Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Collectief arbeidsrecht deel 2

Vakverenigingsvrijheid. Het recht op collectief onderhandelen. Mededingingsrecht

Paperback Nederlands 2009 9789077320785
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

In dit boek wordt in een inleidend hoofdstuk allereerst kort de historie geschetst van het verschijnsel vakverenigingsvrijheid in ons land, het afschaffen van het zogenoemde coalitieverbod en de gevolgen daarvan voor de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Vervolgens wordt in dit inleidende hoofdstuk aandacht besteed aan de internationale waarborgen voor de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming, waaronder de IAO-verdragen nr. 87 (vakverenigingsvrijheid) en nr. 89 (recht op collectief onderhandelen), het Europees Sociaal Handvest (art. 5 en 6) en het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (art. 11).

In het tweede hoofdstuk wordt de vrijheid van vakvereniging behandeld waarbij de Nederlandse situatie wordt afgezet tegen de internationale waarborgen op dit punt. In het derde hoofdstuk gebeurt hetzelfde, maar dan wat betreft het recht op collectief onderhandelen. Het vierde hoofdstuk behandelt het Europese en Nederlandse mededingingsrecht en het recht op collectief onderhandelen. Het boek wordt afgesloten met een slotbeschouwing.

Bij het tot stand brengen van dit boek is veel aandacht geschonken aan de parlementaire stukken, de literatuur en de rechtspraak. Om de toegankelijkheid van het boek te vergroten is gebruikgemaakt van een fijnmazige hoofdstukindeling, zodat een bepaald onderwerp snel terug is te vinden. Ook is geprobeerd de leesbaarheid van het boek optimaal te laten zijn.

Specificaties

ISBN13:9789077320785
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:170
Druk:1
Verschijningsdatum:13-2-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Inhoudsopgave

Afkortingen
Voorwoord

1 Inleiding
1.1 Het vrijheidsideaal
1.2 Het recht van vergaderen en verenigen aan banden
1.3 Het recht van vereniging en vergadering
1.4 Het coalitieverbod
1.5 De bescherming van arbeidswilligen
1.6 Naar een collectieve arbeidsvoorwaardenvorming
1.7 Internationale waarborgen voor de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming

2 Vrijheid van vakvereniging
2.1 Inleiding
2.2 Geen preventief toezicht van overheidswege
2.3 Wel repressief toezicht van overheidswege
2.4 Vakverenigingsvrijheid: een grondbeginsel van internationaal arbeidsrecht
2.5 Het vergaderrecht
2.6 De rechtspersoonlijkheid van een vakvereniging
2.7 De interne organisatie van een vakvereniging
2.8 Het lidmaatschap van de (vak)vereniging
2.9 Het beëindigen van het lidmaatschap van de (vak)vereniging
2.10 Individuele positieve vakverenigingsvrijheid
2.11 De individuele zogenoemde 'negatieve' vakverenigingsvrijheid
2.12 De gelijke behandeling van georganiseerde en ongeorganiseerde werknemers
2.13 De bevoordeling van georganiseerde werknemers
2.14 Contractuele bedingen

3 Het recht op collectief onderhandelen
3.1 Inleiding
3.2 De individuele en collectieve contractsvrijheid
3.3 Het recht op collectief onderhandelen: een grondbeginsel van internationaal arbeidsrecht
3.4 Het recht op collectief onderhandelen, geen absoluut recht
3.5 Is het recht op collectief onderhandelen afdwingbaar?
3.6 Representativiteit
3.7 'Yellow unions'

4 Het mededingingsrecht en het recht op collectief onderhandelen
4.1 Inleiding
4.2 Het mededingingsrecht
4.3 Collectieve afspraken en het Europese mededingingsrecht
4.4 De cao-partijen als onderneming of ondernemersvereniging
4.5 Het begrip 'werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden'
4.6 De collectieve arbeidsovereenkomst en de Mededingingswet

5 Slot

Bijlagen
1 Verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming het vakverenigingsrecht
2 Verdrag nr. 98 betreffende de toepassing van de beginselen van het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen
3 Verdrag nr. 154 betreffende de bevordering van het collectief onderhandelen
4 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
5 Europees Sociaal Handvest (herzien)
6 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Rechtspraakoverzicht
Literatuuroverzicht

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Collectief arbeidsrecht deel 2