Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Tijdsdruk in het bestuursrecht; dwangsom, beroep en positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

Paperback Nederlands 2010 9789461070357
Niet leverbaar.

Samenvatting

Bestuursorganen ontvangen dagelijks aanvragen om een vergunning, ontheffing of uitkering. De Algemene wet bestuursrecht geeft vele regels voor het voorbereiden en het nemen van een beslissing op deze aanvragen. Belangrijk is dat het bestuursorgaan tijdig beslist. Indien het bestuursorgaan niet tijdig beslist, kan het onder bepaalde voorwaarden worden verplicht een dwangsom te betalen aan de aanvrager wegens niet tijdig beslissen. Deze dwangsom bedraagt maximaal € 1.260. Dit volgt uit de dwangsomregeling die in de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen. De dwangsomregeling is niet alleen van toepassing op aanvragen om een beschikking, maar ook op bezwaarschriften.

De Algemene wet bestuursrecht biedt ook de mogelijkheid om beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit in te stellen bij de rechtbank. Indien de beslistermijn is overschreden en nog geen besluit is bekendgemaakt, draagt de rechtbank het bestuursorgaan op binnen twee weken alsnog een besluit bekend te maken. Hieraan koppelt de rechtbank in de regel een dwangsom van € 100 per dag, met een maximum van € 15.000.

In het boek Tijdsdruk in het bestuursrecht wordt uitgebreid ingegaan in op de beslistermijn voor aanvragen om een beschikking en bezwaarschriften inclusief de overige termijnen die bestuursorganen in acht moeten nemen. Tevens worden aanbevelingen gedaan aan overheidsorganisaties om passende maatregelen te treffen om dwangsommen te voorkomen.

Daarnaast geef dit boek een gedetailleerde toelichting op de dwangsom- en beroepsregeling en de regeling van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen. Deze laatste regeling geldt sinds 1 oktober 2010 voor de omgevingvergunning, voorzover die met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure wordt voorbereid.

Het boek is niet alleen geschikt voor bestuursorganen, maar ook voor advocaten, rechtshulpverleners en de juridische afdeling van bedrijven en ondernemingen. Ten slotte kan het boek ook als lesmateriaal worden gebruikt door opleidingsinstituten.

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tijdsdruk in het bestuursrecht; dwangsom, beroep en positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen