Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De menselijke conditie

Gebonden Nederlands 2019 9789024408757
In herdruk, verwacht op 03‑02‑2023

Samenvatting

'De menselijke conditie' is het hoofdwerk van Hannah Arendt. Zij geeft in dit boek een originele analyse van de vita activa van de mens.

Arendt maakt onderscheid tussen drie fundamentele menselijke activiteiten: arbeiden (verbonden met het biologische proces van het lichaam), werken (verbonden met het niet-natuurlijke deel van het bestaan) en handelen (verbonden met de interactie tussen mensen).

Het zijn activiteiten die elk een eigen waarde hebben voor het mens-zijn. Met haar historische analyse van de vita activa geeft Arendt een cultuurkritiek van de moderne tijd die nog altijd tot nadenken stemt.

Specificaties

ISBN13:9789024408757
Trefwoorden:filosofie
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:376
Uitgever:Boom
Druk:2
Verschijningsdatum:23-1-2019
Hoofdrubriek:Filosofie
ISSN:
Herdrukdatum:3-2-2023

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Hannah Arendt

Hannah Arendt (1906-1975) is een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. De Duits-joodse filosofe werd geboren in 1906 en groeide op in Königsberg. Ze studeerde filosofie onder Martin Heidegger en Karl Jaspers. Toen de nazi's aan de macht kwamen, vluchtte ze via Parijs naar de Verenigde Staten, waar ze bleef wonen tot haar dood in 1975. Arendts privéleven was nauw verweven met haar publieke leven en haar werk. Tegen de achtergrond van het fascisme is Hannah Arendts filosofie vooral een denken van vrijheid in politieke zin, een denken dat echter nooit volledig academisch is. Het voortdurend samengaan van denken en oordelen vormt de rode draad in haar werk. De geschiedenis is volgens haar niet te reduceren tot een uiting van de wil. In Arendts denken gaat het erom concrete situaties in de wereld te begrijpen en een aan de gang zijnde crisis te duiden. Haar ideeën waren nooit populair, ze stonden steeds dwars op de tijdgeest. Vooruitgang betekende voor Arendt een historicistische illusie en de sociale kwestie plaatste ze buiten de politiek. Ze bekritiseerde bevrijdingsbewegingen, het progressieve feminisme en andere vormen van 'slachtofferisme' en vreesde bij identificatie een beklemmende orthodoxie. Politiek handelen kan volgens Arendt nooit gebaseerd worden op een afgebakende doctrine zoals socialisme, liberalisme of conservatisme, maar moet uitgaan van de menselijke pluraliteit, van de veelheid aan mogelijke gezichtspunten in een zaak. Politiek handelen is de moeilijke kunst van het oordelen waarbij we rekening houden met de menselijke diversiteit in een gegeven historische situatie. Arendts discours over Israël en de Verenigde Staten, over het kwaad in de wereld, over terrorisme en wereldvreemdheid, maar ook over de kracht van de democratie hebben niets aan actualiteit ingeboet.

Andere boeken door Hannah Arendt

Inhoudsopgave

Woord vooraf 7
Inleiding 9

I De menselijke conditie 15
1. Vita activa en de menselijke conditie 15
2. De term vita activa 19
3. Eeuwigheid tegenover onsterfelijkheid 24

II Het publieke en het private domein 28
1. De mens: een maatschappelijk of een politiek dier 28
2. De polis en de huishouding 32
3. De opkomst van het maatschappelijke 40
4. Het publieke domein: het gemeenschappelijke 51
5. Het private domein: bezit 59
6. Het maatschappelijke en het private 66
7. De eigen plaats van menselijke activiteiten 71

III Arbeiden 77
1. ‘De arbeid van ons lichaam en het werk van onze handen’ 77
2. Het ding-karakter van de wereld 87
3. Arbeid en leven 90
4. Arbeid en vruchtbaarheid 94
5. Het privékarakter van bezit en rijkdom 101
6. Werktuigen en arbeidsdeling 108
7. Een maatschappij van consumenten 116

IV Werken 124
1. De duurzaamheid van de wereld 124
2. Reïficatie 127
3. Instrumentaliteit en animal laborans 131
4. Instrumentaliteit en homo faber 138
5. De ruilmarkt 144
6. De bestendigheid van de wereld en het kunstwerk 151

V Handelen 160
1. De zelfonthulling van de handelende in spreken en handelen 160
2. Het netwerk van betrekkingen en de levensverhalen 166
3. De zwakheid van de menselijke aangelegenheden 172
4. De Griekse remedie 177
5. Macht en de plaats van ontmoeting 183
6. Homo faber en de plaats van ontmoeting 191
7. De arbeidersbeweging 196
8. De traditionele vervanging van handelen door maken 202
9. Het proceskarakter van handelen 212
10. Onomkeerbaarheid en de kracht tot vergeving 218
11. Onvoorspelbaarheid en de macht der belofte 225

VI De vita activa en de moderne tijd 230
1. Wereldvervreemding 230
2. De ontdekking van het punt van Archimedes 239
3. ‘Universele’ wetenschap tegenover natuurwetenschap 249
4. Het opkomen van de cartesiaanse twijfel 254
5. Introspectie en het verlies aan common sense 260
6. Het denken en het moderne wereldbeeld 265
7. De omkering van de rangorde tussen contemplatie en handelen 268
8. Omkering binnen vita activa en overwinning van homo faber 274
9. De nederlaag van homo faber en het principe van het geluk 285
10. Het leven als hoogste goed 293
11. De overwinning van animal laborans 299

Noten 307
Register van persoonsnamen 367
Zakenregister 371

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De menselijke conditie