Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Nextens IB Almanak 2017 - Deel II

Paperback Nederlands 2017 9789035249288
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De IB Almanak 2017 Deel I is een vertrouwde uitgave voor de aangifte inkomstenbelasting, premieheffing volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage. Daarnaast bevat die uitgave de wettekst en vraag- en antwoordbesluiten IB 2001 en extra informatie voor de (belasting)adviseur.

De IB Almanak Deel II is hierop een actuele aanvulling. De IB Almanak 2017 Deel II bevat een overzicht van alle wijzigingen 2017 én de integrale wettekst IB 2001 met alle wijzigingen per 1 januari 2017 daarin speciaal uitgelicht.

De rubriek jurisprudentie geeft een terugblik op de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad. In aanvulling op de extra informatie voor de adviseur uit Deel I vindt u in de IB Almanak Deel II ook alle voor u belangrijke informatie over horizontaal toezicht, de beoordeling van arbeidsrelaties, de winstaangifte en ondernemerschap. Hiermee heeft u alle benodigde informatie voor 2017 voor zowel de aangifte IB als advies op het terrein van de inkomstenbelasting bij de hand.

Specificaties

ISBN13:9789035249288
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:400
Druk:5
Verschijningsdatum:21-3-2017
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

INLEIDING
1 GEBRUIKSAANWIJZING 9
1.1 Opzet en indeling van de Almanak 9
1.2 Werken in de actualiteit 9
1.3 De winstaangifte 9
1.4 Aangiftesoftware 9
1.5 Het register 10
1.6 Hulpmiddelen en aanwijzingen 10
1.7 Gebruikte afkortingen 10
2017
2 WAT IS NIEUW VOOR 2017? 11
2.1 Vaste verandermomenten 11
2.2 De wijzigingen per 1 januari 2017 11
2.3 Tarieven 11
2.4 Heffingskortingen 12
2.5 Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting 13
2.6 Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen 13
2.7 Reisaftrek 13
2.8 Eigen woning 14
2.9 Regeling specifieke zorgkosten 14
2.10 Weekenduitgaven gehandicapten 15
2.11 Scholingsuitgaven 15
2.12 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 15
2.13 Giftenaftrek 15
2.14 Aftrek uitgaven monumentenpanden 15
2.15 Verliezen op beleggingen in durfkapitaal 16
2.16 Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil) 16
2.17 Investeringsaftrek 16
2.18 Oudedagsreserve 16
2.19 Ondernemersaftrek 16
2.20 Mkb-winstvrijstelling 17
2.21 Extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers 17
2.22 Box 2 17
2.23 Box 3 17
2.24 Afgezonderd particulier vermogen 18
2.25 Loon 18
3 ONTWIKKELINGEN IN DE WETGEVING 19
3.1 Aanhangige wetsvoorstellen inkomstenbelasting 19
3.2 Wetgevend programma 19
4 VEREENVOUDIGING FORMEEL VERKEER BELASTINGDIENST 20
4.1 Naar een nieuw heffingssysteem 20
4.2 Het huidige heffingssysteem 20
4.3 Wat gebeurt er in de praktijk? 21
4.4 Achtergrond wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst 21
4.5 De voorgestelde wijzigingen 22
4.6 Elektronisch berichtenverkeer 23
4.7 Hoe nu verder met wetsvoorstel 33 714? 23
5 PENSIOEN IN DE INKOMSTENBELASTING 25
5.1 Jaarlijkse pensioenopbouw beperkt 25
5.2 Pensioenopbouw gemaximeerd 26
5.3 Aanpassing wettelijk kader beschikbare premieregelingen, introductie variabele pensioenuitkering 27
5.4 Pensioenopbouw in eigen beheer 29
5.5 Verbeterde pensioencommunicatie 31
5.6 Introductie algemeen pensioenfonds 33
5.7 Waardeoverdracht kleine pensioenen 33
5.8 Aanpassing financieel toetsingskader 33
5.9 Verkenning inzet pensioen voor aflossing eigenwoningschuld 34
6 BEOORDELING ARBEIDSRELATIES 36
6.1 Uitvoering van werkzaamheden: wel of geen dienstbetrekking? 36
6.2 Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten 36
6.3 VAR is afgeschaft 36
6.4 2016 en 2017 zijn een overgangsperiode 36
6.5 Model- en voorbeeldovereenkomsten 36
6.6 Beoordeling levert beperkte zekerheid 37
6.7 Fictieve dienstbetrekking uitsluiten 37
6.8 Geen beoordeling ondernemerschap IB 37
6.9 Algemene modelovereenkomsten|Toelichting 38
6.10 Branche- en beroepsgroepgebonden modelovereenkomsten 48
6.11 Individuele modelovereenkomsten 53
7 LAATSTE NIEUWTJES 56
7.1 Griffierecht 56
7.2 Proceskostenvergoeding 56
7.3 Vervolgingskosten 56
7.4 Minimumjeugdloon 56
7.5 Leegwaarderatio 56
7.6 Waardering van verpachte gronden in box 3 56
7.7 Landelijke Landbouwnormen 2016 56
7.8 Robuustheid forfaitair rendement nog steeds in discussie 56
7.9 Evaluatie giftenaftrek 57
7.10 Vervallen tijdklemmen 57
HORIZONTAAL TOEZICHT EN MEDIATION
8 HORIZONTAAL TOEZICHT 58
8.1 Horizontaal toezicht – algemeen 58
8.2 Voor- en nadelen horizontaal toezicht 61
8.3 Ontwikkelingen horizontaal toezicht 62
8.4 Basiswaarden 64
8.5 Tax Control Framework 65
8.6 Schillenmodel 65
8.7 Convenantbespreking 65
8.8 Convenantaangifte 65
8.9 Standaard fiscaaldienstverlenersconvenant 66
8.10 Fiscaal dienstverleners die convenantaangiften kunnen indienen 67
8.11 Kwaliteitssysteem fiscaal dienstverlener 70
8.12 Koepelorganisaties 72
8.13 Brancheorganisaties 74
8.14 Administratieve software en onlineservices 74
9 MEDIATION 76
9.1 Mediation – algemeen 76
9.2 Wat is mediation? 76
9.3 Wanneer mediation? 76
9.4 Voordelen van mediation 76
9.5 Nadelen van mediation 77
9.6 Positie van mediation 77
9.7 Vaststellingsovereenkomst 77
9.8 Nadere informatie en wetsvoorstel 80
WINSTAANGIFTE
10 WINSTAANGIFTE 2016 81
10.1 Digitale aangifte in 2017 81
10.2 Wanneer ondernemer voor de inkomstenbelasting? 82
10.3 Inschrijving bij de Kamer van Koophandel 82
10.4 Winstaangifte 2016 Belastingdienst 83
WETTEKSTEN, BESLUITEN EN JURISPRUDENTIE
11 WETTEKSTEN 101
11.1 Wet inkomstenbelasting 2001 101
11.1.1 Overgangsrecht kapitaalverzekeringen InvoeringswetWet IB 2001 196
11.1.2 Overgangsrecht Fiscale verzamelwet 2010 199
11.1.3 Overgangsrecht Belastingplan 2013 199
11.1.4 Overgangsrecht Belastingplan 2014 199
11.1.5 Overgangsrecht Belastingplan 2016 199
11.1.6 Overgangsrecht Fiscale verzamelwet 2015 199
11.1.7 Overgangsrecht Belastingplan 2017 200
11.1.8 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2017 200
11.2 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 200
11.3 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 213
12 BESLUITEN 225
12.1 Inkomstenbelasting.Toeslagen. Partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties 226
12.2 Inkomstenbelasting.Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek 227
12.3 Inkomstenbelasting.Vennootschapsbelasting. Herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit 240
12.4 Inkomstenbelasting.Vennootschapsbelasting. Lijfrente in de winstsfeer. Verzamelbesluit 248
12.5 Inkomstenbelasting. Staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001) 257
12.6 Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 258
12.7 Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling 273
12.8 Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente;Tweede schuld voor aflossingen Eigenwoningschuld 282
12.9 Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen 283
12.10 Inkomstenbelasting. Middeling 305
12.11 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang (box 2); verzamelbesluit 306
12.12 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang;Toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014 315
12.13 Inkomstenbelasting. Huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW 316
12.14 Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 317
12.15 Inkomstenbelasting. Uitgaven voor Specifieke zorgkosten en Scholingsuitgaven 320
12.16 Inkomstenbelasting. Specifieke zorgkosten; Hulpmiddelen; Rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; Eerbiedigende werking afschrijvingsregime 321
12.17 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 322
12.18 Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen 324
12.19 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting;Vennootschapsbelasting; EUrecht 327
12.20 Loonheffingen. Inkomstenbelasting.Winst.Vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer 330
12.21 Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen 334
12.22 Loonheffingen. Fictieve dienstbetrekking, commissaris 339
12.23 Loonheffingen. Intrekking Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking 340
12.24 Loonheffingen.Wijziging beloningen; cafetariaregelingen 340
12.25 Loonheffingen. Diverse onderwerpen 342
12.26 Schenk- en erfbelasting.Waardering 343
12.27 Schenk- en erfbelasting:Vrijstellingen; Omzetting, fusie of taakafsplitsing 344
12.28 Schenk- en erfbelasting: Bedrijfsopvolgingsregeling 349
12.29 Schenkbelasting. Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw 359
12.30 Schenk- en erfbelasting.Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956 360
12.31 Algemene wet bestuursrecht. Algemene wet inzake rijksbelastingen. Burgerlijk wetboek; Besluit Fiscaal Bestuursrecht 364
12.32 Algemene wet bestuursrecht. Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Beroep in Belastingzaken 375
12.33 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 383
12.34 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen 394
12.35 Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar 395
12.36 Bekendmaking gerechtelijke procedures inzake massaal bezwaar tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 396
13 JURISPRUDENTIE 397
13.1 Raamwerk 397
13.2 Heffingsgrondslag bij werk en woning 398
13.3 Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen 432
13.4 Persoonsgebonden aftrek 434
13.5 Heffingskorting 436
13.6 Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen 437
13.7 Algemene wet inzake rijksbelastingen 439
13.8 Voorkoming dubbele belasting 449

REGISTER 451

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nextens IB Almanak 2017 - Deel II