Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

JB - Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink

Gebonden Nederlands 2019 9789013155969
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit liber amicorum is prof. mr. Jan Bernd Huizink aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Jan Bernd was hoogleraar aan zowel de economische faculteit als aan de faculteit rechtsgeleerdheid. Hij vervulde een waardevolle brugfunctie. Die brugfunctie komt onder meer tot uitdrukking in de door hem begeleide promoties en publicaties, waarin de relatie tussen het ondernemingsrecht en accountancy een belangrijke plaats inneemt naast het insolventierecht, het financiële recht en het jaarrekeningenrecht.

Zijn belangstelling voor en betrokkenheid bij deze vakgebieden is ook terug te zien in zijn vele redactielidmaatschappen van tijdschriften, waaronder Onderneming & Financiering, het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, het Tijdschrift voor Financieel recht en het Tijdschrift voor Insolventierecht.

Juristen die zich met gezag op al deze rechtsgebieden kunnen bewegen zijn zeldzaam. De bijdragen in deze bundel getuigen van zijn warme belangstelling voor andere disciplines en vakoverschrijdende vraagstukken.

Specificaties

ISBN13:9789013155969
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:652
Druk:1
Verschijningsdatum:17-12-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Over J.B. Huizink

Prof.mr. J.B. Huizink is als hoogleraar Ondernemingsrecht verbonden aan de Faculteit FEWEB en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU Amsterdam. In dat kader is hij tevens hoogleraar bij de Postdoctorale Controllersopleiding, Postdoctorale opleiding tot Compliance Officer en de postdoctorale opleiding Treasury Management. Hij is daarnaast werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur.

Andere boeken door J.B. Huizink

Inhoudsopgave

Iets over groepsaansprakelijkheid in concernverband
Prof. mr. S.M. Bartman
Bestuurdersaansprakelijkheid en ‘gewone’ aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
Prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk
Doorbraak van aansprakelijkheid bij uitkeringen
Mr. B. Bier
De bestuurder-aandeelhouder en de (gezins)beschermende bepalingen van art. 1:88 BW en art. 7:857 e.v. BW
Prof. mr. H.E. Boschma
De liquidatieverliesregeling van de vennootschapsbelasting onder vuur
Prof. dr. J.N. Bouwman
De verwachtingskloof: geldig excuus of flauw voorwendsel van de accountant?
Mr. dr. J.E. Brink-van der Meer
‘Staat en balans’: wettekst op zoek naar betekenis
Prof. dr. C. Camfferman RA
Kapitaalbescherming bij (grensoverschrijdende) fusie en splitsing
mr. M.A.J. Cremers
Het verleden en het heden van de bindende voordracht
Prof. mr. P.J. Dortmond
The 3 Lessons sustainability reporting can learn from financial reporting
A. Duarte Correia, LL.M.
Zie ik het goed, een terugblik op de Ogem-beschikkingen
Prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin
Iets over jaarrekening, (dis)continuïteit en dividend
Mr. dr. C.J.A. van Geffen
Het hybride ambt van gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar en ondernemer
Prof. dr. T.L.C.M. Groot
De rafelranden van het ondernemingsrecht: basis van een nieuw ‘adaptief’ (‘adaptive’) ondernemingsrecht?
Mr. C. de Groot
Enkele verkennende beschouwingen over afgescheiden vermogens in het rechtsverkeer, in het bijzonder de failliete boedel
Mr. dr. A. van Hees
Appels en Peren. Ondernemingsrecht en Marketing
Mr. N.A. Jansen DipM MCIM MBA
Bestuurdersaansprakelijkheid 1838-1928: individueel of hoofdelijk?
Prof. mr. J.M. de Jongh
Rechtstreekse werking van de Verordening kapitaalvereisten op de vennootschappelijke rechtsverhoudingen bij NV’s en BV’s
Prof. mr. E.P.M. Joosen
Het nemen van besluiten bij personenvennootschappen
Mr. dr. A.J.M. Klein Wassink
Bestuurdersaansprakelijkheid, ernstig verwijt en collectief bestuur
Prof. mr. H.-J. de Kluiver
De voorgestelde EU richtlijn voor omzetting, juridische fusie en splitsing over de grens: een analyse van de bescherming van aandeelhouders
Mr. H. Koster
Het raakvlak tussen ondernemingsrecht en jaarrekeningenrecht: een niemandsland?
Mr. drs. A.N. Krol
Falsche Freunde: de onderlinge regelingen tot samenwerking in Boek 2 BW
Mr. B.H.A. van Leeuwen
De bestuurder: waakhond van de crediteuren of schoothond van de aandeelhouders?
Prof. mr. M.L. Lennarts
Transparantie versus privacy: de aandeelhouder is niet langer naamloos, maar verdient wel bescherming
Prof. mr. C.W.M. Lieverse
Transparantie een denkfout van de 21Že eeuw of juist een geniale vondst?
Prof. dr. G.C.M. Majoor (RA)
De balanstest ex art. 2:216 lid 1 BW: nut, noodzaak en complicaties
Mr. drs. A.G. de Neve
Concernleiding: enkele gedachten over informatievoorziening, concerninrichting en aansprakelijkheid
Prof. mr. M. Olaerts
Publicatieverplichtingen en ongeoorloofde toepassing van de vrijstellingen van art. 2:396 en 403 BW
Mr. dr. G.P. Oosterhoff
Aansprakelijkheid van commissarissen van semipublieke instellingen in het licht van het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen
Mr. C.H.C. Overes
De rechtsgevolgen van kerkscheuring
Prof. mr. T.J. van der Ploeg
Verbrokkeling en integratie van het ondernemingsrecht in historisch en vergelijkend perspectief
Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
Ambtsneerlegging door bestuurders bij voorzienbare stuurloosheid
Mr. K.H.M. de Roo
De DGA-Curator
Mr. Ph.W. Schreurs
De toepassing van werknemersparticipatierechten bij grensoverschrijdende fusie
Prof. mr. J.N. Schutte-Veenstra
Beslissen en besluiten, enkele overpeinzingen over een lastig te vatten thema
Prof. mr. C.A. Schwarz
Hoe de wettelijke bedenktijd toch nog van nut zou kunnen zijn
Prof. mr. B.T.M. Steins Bisschop en B.W. de Jong
Over misbruik van bevoegdheid en turboliquidatie
Prof. mr. W.J.M. van Veen
Huizink en het concern: van de centrale rol van de belangen van de dochtercrediteuren, en de marginale rol van het begrip zorgplichten
Prof. mr. A.F. Verdam
Het juridisch eendkonijn
Prof. mr. F.M.J. Verstijlen
Waarom is de ‘bottom line’ voor aansprakelijkheid van bestuurders van groepsmaatschappijen niet vast te stellen?
Een vooruitziende stelling van Jan Bernd Huizink
Prof. mr. R.D. Vriesendorp
Terug naar af? Een paar opmerkingen over toe- en uittreding van vennoten
Prof. mr. J.B. Wezeman
Hoe wezenlijk zijn de wezenskenmerken voor een rechtsvorm?
Prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman
Juridische vormgeving en economische verhoudingen zoals deze in het vennootschapsrecht tot uitdrukking komen
Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Publicatielijst Jan Bernd Huizink

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        JB - Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink