Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Jeugdrecht en jeugdhulp

Paperback Nederlands 2020 9789012406369
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Jeugdrecht en jeugdhulp biedt een overzichtelijke en stelselmatige inleiding in het jeugdrecht. In het boek vindt u een systematische beschrijving van de diverse onderdelen van het jeugdrecht en het recht inzake de jeugdhulp.

Er gaat geen week voorbij of er doet zich iets voor op het terrein van het jeugdrecht. Maatschappelijke vraagstukken over jeugdbescherming, jeugdhulp, kinderontvoering, omgang en gezag, afstamming, bijvoorbeeld van duomoeders, rechten van minderjarigen in procedures en jeugdstrafrecht zijn aan de orde van de dag. Deze thema’s worden in dit boek uitgebreid behandeld.

Deze negende druk is uitgebreid herzien en geactualiseerd. Het boek is geschreven voor studenten in het hoger en universitair onderwijs, alsmede voor al diegenen die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met jeugdrecht, jeugdhulp en jeugdbescherming en voor andere in het jeugdrecht geïnteresseerden.

Prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning is hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en rechter-plv. bij de rechtbank Amsterdam.

Mr. dr. Y.N. (Yannick) van den Brink is universitair docent Jeugdrecht en Strafrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens als Rubicon Research Fellow verbonden aan de University of Cambridge, Institute of Criminology en is rechter-plv. bij de rechtbank Den Haag.

Prof. mr. E.C.C. (Lies) Punselie is hoogleraar Familierecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij raadsheer-plv. in het Gerechtshof Den Haag en docent aan het Instituut van Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO), het opleidingsinstituut van de vFAS.

Specificaties

ISBN13:9789012406369
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:716
Uitgever:Sdu
Druk:9
Verschijningsdatum:18-9-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Mariëlle Bruning

Mariëlle Bruning is leerstoelhouder Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door Mariëlle Bruning

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen 15
1 Introductie in het jeugdrecht 19
1.1 Historische ontwikkeling van het jeugdrecht 19
1.2 Terminologie en reikwijdte van dit boek 27
1.3 Bronnen en vindplaatsen van Jeugdrecht 29
1.4 Internationale kinderrechten 33
1.4.1 Het IVRK 33
1.4.2 EVRM 38
1.5 Opbouw van het boek 40
2 De minderjarige: naam, nationaliteit, afstamming en adoptie 43
2.1 De minderjarige, zijn geboorte en artikel 1:2 bw 43
2.2 De naam 47
2.2.1 De verkrijging van geslachtsnaam en voornaam 47
2.2.2 Wijziging geslachtsnaam 52
2.2.3 Wijziging voornaam 53
2.3 De woonplaats 54
2.4 Nationaliteit 55
2.4.1 Nederlandse nationaliteit door geboorte, erkenning en gerechtelijke vaststelling van vaderschap of adoptie 57
2.4.2 Nederlandse nationaliteit door keuze 61
2.4.3 Nederlandse nationaliteit door naturalisatie 63
2.4.4 Verlies van de Nederlandse nationaliteit 64
2.5 Juridisch ouderschap: over vaders en moeders van het kind 65
2.5.1 Inleiding 65
2.5.2 De moeder van een kind 67
2.5.3 De (juridische) vader van een kind 73
2.5.4 De ontkenning van het door het huwelijk ontstane ouderschap 74
2.5.5 De erkenning van een kind 78
2.5.6 De vernietiging van een erkenning (art. 1:205 BW) 82
2.5.7 De gerechtelijke vaststelling van het ouderschap 85
2.5.8 Het beroep op c.q. de betwisting van een bepaalde afstamming 90
2.5.9 Het bewaren en verstrekken van donorgegevens 91
2.6 Adoptie 93
2.6.1 Ontwikkelingen 93
2.6.2 De voorbereiding van een adoptie 95
2.6.3 Voorwaarden voor adoptie 100
2.6.4 De partneradoptie 103
2.6.5 De gevolgen van adoptie, tijdstip van inwerkingtreding; de herroeping 104
3 Het gezag over minderjarigen 107
3.1 Inleiding 107
3.2 Algemene bepalingen 109
3.2.1 Begripsbepalingen 109
3.2.2 Onbevoegdheid tot gezag/feitelijke onmogelijkheid 109
3.2.3 De inhoud van het gezag 111
3.2.4 Conflict tussen de minderjarige en de gezagsdrager/informele rechtsingang 119
3.3 Ouderlijk gezag 125
3.3.1 Gezamenlijk ouderlijk gezag 125
3.3.2 Gezamenlijk gezag op verzoek van een ouder en een ander (art. 1:253t BW) 131
3.3.3 Gezag door één ouder anders dan na scheiding 138
3.3.4 Enkele bijzondere onderwerpen 140
3.4 De voogdij 144
3.4.1 Algemeen 144
3.4.2 De gecertificeerde instelling als voogd 145
3.4.3 In testament of gezagsregister aangewezen voogd 146
3.4.4 Gezamenlijke voogdij 148
3.4.5 Begin, ontslag en einde van de voogdij 150
3.6 Omgang en informatie 151
3.6.1 Algemene inleiding 151
3.6.2 Omgang tussen een kind en zijn ouder 153
3.6.3 Omgang tussen een kind en een niet-ouder 158
3.6.4 Informatieverstrekking aan de niet met het gezag belaste ouder 161
3.6.5 Gezamenlijk ouderlijk gezag, omgang en informatie 165
3.6.6 Sancties bij en effectuering van omgang 165
4 De minderjarige en de scheiding van zijn ouders 173
4.1 Inleiding 173
4.1.1 Ontbinding van geregistreerd partnerschap/gezag en omgang 174
4.2 Het echtscheidings(proces)recht in grote lijnen 175
4.3 De voorlopige voorzieningen 178
4.4 De nevenvoorzieningen 182
4.4.1 Algemene en processuele regels 182
4.4.2 Uitgangspunt: gezamenlijk ouderlijk gezag blijft van rechtswege voortduren 185
4.4.3 Gezag bij een van de ouders na (echt)scheiding en ontbinding van het huwelijk 192
4.4.4 De zorgregeling (omgangsregeling) 194
4.4.5 Informatie en consultatie 203
4.5 Internationale kinderontvoering 205
5 Procesrecht en rechtspositie van de minderjarige 215
5.1 Inleiding 215
5.2 Procesrecht in zaken betreffende minderjarigen 217
5.2.1 Inleidende opmerkingen 217
5.2.2 Procedures in zaken betreffende minderjarigen 220
5.3 Rechtspositie minderjarigen 231
5.3.1 De rechtspositie van de minderjarige en internationale standaarden 231
5.3.2 Procespositie minderjarigen 232
5.3.3 Informele rechtsingang 234
5.3.4 Bijzondere curator 235
5.4 De handelingsbekwaamheid van de minderjarige 236
5.4.1 Inleiding 236
5.4.2 De onbekwame minderjarige 239
5.5 De handlichting 241
5.6 Meerderjarigverklaring 242
5.7 Enkele bijzondere onderwerpen 244
5.7.1 Het aangaan van een huwelijk/de partnerschapsregistratie 244
5.7.2 Het aangaan van een arbeidsovereenkomst 244
5.7.3 De geneeskundige behandelingsovereenkomst 245
5.7.4 Orgaandonatie door minderjarigen 253
5.7.5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen 254
5.7.6 Levensbeëindiging bij minderjarigen 256
6 De maatregelen van kinderbescherming 259
6.1 Algemene inleiding 259
6.2 Iets over de historie 265
6.2.1 Enkele uitgangspunten 268
6.2.2 Verhouding overheid-particulier initiatief 273
6.3 De organisatie van de kinderbescherming 276
6.3.1 Algemene opmerkingen 276
6.3.2 De gecertificeerde instelling 277
6.3.3 De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 280
6.3.4 Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) 295
6.3.5 Het optreden van anderen 301
6.4 De voorlopige voogdij 303
6.4.1 De duur van de maatregel/hoger beroep 303
6.4.2 De schorsing 307
6.4.3 Voorlopige voogdij op grond van artikel 1:241 BW 308
6.4.4 Voorlopige voogdij in geval van een dreigende gezagsbeëindiging 309
6.4.5 Enkele bijzondere gevallen 310
6.4.6 Tijdelijke voogdij 311
6.5 De ondertoezichtstelling 313
6.5.1 Inleiding/enkele cijfers 313
6.5.2 De gronden voor een ondertoezichtstelling 318
6.5.3 De verzoekers en het procesrecht 328
6.5.4 De voorlopige ondertoezichtstelling 333
6.5.5 De duur van de ondertoezichtstelling/verlenging c.q. beëindiging
daarvan 335
6.5.6 De gevolgen van een ondertoezichtstelling 337
6.5.7 De gecertificeerde instelling: taken en bevoegdheden 338
6.6 De uithuisplaatsing 349
6.6.1 De uithuisplaatsing algemeen 349
6.6.2 Pleegzorg 368
6.6.3 De uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp 383
6.6.4 Vervanging gecertificeerde instelling/bijzondere procedureregels 408
6.7 Beëindiging van het gezag en herstel 409
6.7.1 Inleiding 409
6.7.2 De gronden voor een gezagsbeëindiging 412
6.7.3 De verzoekers van een gezagsbeëindiging 416
6.7.4 De gevolgen van een gezagsbeëindiging 418
6.7.5 Herstel in het gezag 421
7 De kosten van verzorging en opvoeding 425
7.1 Inleiding 425
7.2 De onderhoudsverplichting jegens minderjarige (stief)kinderen 427
7.3 De onderhoudsverplichting jegens meerderjarige (stief)kinderen van 18 t/m
20 jaar 435
7.4 De kinderalimentatie 438
7.4.1 Algemeen 438
7.4.2 Kinderalimentatie en scheiding 439
7.4.3 De inning van de kinderalimentatie 444
7.5 Kinderalimentatie: alimentatienormen of forfaitair? 446
8 De ontwikkeling van het jeugdstraf(proces)recht in vogelvlucht 451
8.1 Inleiding 451
8.2 Grondslagen van het Nederlandse jeugdstrafrechtr 451
8.3 Wetshistorische ontwikkeling van het jeugdstrafrecht 454
8.3.1 De periode tot 1901 454
8.3.2 De Strafrechtelijke Kinderwet van 1901 455
8.3.3 Wetswijzingen sinds 1901 457
8.3.4 Wetswijzigingen na 1995 461
8.4 Ontwikkelingen in de aard en omvang, aanpak en afdoening van
jeugdcriminaliteit 467
8.4.1 Aard en omvang van de jeugdcriminaliteit 467
8.4.2 Beleid inzake de aanpak van jeugdcriminaliteit 471
8.4.3 Beleid inzake de afdoening van jeugdstrafzaken 479
8.5 Internationale kinderrechten en het jeugdstrafrecht 481
8.5.1 Het IVRK en het jeugdstrafrecht 482
8.5.2 Europese kinderrechten en het jeugdstrafrecht 485
8.5.3 Naleving van internationale en Europese kinderrechten in de praktijk 487
9 Het jeugdstrafprocesrecht 489
9.1 Inleiding 489
9.2 De minderjarige jonger dan 12 jaar 489
9.2.1 Algemeen 489
9.2.2 De ondergrens van 12 jaar nader beschouwd 492
9.3 De berechting door de kantonrechter 494
9.4 Het toepasselijke strafprocesrecht 496
9.5 Het vervolgingsbeleid 497
9.5.1 Algemene opmerkingen 497
9.5.2 Bejegening, afdoening en verbalisering door de politie 498
9.5.3 Het optreden van het OM/het vervolgingsbeleid 506
9.6 Dwangmiddelen 512
9.6.1 Algemeen 512
9.6.2 Ophouden voor onderzoek en het politieverhoor 513
9.6.3 De inverzekeringstelling 516
9.6.4 De voorlopige hechtenis 519
9.7 Het onderzoek door de rechter-commissaris en het
persoonlijkheidsonderzoek 529
9.8 De behandeling ter zitting 532
9.8.1 De dagvaarding/betekening 532
9.8.2 Berechting binnen een redelijke termijn (art. 6 EVRM) 534
9.8.3 Welke rechter? 536
9.8.4 Behandeling met gesloten deuren 538
9.8.5 De verdachte: verschijningsplicht en bevoegdheden ter zitting 541
9.8.6 De raadsman en zijn bevoegdheden 544
9.8.7 De ouders, voogd of vertrouwenspersoon 545
9.8.8 De overige (mogelijke) deelnemers/de uitspraak 547
9.9 Hoger beroep en cassatie 549
10 Het jeugdsanctierecht 551
10.1 Inleiding 551
10.2 Leeftijdsgrenzen in het jeugdsanctierecht 552
10.2.1 Leeftijdsgrenzen in het Wetboek van Strafrecht 552
10.2.2 De uitzondering voor 16- en 17-jarigen (art. 77b Sr) 553
10.2.3 De uitzondering voor 18- t/m 22-jarigen (art. 77c Sr) 556
10.3 De sancties; enkele algemene opmerkingen 559
10.4 De hoofdstraffen 564
10.4.1 De jeugddetentie 564
10.4.2 De geldboete 569
10.4.3 De taakstraf 572
10.5 De bijkomende straffen 580
10.6 De maatregelen 582
10.6.1 Algemeen 582
10.6.2 De maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) 582
10.6.3 De gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) 595
10.6.4 De overige maatregelen 604
10.7 Voorwaardelijke straffen en maatregelen 610
10.8 De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen 614
10.9 Enkele bijzondere onderwerpen 619
10.9.1 Verjaring recht tenuitvoerlegging jeugdsancties 619
10.9.2 Justitiële en strafvorderlijke gegevens en de Verklaring Omtrent het Gedrag 620
10.9.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 624
10.9.4 Gratie 626
11 Jeugdwet 629
11.1 Inleiding Jeugdwet 629
11.2 De voorloper van de Jeugdwet: de Wet op de jeugdzorg 632
11.3 Doelstelling Jeugdwet 637
11.4 Jeugdhulp 640
11.5 Specialistische jeugdhulp 641
11.6 Woonplaats 644
11.7 Jeugdhulpplicht 646
11.8 Toegang tot jeugdhulp 648
11.9 Jeugdhulp voor wie? 652
11.10 Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 655
11.11 Kinderbeschermingsmaatregelen 657
11.11.1 Inleiding 657
11.11.2 Drangkader 658
11.11.3 Start kinderbeschermingsmaatregel 660
11.11.4 Uithuisplaatsing 661
11.11.5 Waarheidsvinding en Nidos 662
11.12 Jeugdreclassering 663
11.13 Certificering 664
11.14 Professionalisering 666
11.15 Kwaliteitseisen 669
11.16 Klachtrecht en medezeggenschap 673
11.16.1 Inleiding 673
11.16.2 Een effectieve en laagdrempelige klachtenbehandeling 674
11.16.3 Waarborgen voor een zorgvuldige klachtenbehandeling 675
11.16.4 Melding in het geval van ernstige situaties 677
11.16.5 Medezeggenschap bij meer dan tien werknemers 678
11.16.6 Verplichtingen inzake de cliëntenraad 679
11.16.7 Advies van de cliëntenraad 679
11.17 Gesloten jeugdhulp 682
11.17.1 Inleiding 682
11.17.2 Vrijheidsbeperkende maatregelen 683
11.18 Pleegzorg 684
11.18.1 Inleiding 684
11.18.2 Versterking rechtspositie pleegouders 685
11.18.3 Pleegcontract 687
11.18.4 Vergoeding 688
11.18.5 Inlichtingen 690
11.19 Financiële aspecten van jeugdhulp 690
11.19.1 Persoonsgebonden budget 690
11.19.2 Financiële verantwoording 692
11.20 Toezicht 693
11.21 Rechtsbescherming 697
11.22 Gegevensverwerking 699
11.22.1 Verwijsindex risicojongeren en gezinsfunctionaliteit 703
11.22.2 Gebruik BSN 706
11.23 Toestemming, dossier en privacy 707
11.24 Zorgen over de implementatie van de Jeugdwet 711

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Jeugdrecht en jeugdhulp