Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Loonheffingen Editie 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013165302
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Wanneer je te maken hebt met loonheffingen, dan wil je ongewenste verassingen uit de weg gaan. Het onjuist, onvolledig of niet afdragen van de loonheffingen kan namelijk grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Deze uitgave biedt een helder overzicht van loonbelasting, premieheffingen en bijdrageheffing anno 2022,

De 16e druk van Loonheffingen helpt studenten, werkgevers, adviseurs en loonheffingenspecialisten (waaronder ambtenaren) om een goed begrip te verkrijgen van het brede spectrum van de loonheffingen anno 2022. Je maakt in deze titel kennis met de verschillende verschijningsvormen van loonheffingen en de bijbehorende spelregels, waaronder:

De loonbelasting
De premieheffing voor de volksverzekeringen
De premieheffing voor de werknemersverzekeringen
De heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringen
De titel verschaft je een helder beeld van de vele wettelijke vrijstellingen waarmee je bij loonheffingen rekening dient te houden. Denk hierbij aan pensioenpremies en kostenvergoedingen, maar ook de voorschriften voor het waarderen van loon in natura (zoals de auto van de zaak) en met de kortingen op de loonbelasting waarop de werknemer recht heeft. Daartegenover staan diverse subsidieregelingen in de vorm van afdrachtverminderingen en tegemoetkomingen in de loonkosten voor de werkgever. Tal van concrete voorbeelden maken de onderliggende materie steeds direct helder en toepasbaar.

Loonheffingen actueel
Alle belangrijke actuele aspecten van de loonheffing worden als samenhangende thema’s in beeld gebracht. Hierbij gaat ruim aandacht uit naar de wetssystematiek en de onderliggende basisregels, zodat de lezer zich de materie gemakkelijk eigen kan maken.

Het studieboek wordt jaarlijks geactualiseerd. Ook de verschillende verschijningsvormen van (fiscaal) loon en de (systematiek van de) werkkostenregeling zijn verwerkt. De auteurs schetsen daarnaast een rijk beeld van de juridische en fiscale status van arbeidskrachten, zoals zzp'ers, en de belangrijkste (internationale) fiscale en de sociale zekerheidsaspecten die een rol spelen bij grensoverschrijdende arbeid.

Kortom: met de 16e druk van Loonheffingen behoud je grip op vraagstukken rondom loonheffingen. De titel is niet alleen een veelgebruikt studieboek binnen Fiscaal Recht en

Fiscale Economie, maar komt ook veelvuldig van pas in de dagelijkse praktijk van fiscalisten, advocaten en medewerkers van de Belastingdienst die in aanraking komen met loonheffingen.

Specificaties

ISBN13:9789013165302
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:708
Druk:16
Verschijningsdatum:22-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Gebruikte afkortingen / XIX

HOOFDSTUK 1 Inleiding tot de loonbelasting / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 De geschiedenis en plaatsbepaling / 2
1.3 Het tweeledige karakter van de loonbelasting / 4
1.4 De lasten voor inhoudingsplichtigen / 6
1.5 De drie pijlers van de loonbelasting / 6
1.6 De rechtsbronnen van de loonbelasting / 8
1.7 De loonbelasting is een bronheffing / 10
1.8 De loonbelasting fungeert als een voorheffing of als een eindheffing / 11
1.9 De loonbelasting is een directe belasting / 12
1.10 De loonbelasting is een afdrachtbelasting / 13
1.11 De loonbelasting is (deels) een subjectieve en persoonlijke belasting / 14

HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de sociale verzekeringen / 17
2.1 Inleiding / 17
2.2 Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel: voorzieningen versus verzekeringen / 17
2.3 Sociale verzekeringen: volksverzekeringen versus werknemersverzekeringen / 18
2.4 De volksverzekeringen / 20
2.4.1 De Algemene Ouderdomswet (AOW) / 20
2.4.2 De Algemene nabestaandenwet (Anw) / 21
2.4.3 De Wet langdurige zorg (Wlz) / 21
2.4.4 De Zorgverzekeringswet (Zvw) / 21
2.4.5 De kring der verzekerden voor de volksverzekeringen AOW, Anw en Wlz / 22
2.4.6 De financiering van de volksverzekeringen AOW, Anw en Wlz / 22
2.4.7 De heffing en invordering van de premie volksverzekeringen AOW, Anw en Wlz / 24
2.4.8 Kring der verzekerden voor de Zorgverzekeringswet / 26
2.4.9 De financiering van de Zorgverzekeringswet / 27
2.4.10 De heffing en invordering van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw / 29
2.5 De werknemersverzekeringen / 31
2.5.1 De Ziektewet en de Werkloosheidswet / 32
2.5.2 De WIA/WAO / 33
2.5.3 De kring der verzekerden in de werknemersverzekeringen / 33
2.5.4 De financiering van de werknemersverzekeringen / 36
2.5.5 De heffing en de invordering van de premies werknemersverzekeringen / 38
2.6 De uitvoering van de werknemersverzekeringen en de rechtspraak / 38
2.7 De polisadministratie van het UWV / 39

HOOFDSTUK 3 De ‘echte’ dienstbetrekking / 41
3.1 Inleiding / 41
3.2 De civielrechtelijke dienstbetrekking / 41
3.2.1 Juridisch kader / 41
3.2.2 De gezagsverhouding / 49
3.2.3 De verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid / 57
3.2.4 De verplichting van de werkgever tot belonen / 58
3.3 Inperking en verruiming van verzekeringsplicht / 60
3.4 Vrijwilligers / 61
3.5 Dienstverlening aan huis / 63
3.6 Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder / 65
3.7 De publiekrechtelijke dienstbetrekking / 66
3.8 Vroegere en tegenwoordige dienstbetrekking / 67
3.9 De dienstbetrekking van een ander / 68
3.10 Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties / 69
3.10.1 Inleiding / 69
3.10.2 Opkomst en ondergang van de VAR / 70
3.10.3 Totstandkoming van de Wet DBA, kritiek, knelpunten / 72
3.10.4 Rutte III en IV / 75
3.11 Beschikking verzekeringsplicht / 76

HOOFDSTUK 4 De fictieve dienstbetrekkingen / 79
4.1 Inleiding / 79
4.2 De strekking van de ficties / 79
4.3 Kleine aannemers van werk en hun hulpen / 81
4.4 Tussenpersonen en hun hulpen / 82
4.5 Leerlingen en stagiairs / 83
4.6 In de onderneming van een ouder werkzame kinderen / 84
4.7 Commissarissen / 85
4.8 Bestuurders van werknemerscoöperaties / 86
4.9 Bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen / 87
4.10 Thuiswerkers en hun hulpen / 88
4.11 Topsporters / 90
4.12 De werknemer-aanmerkelijkbelanghouder / 90
4.13 De gelijkgestelden of rariteiten / 91
4.14 Uitzendkrachten / 93
4.15 Sekswerkers / 95
4.16 Opting-in / 96
4.17 Alleen fictief in dienstbetrekking voor de premieheffing werknemersverzekeringen / 98

HOOFDSTUK 5 De ‘oneigenlijke’ dienstbetrekking / 101

HOOFDSTUK 6 De inhoudingsplichtige / 105
6.1 De inhoudingsplichtige / 105
6.2 De drie inhoudingsplichtigen van art. 6, lid 1, Wet LB 1964 / 108
6.3 De fictieve werkgevers / 113
6.4 De samenhangende groep inhoudingsplichtigen / 115
6.5 Einde inhoudingsplicht / 115

HOOFDSTUK 7 Het loon / 117
7.1 Inleiding / 117
7.2 Loonbegrip algemeen / 117
7.2.1 Loonbegrip art. 10 Wet LB 1964 / 119
7.2.2 Loonbegrip: samenhang met vrijstellingsbepalingen / 127
7.3 Schadevergoedingen bij een ongeval of ontslag / 132
7.4 Negatief loon / 135
7.5 Loon van derden / 146
7.5.1 Fooien en dergelijke prestaties van derden / 146
7.5.2 Fondsuitkeringen / 150
7.6 Loon in de vorm van een recht / 151
7.7 Keuzeloon / 155
7.8 Gebruikelijkloonregeling / 157
7.9 De begrippen ‘belastbaar loon’ en ‘tabelloon’ / 165
7.10 Loon voor de inkomstenbelasting / 165
7.11 Loon voor de premie volksverzekeringen / 166
7.12 Loon voor de premies werknemersverzekeringen / 166
7.13 Loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw / 167
7.14 Het bruto-nettotraject / 170
7.15 Nettoloonafspraak en bruteren / 170

HOOFDSTUK 8 Loon in natura / 177
8.1 Inleiding / 177
8.2 Het begrip ‘loon in natura’ / 177
8.3 De wettelijke waarderingsregels / 179
8.3.1 Waarde in het economische verkeer / 180
8.3.2 Factuurwaarde / 183
8.3.3 Waarderingsregel voor producten uit eigen bedrijf / 183
8.3.4 Personeelsleningen / 185
8.3.5 Fiets van de zaak / 186
8.4 De ministeriële waarderingsregels / 187
8.4.1 Werkplekvoorzieningen (nihilwaarderingen) / 187
8.4.2 Werkplekvoorzieningen (lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer) / 191
8.4.3 Dienstwoning / 193
8.5 Eigen bijdrage werknemer / 193

HOOFDSTUK 9 Aanspraken / 195
9.1 Inleiding / 195
9.2 Aanspraken algemeen / 195
9.3 Het begrip ‘aanspraak op een uitkering of verstrekking’ / 196
9.3.1 Een aanspraak is een afdwingbaar recht / 198
9.3.2 Náást de contante beloning / 198
9.3.3 Fondsvorming / 199
9.3.4 Na verloop van tijd of onder een voorwaarde / 201
9.3.5 Een aanspraak moet volledig bepaalbaar zijn / 202
9.4 Hoofdregel en omkeerregel / 202
9.5 Afwijkende wettelijke regelingen van loonaanspraken / 204
9.5.1 De verlofaanspraken van art. 10, lid 3, Wet LB 1964 / 204
9.5.2 De zekerheidsbepaling van art. 10, lid 4, Wet LB 1964 / 204
9.5.3 De zekerheidsbepalingen van art. 10, lid 5, Wet LB 1964 / 205
9.6 De waardering van aanspraken / 206
9.7 Vakantiebonnen / 208
9.8 Ziektekostenregelingen van werkgevers / 209
9.9 Aanspraken ingevolge een wettelijke Belgische ziektekostenverzekering / 210

HOOFDSTUK 10 Pensioenaanspraken en VUT-regelingen / 211
10.1 Inleiding / 211
10.2 Pensioenaanspraken algemeen / 211
10.2.1 Naar hogere pensioenleeftijden / 214
10.2.2 Werkgevers- en werknemersbijdragen / 215
10.3 De Pensioenwet / 217
10.4 Vier pensioenstelsels / 220
10.4.1 Eindloonstelsel / 221
10.4.2 Middelloonstelsel / 221
10.4.3 Beschikbaar premiestelsel / 221
10.4.4 Hybride stelsel / 222
10.5 Zes pensioensoorten / 222
10.5.1 Het levenslange ouderdomspensioen / 223
10.5.2 Het levenslange deelnemingsjarenpensioen / 224
10.5.3 Het nabestaanden-/partnerpensioen / 225
10.5.4 Het nabestaandenoverbruggingspensioen / 226
10.5.5 Het wezenpensioen / 226
10.5.6 Het arbeidsongeschiktheidspensioen / 227
10.6 Indexatie, variaties in uitkeringshoogte, ruil van pensioenen e.d. / 227
10.6.1 Indexatie / 227
10.6.2 Variaties in hoogte pensioenuitkering / 228
10.6.3 Ruil van pensioenen / 229
10.6.4 Pensioenaanpassing aan pensioenrichtleeftijd / 229
10.7 De pensioeningangsdatum / 229
10.8 De diensttijd / 230
10.8.1 Uitbreiding van de diensttijd / 230
10.8.2 Beperking van de diensttijd / 231
10.8.3 Geen beperking van de diensttijd / 232
10.9 Het pensioengevende loon / 232
10.9.1 Welk loon? / 232
10.9.2 Pensioenopbouw in een cafetariasysteem / 235
10.10 De kring van pensioenverzekeraars / 235
10.11 Waardeoverdracht / 236
10.12 Pensioenverevening bij echtscheiding / 238
10.13 Het dga-pensioen in eigen beheer / 239
10.14 Onregelmatige afwikkeling van een pensioenregeling / 239
10.15 Enkele formele aspecten / 241
10.16 VUT-regelingen / 243
10.16.1 Wettelijke systematiek / 243
10.16.2 Besmette en niet besmette RVU-regelingen / 244
10.17 Internationale aspecten van pensioen / 250
10.17.1 Inleiding / 250
10.17.2 Opbouwfase / 251
10.17.3 Uitkeringsfase en nationaal recht / 253
10.17.4 Uitkeringsfase en belastingverdragen / 260
10.17.5 AOW- en Anw-uitkeringen / 264

HOOFDSTUK 11 Vrijgestelde aanspraken, uitkeringen en verstrekkingen / 267
11.1 Inleiding / 267
11.2 Aanspraken algemeen / 267
11.3 Aanspraken ingevolge bepaalde sociale verzekeringen en soortgelijke aanspraken / 268
11.3.1 Sociale verzekeringen / 268
11.3.2 Soortgelijke aanspraken / 269
11.4 De vervallen stamrechtvrijstelling / 270
11.5 Aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval / 271
11.6 Aanspraken op eenmalige overlijdensuitkeringen / 272
11.7 Aanspraken op verlof / 273
11.8 Aanspraken ingevolge de levensloopregeling / 273
11.9 Aanspraken op een transitievergoeding / 274
11.10 De bij ministeriële regeling vrijgestelde aanspraken / 275
11.11 Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen / 276
11.11.1 Vergoedingen van schade aan persoonlijke zaken / 277
11.11.2 Voorzieningen voor militaire oorlogs- of dienstslachtoffers / 278
11.11.3 Eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden / 278
11.11.4 Onverplichte fondsuitkeringen / 279
11.11.5 Diensttijdvrijstelling / 281
11.11.6 Vergoeding voor arbeid in de onderneming van de partner / 284
11.11.7 Vrijgestelde uitkeringen in het kader van de Participatiewet / 285
11.11.8 Bijdragen ingevolge een wettelijke ziektekostenregeling / 285

HOOFDSTUK 12 Werkgever en vervoer / 287
12.1 Inleiding / 287
12.2 De kilometervergoeding / 288
12.3 Openbaar vervoer / 290
12.4 Vaste reiskostenvergoeding / 292
12.4.1 Inleiding / 292
12.4.2 De wettelijke vaste reiskostenvergoeding / 292
12.4.3 De vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie / 294
12.4.4 Praktische regeling (36-wekenregel) / 295
12.5 Vervoer vanwege de werkgever / 296
12.6 De auto van de werkgever / 297
12.6.1 Algemeen / 297
12.6.2 Ter beschikking stellen / 298
12.6.3 Omvang van het voordeel / 301
12.6.4 Tegenbewijs / 305
12.6.5 Bestelauto / 308
12.6.6 Wachtdiensten / 314
12.6.7 Per loontijdvak, per kalenderjaar, per auto / 315
12.6.8 Verklaring (geen) privégebruik, naheffing, boete / 316
12.6.9 Overige gevolgen / 318
12.6.10 Hardheidsclausule en belangenafweging / 318
12.6.11 Autokostenforfait niet voor andere vervoermiddelen / 319
12.7 Zeevarenden / 320
12.8 De reisaftrek / 320

HOOFDSTUK 13 Tarieven, heffingskortingen, tabellen en subsidies / 323
13.1 Inleiding / 323
13.2 Loonbelasting/premie volksverzekeringen / 323
13.2.1 De tarieven voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen / 323
13.2.2 Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen / 326
13.2.3 Loontijdvak / 329
13.2.4 Afwijkend loontijdvak / 331
13.2.5 Tabellen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen / 332
13.2.6 Rekenregels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen / 335
13.2.7 Tabel bijzondere beloningen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen / 335
13.2.8 Berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen bij beloningen over verschillende loontijdvakken, die geheel of gedeeltelijk samenvallen / 337
13.2.9 Tarief loonheffingen voor de anonieme werknemer / 338
13.3 Afdrachtverminderingen loonbelasting/premie volksverzekeringen / 340
13.3.1 Inleiding / 340
13.3.2 Afdrachtvermindering zeevaart / 342
13.3.3 De S&O-afdrachtvermindering / 342
13.4 Premies werknemersverzekeringen / 346
13.4.1 Inleiding / 346
13.4.2 WW / 346
13.4.3 ZW, WAO en WIA / 348
13.4.4 Eigenrisicodragen ZW, WGA / 355
13.4.5 Overzicht premiestructuur ZW, WIA, WW / 357
13.4.6 Berekening premies werknemersverzekeringen. Voortschrijdend cumulatief rekenen / 357
13.5 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw / 359
13.6 Quotumheffing / 360
13.7 Wet tegemoetkomingen loondomein / 361
13.7.1 Inleiding / 361
13.7.2 Het lage-inkomensvoordeel / 362
13.7.3 De loonkostenvoordelen / 364

HOOFDSTUK 14 Wijze van heffing. Aangifte loonheffingen. Correctiebericht en jaarloonopgave / 367
14.1 Inleiding / 367
14.2 Wijze van heffing / 367
14.3 Inhouding / 370
14.3.1 De werknemer te goeder trouw / 372
14.3.2 Het tijdstip van inhouden / 375
14.3.3 Uitzondering, loon-over-systeem / 379
14.3.4 Uitgesteld en vooruit ontvangen salaris / 380
14.4 De aangifte loonheffingen en de afdracht op aangifte / 380
14.5 Correctieberichten / 384
14.6 Aangifte-, correctie- en betaalverzuimen / 390

HOOFDSTUK 15 De loonadministratie / 395
15.1 Inleiding / 395
15.2 De administratieplicht / 395
15.3 De loonstaat / 396
15.4 De jaaropgaaf, de opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden en de renseigneringsverplichting / 397
15.5 De opgaaf gegevens voor de loonheffingen en de heffingskorting / 398
15.6 Het burgerservicenummer / 400
15.7 De eerstedagsmelding / 400
15.8 Identificatie en verificatie / 402

HOOFDSTUK 16 Heffingen van de werkgever / 405
16.1 Inleiding / 405
16.2 Eindheffing bij naheffing / 407
16.3 Eindheffing bij tijdelijke knelpunten van ernstige aard / 409
16.4 Eindheffing bij publiekrechtelijke uitkeringen / 410
16.5 Eindheffing over doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto / 411
16.6 Eindheffing bij vergoedingen en verstrekkingen / 411
16.7 Eindheffing bij verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers / 411
16.8 De tarieven van de eindheffing / 412
16.9 Pseudo-eindheffing / 414
16.9.1 Pseudo-eindheffing bij RVU-regelingen / 415
16.9.2 Pseudo-eindheffing bij excessieve vertrekvergoedingen / 415

HOOFDSTUK 17 De werkkostenregeling / 427
17.1 Inleiding / 427
17.2 Voor de werkkostenregeling in aanmerking komende loonbestanddelen / 428
17.2.1 Actieve werknemers: onbeperkt en keuzevrijheid / 428
17.2.2 Postactieve werknemers: beperkt en verplicht / 435
17.3 Gerichte vrijstellingen / 437
17.3.1 Zakelijk vervoer, waaronder de kosten van woon-werkverkeer / 438
17.3.2 Tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking en maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter / 438
17.3.3 Onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking, inschrijving in een beroepsregister en outplacement / 440
17.3.4 Opleiding, studie, EVC / 442
17.3.5 Extraterritoriale kosten / 443
17.3.6 Verhuiskosten / 443
17.3.7 Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking / 444
17.3.8 Hulpmiddelen die voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt / 448
17.3.9 Arbovoorzieningen / 448
17.3.10 Branche-eigen producten van de werkgever / 449
17.3.11 Verklaring omtrent het gedrag / 450
17.3.12 Thuiswerkkostenvergoeding / 450
17.4 Forfait (vrije ruimte) / 451
17.5 Eindheffing, tarief / 452
17.6 Vaste kostenvergoedingen / 452
17.7 Afrekening / 454
17.8 Concernregeling / 455
17.9 Internationale aspecten / 456
17.10 De werkkostenregeling in de inkomstenbelasting / 457
17.11 Evaluatie werkkostenregeling / 458

HOOFDSTUK 18 Naheffing / 459
18.1 Inleiding / 459
18.2 Inhoudingsplicht, afdrachtplicht en betaalplicht / 459
18.3 Bevoegdheden van de inspecteur / 460
18.3.1 Omkering en verzwaring van de bewijslast / 462
18.3.2 Corrigeren in de loonbelasting of in de inkomstenbelasting? / 465
18.3.3 Naheffing en het anoniementarief / 471
18.3.4 Naheffing op basis van statistische onderzoeksmethoden / 472
18.3.5 Interne compensatie / 473
18.4 Rechten van inhoudingsplichtigen en van werknemers / 474
18.4.1 Bezwaar en beroep / 474
18.4.2 Kostenvergoeding, immateriële schadevergoeding en redelijke termijn / 483
18.4.3 Het leerstuk van gewekt vertrouwen / 486
18.4.4 Recht van verhaal van nageheven loonbelasting/premie volksverzekeringen / 488
18.4.5 Rechtsbescherming tegen administratieplicht en controlehandelingen / 490
18.4.6 Fictieve weigering en dwangsom bij niet tijdig beslissen / 491
18.5 Bestuurlijke boeten / 492
18.5.1 Het EVRM / 494
18.5.2 Awb / 495
18.5.3 De vergrijpboeten van afd. 1, § 2, hfdst. VIIIA AWR / 498
18.5.4 De vergrijpboete van art. 10a, lid 3, AWR / 503
18.5.5 Het BBBB / 503
18.5.6 Strafrechtelijke vervolging / 505
18.6 Belastingrente, invorderingsrente en coulancerente / 506
18.7 Verrekening met de inkomstenbelasting / 508

HOOFDSTUK 19 Artiesten- en beroepssportersregelingen / 513
19.1 Categorieën artiesten en beroepssporters / 513
19.2 De artiest/beroepssporter onder de bijzondere loonbelastingregeling / 514
19.3 Buitenlandse gezelschappen / 516
19.4 Inhoudingsplicht en inhoudingsplichtigenverklaring / 517
19.5 De vrijwilligersregeling voor amateurgezelschappen / 518
19.6 Gage, gageverklaring en gageverdelingsverklaring / 519
19.7 Kostenvergoedingen en de kostenvergoedingsbeschikking / 520
19.8 Loonbelastingtarief bij in Nederland wonende artiesten / 521
19.9 Loonbelastingtarief bij in het buitenland wonende artiesten en beroepssporters / 521

HOOFDSTUK 20 Afwijkende en aanvullende heffingsregels / 523
20.1 Inleiding / 523
20.2 Delegatiebepaling / 523
20.3 Aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden / 524
20.4 Genieters van bijstandsuitkeringen / 525

HOOFDSTUK 21 Loonoverhevelings- en samenvoegingsbepalingen / 527
21.1 Inleiding / 527
21.2 Samenloopbepalingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen / 527
21.2.1 Doel en strekking van de bepalingen / 527
21.2.2 Sociale verzekeringsuitkeringen tijdens een bestaande dienstbetrekking / 528
21.2.3 Lonen uit verschillende vroegere dienstbetrekkingen / 529
21.3 Samenloopbepalingen voor de premies werknemersverzekeringen / 530
21.4 Doorbetaald loon / 531

HOOFDSTUK 22 Internationale aspecten loonbelasting / 535
22.1 Inleiding / 535
22.2 Woonplaats / 535
22.2.1 De fiscale woonplaats van de werknemer / 535
22.2.2 De niet in Nederland wonende werknemer / 539
22.2.3 De niet in Nederland wonende of gevestigde inhoudingsplichtige / 544
22.3 Belastingverdragen / 549
22.3.1 Algemeen / 549
22.3.2 Voorkoming van dubbele belasting in de inkomstenbelasting / 553
22.3.3 Voorkoming van dubbele belasting in de loonbelasting / 559
22.3.4 Compensatieregeling in belastingverdragen / 559
22.4 De 183-dagenregeling / 559
22.4.1 De eerste voorwaarde van de 183-dagenregeling: dagen tellen / 561
22.4.2 De tweede voorwaarde van de 183-dagenregeling: geen werkgever in de werkstaat / 563
22.4.3 De derde voorwaarde van de 183-dagenregeling: loonkosten komen niet ten laste van een vaste inrichting van de werkgever in de werkstaat / 570
22.5 Salarissplitsing / 570
22.6 Heffing over bijzondere loonvormen in grensoverschrijdende situaties / 575
22.6.1 Optierechten in grensoverschrijdende situaties / 575
22.6.2 Ontslaguitkeringen in grensoverschrijdende situaties / 577
22.6.3 Fictief loon en belastingverdragen / 580
22.7 Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling / 581
22.7.1 De uitgezonden werknemer / 582
22.7.2 De ingekomen werknemer en de voorwaarden van de 30%-regeling / 584
22.7.3 Overige aspecten 30%-regeling bij ingekomen werknemers / 591
22.7.4 Vrije vergoeding van de werkelijke ET-kosten / 594
22.7.5 Vrije 30%-vergoeding / 596
22.7.6 Cumulatie van 30%- en additionele ET-kostenvergoeding / 599
22.8 Grensoverschrijdende loonheffingskortingen / 601
22.9 Internationale organisaties / 602

HOOFDSTUK 23 Internationaal sociaal zekerheidsrecht / 603
23.1 Inleiding / 603
23.2 De wet- en regelgeving, nationaal en internationaal / 603
23.3 Aanwijsregels hebben exclusieve en sterke werking / 609
23.4 De hoofdregels van de Verordening (EG) 883/2004 en de Toepassingsverordening 987/2009 / 610
23.4.1 De personele werkingssfeer / 611
23.4.2 De materiële en de territoriale werkingssfeer / 612
23.4.3 Algemene aanwijsregels / 613
23.4.4 Bijzondere aanwijsregels / 615
23.4.5 De detacheringsregeling / 615
23.4.6 Plegen te werken in twee of meer lidstaten / 618
23.4.7 De Cyprusroute, de Luxemburgconstructie en de Liechtensteinse omweg / 621
23.5 De ‘Verklaring betreffende toepasselijke wetgeving’ (A1) / 622
23.6 Uitzending naar een niet-verdragsland / 625
23.7 De loonheffing bij ontbreken van verzekerings- of belastingplicht in Nederland / 626
23.8 De Zorgverzekeringswet internationaal / 627
23.8.1 Niet-ingezeten die verzekeringsplichtig zijn / 627
23.8.2 Verdragsgerechtigden / 628
23.8.3 De buitenlandse werkgever / 629

Jurisprudentieregister / 631
Trefwoordenregister / 663

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Loonheffingen Editie 2022