Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Afstand van recht

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2019 9789013154795
Direct te downloaden

Samenvatting

27 jaar na het verschijnen van de eerste editie verschijnt de nieuwe druk van de monografie over afstand van recht. Deze nieuwe druk biedt, grotendeels met behoud van de oorspronkelijke structuur, een eigentijdse analyse met daarin een breder spectrum aan sub-onderwerpen dan in de eerste druk. Ook vindt u uiteraard volop nieuwe verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie. Afstand van recht komt overal in het burgerlijk recht voor.

Van alle rechten en bevoegdheden die een persoon heeft, kan hij in beginsel ook afstand doen. Dat vloeit voort uit de partijautonomie. Maar kwijtschelding van een vordering is een heel ander verschijnsel dan derelictie van een roerende zaak, afstand van verjaring of verval van instantie. Welke verschillende gedaanten kan afstand aannemen? En welke karakteristieken overstijgen de specifieke verschijningsvormen van afstand? Afstand van recht staat enerzijds stil bij fundamentele vraagstukken, en biedt anderzijds praktische handvatten bij concrete verschijningsvormen van afstand van recht. De monografie vormt daarbij het startpunt voor nader onderzoek naar de werking van specifieke afstandsfiguren.

Deze tweede editie van #Afstand van recht# verschijnt 27 jaar na de oorspronkelijke druk uit 1992 door prof. mr. R.P.J.L. Tjittes. Hoewel de oorspronkelijke structuur van een algemeen en bijzonder deel gehandhaafd blijft, behandelt deze nieuwe editie een breder spectrum aan sub- onderwerpen en bevat deze uiteraard veel nieuwe verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie.

Specificaties

ISBN13:9789013154795
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:116
Druk:2
Verschijningsdatum:8-11-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XI
Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XIII

HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1
1 Opzet en doel van de monografie / 1
2 Schets van de figuur afstand van recht / 1
3 Afstand in het Romeinse recht / 2
4 Toepassingen van afstand van recht / 3
5 Afstand van dwingend recht / 4

I. ALGEMEEN DEEL
HOOFDSTUK 2 Afbakening / 7
6 Verhouding tot rechtsverwerking / 7
7 Verhouding tot overdracht / 8
8 Verhouding tot opzegging / 9
9 Verhouding tot vernietiging en ontbinding / 10
10 Verhouding tot de vaststellingsovereenkomst / 10
11 Verhouding tot volmacht en lastgeving / 11
12 Verhouding tussen kwijtschelding en kwijting / 11

HOOFDSTUK 3 Afstand van recht als rechtshandeling / 13
13 Eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling? / 13
14 Totstandkoming: wil en gerechtvaardigd vertrouwen / 13
15 Vormvoorschriften / 15
16 Kennis van het recht / 16
17 Uitleg van afstandsverklaringen en eisen aan het gerechtvaardigd vertrouwen / 16
18 Herroepen of intrekken van de afstandsverklaring / 18
19 Nietigheid, vernietigbaarheid en ontbinding van afstand van recht / 19
20 Afstand doen onder voorwaarde of tijdsbepaling / 21
21 Afstand doen bij voorbaat / 21

HOOFDSTUK 4 Rechtsgevolgen / 23
22 Algemeen / 23
23 De positie van derden / 24

HOOFDSTUK 5 Rechtsvergelijking / 27
24 Algemeen / 27
25 Duitsland / 27
26 België en Frankrijk / 28
27 Engeland / 29
28 Principles of European Contract Law / 31
29 Draft Common Frame of Reference / 31

II. BIJZONDER DEEL
HOOFDSTUK 6 Afstand van vorderingsrechten / 35
30 Algemeen / 35
31 Kwijtschelding / 37
32 Novatie (schuldvernieuwing) / 39
33 Hoofdelijkheid / 39

HOOFDSTUK 7 Afstand van wilsrechten / 41
34 Algemeen / 41
35 Bevestiging / 42
36 Bekrachtiging / 43
37 Afstand van regres- en subrogatierechten / 45
38 Afstand van schuldeisersbevoegdheden / 46

HOOFDSTUK 8 Afstand van bezit en eigendom / 47
39 Prijsgeven van bezit / 47
40 Afstand van eigendom op een roerende zaak / 48
41 Afstand van bezit of eigendom op een onroerende zaak / 48
42 Afstand van een aandeel in een mandelige zaak / 49
43 Afstand van een aandeel in een gemeenschap / 50
44 Afstand van eigendomsvoorbehoud / 51

HOOFDSTUK 9 Afstand van beperkte rechten / 53
45 Algemeen / 53
46 Afstand van beperkte genotsrechten / 55
47 Medewerkingsplicht bij afstand van beperkte genotsrechten / 56
48 Afstand van zekerheidsrechten (algemeen) / 57
49 Afstand van pandrecht / 58
50 Afstand van hypotheekrecht / 60

HOOFDSTUK 10 Afstand van verhaalspositie / 61
51 Algemeen / 61
52 Rangwisseling / 61
53 Achterstelling / 62
54 Afstand van voorrecht / 63
55 Afstand van retentierecht / 64
56 Afstand van verjaring / 65
57 Afstand van een vervaltermijn / 67
58 Omzetten van een afdwingbare in een natuurlijke verbintenis / 67

HOOFDSTUK 11 Afstand van processuele bevoegdheden en vormvoorschriften / 69
59 Inleiding / 69
60 Afstand van formele rechtspositie / 69
61 Afstand van processuele rechtsbescherming / 71
62 Afstand van vormvoorschriften / 72

HOOFDSTUK 12 Afstand van recht in andere rechtsgebieden / 75
63 Ondernemingsrecht – decharge / 75
64 Ondernemingsrecht – stemvolmacht / 75
65 Huwelijksvermogensrecht – afstand van de huwelijksgemeenschap / 76
66 Erfrecht – afstand van nalatenschap of legitieme portie / 77
67 Erfrecht – afstand van legaat / 78
68 Publiekrecht – abdicatie / 78
69 Publiekrecht – afstandsovereenkomsten / 79
70 Afstand van grondrechten / 79

Trefwoordenregister / 81
Artikelenregister / 85
Jurisprudentieregister / 89
Monografieën BW / 93

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Afstand van recht