Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies - 'Nuttig'

Een boek met de titel Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies wekt direct mijn aandacht als accountant, operational auditor en adviseur in de publieke sector. Benieuwd wat ik mag verwachten.

Frank van Kuijck | 4 december 2018 | 3-4 minuten leestijd

De wereld van gemeenten en provincies is stevig in ontwikkeling. Gemeenten nemen steeds meer een regierol in de samenleving in en worden daarnaast ook steeds vaker geconfronteerd met de decentralisatie van taken van de rijksoverheid. Maar vlak ook de gevolgen van technologische ontwikkelingen en vele veranderingen in wet- en regelgeving niet uit. En dat in tijden dat stakeholders, waaronder burgers, steeds mondiger worden. Wat betekent e.e.a. voor de financiële functie en control bij gemeenten en provincies? Zou ik dat ook aantreffen in het handboek? Ik was benieuwd.

De financiële functie bij gemeenten en provincies kent vele spelregels en vele actoren. Het Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies beschrijft in 30 hoofdstukken een breed scala aan onderwerpen. Op een begrijpelijke en gestructureerde wijze komen aan de orde:

- Actoren in het gemeentelijke en provinciale domein

- Rolverdeling tussen de verschillende actoren

- Planning & control cyclus en – documenten

- Financiële functie, jaarstukken en diverse begrippen en onderwerpen in de financiële kolom

- De geldende wet- en regelgeving

- De controletoren: rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid en de spelers in deze kolom

- Thema’s die spelen, bijvoorbeeld digitalisering, decentralisaties, wet markt en overheid et cetera

De auteurs laden de verschillende onderwerpen door:

- de onderwerpen uit te leggen

- in perspectief te plaatsen

- kader aan te geven dat vaak gevormd wordt door wet- en regelgeving

- rolverdeling weer te geven

- in te gaan op de inhoud en

- de praktijk weer te geven die vaak op actualiteit van ontwikkelingen of trends ingaat

Met het handboek hebben Van Den Doel, Van Zessen en Kramer met een uitgebreide beschrijving inzicht gegeven in de verschillende facetten van de financiële functie en control bij gemeenten en provincies. Hiermee is het handboek een goed naslagwerk om snel bekend te geraken met deze thematiek. Het boek is met name beschrijvend van aard en prima voor geïnteresseerden die onderwerpen willen naslaan of bekend willen worden met gemeenten en provincies. Voor de meer ingevoerde(n) in deze sector was het handboek bruikbaarder geweest wanneer de beschrijvingen nog meer voorzien zouden zijn van concrete en praktische oplossingen en denkrichtingen.

Ook het opnemen van nieuwe trends en ontwikkelingen zou meer aandacht mogen krijgen. Te denken is hierbij onder meer aan de gevolgen die thema’s als digitalisering, veranderingen in de informatietechnologie, andere rol van gemeenten en de mondiger burger op het functioneren van gemeenten en haar financiële functie en control. Elementen hiervan komen deels kort terug in het boek, maar zouden wat mij betreft meer uitgelicht mogen worden. Niettemin is Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies een nuttig boek om een compleet inzicht te krijgen van de inrichting van gemeenten en provincies. Zeker als de lezer nog een eerste beeld moet verkrijgen. De meer ervaren financiële expert kunnen op andere wijze verdere verdieping zoeken.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven onafhankelijk en zelfstandig professional in zowel audit en advies voor de public sector. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte, is Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.

Over Frank van Kuijck

Frank van Kuijck is een onafhankelijk en zelfstandig professional in toezicht en advisering binnen de publieke sector. Hij is oprichter en eigenaar van het adviesbureau Toetssteen BV. Daarnaast is hij associate partner bij TransitiePartners. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte en is docent Auditing aan de UVT Tilburg.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden