Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Canon van het Recht

Paperback Nederlands 2010 9789069169248
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Ars Aequi presenteert de 'Canon van het Recht'. De canon is een lijst met vijftig personen of juridische gebeurtenissen die zo belangrijk zijn voor het in Nederland geldende recht, dat iedere jurist ze op zijn intellectuele bagagedrager zou moeten hebben. Bij ieder venster van de canon is een korte, toegankelijke bijdrage geschreven door een deskundige auteur met een vlotte pen. De gedachte daarbij is, dat een stukje over een strafrechtelijke 'mijlpaal' interessant moet zijn voor de privatist en andersom.

De canon is opgesteld door een commissie van gerenommeerde hoogleraren uit verschillende rechtsgebieden en faculteiten: C.P.M. Cleiren, C.J.H. Jansen, C.A.J.M. Kortmann, J.H. Nieuwenhuis, A. Prechal en R.J.N. Schlössels onder voorzitterschap van J.H.A. Lokin.
Ars Aequi heeft deze commissie met een haast onmogelijke taak opgezadeld door te vragen om een canon van slechts 50 vensters op te stellen. 50 vensters voor het gehele recht is eigenlijk te weinig. Maar de redactie van Ars Aequi is van mening dat het opstellen van een canon alleen zin heeft, als de canon bestaat uit een nét iets te krap bemeten aantal items. Krapte dwingt immers tot messcherpe keuzes: waarom wél het Harmonisatiewet-, maar niet het Francovicharrest opnemen? Waarom wel de Grondwetswijziging van 1848, maar niet die van 1983? Deze keuzes zullen soms een beetje pijn doen. Uiteindelijk leidt dat echter tot reflectie op het recht: hoe zit het in elkaar, waar komt het vandaan, en vooral: aan welke elementen uit het recht hechten wij de meeste waarde en waarom? Als de lezer moet constateren, dat hij tot zijn spijt een of twee items in de lijst mist, is de redactie dan ook in haar opzet geslaagd.

Specificaties

ISBN13:9789069169248
Trefwoorden:geschiedenis, recht, jurist
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:264
Druk:1
Verschijningsdatum:10-2-2011
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Inleiding – Rode Draad: Canon van het Recht
De canon van juridisch Nederland – J.H.A. Lokin

1. Keizer Justinianus (482-565 na Chr.) – J.H.A. Lokin
2. Irnerius: grote lantaarn, groot licht – F. Brandsma
3. Hugo de Groot (1583-1645) – C.J.H. Jansen
4. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) – C.D.J. Bulten en C.J.H. Jansen
5. Beccaria: Dei delitti e delle pene (Over misdaden en straffen) (1764) – J.M. ten Voorde
6. De Franse revolutie – J.H.A. Lokin
7. De codificatiebeweging – W.J. Zwalve
8. De constitutionele monarchie – D.J. Elzinga
9. De Historische School in het privaatrecht – Misschien wisten zij alles – F. Brandsma
10. Diephuis, Opzoomer, Land – J.H.A. Lokin
11. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RM Themis) – C.J.H. Jansen
12.Thorbecke en de grondwet van 1848 – Architect van de Nederlandse staatsinrichting – W.P. Secker
13. De vertrouwensregel en het parlementaire stelsel – J.J.J. Sillen
14. De Tachtigers in het recht: het Meerenberg arrest – W.J.M. Voermans
15. Het Wetboek van Strafrecht – K. Rozemond
16. De Ongevallenwet – R.J.S. Schwitters
17. Loeff versus Struycken: wie had gelijk? – R.J.N. Schlössels
18. Het arrest Guldemond/Noordwijkerhout – R.J.B. Schutgens
19. De grondwetsherziening van 1917 – B.P. Vermeulen
20. Lindenbaum/Cohen – G.E. van Maanen
21. Het Wetboek van Strafvordering – M. Bosch
22. Het de auditu-arrest – HR 20 december 1926, NJ 1927, 85 – M.J. Borgers
23. Paul Scholten (1875-1946) – J.B.M. Vranken
24. De eerste druk van Van der Pots Handboek van het Nederlandse staatsrecht – S.A.J. Munneke
25. Het Toetsingsarrest – D. Venema
26. Den Haag als centrum van internationaal recht – Het internationaal strafrecht post-1993: opkomst van de internationale straftribunalen – G.G.J. Knoops
27. Het EVRM – J.H. Gerards
28. Dekolonisatie: soevereiniteits¬overdracht aan Indonesië en ¬totstandkoming van het Statuut – C. Borman
29. Eduard M. Meijers, het Nederlands BW en de wereld – H.J. Snijders
30. Oprichting van de Europese Economische Gemeenschap: 25 maart 1957 – W.T. Eijsbouts
31. De Lex Van Oven – M.J.A. van Mourik
32. Van Gend en Loos, de autonomie van de Europese rechtsorde en het leerstuk van de rechtstreekse werking – M.L.H.K. Claes
33. Schending van het recht als cassatiegrond – W.D.H. Asser
34. Het Standaardwerk van Kapteyn en VerLoren van Themaat – R.H. van Ooik
35. De positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginsel – P.M. Frielink
36. Coornhert-Liga, vereniging voor strafrechthervorming – P.G. Wiewel †
37. De oratie van prof.mr. A.A.G. Peters – C. Kelk
38. Defrenne: de Europese gelijkebeloningssaga met verstrekkende gevolgen – S. Prechal
39. Abortus, euthanasie en hulp bijzelfdoding – K. Rozemond
40. Het dieptepunt: Plas/Valburg – J.H. Nieuwenhuis
41. De grondwet, de doodstraf en de volksovertuiging – L. van Troost
42. Het Benthem-arrest (1985) – A.J. Bok
43. Het arrest Marguerite Johnston – Frailty, thy name is woman – A. Looijestijn-Clearie
44. Het Harmonisatiewet-arrest ofwel: de plaats van de rechter – J.A. Peters
45. Eenzame hoogte: het DES-arrest – J.H. Nieuwenhuis
46. Het Verdrag van Maastricht – F.A.N.J. Goudappel
47. De Algemene wet bestuursrecht: een grote sprong voorwaarts – L.J.A. Damen
48. Het Europese kartelrecht – P.J. Slot
49. Ontwikkeling van het legaliteitsbeginsel tot hoeksteen van het publiekrecht: a) Het legaliteitsbeginsel in het strafrecht – F.G.H. Kristen en b) Het legaliteitsbeginsel als hoeksteen van het staats- en bestuursrecht – F.J. van Ommeren
50. Het Structuurregime – It Needs Three Tier to Tango – J.H.M. Willems

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Canon van het Recht