dr. P.H.J. Essers is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Tilburg.

Andere boeken door Peter Essers

Over Maarten Feteris

Prof. dr. M.W.C. Feteris (1960) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit in Leiden, waar hij vervolgens werkzaam was als wetenschappelijk medewerker internationaal privaatrecht. Van 1983 tot 1986 werkte hij op de juridische afdeling van de Socialeverzekeringsbank. Hij volgde de studie fiscaalrecht aan de Universiteit van Amsterdam,waar hij in 1987 cum laude afstudeerde. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 1993 cum laude op een proefschrift over het rechtop een behoorlijk proces in fiscale boetezaken.Vanaf 1986 is hij 22 jaar belastingadviseur geweest bij Pricewaterhouse Coopers en haar rechtsvoorgangers, sinds 1991 als partner. Sinds 2008 is Maarten Feteris raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad, met ingangvan 1 april 2013 is hij vice-president van ditcollege. Daarnaast is hij sinds 1994 hoogleraar formeel belastingrecht aan de Erasmus Universiteiten sinds 2011 staatsraad in buitengewone dienst in de Raad van State.

Andere boeken door Maarten Feteris

Over Mariken van Hilten

Mr. dr. Mariken van Hilten is Advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Andere boeken door Mariken van Hilten

Over Cornelis van Raad

Mr. C. van Raad is hoogleraar in het internationale belastingrecht aan de Universiteit Leiden, chairman van het International Tax Center Leiden en adviseur fiscaal verdragsrecht.

Andere boeken door Cornelis van Raad

Over Leo Stevens

Leo Stevens is emeritus-hoogleraar fiscale economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was als onafhankelijk wetenschappelijk adviseur betrokken bij de belastingherziening 2001, maakt deel uit van diverse SER-commissies en was voorzitter van het door het Kabinet ingestelde Ondernemersklankbord Regeldruk.

Andere boeken door Leo Stevens

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XXVII

HOOFDSTUK 1
Het douanerecht / 1
1.1 Inleiding / 1
1.1.1 Het fiscale en niet-fiscale douanerecht / 1
1.1.2 Tolmuren / 2
1.2 Douanerecht in Nederland / 2
1.2.1 Van middeleeuwse tol naar Algemene wet / 2
1.2.2 Algemene wet inzake de douane en de accijnzen / 4
1.2.3 Algemene wet inzake rijksbelastingen en Algemene douanewet / 4
1.3 Douanerecht in Benelux-verband / 5
1.4 Europese gemeenschappen en Europese Unie / 5
1.4.1 De Europese verdragen / 5
1.4.1.1 Schumanplan / 5
1.4.1.2 Verdrag van Parijs 1951 en EGKS / 6
1.4.1.3 Euratom en EEG / 6
1.4.1.4 Europese Gemeenschappen / 7
1.4.1.5 Europese Unie, Verdrag van Maastricht / 7
1.4.1.6 Europese Unie, Verdragen van Nice en Lissabon / 8
1.4.1.7 De uitbreiding van de Europese Unie / 9
1.4.1.8 Uittreding uit de Europese Unie / 9
1.4.1.9 West-Europese Unie / 10
1.4.2 De Europese markt / 10
1.4.2.1 Gemeenschappelijke markt / 10
1.4.2.2 Interne markt / 11
1.4.3 Communautaire wetgeving, douanewetboek / 12
1.4.3.1 Verordeningen, richtlijnen en beschikkingen / 12
1.4.3.2 Communautair douanewetboek / 13
1.4.3.3 Douanewetboek van de Unie / 14
1.4.3.4 Taken Commissie en Comité douanewetboek / 15
1.4.3.5 Eigen middelen Unie / 16
1.4.4 De grondslag van de douanewetgeving van de Europese Unie / 16
1.4.5 Wederzijdse bijstand / 18
1.4.5.1 Overeenkomsten van Napels / 18
1.4.5.2 Douanesamenwerking / 18
1.4.5.3 Eigen onderzoek door de Commissie / 19
1.4.5.4 OLAF / 20
1.4.5.5 Samenwerking met derde landen / 21
1.5 Bilaterale handelsverdragen Europese Unie / 21
1.5.1 Diverse verdragen / 21
1.5.2 Handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) / 21
1.5.3 Handelsverdrag met Canada (CETA) / 22
1.5.4 Handelsverdrag met Japan (JEPA) / 22
1.6 GATT en WTO / 23
1.6.1 Totstandkoming en doelstellingen GATT en WTO / 23
1.6.1.1 Ontstaan GATT en WTO / 23
1.6.1.2 Doelstellingen GATT en WTO / 24
1.6.2 GATT-overlegrondes / 24
1.6.2.1 Acht rondes / 24
1.6.2.2 Resultaten overlegrondes / 25
1.6.3 Het meestbegunstigingsbeginsel / 26
1.6.4 Werking van GATT en WTO / 26
1.7 Werelddouaneorganisatie / 27
1.7.1 Verdragen / 27
1.7.2 Conventie van Kyoto / 28

HOOFDSTUK 2
Heffingen bij invoer / 31
2.1 De douanerechten / 31
2.1.1 Verdragen E(E)G en EU / 31
2.1.2 Douanerechten in het DWU / 32
2.2 Landbouwproducten / 33
2.2.1 Gemeenschappelijk landbouwbeleid / 33
2.2.1.1 Europese verdragen / 33
2.2.1.2 Gemeenschappelijke ordening / 34
2.2.1.3 Landbouwproducten / 36
2.2.2 Invoerheffingen op landbouwproducten / 36
2.2.2.1 ‘Tarificatie’ landbouwheffingen / 36
2.2.2.2 Verhoogde douanetarieven / 37
2.2.2.3 Aanvullende invoerrechten en agrarische elementen / 37
2.2.2.4 Toepasselijke douanerecht / 38
2.2.2.5 Uitvoering regelgeving in Nederland / 38
2.3 Antidumpingrechten en compenserende rechten / 39
2.3.1 Handelspolitiek van de Unie / 39
2.3.2 Antidumpingrechten en compenserende rechten / 39
2.3.2.1 Antidumpingrechten / 39
2.3.2.2 Compenserende rechten / 41
2.3.2.3 Heffing als invoerrechten, recht van beroep / 41
2.4 Nationale heffingen bij invoer / 42
2.4.1 Nationale belastingen / 42
2.4.2 Accijnzen / 43
2.4.3 Omzetbelasting (btw) / 44

HOOFDSTUK 3
Algemene bepalingen / 47
3.1 Inleiding / 47
3.1.1 Considerans DWU / 47
3.1.2 Inhoud DWU / 48
3.2 Bereik douanewetgeving van de Europese Unie / 49
3.2.1 Gelding van de douanewetgeving / 49
3.2.2 ‘Missie’ van de douaneautoriteiten / 50
3.2.3 Sancties / 50
3.2.3.1 Regelgeving van de Europese Unie / 50
3.2.3.2 Nederlandse regelgeving / 51
3.3 Rechten en plichten bij toepassing douanewetgeving / 53
3.3.1 Elektronische gegevensuitwisseling / 53
3.3.2 Douaneregistratie / 54
3.3.2.1 Registratie Unie-marktdeelnemers / 54
3.3.2.2 Registratie andere personen / 55
3.3.2.3 EORI-nummer en douanedossier / 56
3.3.3 Geautoriseerde marktdeelnemer / 57
3.3.3.1 Vergunning geautoriseerde marktdeelnemer / 57
3.3.3.2 De criteria / 59
3.3.4 Vergaren van inlichtingen / 60
3.3.4.1 Beroepsgeheim douane / 60
3.3.4.2 Verstrekken van inlichtingen door de douaneautoriteiten / 61
3.3.4.3 Verstrekken van inlichtingen aan de douaneautoriteiten / 61
3.4 Douanevertegenwoordiging / 62
3.4.1 Vertegenwoordiging algemeen / 62
3.4.2 Vertegenwoordiging in douanezaken / 62
3.4.2.1 Algemeen / 62
3.4.2.2 Vertegenwoordiging in het DWU / 63
3.4.2.3 Voorwaarden douanevertegenwoordiging / 63
3.5 Beschikkingen / 66
3.5.1 Wat is een ‘beschikking’? / 66
3.5.2 Geven van beschikkingen / 67
3.5.2.1 Niet op aanvraag / 67
3.5.2.2 Op aanvraag / 68
3.5.3 Nadelige beschikking / 69
3.5.3.1 Horen vooraf / 69
3.5.3.2 Motiveren / 71
3.5.4 Voorwaarden beschikking, herziening en schorsing / 72
3.5.5 Nietigverklaring, intrekking en wijziging beschikking / 73
3.6 Bezwaar en beroep / 74
3.6.1 Beroep in het DWU / 74
3.6.1.1 Inleiding / 74
3.6.1.2 Beroep tegen beschikkingen / 74
3.6.1.3 Twee fasen van beroep / 75
3.6.1.4 Beroepsprocedure / 76
3.6.1.5 Schorsende werking van het beroep / 76
3.6.2 Hof van Justitie van de Europese Unie / 78
3.6.2.1 Uniforme uitlegging van het Unierecht / 78
3.6.2.2 De procedure / 79
3.6.2.3 Beroep tegen beschikkingen Raad of Commissie / 80
3.6.3 Bezwaar en beroep in Nederland / 81
3.6.3.1 Inleiding / 81
3.6.3.2 Besluiten waartegen bezwaar en beroep mogelijk is / 81
3.6.3.3 Bezwaar / 82
3.6.3.4 Uitspraak op het bezwaar / 84
3.6.3.5 Beroep en hoger beroep / 85
3.6.3.6 Voorlopige voorziening / 86
3.6.3.7 Herziening / 86
3.6.3.8 Beroep in cassatie / 86
3.6.3.9 Sprongcassatie en prejudiciële vragen aan de Hoge Raad / 87
3.7 Controlemaatregelen / 88
3.7.1 Douanecontrole / 88
3.7.2 Bewaarplicht / 89
3.7.3 Heffingen en kosten / 90
3.8 Valuta en termijnen / 90
3.8.1 Valutaomrekening / 90
3.8.2 Termijnen / 91

HOOFDSTUK 4
Douaneschuld en schuldenaar / 93
4.1 Inleiding / 93
4.2 Brengen in het vrije verkeer / 94
4.2.1 Wijze en tijdstip van ontstaan van de douaneschuld / 94
4.2.1.1 Brengen in het vrije verkeer / 94
4.2.1.2 Ontstaan douaneschuld / 96
4.2.1.3 Tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling / 97
4.2.2 Schuldenaren / 98
4.2.2.1 De aangever / 98
4.2.2.2 Douanevertegenwoordiging / 98
4.2.2.3 Verstrekken van onjuiste gegevens / 99
4.2.3 Douaneschuld bij schending no-drawbackbepaling / 101
4.3 Niet-naleven van verplichtingen / 103
4.3.1 Inleiding / 103
4.3.2 Verplichtingen bij binnenbrengen / 104
4.3.2.1 Niet-naleven van verplichtingen bij binnenbrengen / 104
4.3.2.2 Op onregelmatige wijze buiten een vrije zone brengen / 104
4.3.2.3 Op onregelmatige wijze onttrekken aan tijdelijke opslag / 105
4.3.2.4 Verzuim zonder werkelijke gevolgen / 105
4.3.2.5 Douanestatus na illegaal binnenbrengen / 106
4.3.3 Verplichtingen bij beëindigen douanetoezicht / 106
4.3.3.1 Niet-naleven van verplichtingen beëindiging douanetoezicht / 106
4.3.3.2 Jurisprudentie / 107
4.3.3.3 Niet-naleven van meerdere verplichtingen / 108
4.3.3.4 Verzuim zonder werkelijke gevolgen / 109
4.3.3.5 Bewijs van niet-naleven verplichting / 109
4.3.3.6 Statusverwisseling / 110
4.3.4 Verplichtingen verbonden aan diverse regelingen / 111
4.3.4.1 Niet-naleven van verplichtingen betreffende diverse regelingen / 111
4.3.4.2 Casuïstiek / 112
4.3.4.3 Niet-naleven van verplichtingen bijzondere bestemmingen / 112
4.3.4.4 Niet-naleven van verplichtingen betreffende een vrije zone / 113
4.3.4.5 Verzuim zonder werkelijke gevolgen / 113
4.3.5 Niet-nageleefd zijn van voorwaarden vooraf / 114
4.3.6 Tijdstip van de douaneschuld / 115
4.3.6.1 Inleiding / 115
4.3.6.2 Niet-naleven van verplichtingen bij binnenbrengen / 116
4.3.6.3 Niet-naleven van verplichtingen beëindiging douanetoezicht / 116
4.3.6.4 Niet-naleven van verplichtingen betreffende diverse regelingen / 117
4.3.6.5 Niet-nageleefd zijn van voorwaarden vooraf / 117
4.3.7 Schuldenaren / 117
4.3.7.1 Inleiding / 117
4.3.7.2 Verplichtingen ter zake van binnenbrengen / 118
4.3.7.3 Niet-naleven van overige verplichtingen: art. 79(3)a / 119
4.3.7.4 Niet-naleven van overige verplichtingen: art. 79(3)b / 121
4.3.7.5 Niet-naleven van verplichtingen: art. 79(3)c / 122
4.3.7.6 Niet-nageleefd zijn van voorwaarden vooraf / 122
4.4 Douaneschuld bij uitvoer / 123
4.4.1 Inleiding / 123
4.4.2 Plaatsing onder de regeling uitvoer of passieve veredeling / 124
4.4.3 Niet-naleven verplichtingen / 124
4.5 Douaneschuld voor verboden goederen / 125
4.5.1 Inleiding / 125
4.5.2 Regelgeving / 127
4.6 Berekening bedrag invoer- en uitvoerrechten / 128
4.6.1 Tijdstip berekening invoer- en uitvoerrechten / 128
4.6.2 Bijzondere regels voor de berekening van de invoer- en uitvoerrechten / 128
4.6.2.1 Kosten opslag en behandeling / 128
4.6.2.2 Douaneschuld wegens onregelmatigheden / 129
4.6.2.3 Aftrek van reeds betaalde invoerrechten / 129
4.7 Plaats van de douaneschuld / 130
4.7.1 Grondgebied van een lidstaat / 130
4.7.2 Plaats van de douaneschuld / 130
4.7.2.1 Plaats van aangifte of van onregelmatigheden / 130
4.7.2.2 Plaats van constateren douaneschuld / 131
4.7.2.3 Niet-zuivering douaneregeling of tijdelijke opslag / 131
4.7.2.4 Douaneschuld op meerdere plaatsen / 133
4.7.2.5 Douaneschuld in andere lidstaat / 133
4.8 Hoofdelijke aansprakelijkheid / 133
4.8.1 Begrip hoofdelijke aansprakelijkheid / 133
4.8.2 Beperkingen / 135

HOOFDSTUK 5
Zekerheidstelling, invordering, terugbetaling en tenietgaan douaneschuld / 139
5.1 Zekerheidstelling / 139
5.1.1 Plicht tot zekerheidstelling / 139
5.1.1.1 Waarom zekerheidstelling? / 139
5.1.1.2 Wanneer zekerheidstelling? / 139
5.1.1.3 Minimumbedrag / 140
5.1.1.4 Bedrag zekerheidstelling / 141
5.1.1.5 Persoon die de zekerheid stelt / 142
5.1.1.6 Inwinning zekerheid / 143
5.1.2 Wijze van zekerheidstelling / 143
5.1.2.1 Inleiding / 143
5.1.2.2 Directe betaling (depot) / 143
5.1.2.3 Borgstelling / 144
5.1.2.4 Andere vormen van zekerheidstelling / 144
5.1.2.5 Doorlopende zekerheid / 145
5.1.2.6 Toezicht door de Commissie / 146
5.1.3 Vrijgave zekerheid / 146
5.2 Invordering van het bedrag van de douaneschuld / 146
5.2.1 Inleiding / 146
5.2.2 Vaststelling van het bedrag van de douaneschuld / 147
5.2.2.1 Berekenen van het verschuldigde bedrag / 147
5.2.2.2 Berichtgeving aan andere lidstaten / 148
5.2.3 Mededeling aan de douaneschuldenaar / 148
5.2.3.1 Mededeling verschuldigde rechten / 148
5.2.3.2 Wijze van meedelen / 149
5.2.3.3 Mededeling door middel van vrijgave van de goederen / 150
5.2.3.4 Achterwege blijven van de mededeling / 151
5.2.4 Verjaring van de douaneschuld / 152
5.2.4.1 Gewone verjaringstermijn van drie jaar / 152
5.2.4.2 Strafrechtelijk vervolgbare handeling: verlengde verjaringstermijn / 153
5.2.4.3 Oorzakelijk verband voor verlengde verjaringstermijn / 154
5.2.4.4 Opschorting verjaringstermijn / 156
5.2.5 Boeking van de douaneschuld / 157
5.2.5.1 Boeking in de douaneadministratie / 157
5.2.5.2 Tijdstip van de boeking / 158
5.2.6 Voldoening van de douaneschuld / 160
5.2.6.1 Betaling / 160
5.2.6.2 Rente op achterstallen / 161
5.2.6.3 Uitstel van betaling / 162
5.2.6.4 Periode van uitstel van betaling / 162
5.2.6.5 Overige betalingsfaciliteiten / 163
5.2.6.6 Dwanginvordering en vertragingsrente / 163
5.3 Terugbetaling en kwijtschelding / 165
5.3.1 Inleiding / 165
5.3.1.1 Regelgeving CDW – DWU / 165
5.3.1.2 Nationale regelgeving in Nederland btw en accijnzen / 166
5.3.2 Algemene bepalingen / 166
5.3.2.1 Gronden voor terugbetaling of kwijtschelding / 166
5.3.2.2 Beslissing door de douaneautoriteiten / 167
5.3.2.3 Beslissing door de Commissie / 168
5.3.2.4 Procedure bij beslissing door de Commissie / 169
5.3.2.5 Beroep tegen beslissing van de Commissie / 170
5.3.2.6 Frauduleuze handelingen / 171
5.3.2.7 Rente / 173
5.3.2.8 Terugvordering / 173
5.3.2.9 Termijnen / 174
5.3.2.10 Formele bepalingen / 175
5.3.3 Ten onrechte meegedeelde rechten / 175
5.3.3.1 Achteraf blijken rechten niet verschuldigd / 175
5.3.3.2 Heffing in strijd met algemene rechtsbeginselen / 176
5.3.3.3 Verlaagd recht of nulrecht / 177
5.3.3.4 Terugbetaling na ongeldig maken van de aangifte / 178
5.3.4 Door de importeur geweigerde goederen / 179
5.3.4.1 Goederen met gebreken / 179
5.3.4.2 Uitsluitingen / 179
5.3.5 Vergissing van douaneautoriteiten / 180
5.3.5.1 Inleiding / 180
5.3.5.2 Voorwaarden terugbetaling of kwijtschelding / 181
5.3.5.3 Vergissing / 184
5.3.5.4 Actief handelen / 185
5.3.5.5 Onjuiste buitenlandse certificaten / 185
5.3.6 Billijkheid / 187
5.3.6.1 Voorwaarden terugbetaling of kwijtschelding / 187
5.3.6.2 Verdere jurisprudentie / 188
5.4 Teniet gaan van de douaneschuld / 189
5.4.1 Inleiding / 189
5.4.1.1 Invordering invoer- en uitvoerrechten / 189
5.4.1.2 Tenietgaan betalingsverplichting / 190
5.4.1.3 Tenietgaan douaneschuld vóór mededeling / 190
5.4.1.4 Tenietgaan douaneschuld na mededeling / 191
5.4.1.5 Inroepen tenietgaan douaneschuld / 191
5.4.1.6 Insolventie schuldenaar / 192
5.4.2 Verjaring, betaling, kwijtschelding ongeldigmaking aangifte / 192
5.4.2.1 Verjaring / 192
5.4.2.2 Betaling / 192
5.4.2.3 Kwijtschelding / 193
5.4.2.4 Ongeldigmaking douaneaangifte / 194
5.4.3 Inbeslagname, vernietiging en afstand, verloren gaan / 194
5.4.3.1 Inbeslagname en verbeurdverklaring / 194
5.4.3.2 Vernietiging en afstand / 195
5.4.3.3 Verloren gaan van de goederen / 195
5.4.4 Verzuim zonder werkelijke gevolgen / 196
5.4.4.1 Inleiding / 196
5.4.4.2 Geen werkelijke gevolgen en vervullen formaliteiten / 197
5.4.4.3 Aangewezen verzuimen / 197
5.4.5 Overige gevallen van tenietgaan van de douaneschuld / 199
5.4.5.1 Wederuitvoer bij bijzondere bestemming / 199
5.4.5.2 Preferentiële behandeling / 199
5.4.5.3 Wederuitvoer in ongebruikte staat / 199
5.4.5.4 Geen bedrog / 201

HOOFDSTUK 6
Douanewaarde / 203
6.1 Inleiding / 203
6.2 Historie douanewaarde / 204
6.2.1 Brusselse waardedefinitie / 204
6.2.1.1 Twee waardeconcepten / 204
6.2.1.2 Normale prijs / 205
6.2.1.3 Brusselse waardedefinitie / 205
6.2.2 GATT waardedefinitie / 206
6.2.3 Douanewaarde Europese Unie / 207
6.2.3.1 Regelgeving / 207
6.2.3.2 Zes methoden van waardevaststelling / 207
6.3 Transactiewaarde / 208
6.3.1 Koopovereenkomst / 208
6.3.1.1 Koopovereenkomst / 208
6.3.1.2 Commissionairsovereenkomst / 210
6.3.1.3 Consignatie / 210
6.3.1.4 Veredeling / 211
6.3.2 Verkoop voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie / 212
6.3.2.1 Verkoop voor uitvoer naar de Unie / 212
6.3.2.2 Tijdstip van de koopovereenkomst / 214
6.3.2.3 Keten van transacties / 215
6.3.3 Prijs en betaling / 216
6.3.3.1 Prijs op het tijdstip van invoer / 216
6.3.3.2 Omvang koopprijs / 218
6.3.3.3 Prijs in natura / 218
6.3.3.4 Eigen activiteiten van de koper / 220
6.3.3.5 Betaling van de koopprijs / 220
6.3.3.6 Deelleveringen / 222
6.3.3.7 Verliezen en schade vóór invoer / 222
6.3.3.8 Verborgen gebreken / 223
6.3.3.9 Kortingen / 224
6.3.4 Voorwaarden toepassing transactiewaarde / 225
6.3.4.1 Inleiding / 225
6.3.4.2 Beperkingen ten aanzien van de overdracht of het gebruik / 226
6.3.4.3 Voorwaarde of prestatie waarvan de waarde niet kan worden bepaald / 227
6.3.4.4 Latere opbrengst komt ten goede aan verkoper / 227
6.3.4.5 Verbondenheid / 228
6.3.4.6 Beïnvloeding door verbondenheid / 229
6.3.4.7 Procedure verwerping transactiewaarde / 231
6.3.5 Verhoging koopprijs / 232
6.3.5.1 Inleiding / 232
6.3.5.2 Bij de koopprijs te tellen bedragen (algemeen) / 233
6.3.5.3 Commissies en courtage / 234
6.3.5.4 Kosten van verpakken / 235
6.3.5.5 Toeleveringen aan de verkoper / 235
6.3.5.6 Royalty’s en licentierechten / 237
6.3.5.7 Latere opbrengst / 239
6.3.5.8 Kosten vervoer en verzekering / 239
6.3.5.9 Postzendingen / 240
6.3.6 Vermindering koopprijs / 241
6.3.6.1 Algemeen / 241
6.3.6.2 Aftrekposten / 242
6.3.6.3 Inkoopcommissie / 243
6.3.7 Software / 243
6.4 Andere methoden om de douanewaarde vast te stellen / 245
6.4.1 Inleiding / 245
6.4.2 Koopprijs identieke of soortgelijke goederen / 246
6.4.2.1 Identieke goederen / 246
6.4.2.2 Soortgelijke goederen / 247
6.4.3 Aftrekmethode / 247
6.4.3.1 Inleiding / 247
6.4.3.2 Prijs bij verkoop in de Unie (eenheidsprijs) / 248
6.4.3.3 Uitsluitingen / 249
6.4.3.4 In aftrek te brengen bedragen / 249
6.4.3.5 Commissies of opslagen voor winst en algemene kosten / 249
6.4.3.6 Gebruikelijke kosten van vervoer en verzekering en aanverwante kosten binnen de Unie / 251
6.4.3.7 Rechten bij invoer en andere belastingen / 251
6.4.3.8 Voorbeeld van de aftrekmethode / 251
6.4.4 Berekende waarde / 252
6.4.4.1 Inleiding / 252
6.4.4.2 De kostprijs van de ingevoerde goederen / 253
6.4.4.3 Winst en algemene kosten / 254
6.4.4.4 Kosten van vervoer en verzekering / 254
6.4.5 Vaststelling met redelijke middelen / 254
6.5 Bijzondere methoden van waardevaststelling / 255
6.5.1 Douaneregelingen / 255
6.5.2 Aan bederf onderhevige goederen / 256
6.6 Valutaomrekening / 256
6.7 Opgaven inzake de douanewaarde in douaneaangiften / 257
6.7.1 Opgave in of bij de aangifte vrije verkeer / 257
6.7.2 Formulier D.V.1 / 258
6.7.3 Factuur / 259
6.7.4 Formalisme? / 259
6.7.5 Bindende waarde-inlichting / 260

HOOFDSTUK 7
Douanetarief, nomenclatuur en oorsprong / 261
7.1 Inleiding douanetarief / 261
7.1.1 Algemeen / 261
7.1.1.1 Tarief en maatstaf van heffing / 261
7.1.1.2 Cijfercode en nomenclatuur / 261
7.1.1.3 Uniform tarief van invoerrechten / 262
7.1.2 Douanetarieven in Nederland / 263
7.1.2.1 De Republiek / 263
7.1.2.2 Negentiende eeuw / 263
7.1.2.3 Interbellum / 264
7.1.2.4 Benelux / 264
7.1.2.5 Nationale rechtsgrond tarief van invoerrechten / 266
7.1.3 Wereldhandel, GATT en EEG / 266
7.1.3.1 Protectionisme / 266
7.1.3.2 GATT en WTO / 267
7.1.3.3 EEG / 267
7.1.3.4 De tariefontwikkeling in de Europese Unie / 268
7.2 De douanetarieven van de Europese Unie / 269
7.2.1 Het gemeenschappelijk douanetarief / 269
7.2.1.1 Tarief en goederenlijst / 269
7.2.1.2 Verordening (EEG) 2658/87 / 270
7.2.2 De tariefpercentages / 272
7.2.2.1 Algemene tarieven / 272
7.2.2.2 Douane-unies / 272
7.2.2.3 Preferentiële tarieven algemeen / 274
7.2.2.4 Vrijhandelsverdragen / 275
7.2.2.5 Associatieverdragen / 275
7.2.2.6 Voormalige koloniën (LGO en ACS) / 276
7.2.2.7 Stelsel van Algemene Tariefpreferenties (SAP) / 277
7.2.2.8 Toepassing preferentiële tarieven achteraf / 277
7.2.2.9 Specifieke verlaagde tarieven (schorsingen) / 278
7.2.2.10 Verlaagde tarieven wegens aard of bestemming / 279
7.2.2.11 Tariefcontingenten en tariefplafonds / 279
7.3 De douanenomenclatuur / 281
7.3.1 Inleiding / 281
7.3.1.1 Begrip nomenclatuur / 281
7.3.1.2 Volkenbond- en Benelux-nomenclatuur / 281
7.3.1.3 Brusselse nomenclatuur / 282
7.3.1.4 Geharmoniseerd systeem / 283
7.3.2 De douanenomenclatuur in de EU / 284
7.3.2.1 Gecombineerde nomenclatuur / 284
7.3.2.2 Taric / 285
7.3.2.3 Gebruikstarief / 285
7.3.2.4 Inrichting nomenclatuur / 286
7.3.2.5 Indelingsmaatregelen Europese Commissie / 288
7.3.3 Indelen in de nomenclatuur / 289
7.3.3.1 De indelingsregels / 289
7.3.3.2 Jurisprudentie over de indeling / 289
7.3.3.3 Toelichtingen WDO en Europese Commissie / 290
7.3.3.4 Goederen / 291
7.3.3.5 Eén goed met meerdere functies / 292
7.3.3.6 Sets / 293
7.3.3.7 Bijkomstige goederen en (onder)delen van goederen / 294
7.3.4 De indelingsregels / 295
7.3.4.1 Regel 1, tekst posten en aantekeningen / 295
7.3.4.2 Regel 2a, niet-complete goederen / 297
7.3.4.3 Regel 2b, mengsels en samengestelde producten / 298
7.3.4.4 Regel 3, indeling onder meer dan één post (algemeen) / 300
7.3.4.5 Regel 3a, meest specifieke omschrijving / 301
7.3.4.6 Regel 3b, wezenlijk karakter / 303
7.3.4.7 Regel 3c, laatste tariefpost / 304
7.3.4.8 Regel 4, de meeste overeenkomst / 305
7.3.4.9 Regels 5, bergings- en verpakkingsmiddelen / 306
7.3.4.10 Regel 6, onderverdelingen / 307
7.3.5 Bindende tariefinlichtingen / 307
7.3.5.1 Aanvraag / 307
7.3.5.2 De beschikking / 308
7.3.5.3 Verlies geldigheid / 310
7.4 Oorsprong van goederen / 311
7.4.1 Inleiding / 311
7.4.2 Niet-preferentiële oorsprong / 312
7.4.2.1 Algemene oorsprongsregels / 312
7.4.2.2 Bewijs van de oorsprong / 313
7.4.3 Preferentiële oorsprong / 314
7.4.3.1 Algemeen / 314
7.4.3.2 Oorsprong stelsel algemene tariefpreferenties / 315
7.4.3.3 Cumulatie stelsel algemene tariefpreferenties / 316
7.4.3.4 Oorsprong andere eenzijdige begunstiging / 317
7.4.3.5 Oorsprong in overeenkomsten met bepaalde landen en gebieden / 318
7.4.3.6 Cumulatie in overeengekomen preferentiële tariefmaatregelen / 319
7.4.3.7 Bewijs van oorsprong / 321
7.4.3.8 Controle achteraf / 322
7.4.4 Bindende oorsprongsinlichting / 324
7.4.4.1 Inleiding / 324
7.4.4.2 Aanvraag / 325
7.4.4.3 De beschikking / 326
7.4.4.4 Verlies geldigheid / 327
7.4.4.5 Betekenis bindende oorsprongsinlichting / 328

HOOFDSTUK 8
Binnenbrengen en aangifte doen / 331
8.1 Douanegebied van de Europese Unie / 331
8.1.1 Inleiding / 331
8.1.2 Douanegebied / 331
8.1.3 Nationale grenzen binnen het douanegebied van de Unie / 333
8.2 Binnenbrengen / 334
8.2.1 Summiere aangifte bij binnenbrengen, risicoanalyse / 334
8.2.1.1 Summiere aangifte / 334
8.2.1.2 Risicoanalyse / 336
8.2.1.3 Wijzigen en ongeldig maken van de summiere aangifte / 336
8.2.2 Binnenkomst en douanetoezicht / 337
8.2.2.1 Douanetoezicht en douanecontroles / 337
8.2.2.2 Binnenkomst / 338
8.2.2.3 Aanbrengen / 340
8.2.2.4 Summiere aangifte na aanbrengen / 341
8.2.3 Tijdelijke opslag / 342
8.2.3.1 Aangifte / 342
8.2.3.2 Ruimte voor tijdelijke opslag / 343
8.2.3.3 Beëindiging tijdelijke opslag / 345
8.3 Douanestatus / 346
8.3.1 Algemeen / 346
8.3.1.1 Uniegoederen en niet-Uniegoederen / 346
8.3.1.2 Terugkerende Uniegoederen in het licht van het VWEU / 347
8.3.2 Vaststellen douanestatus / 348
8.3.2.1 Vermoeden van douanestatus ‘Uniegoed’ / 348
8.3.2.2 Uitzonderingen / 349
8.3.2.3 Behoud van douanestatus ‘Uniegoed’ na uitvoer / 349
8.3.2.4 Aantonen douanestatus Uniegoed / 351
8.3.2.5 Vorm bewijs douanestatus Uniegoed / 352
8.4 Bestemmingen goederen in tijdelijke opslag / 353
8.4.1 Wederuitvoer / 353
8.4.2 Plaatsen onder een douaneregeling / 354
8.4.2.1 Aangifte doen / 354
8.4.2.2 Indiening en aanvaarding douaneaangifte / 355
8.4.2.3 Wijziging en ongeldigmaking van de douaneaangifte / 357
8.4.2.4 Gevolgen van het doen van aangifte / 358
8.4.2.5 Bevoegdheid indienen van de aangifte / 359
8.4.3 De standaard douaneaangifte / 360
8.4.3.1 Elektronische douaneaangifte / 360
8.4.3.2 Inhoud standaard douaneaangifte / 360
8.4.4 Andere dan elektronische aangiften / 362
8.4.4.1 Algemeen / 362
8.4.4.2 Mondelinge douaneaangifte / 362
8.4.4.3 Douaneaangifte door handeling / 364
8.4.5 Vereenvoudigde douaneaangiften / 366
8.4.5.1 Vereenvoudigde douaneaangifte / 366
8.4.5.2 Aanvullende aangifte / 367
8.4.5.3 Inschrijving van de goederen in de administratie / 368
8.4.5.4 Horizontaal toezicht / 371
8.4.5.5 Gecentraliseerde vrijmaking / 371
8.4.6 Verificatie van de aangifte / 373
8.4.6.1 Verificatie / 373
8.4.6.2 Monsterneming en monsteronderzoek / 374
8.4.6.3 Identificatie van de goederen / 375
8.4.6.4 Resultaten van de verificatie / 376
8.4.6.5 Heronderzoek / 377
8.4.6.6 Geschillen naar aanleiding van de verificatie / 378
8.4.7 Vrijgave en verwijdering van goederen / 379
8.4.7.1 Vrijgave van aangegeven goederen / 379
8.4.7.2 Verwijdering van aangebrachte goederen / 380
8.4.7.3 Controle na vrijgave / 381

HOOFDSTUK 9
Uitvoer / 385
9.1 Uitvoer en wederuitvoer / 385
9.2 Voorafgaande aangifte / 385
9.2.1 Aangifte tot (weder)uitvoer / 385
9.2.2. Onderscheid Uniegoederen – niet-Uniegoederen / 386
9.2.3 Geen verplichte aangifte / 387
9.2.4 Wijze van aangifte doen / 387
9.2.5 Risicoanalyse / 387
9.3 De eigenlijke uitvoer / 388
9.3.1 Aanbrengen bij kantoor van uitgang / 388
9.3.2 Vrijgave voor uitgaan / 389
9.3.3 Gevolgen van het uitgaan / 390
9.4 Summiere aangifte uitgaan / 392

HOOFDSTUK 10
Vrijstellingen bij invoer / 395
10.1 Inleiding / 395
10.1.1 Algemeen / 395
10.1.1.1 Nultarief en douaneregelingen / 395
10.1.1.2 Vrijstellingen algemeen / 396
10.1.2 De vrijstellingen van invoerrechten / 397
10.1.2.1 Wettelijke bepalingen / 397
10.1.2.2 Toekenning vrijstelling / 397
10.2 Vrijstellingen bij invoer (Verordening (EG) 1186/2009) / 398
10.2.1 Normale verblijfplaats / 398
10.2.1.1 Centrum sociaal en professioneel leven / 398
10.2.1.2 Duur feitelijk verblijven / 399
10.2.1.3 Persoonlijke bindingen / 400
10.2.1.4 Veranderen van woonplaats / 400
10.2.2 Persoonlijke goederen / 401
10.2.3 Vrijstellingsvoorwaarden / 401
10.2.3.1 Constitutieve voorwaarden / 401
10.2.3.2 Na de invoer te vervullen voorwaarden / 402
10.2.3.3 Niet-naleving voorwaarden / 402
10.2.4 Vergunning / 404
10.2.5 Goederen van en voor particulieren / 406
10.2.5.1 Verhuizing / 406
10.2.5.2 Huwelijksuitzet / 407
10.2.5.3 Erfenissen / 408
10.2.5.4 Studie / 408
10.2.5.5 Zendingen met geringe waarde / 409
10.2.5.6 Reizigersbagage / 410
10.2.6 Goederen van en voor instellingen / 413
10.2.6.1 Onderwijs, wetenschap en cultuur / 413
10.2.6.2 Geneeskunde / 416
10.2.6.3 Hulpverlening / 416
10.2.6.4 Internationaal eerbetoon / 417
10.2.6.5 Lijkbezorging / 418
10.2.7 Goederen voor ondernemers / 418
10.2.7.1 Verplaatsing bedrijf / 418
10.2.7.2 Landbouw / 419
10.2.7.3 Klantenwerving / 420
10.2.8 Diverse vrijstellingen / 420
10.3 Vrijstellingen op grond van internationale verdragen / 421
10.3.1 Algemeen / 421
10.3.2 Militaire vrijstellingen / 422
10.3.2.1 Codificatie NAVO-vrijstellingen in Nederland / 422
10.3.2.2 De NAVO-vrijstellingen / 423
10.4 Terugkerende goederen / 424
10.4.1 Vrijstelling voor terugkerende goederen / 424
10.4.1.1 Terugbrengen ex-Uniegoederen binnen drie jaar / 424
10.4.1.2 Beperkingen / 425
10.4.1.3 Ongewijzigde staat van de goederen / 425
10.4.1.4 Landbouwgoederen / 426
10.4.1.5 Btw en accijnzen / 427
10.4.2 Bewijs van identiteit / 427
10.4.2.1 Vormvrij bewijs / 427
10.4.2.2 Herkomstbewijs bij de uitvoer / 429
10.5 Zeevisserij / 429
10.5.1 Vis en visserijproducten van oorsprong uit de Unie / 429
10.5.1.1 Gevangen binnen de territoriale wateren van de Unie / 429
10.5.1.2 Gevangen buiten de territoriale wateren van de Unie door Unieschepen / 430
10.5.2 Vis en visserijproducten gevangen bij derde landen / 431

HOOFDSTUK 11
Bijzondere regelingen algemeen / 433
11.1 Inleiding / 433
11.2 Vergunning / 435
11.2.1 Aanvraag en verlening / 435
11.2.2 Voorwaarden / 436
11.2.3 Economische voorwaarden veredeling / 437
11.2.4 Terugwerkende kracht / 438
11.3 Administratie en zuivering / 440
11.3.1 Administratieve verplichtingen / 440
11.3.2 Zuivering van een bijzondere regeling / 441
11.3.3 Overdracht, verplaatsing en behandeling van goederen / 442
11.3.3.1 Overdracht van rechten en plichten / 442
11.3.3.2 Verplaatsing van goederen onder een bijzondere regeling / 443
11.3.3.3 Gebruikelijke behandelingen / 443
11.4 Equivalente goederen / 444
11.4.1 Definitie equivalente goederen / 444
11.4.2 Vergunning vervangingsregeling / 445
11.4.3 Beperkingen vervangingsregeling / 446

HOOFDSTUK 12
Douanevervoer / 447
12.1 Inleiding douanevervoer / 447
12.1.1 Historische schets / 447
12.1.1.1 TIR en Benelux / 447
12.1.1.2 Communautair douanevervoer / 447
12.1.1.3 Uitbreidingen communautair douanevervoer / 448
12.1.1.4 Fraude bij douanevervoer / 449
12.1.2 Vormen van douanevervoer / 450
12.1.2.1 Extern douanevervoer / 450
12.1.2.2 Intern douanevervoer / 451
12.1.2.3 Douanevervoer en Uniedouanevervoer / 451
12.2 Extern Uniedouanevervoer / 452
12.2.1 Algemeen / 452
12.2.1.1 Vervoer niet-Uniegoederen / 452
12.2.1.2 Vervoer Uniegoederen / 453
12.2.1.3 Het douanetoezicht / 453
12.2.2 Plaatsing onder de regeling / 454
12.2.2.1 Aangifte / 454
12.2.2.2 Verplichtingen aangever, vervoerder en geadresseerde / 455
12.2.2.3 Aanvaarding aangifte en termijn / 456
12.2.2.4 Douaneverzegeling / 456
12.2.3 Het vervoer onder douanetoezicht / 457
12.2.3.1 Vrijgave van de goederen / 457
12.2.3.2 Begeleidingsformulieren / 458
12.2.3.3 Het vervoer / 458
12.2.3.4 Aankomst bij het kantoor van bestemming / 459
12.2.3.5 Kennisgevingen aan kantoor van vertrek / 460
12.2.3.6 Bewijs van juiste beëindiging Uniedouanevervoer / 461
12.2.3.7 Zuivering van de regeling / 462
12.2.4 Onregelmatigheden / 463
12.2.4.1 Douanetoezicht bij extern Uniedouanevervoer / 463
12.2.4.2 Kantoor van vertrek ontvangt geen kennisgeving van aankomst / 463
12.2.4.3 Kantoor van vertrek ontvangt geen controleresultaten / 464
12.2.4.4 Kantoor van vertrek ontvangt onvoldoende informatie van kantoor van bestemming / 465
12.2.4.5 Verzoek om inlichtingen aan de aangever / 466
12.2.4.6 Slot van de nasporing: zuivering / 467
12.2.4.7 Slot van de nasporing: niet-zuivering / 467
12.2.4.8 Reactie aangever op verzoek om inlichtingen / 467
12.2.4.9 Relatieve bevoegdheid invordering bij onregelmatigheden / 468
12.2.4.10 Overdracht invordering / 469
12.2.5 Vereenvoudigingen / 471
12.2.5.1 Vergunning toegelaten afzender en toegelaten geadresseerde / 471
12.2.5.2 Toegelaten afzender / 472
12.2.5.3 Toegelaten geadresseerde / 472
12.2.5.4 Eigen verzegeling / 474
12.2.6 Bijzondere vormen van Uniedouanevervoer / 475
12.2.6.1 Vervoer per spoor / 475
12.2.6.2 Vervoer door de lucht / 476
12.2.6.3 Vervoer over zee / 477
12.2.6.4 Vervoer door de lucht en over zee, elektronisch vervoersdocument / 477
12.2.6.5 Vervoer via een transportinrichting / 478
12.3 Gemeenschappelijk douanevervoer en benelux / 479
12.3.1 Inleiding / 479
12.3.2 Overeenkomsten inzake gemeenschappelijk douanevervoer / 479
12.3.3 Douanevervoer binnen de Benelux / 481
12.4 Overige vormen van extern douanevervoer / 482
12.4.1 Transport International de marchandises par la Route (TIR) / 482
12.4.1.1 Inleiding / 482
12.4.1.2 De TIR-overeenkomst / 483
12.4.1.3 TIR-vervoer onder het CDW / 486
12.4.1.4 TIR-vervoer in het DWU / 486
12.4.1.5 Regeling TIR-vervoer binnen de Unie / 487
12.4.1.6 Toegelaten geadresseerde / 488
12.4.1.7 Aansprakelijke organisatie / 489
12.4.1.8 Onregelmatigheden bij TIR-vervoer / 490
12.4.1.9 Verschuldigdheid bij onregelmatigheden / 490
12.4.2 Vervoer met een carnet ATA / 492
12.4.2.1 Inleiding / 492
12.4.2.2 Carnet ATA / 492
12.4.2.3 Aansprakelijke organisatie / 493
12.4.2.4 Plaatsing onder de regeling en wederuitvoer / 494
12.4.2.5 Verplichtingen houder carnet ATA / 494
12.4.2.6 Onregelmatigheden / 495
12.4.3 Vervoer over de Rijn / 495
12.4.3.1 Herziene Rijnvaartakte / 495
12.4.3.2 Vrije scheepvaart over de Rijn / 497
12.4.4 Vervoer onder geleide van NAVO-formulier 302 / 497
12.4.5 Vervoer per post / 498
12.5 Intern douanevervoer / 499
12.5.1 Inleiding / 499
12.5.2 Vervoer Uniegoederen via een derde land / 499
12.5.3 Intern Uniedouanevervoer / 500
12.5.4 Overige intern douanevervoer / 500
12.5.5 Procedures / 501

HOOFDSTUK 13
Opslag onder douanetoezicht / 503
13.1 Inleiding / 503
13.1.1 Douaneopslag- en douanevervoerregelingen / 503
13.1.2 Algemene bepalingen douaneopslag / 504
13.1.3 Opslag Uniegoederen / 505
13.1.4 Duur van de opslag / 505
13.2 Douane-entrepots / 506
13.2.1 Begrip douane-entrepot / 506
13.2.2 Vergunning douane-entrepot / 507
13.2.3 Soorten douane-entrepot / 509
13.2.3.1 Publiek douane-entrepot / 509
13.2.3.2 Particulier douane-entrepot / 510
13.2.4 De opslag / 510
13.2.4.1 Aangifte / 510
13.2.4.2 Administratie / 512
13.2.4.3 Behandeling en verplaatsing van de goederen / 513
13.2.4.4 Beëindiging opslag / 514
13.3 Vrije zones / 515
13.3.1 Vrije zones en vrije entrepots (historie) / 515
13.3.2 Aanwijzen vrije zone / 516
13.3.3 In de vrije zone / 517
13.3.3.1 Gebouwen in de vrije zone / 517
13.3.3.2 Bedrijfsactiviteiten in de vrije zone / 517
13.3.3.3 Administratie / 518
13.3.3.4 Opslag van Uniegoederen / 518
13.3.3.5 Opslag van niet-Uniegoederen / 518
13.3.4 Binnenkomst en uitslag / 519
13.3.4.1 Plaatsen onder de regeling vrije zones / 519
13.3.4.2 Brengen buiten de vrije zone / 520

HOOFDSTUK 14
Specifieke bestemmingen / 523
14.1 Tijdelijke invoer / 523
14.1.1 Karakter van de regeling / 523
14.1.2 Vergunning, aangifte en wederuitvoer / 525
14.1.2.1 Vergunning en douanetoezicht / 525
14.1.2.2 Aangifte / 527
14.1.2.3 Gebruik en wederuitvoer / 527
14.1.3 Gedeeltelijke vrijstelling / 528
14.1.4 Vervoermiddelen, laadborden en containers / 529
14.1.4.1 Algemeen / 529
14.1.4.2 Vervoermiddelen / 529
14.1.4.3 Toelating vervoermiddelen / 530
14.1.4.4 Gebruik door binnen de Unie gevestigde personen / 532
14.1.4.5 Termijn voor de aanzuivering / 533
14.1.4.6 Termijn voor wederuitvoer bij huur / 534
14.1.4.7 GN-, BN-kenteken / 535
14.1.4.8 Laadborden en containers / 536
14.1.5 Overige goederen / 536
14.1.5.1 Vooraf / 536
14.1.5.2 Reizigers / 536
14.1.5.3 Beroepsuitrusting / 537
14.1.5.4 Andere goederen voor het verrichten van activiteiten / 538
14.1.5.5 Goederen voor evenementen / 539
14.1.5.6 Restcategorie / 540
14.1.5.7 Aanzuivering overige goederen / 540
14.1.6 Tijdelijke invoer op basis van internationale verdragen / 541
14.2 Bijzondere bestemming / 542
14.2.1 Inleiding / 542
14.2.2 Vergunning / 543
14.2.3 Aanzuivering / 543

HOOFDSTUK 15
Veredeling / 547
15.1 Inleiding / 547
15.1.1 Actieve en passieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht / 547
15.1.1.1 Veredeling / 547
15.1.1.2 Veredelingsproducten en opbrengst / 548
15.1.1.3 Belang en werking van actieve en passieve veredeling / 548
15.1.1.4 Behandeling onder douanetoezicht (oud) / 549
15.1.2 Historie / 550
15.2 Actieve veredeling / 551
15.2.1 Algemeen / 551
15.2.2 Vergunning, (economische) voorwaarden en administratie / 552
15.2.2.1 Vergunning / 552
15.2.2.2 Voorbeelden actieve veredeling / 554
15.2.2.3 Economische voorwaarden / 556
15.2.2.4 Administratie / 557
15.2.3 Aangifte, overbrengen en zuivering / 558
15.2.3.1 Plaatsing onder de regeling, overbrenging en overdracht / 558
15.2.3.2 Zuivering van de regeling / 558
15.2.3.3 Zuiveringstermijn / 560
15.2.3.4 Zuiveringsafrekening / 561
15.2.3.5 Opbrengst / 561
15.2.3.6 Tijdelijke wederuitvoer voor verdere veredeling / 562
15.2.4 Equivalentieverkeer en voorafgaande uitvoer / 562
15.2.4.1 Equivalentie / 562
15.2.4.2 Equivalentie met voorafgaande uitvoer / 565
15.2.5 Douaneschuld / 566
15.2.5.1 Douaneschuld veredelingsproducten / 566
15.2.5.2 Toedeling aan het binnengebrachte basisproduct / 567
15.3 Passieve veredeling / 569
15.3.1 Algemeen / 569
15.3.2 Vergunning, (economische) voorwaarden en administratie / 570
15.3.2.1 Vergunning / 570
15.3.2.2 (Economische) voorwaarden / 571
15.3.2.3 Inwilliging verzoek om vergunning / 572
15.3.2.4 Opbrengst / 572
15.3.3 Plaatsing onder de regeling en uitvoer / 573
15.3.3.1 Plaatsing onder de regeling / 573
15.3.3.2 Uitvoer / 573
15.3.4 Zuivering / 574
15.3.4.1 Wederinvoer / 574
15.3.4.2 Gehele of gedeeltelijke vrijstelling / 575
15.3.4.3 Gehele vrijstelling ingeval van herstelling van gebreken / 577
15.3.4.4 Toedeling van het uitgevoerde basisproduct / 578
15.3.5 Equivalente goederen, voorafgaande invoer en uitwisselingsverkeer / 578
15.3.5.1 Equivalente goederen en voorafgaande invoer / 578
15.3.5.2 Uitwisselingsverkeer / 579

Chronologisch register verdragen en wet- en regelgeving / 581
Chronologisch register arresten Hof van Justitie van de Europese Unie / 607
Chronologisch register Nederlandse rechtspraak / 621
Register trefwoorden / 625
Register artikelen DWU, Gvo, OGvo, Uvo / 639
Literatuuroverzicht / 659

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Douanerecht