Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Compendium Personen- en familierecht

Paperback Nederlands 2021 9789013156027
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Zoekt u een compact en helder overzicht van het hedendaagse familierecht? Dit compendium biedt een toegankelijke introductie. De titel bevat alle hoofdlijnen met, waar nodig, verdieping van het familierecht in de 21ste eeuw. De inhoud sluit goed aan op onderwerpen die in het universitaire onderwijs centraal staan.

Studenten en praktijkjuristen in het familierecht beschikken met Compendium van het personen- en familierecht 14e druk over een actueel overzicht van het personen- en familierecht. In een achttiental hoofdstukken komen alle onderdelen van het steeds veranderende Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek aan bod. Zo maakt u kennis met de actuele stand van zaken omtrent:
- Het naamrecht
- Het huwelijksrecht
- Het geregistreerd partnerschap
- Het huwelijksvermogensrecht
- De (echt)scheiding
- De afstamming en de adoptie
- Het (ouderlijk) gezag en de voogdij
- De kinderbeschermingsmaatregelen
- De alimentatie
- De maatregelen ter bescherming van meerderjarigen, zoals de curatele.

Een kort overzicht van het familieprocesrecht maakt het geheel compleet. Tot slot gaat er ook aandacht uit naar het erfrecht middels een apart hoofdstuk.

De wet- en regelgeving op het terrein van de echtscheiding en haar gevolgen voor de kinderen, de alimentatie, het vermogen en het pensioen is voortdurend aan verandering onderhevig. Uiteraard is deze 14e druk bijgewerkt met de laatste wetgeving, zoals de sterk gewijzigde regeling van de limitering van alimentatie. Daarnaast vindt u de relevante nieuwe jurisprudentie opgenomen op nationaal en internationaal niveau.

Specificaties

ISBN13:9789013156027
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:464
Druk:14
Verschijningsdatum:26-1-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
1 stem
0
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ans van Duijvendijk-Brand

Mr. J. van Duijvendijk-Brand is partner bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn advocaten en notarissen te Den Haag.

Andere boeken door Ans van Duijvendijk-Brand

Inhoudsopgave

Voorwoord / V

Hoofdstuk 1
Inleiding / 1
1 Algemeen / 1
2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 3
3 Literatuur over personen- en familierecht / 3

Hoofdstuk 2
De algemene bepalingen (titel 1) / 5
4 Het begrip persoon / 5
5 Begin en einde van de persoonlijkheid / 5
6 Bloed- en aanverwantschap / 6
6a Het Marckx-arrest; positieve verplichtingen / 7
6b Wanneer is er familie- en gezinsleven / 9

Hoofdstuk 3
De nationaliteit / 13
7 Inleiding / 13
8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 14
9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 19

Hoofdstuk 4
De naam (titel 2) / 21
10 Functie van de naam / 21
11 Verkrijging en wijziging van de geslachtsnaam / 21
12 Bewijs van de geslachtsnaam / 25
13 Verkrijging en wijziging van voornamen / 25
14 Bescherming van de naam / 26
15 Naam van echtgenoten en geregistreerde partners / 27
16 Internationaal privaatrechtelijke aspecten / 27

Hoofdstuk 5
De woonplaats (titel 3) / 29
17 Inleiding / 29
18 De zelfstandige woonplaats / 29
19 De afhankelijke woonplaats / 30
20 De vrijwillig gekozen woonplaats / 31
21 De noodzakelijk gekozen woonplaats / 32

Hoofdstuk 6
De burgerlijke stand (titel 4) / 33
22 Inleiding / 33
23 De geboorteakte / 35
24 De overlijdensakte / 36
25 Latere vermeldingen; akten van inschrijving en inschrijving van buitenlandse akten / 37
26 Bewijskracht van de akten; openbaarheid van de registers / 39
26a Weigering een akte op te maken / 40
27 Aanvulling en wijziging van de registers / 41
27a Wijziging van het geslacht in de geboorteakte / 42
27b Gevolgen wijziging van het geslacht in de geboorteakte / 43

Hoofdstuk 7
Het huwelijk (titel 5) / 45
28 Inleiding / 45
28a Ongehuwd samenleven / 47
29 De absoluut inwendige huwelijksvereisten / 49
30 De relatief inwendige huwelijksvereisten / 52
31 De uitwendige huwelijksvereisten (formaliteiten) / 53
32 Stuiting van het huwelijk / 55
33 Voltrekking van het huwelijk / 56
34 Nietigverklaring van een huwelijk / 57
35 Gevolgen van de nietigverklaring / 60
36 Bewijs van het bestaan van het huwelijk / 61
37 Internationaal privaatrechtelijke aspecten / 61

Hoofdstuk 8
Het geregistreerd partnerschap (titel 5A) / 63
37a Inleiding / 63
37b Geregistreerd partnerschap en huwelijk: verschillen / 64
37c Vereisten voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap, stuiting, voltrekking, nietigverklaring / 64
37d Wijzen waarop het geregistreerd partnerschap eindigt / 65
37e Beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden / 65
37f Ontbinding van het geregistreerd partnerschap / 67
37g Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk / 68
37h Internationaal privaatrechtelijke aspecten / 68

Hoofdstuk 9
Het huwelijksvermogensrecht (titel 6-8) / 71
38 Inleiding; kort historisch overzicht / 71
A. Algemene regels met betrekking tot rechten en verplichtingen van echtgenoten (titel 6) / 73
39 Rechten en verplichtingen van echtgenoten / 73
40 De wederzijdse verplichting elkander het nodige te verschaffen / 74
41 De kosten der huishouding / 76
42 Draagplicht voor kosten der huishouding / 77
43 Draagplicht voor kosten die geen kosten der huishouding zijn / 79
44 Fourneerplicht / 79
45 Afwijking van de hoofdregel bij overeenkomst / 80
46 Rechten en verplichtingen tussen echtgenoten die niet samenwonen / 82
47 Verruimde aansprakelijkheid voor huishoudelijke schulden (art. 1:85 BW) / 83
48 Bevrijding van aansprakelijkheid voor de in art. 1:85 lid 1 BW genoemde schulden / 85
49 Vergoedingsrechten (art. 1:87 BW) / 85
50 Beschermende voorschriften (art. 1:88 en 1:89 BW) / 91
51 Art. 1:88 sub a BW; bescherming van het woonmilieu / 93
52 Art. 1:88 sub b BW; bescherming tegen vrijgevigheid / 94
53 Art. 1:88 sub c BW; bescherming tegen grote financiële risico’s / 95
54 Art. 1:88 sub d BW; overeenkomsten van goederenkrediet als bedoeld in art. 84 van Boek 7 / 99
55 Rechterlijke vervanging van de vereiste toestemming / 101
56 De sanctie; vernietigbaarheid (art. 1:89 BW) / 101
57 Bestuur (art. 1:90 BW) / 104
58 Bestuursopdracht (art. 1:91 BW) / 106
59 Derdenbescherming (art. 1:92 BW) / 106
60 Van tafel en bed gescheiden echtgenoten (art. 1:92a BW) / 107
B. De wettelijke (beperkte) gemeenschap van goederen (titel 7) / 107
61 De begrippen wettelijke gemeenschap van goederen en huwelijksgemeenschap / 107
62 Het karakter van de huwelijksgemeenschap / 108
63 Wat omvat de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen? / 109
64 Erfrechtelijke verkrijgingen en giften / 113
65 Verknochte goederen / 116
66 Schulden: gemeenschapsschulden en privéschulden / 119
67 Schulden; aansprakelijkheid / 122
68 Schulden; verhaal, aanwijsrecht en overnemingsrecht / 122
69 Zaaksvervanging / 124
70 Vergoedingsrechten / 125
71 Vergoedingsrecht in verband met een eigen onderneming / 128
72 Bestuur over goederen der gemeenschap / 130
73 De bestuursregeling met betrekking tot beroeps- of bedrijfsgoederen / 132
74 De sanctie bij overschrijding van bestuursmacht / 132
75 Ontbinding van de gemeenschap (art. 1:99 BW) / 132
76 Gevolgen der ontbinding (art. 1:100-1:108 BW) / 134
77 Het bestuur over de ontbonden gemeenschap / 135
78 Scheiding en deling van de ontbonden huwelijksgemeenschap (art. 1:100 BW) / 136
79 Aansprakelijkheid (voor reeds bestaande schulden) na ontbinding van de huwelijksgemeenschap (art. 1:102 BW) / 140
80 De afstand der gemeenschap (art. 1:103-1:108 BW) / 141
81 De dubbele afstand (art. 1:108 BW) / 143
82 Opheffing van de gemeenschap van goederen (art. 1:109-1:113 BW) / 143
83 Enkele bijzondere vragen naar aanleiding van de ontbinding van de gemeenschap door echtscheiding; belangrijke activa en de rol van het echtscheidingsconvenant / 144
84 De rol van de goede trouw (redelijkheid en billijkheid) bij de verdeling / 147
C. Huwelijkse voorwaarden (titel 8) / 147
85 Karakter van huwelijkse voorwaarden / 147
86 De inwerkingtreding van huwelijkse voorwaarden / 149
87 Derdenbescherming / 149
88 Huwelijkse voorwaarden door handelingsonbekwamen (art. 1:117 lid 1 BW) / 150
89 Stelsels van huwelijksgoederenrecht / 150
90 Uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen / 151
91 Verrekenbedingen / 157
92 Algemene regels voor verrekenbedingen / 163
93 De periodieke verrekenbedingen / 169
94 Finale verrekenstelsels / 173
95 Bewijsvoorschriften (art. 1:131 BW en 61 e.v. Fw) / 174
D. Internationaal privaatrechtelijke aspecten / 175
96 Inleidende opmerkingen / 175
97 IPR-bronnen en -regels tot aan de inwerkingtreding van de HuwVo / 176
98 De Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels / 181

Hoofdstuk 10
Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed (titel 9 en 10) / 185
99 Inleiding / 185
100 Wijzen waarop het huwelijk eindigt / 186
101 Echtscheiding: algemene regels / 187
102 Echtscheiding op verzoek van een van de echtgenoten / 188
103 Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek / 190
104 Gevolgen van echtscheiding / 190
104a Partneralimentatie; hoogte / 192
104b Partneralimentatie; duur / 196
104c Partneralimentatie; overige aspecten / 199
104d Andere vermogensrechtelijke gevolgen van de scheiding / 203
104e Gevolgen ten aanzien van de kinderen / 206
105 Scheiding van tafel en bed / 209
106 Gevolgen van scheiding van tafel en bed / 210
107 Einde van scheiding van tafel en bed: verzoening / 211
108 Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed / 211
109 Procedure / 213
110 Internationaal privaatrechtelijke aspecten / 216

Hoofdstuk 11
Afstamming en adoptie (titel 11 en 12) / 219
111 Inleiding / 219
111a Recht om te weten van wie men afstamt / 222
111b Draagmoederschap / 222
112 Rechtsgevolgen van het al dan niet in familierechtelijke betrekking staan tot een ouder / 224
113 Kunstmatige donorbevruchting / 225
114 Tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kinderen / 229
115 Ontkenning van het door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane vader- of duomoederschap / 229
116 Rechtskarakter, vorm en gevolgen van erkenning / 235
117 Nietigheid van de erkenning / 236
117a Vervanging van de toestemming tot erkenning / 237
118 Vernietiging van de erkenning / 241
119 Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap / 242
120 Inroeping en betwisting van staat van een kind / 244
121 Adoptie; karakter; één- en tweepersoonsadoptie / 245
121a Algemene voorwaarden voor adoptie / 246
122 Bijzondere voorwaarden voor adoptie / 248
122a Gevolgen van adoptie; herroeping / 251
123 Internationaal privaatrechtelijke aspecten / 252

Hoofdstuk 12
Minderjarigen en het over hen uitgeoefende gezag (titel 13 en 14) / 255
124 Inleiding / 255
125 Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen / 255
126 Handlichting / 257
127 Raad voor de kinderbescherming; gezagsregister / 258
128 Gezag; algemene uitgangspunten / 259
128a Belangenstrijd tussen ouder of voogd en kind; bijzondere curator / 260
129 Het gezag over de persoon van de minderjarige / 261
130 Gezamenlijke gezagsuitoefening door ouders / 263
131 Gezamenlijke gezagsuitoefening door een ouder en zijn partner / 266
131a Geschillen over gezamenlijke gezagsuitoefening / 270
132 Gezagsuitoefening door een ouder alleen / 272
133 Door de rechter opgedragen gezagsuitoefening door een ouder alleen / 273
134 Het bewind over het vermogen van het kind en zijn vertegenwoordiging / 274
135 Het vruchtgenot / 276
136 Beperking van het gezag; ondertoezichtstelling / 276
136a Taak van de gecertificeerde instelling; aanwijzingen en geschillen / 280
136b Uithuisplaatsing / 282
136c Uitoefening gezag door gecertificeerde instelling; beperking contact / 284
137 Beëindiging van het gezag / 284
137a Voorlopige voogdij / 287
138 Blokkaderecht van pleegouders / 288
139 Voogdij / 289
140 Gezamenlijke voogdij / 290
141 De rechtspersoon-voogd / 292
142 Ontslag / 292
143 Ondertoezichtstelling; beëindiging van de voogdij / 293
144 Uitoefening van de voogdij wat betreft het vermogen van de minderjarige, het voogdijbewind / 293
145 Rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij / 298
146 Internationaal privaatrechtelijke aspecten / 298

Hoofdstuk 13
Omgang met en informatie over minderjarige kinderen (titel 15) / 301
147 Inleiding / 301
148 Omgang tussen ouder en het kind / 302
148a Omgang van anderen dan ouders en het kind / 304
148b Handhaving van omgangsregelingen / 306
149 Informatie en consultatie / 308
149a Wijziging van omgangs-, informatie- en consultatiebeslissingen / 310
149b Verzoeken van het kind zelf / 310

Hoofdstuk 14
Curatele (titel 16) / 311
150 Inleiding / 311
151 De ondercuratelestelling / 312
151a De curator en kwaliteitseisen voor curatoren / 314
152 Gevolgen van de curatele / 316
153 Einde van de curatele / 318
154 De niet onder curatele gestelde geestelijk gestoorde / 318
155 Internationaal privaatrechtelijke aspecten / 319

Hoofdstuk 15
Levensonderhoud (titel 17) / 321
156 Grondslagen en karakter van de verplichting tot levensonderhoud / 321
157 Gerechtigden en verplichten tot levensonderhoud / 322
158 Verplichting tot levensonderhoud op grond van bloed- en aanverwantschap / 323
159 Rangorde van gerechtigden en verplichten / 325
160 Inhoud en omvang van de verplichting tot levensonderhoud tussen bloed- en aanverwanten / 326
161 Vaststelling, wijziging en indexering van de verplichting tot levensonderhoud / 329
162 De verplichting jegens minderjarige en jonge meerderjarige kinderen / 333
162a Inning van alimentatie / 336
163 Internationaal privaatrechtelijke aspecten / 337

Hoofdstuk 16
Afwezigheid en vermissing (titel 18) / 339
164 Voorzieningen in geval van afwezigheid / 339
165 Personen wier bestaan onzeker is / 340
166 Verklaring van vermoedelijk overlijden / 340
167 Vaststellen van overlijden in bijzondere gevallen / 342

Hoofdstuk 17
Beschermingsbewind (titel 19) / 345
168 Inleiding; verhouding tot curatele en mentorschap / 345
169 De onderbewindstelling / 347
169a De bewindvoerder en kwaliteitseisen voor bewindvoerders / 349
170 Gevolgen van de onderbewindstelling / 350
171 Einde van het bewind / 353

Hoofdstuk 18
Mentorschap (titel 20) / 355
171a Inleiding; verhouding tot curatele en beschermingsbewind / 355
171b De instelling van het mentorschap / 356
171c De mentor en kwaliteitseisen voor mentoren / 358
171d Gevolgen van het mentorschap / 359
171e Einde van het mentorschap / 361

Hoofdstuk 19
Procesrecht in zaken van personen- en familierecht / 363
171f Inleiding / 363
171g Verzoekers, belanghebbenden en anderen / 363
171h Het verloop van de procedure / 365

Hoofdstuk 20
Erfrecht / 371
172 Algemeen / 371
173 Literatuur over erfrecht / 372
174 Voorwaarden voor erfopvolging / 372
Erfopvolging bij versterf
175 Wie zijn erfgenamen bij versterf? / 374
176 Erfopvolging uit eigen hoofde of bij plaatsvervulling / 374
177 Het parentele stelsel / 375
178 De erfdelen / 376
179 De wettelijke toedeling van de nalatenschap aan de langstlevende
echtgenoot en de kinderen / 378
180 De wilsrechten van de kinderen en de uitoefening ervan / 381
181 Afwijking bij uiterste wilsbeschikking / 385
182 Uiterste wilsbeschikkingen / 385
183 Wie kunnen uiterste wilsbeschikkingen maken en wie kunnen daaruit voordeel genieten? / 389
184 Soorten van uiterste wilsbeschikkingen / 390
185 Vormvereisten / 395
186 Verklaring van erfrecht; het centraal testamentenregister; openbaar boedelregister / 396
Wettelijke rechten van dwingende aard
187 De legitieme portie / 398
188 Het geldend maken van de legitieme portie / 402
189 Inkorting / 403
190 Andere wettelijke rechten / 405
191 De rechtspositie van de erfgenaam / 409
192 Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen / 410
Vereffening en verdeling
193 Vereffening / 413
194 Verdeling van de nalatenschap volgens titel 3.7 / 414
195 Aanvullende erfrechtelijke regels voor de verdeling / 417
196 Executele / 418
197 Testamentair bewind / 420
198 Internationaal privaatrechtelijke aspecten / 421

Artikelenregister / 423

Trefwoordenregister / 435

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Compendium Personen- en familierecht