Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Beginsel en begrip van verdeling

Paperback Nederlands 2018 9789013151633
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit proefschrift ontleedt de rechtstheoretische kaders van verdeling volgens art. 3:182 BW. Middels een systematische behandeling van de inhoud en reikwijdte van de rechtshandeling van verdeling, levert deze uitgave een essentiële bijdrage aan de theorievorming over verdeling en de toepassing daarvan in de rechtspraktijk.

Hoewel er tal van kwalitatief hoogwaardige monografieën op gebied van gemeenschappen bestaan, ontbreekt het in de hedendaagse literatuur aan een voldoende systematische behandeling van de inhoud en reikwijdte van de rechtshandeling van verdeling. En dat terwijl voor de toepassing van de verdeling een goed begrip van deze rechtshandeling onmisbaar is.

In Beginsel en begrip van verdeling analyseert de auteur op systematische wijze de kaders van de rechtshandeling van verdeling. Door haar relevantie binnen tal van vertakkingen van het recht, biedt deze analyse waardevolle inzichten voor zowel wetenschap als praktijk, waaronder (kandidaat-)notarissen, advocaten en leden van de rechterlijke macht.

Het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de contractuele verdeling. Binnen dit kader werpt de auteur een blik op uiteenlopende vraagstukken, waaronder:
-de voorwaarden voor de totstandkoming van verdeling
-de absorberende werking van het wettelijke verdelingsbegrip
-de plaats van de rechtshandeling van verdeling ten opzichte van handelingen die niet als verdeling kunnen worden aangemerkt

Specificaties

ISBN13:9789013151633
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:208
Druk:1
Verschijningsdatum:3-12-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Notarieel recht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

TITELPAGINA
COPYRIGHT PAGINA
LIJST VAN AFKORTINGEN

1 INLEIDING
1.1 Belang
1.2 Probleemstelling
1.3 Opzet
1.4 Methode
1.5 Behandeling
1.6 Terminologie
1.7 Onderzoek

2 INTRODUCTIE TOT VERDELING
2.1 Modellen van mede-eigendom
2.2 Mede-eigendom en scheiding
2.3 Gemeenschap en verdeling naar Nederlands recht
2.4 Gemeenschap en verdeling naar Belgisch recht
2.5 Slotopmerking

3 TOTSTANDKOMING VAN HET VERDELINGSBEGRIP IN HET NBW
3.1 Van Meijers tot NBW
3.2 Van één naar twee volzinnen (GO)
3.3 Tweede volzin (GO) in de literatuur
3.4 Tweede volzin (NvW)
3.5 Het leveringsvereiste
3.6 Verdeling en levering

4 VERDELING IN TWEE VOLZINNEN
4.1 Inleiding
4.2 Opbouw van het verdelingsbegrip
4.3 Verdeling als causa voor levering
4.4 Een voor rekening van de gemeenschap komende schuld
4.5 Novatie van de causa
4.6 Geen novatie van de leveringshandeling
4.7 Inbetalinggeving
4.8 De nadere overeenkomst
4.9 De causa naar keuze: alternatief en exclusief

5 MAATSTAF VOOR VERDELING
5.1 Inleiding
5.2 Hetgeen als geldend recht aanvaard wordt
5.3 HR 20 juni 1951
5.4 Formuleringen van scheiding en verdeling
5.5 Heeft verdeling noodzakelijk verdeeldheid tot gevolg?
5.6 Maatstaf voor verdeling
5.7 Rechtsvergelijking
5.8 Slotbeschouwing

6 VERKRIJGEN KRACHTENS VERDELING
6.1 Inleiding
6.2 Verkrijgen volgens het verdelingsbegrip
6.3 Differentiatie binnen het begrip ‘verkrijgen'
6.4 Interpretatie van het begrip ‘verkrijgen’
6.5 Uitvoering van koop tevens verdeling
6.6 Differentiatie binnen titel 3.7 BW
6.7 Overbedeling en onderbedeling
6.8 Financiële consequenties
6.9 Verkrijgen en medewerken door deelgenoten
6.10 De rechtshandeling ‘krachtens welke’ wordt verkregen
6.11 Reikwijdte van verkrijgen in het kader van verdeling
6.12 De opvatting van Kleijn
6.13 Casusposities

7 SUBJECT IN HET KADER VAN VERDELING
7.1 Inleiding
7.2 Enige vragen van uitleg omtrent deelgenoten
7.3 Twee benaderingen van het begrip ‘deelgenoten’
7.4 De onderliggende rechtsverhouding nader beschouwd
7.5 Nadere omlijning van begrip ‘deelgenoten’
7.6 Ten minste of uitsluitend alle deelgenoten?
7.7 Medewerking
7.8 Subjectieve vrijheid en gebondenheid: art. 3:182 BW
7.9 Subjectieve vrijheid en gebondenheid: overige wetsbepalingen

8 OBJECT IN HET KADER VAN VERDELING
8.1 Inleiding
8.2 Object van verdeling
8.3 Object van levering
8.4 Gemeenschap zonder object: schuldengemeenschap

9 BEGRIP VAN VERDELING
9.1 Inleiding
9.2 Goederentrein van verdeling
9.3 Verdelingsbegrip: eerste volzin
9.4 Verdelingsbegrip: tweede volzin
9.5 Begrip van verdeling: materiële kenmerken

10 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

SUMMARY
LITERATUURLIJST
JURISPRUDENTIEREGISTER
LIJST VAN KAMERSTUKKEN
AANSCHRIJVINGENREGISTER
TREFWOORDENREGISTER
CURRICULUM VITAE

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Beginsel en begrip van verdeling