Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Paperback Nederlands 2020 9789013145427
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Stel: een vennootschapsbelastingplichtig lichaam lijdt verliezen. Wat zijn hiervan de gevolgen? Alle belangrijke formaliteiten en wijze van verliesverrekening per december 2019 zijn in de nieuwe editie van deze brochure verwerkt.

Met Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting beschikt u over de belangrijkste feitelijke gegevens die u in de praktijk als deskundige op fiscaal, juridisch, sociaalmaatschappelijk of financieel gebied kan gebruiken. De auteur geeft in deze brochure uitgebreid antwoord op de vraag wat de gevolgen voor toepassing van de vennootschapsbelasting zijn wanneer een belastingplichtig lichaam een verlies lijdt.

Alle wijzigingen van de vorige jaren zijn verwerkt, inclusief de aanpassing van de regeling van art. 20a op fiscale eenheden met ingang van 1 januari 2018 volgens de Wet spoedreparatie fiscale eenheid. Een greep uit de wijzigingen:
- De termijn van voorwaartse verliesverrekening is voor boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2019 ingekort tot zes jaar
- Art. 20 lid 4 Wet VPB 1969, de regeling voor houdster- en financieringsverliezen, is afgeschaft voor boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2019

Er wordt daarnaast uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de wetgever optreedt op het terrein van zogenoemde handel in verliesvennootschappen. Ook de invloed van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid op de verliesverrekening van fiscale eenheden wordt in detail besproken. De auteur behandelt ook nog de per 2019 afgeschafte bepaling over de verrekening van houdster en financieringsverliezen omdat die bepaling nog relevant blijven voor verliezen uit oude jaren. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de invloed van het EU-recht op de verliesverrekening.

Specificaties

ISBN13:9789013145427
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:204
Druk:4
Verschijningsdatum:19-2-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over F. van Horzen

Mr. F. van Horzen studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is partner bij KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs te Amstelveen.

Andere boeken door F. van Horzen

Inhoudsopgave

Voorwoord / V

HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1

HOOFDSTUK 2 De identificatie van de verliezer en het verlies / 3
2.1 De verliezers / 3
2.2 Het belastingobject / 3
2.3 De opbouw van het belastbare bedrag / 4
2.4 Het verlies voor rekening en risico van de belastingplichtige / 6
2.4.1 Geruisloze inbreng IB-onderneming / 7
2.4.2 Geruisloze bedrijfsfusie art. 14 Wet VPB 1969 / 8
2.4.3 Geruisloze (af)splitsing art. 14a Wet VPB 1969 / 9
2.4.4 Geruisloze juridische fusie art. 14b Wet VPB 1969 / 12
2.4.5 Bijzonderheden bij voeging in een fiscale eenheid in de loop van een jaar / 13
2.4.6 Participeren in andermans onderneming: toegang tot andermans verlies? / 14
2.4.7 Fiscale verliesplanning / 18

HOOFDSTUK 3 De gevolgen van een verlies / 23

HOOFDSTUK 4 Termijnen van verliesverrekening / 29
4.1 Algemeen / 29
4.2 Wet werken aan winst / 31
4.3 Verliesverjonging / 33
4.4 Beperking van de voorwaartse verliesverrekening en rechten van de belastingplichtigen / 34
4.5 Verliesverrekening in times of crisis: verliezen over de jaren 2009 tot en met 2011 / 35
4.6 Verdere inkorting van de termijn van voorwaartse verliesverrekening / 36

HOOFDSTUK 5 Techniek en formaliteiten van de verliesverrekening / 37
5.1 Techniek van verrekening / 37
5.2 Vaststelling van het verlies / 37
5.3 Verrekening van het verlies / 40
5.3.1 Terugwenteling van het verlies / 40
5.3.2 Voortwenteling van het verlies / 42
5.3.3 Mededeling nog te verrekenen verliezen / 44
5.3.4 Ambtshalve verliesverrekening / 44
5.3.5 Belastingrente / 45

HOOFDSTUK 6 Verliesverrekening voor specifieke soorten belastingplichtigen / 47
6.1 Fiscale beleggingsinstellingen / 47
6.2 Vrijgestelde beleggingsinstellingen / 48
6.3 Culturele instellingen / 49
6.4 Stichtingen en verenigingen met beperkt winstgevende ondernemingsactiviteiten / 50

HOOFDSTUK 7 Verliesverrekening voor houdster- en financieringsvennootschappen / 53
7.1 Inhoud en achtergrond van de bepaling / 53
7.2 Vervallen van de bepaling krachtens de Wet bedrijfsleven 2019 / 53
7.3 Wat is een houdster- of financieringsvennootschap? / 54
7.4 Werkzaamhedentoets / 55
7.5 Periodes van inactiviteit in een jaar / 56
7.6 Verliezen als bedoeld in art. 20 lid 4 / 57
7.7 Verrekening van verliezen als bedoeld in art. 20 lid 4 / 59
7.7.1 Houdsterwinsten / 59
7.7.2 Financieringswinsten / 60
7.7.3 Kwijtschelding / 61
7.8 Tegenbewijs / 62
7.9 Wisselende kwalificaties van de werkzaamheden van de belastingplichtige en verliesverrekening / 62
7.10 Houdster- en financieringsvennootschappen en fiscale eenheid / 63
7.11 Houdster- en financieringsvennootschappen en de per-elementbenadering / 64
7.12 Bedrijfsfusie, (af)splitsing en juridische fusie en houdster- en financieringsvennootschappen / 65

HOOFDSTUK 8 Het tenietgaan van te verrekenen verliezen / 67
8.1 Algemeen / 67
8.2 Kwijtschelding en verliesverrekening / 68
8.2.1 Algemeen / 68
8.2.2 Kwijtschelding en fiscale eenheid / 69
8.2.3 Kwijtschelding na juridische fusie of zuivere splitsing / 74

HOOFDSTUK 9 De handel in verliesvennootschappen / 77
9.1 Algemeen / 77
9.2 Art. 20 lid 5 Wet VPB 1969 / 78
9.3 Art. 20a: de maatregel tegen de handel in verliesvennootschappen / 79
9.3.1 Inleiding / 79
9.3.2 De systematiek van art. 20a / 81
9.3.3 Het uiteindelijk belangcriterium / 88
9.3.4 Op welke verliezen ziet art. 20a? / 97
9.3.5 Het gevolg als in een jaar sprake is van een belangenwijziging in belangrijke mate
als bedoeld in art. 20a lid 1: toepassing van de ‘knip’ in dat jaar / 98
9.3.6 De vervolgbehandeling van de verliezen na een belangenwijziging in belangrijke mate: de toepassing van art. 20a lid 4 / 103
9.3.7 Verliesverrekening als geen sprake is van een besmette inkrimping of een voornemen daartoe / 112
9.3.8 Verliesverrekening als wel sprake is geweest van een besmette inkrimping of een voornemen daartoe / 113
9.3.9 Toch verliesverrekening: herwaardering bezittingen of vrijval herinvesteringsreserve (art. 20a lid 12) / 116
9.4 Belangenwijziging en terugwenteling van verliezen (art. 20a lid 9) / 117
9.5 Op verzoek zekerheid / 119
9.6 Art. 20a en fiscale eenheid voor de inwerkingtreding van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid / 120
9.6.1 Belangenwijziging in de moeder van de fiscale eenheid / 120
9.6.2 Belangenwijziging in de dochter van een fiscale eenheid / 122
9.6.3 Art. 20a en buitenlands belastingplichtige fiscale-eenheidsmaatschappij / 124
9.7 Art. 20a na inwerkingtreding van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid / 124
9.7.1 Algemeen / 124
9.7.2 De inhoud van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid / 125
9.7.3 Inwerkingtreding Wet spoedreparatie fiscale eenheid / 126
9.7.4 Het oudste verliesjaar voor toepassing van art. 20a lid 1 / 129
9.7.5 Wet spoedreparatie niet uitsluitend van belang bij belangenwijziging in de moedermaatschappij / 130
9.7.6 Art. 20a toepassen als ware er geen fiscale eenheid: het toerekenen van verliezen / 131
9.7.7 Verliezen van inmiddels vervreemde, geliquideerde, gefuseerde of zuiver gesplitste
fiscale-eenheidsmaatschappijen / 136
9.7.8 Toepassing van de ‘knip’ van art. 20a lid 1 / 137
9.7.9 Toepassing van art. 20a lid 2 en lid 3 / 138
9.7.10 Het toepassen van de toetsen van art. 20a lid 4 Wet VPB 1969 / 139
9.7.11 Het vervolg na toepassing van de toetsen van art. 20a lid 4 / 141
9.7.12 De Wet spoedreparatie fiscale eenheid en achterwaartse verliesverrekening: art. 20a lid 9 / 146
9.7.13 Art. 20a lid 10 / 147
9.7.14 De afdronk van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid / 147

HOOFDSTUK 10 Verliesverrekening bij herstructureringen / 149
10.1 Bedrijfsfusie en verliesverrekening / 149
10.2 (Af)splitsing en verliesverrekening / 153
10.2.1 Afsplitsing / 153
10.2.2 Zuivere splitsing / 156
10.3 Juridische fusie en verliesverrekening / 160
10.4 Fiscale eenheid en verliesverrekening / 162
10.4.1 Algemeen / 162
10.4.2 Invloed van voeging op bestaande verliezen / 162
10.4.3 Maatregelen tegen import van latente verliezen / 163
10.4.4 Verrekening van voorvoegingsverliezen / 163
10.4.5 Achterwaartse verliesverrekening na voeging / 166
10.4.6 Verrekening van voorvoegingsverliezen en juridische fusie, splitsing of liquidatie binnen fiscale eenheid / 167
10.4.7 Verliesverrekening en ontvoeging / 169

HOOFDSTUK 11 Omzetting van rechtspersonen en verliesverrekening / 177

HOOFDSTUK 12 Geen import van buiten Nederland geleden verliezen / 179

Trefwoordenregister / 183

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting