Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Beschrijvende statistiek

Het berekenen en interpreteren van tabellen en statistieken

Paperback Nederlands 2016 9789089539823
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Beschrijvende statistiek is het samenvattend beschrijven van de kenmerken van een groep onderzoekseenheden door middel van kengetallen. In dit boek wordt op heldere wijze en met talloze aansprekende voorbeelden uitgelegd wat deze statistieken of kengetallen betekenen en hoe ze kunnen worden gebruikt. Achtereenvolgens komen aan de orde: de datamatrix, centrum- en spreidingsmaten, associatiematen voor variabelen met een nominaal, ordinaal, interval en ratio meetniveau, enkelvoudige en meervoudige regressieanalyse, betrouwbaarheidsanalyses en factoranalyse.

Een goed begrip van statistiek ontstaat eigenlijk pas als je weet hoe je statistische kengetallen berekent. De berekening van deze kengetallen op basis van de formules komt uitgebreid aan bod. Hoe deze statistieken vervolgens met SPSS kunnen worden uitgerekend, is beschreven in aparte kaders. Daarnaast besteden de auteurs aandacht aan de wijze waarop statistische gegevens moeten worden geïnterpreteerd en hoe je ze weergeeft in een verslag. Deze geheel herziene druk is geactualiseerd en nóg gebruiksvriendelijker gemaakt. De voorbeelden zijn aangepast aan de nieuwste versie van SPSS (23 voor Windows).

Er is in deze druk nu ook informatie opgenomen over de volgende onderwerpen:
- Het bewerken van data in SPSS;
- Verslaglegging van (wetenschappelijk) onderzoek: hoe worden de beschrijvende statistieken in wetenschappelijke artikelen gebruikt?
- Keuzes die gemaakt worden in het onderzoek en de consequenties die dat heeft voor het analyseren van data.

Op de bijbehorende website www.beschrijvendestatistiek.nl vinden studenten en docenten bovendien aanvullend materiaal, zoals studievragen per hoofdstuk.

Specificaties

ISBN13:9789089539823
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:232
Uitgever:Boom
Druk:4
Verschijningsdatum:13-9-2017
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Bregje van Groningen

Bregje van Groningen is docent bij de afdeling communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij houdt vooral bezig met onderzoeksgerelateerde cursussen, zoals Methoden van Communicatie Onderzoek, Empirische onderzoeksvaardigheden, literatuuronderzoek en Leeronderzoeken.

Andere boeken door Bregje van Groningen

Inhoudsopgave

Woord vooraf 5
Inleiding 13

1 Basiselementen 17
1.1 Datamatrix 17
1.2 Frequentietabellen 20
1.2.1 Hoe ziet dit eruit in SPSS? 21
1.2.2 Missing values 23
1.2.3 Grafieken 23
1.3 Kruistabellen 25
1.4 Variabelen 30
1.5 Meetniveaus 32
1.5.1 Nominaal meetniveau 33
1.5.2 Ordinaal meetniveau 33
1.5.3 Interval meetniveau 34
1.5.4 Ratio meetniveau 35
1.5.5 Criteria 36
1.6 Waarden van variabelen 36
1.6.1 Continue en discrete meetschalen 36
1.7 Univariate, bivariate en multivariate analyses 37
1.7.1 Univariate analyses 38
1.7.2 Bivariate analyses 38
1.7.3 Multivariate analyses 39

2 Centrummaten 41
2.1 Modus 41
2.2 Mediaan 42
2.3 (Rekenkundig) gemiddelde 45
2.4 Keuze tussen centrummaten 49
2.5 Samenvatting 49

3 Spreiding 51
3.1 Kwartielen 52
3.1.1 Boxplot 53
3.2 Variantie 54
3.3 Standaarddeviatie 58
3.4 Centrum- en spreidingsmaten in SPSS 61
3.5 Standaardiseren (z-scores) 63
3.6 Normale en scheve verdelingen 66
3.6.1 Normale verdeling 67
3.6.2 Scheve verdelingen 72
3.7 Samenvatting 74

4 Bewerken van je data 77
4.1 Syntax 77
4.2 Missing values 80
4.3 Compute 83
4.4 Hercoderen 87
4.5 Select Cases 91
4.6 Samenvatting 96

5 Associatiematen op nominaal niveau 99
5.1 Wat zijn associatiematen? 99
5.1.1 Meetniveau van de variabelen 99
5.1.2 Symmetrische en asymmetrische relaties 100
5.1.3 Samenhang in kruistabellen 100
5.2 Cramers V 102
5.2.1 Interpretatie 102
5.2.2 Berekening 105
5.3 Phi 108
5.3.1 Interpretatie 108
5.3.2 Berekening 109
5.4 Goodman en Kruskals tau 110
5.4.1 Berekening 111
5.4.2 Interpretatie 116
5.5 Lambda 119
5.5.1 Berekening 121
5.5.2 Interpretatie 123
5.6 Voorwaarden bij het maken van een kruistabel 124
5.7 Samenvatting 125

6 Associatiematen op ordinaal niveau 127
6.1 Samenhang in kruistabellen met ordinaal meetniveau 127
6.2 Gamma 129
6.2.1 Interpretatie 130
6.2.2 Berekening 132
6.3 Somers’ d 139
6.3.1 Interpretatie 139
6.3.2 Berekening 141
6.4 Kendalls tau-b 145
6.4.1 Interpretatie 146
6.4.2 Berekening 148
6.4.3 Kendalls tau-b in een correlatiematrix 149
6.5 Spearmans rho 151
6.5.1 Interpretatie 152
6.5.2 Berekening 154
6.6 Samenvatting 158

7 Tabelsplitsing 159
7.1 Interpretatie 160
7.1.1 Spurieuze samenhang 161
7.1.2 Specificatie 166
7.1.3 Versluiering 169
7.2 Samenvatting 171

8 Associatiematen op interval- en rationiveau 173
8.1 Pearsons correlatiecoëfficiënt 173
8.1.1 Grafische weergave 174
8.1.2 Interpretatie 177
8.1.3 Berekening 179
8.1.4 Partiële correlaties 184
8.2 Enkelvoudige regressie 187
8.2.1 Berekening 188
8.2.2 Interpretatie 195
8.3 Meervoudige regressieanalyse 199
8.3.1 Dummyvariabelen 199
8.3.2 Interpretatie meervoudige regressieanalyse 201
8.3.3 Schijnsamenhang in een meervoudige regressie 204
8.3.4 Regressie- en correlatieanalyses in wetenschappelijke tijdschriften 205
8.4 Samenvatting 208

9 Associatiematen: tot slot 211
9.1 Eta en eta-kwadraat 211
9.1.1 Interpretatie 211
9.1.2 Berekening 219
9.1.3 Interactie-effecten bij variantieanalyse 221
9.2 Het kiezen van een associatiemaat 228
9.2.1 Formulering van uitspraken op basis van je onderzoek 229
9.2.2 Kenmerken van de associatiematen 230
9.3 Samenvatting 233

10 Schaalconstructie 235
10.1 Validiteit van een meting 235
10.1.1 Latente en manifeste variabelen 236
10.2 Betrouwbaarheid van een meting 238 Beschrijvende statistiek 10
10.3 Schaalconstructie 238
10.3.1 Factoranalyse 239
10.3.2 Betrouwbaarheidsanalyse: interne consistentie 247
10.3.3 Maken en beschrijven van de schaal 249
10.4 Meerdere factoren 251
10.4.1 Het vinden van de factoren 255
10.4.2 Het interpreteren van de factoren en de noodzaak van rotatie 256
10.5 Gebruik en presentatie van de resultaten 260
10.6 Overige vormen van betrouwbaarheid 261
10.6.1 Stabiliteit en equivalentie 262
10.7 Samenvatting 264

Formuleblad Beschrijvende statistiek 265
Literatuur 273

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Beschrijvende statistiek