Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Teksten Europees belastingrecht 2022/2023

Paperback Nederlands 2022 9789013169089
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het EU-recht over directe belastingen neemt een prominente plaats in binnen de fiscale praktijk en in verband daarmee ook binnen de hedendaagse universitaire studieprogramma’s. Met Teksten Europees belastingrecht 2022/2023 heb je als professional of student op dit gebied snel de actuele stand van zaken bij de hand. Deze veelgebruikte bundel bevat alle relevante teksten en jurisprudentie en leent zich uitstekend voor efficiënte raadpleging tijdens studie en in de praktijk.

Het boek bevat de relevante richtlijnen en verdragsteksten alsmede jurisprudentie inzake het Europees belastingrecht. Denk hierbij aan:
- Richtlijnen inzake moeder-dochter, fusies, interest & royalty, en wederzijdse bijstand
- Geconsolideerde tekst van de ATAD 1 en 2 Richtlijnen
- De Richtlijn inzake geschillenbeslechting en de Nederlandse implementatie daarvan
- De ontwerp-Richtlijnen van maart 2018 over de grensoverschrijdende belastingheffing in de gedigitaliseerde economie
- belastingrecht actueel
- De editie 2022/2023 is vanzelfsprekend bijgewerkt met nieuwe en gewijzigde regelgeving inzake het

Europees belastingrecht actueel
Opgenomen zijn onder meer:
- Richtlijn 2021/2101 van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren
- Ontwerp-Richtlijn COM(2021) 823 final van 12 december 2021 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing van multinationale groepen in de Unie
- ATAD 3 – Ontwerp-Richtlijn COM(2021) 565 final van 22 december 2021 tot vaststelling van regels ter voorkoming van misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden en tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU
- DEBRA – Proposal for Council Directive COM(2022) 216 final of 11 May 2022 on laying down rules on a debt-equity bias reduction allowance and on limiting the deductibility of interest for corporate income tax purposes

Jurisprudentie Europees belastingrecht
De bundel bevat ruim 350 arresten van het EU Hof van Justitie. Waaronder de in deze nieuwe editie opgenomen arresten:
- Real Vida Seguros
- Consorzio Italian Management
- État luxembourgeois
- XY
- Comm. v. Spanje
- Viva Telecom Bulgaria
- Pharmacie Populaire
- AllianzGI

Van de wat minder belangrijke arresten is een uittreksel opgenomen. De titel bevat naast een selectie van belangrijke nieuwe arresten ook een aantal eerdere, van belang zijnde niet-fiscale arresten.

Specificaties

ISBN13:9789013169089
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:2864
Druk:35
Verschijningsdatum:5-10-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Cornelis van Raad

Mr. C. van Raad is hoogleraar in het internationale belastingrecht aan de Universiteit Leiden, chairman van het International Tax Center Leiden en adviseur fiscaal verdragsrecht.

Andere boeken door Cornelis van Raad

Inhoudsopgave

VERDRAGEN EUROPESE UNIE
1. 1 VEU - Verdrag betreffende de Europese Unie
2 VwEU - Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
RICHTLIJNEN
11 Moeder-dochter (Richtlijn 2011/96/EU van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (herschikking), met wijzigingen van 2014 en 2015)
20 Fusie, enz. (Richtlijn 2009/113/EG van 19 oktober 2009 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat, wijziging 2005, codificatie 2009)
40 Rente en royalty (Richtlijn 2003/49/EC van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten, met wijzigingen van 2004, herschikking-wijzigingsvoorstel 2011)
54 Kapitaalbelasting (Richtlijn 2008/7/EG van 12 februari 2008 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal)
62 Bijstand bij invordering (Richtlijn 2010/24/EU van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse
bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en
andere maatregelen)
Administratieve samenwerking
73 – Richtlijn 2011/16/EU van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking (met wijzigingen van 2014, 2015, 2016, 2018, 2020 [DAC 6] en 2021 [DAC 7])
171 – Ontwerp-Richtlijn COM(2021) 565 final van 22 december 2021 tot vaststelling van regels ter voorkoming van misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden en tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU), Hoofdstuk IV – Uitwisseling van informatie: Art. 13 (Wijzigingen van Richtlijn 2011/16/EU)
174 Richtlijn 2021/2101 van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren Antibelastingontwijking – ATAD 1 (Richtlijn 2016/1164 van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt) – ATAD 2 (Richtlijn 2017/952 van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen)
186 Preambules ATAD 1 en ATAD 2
194 Geconsolideerde tekst ATAD 1 en ATAD 2
205 ATAD 3 (Ontwerp-Richtlijn COM(2021) 565 final van 22 december 2021 tot vaststelling van regels ter voorkoming van misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden en tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU)
230 DEBRA (Proposed Directive COM(2022) 216 final of 11 May 2022 on laying down rules on a debtequity bias reduction allowance and on limiting the deductibility of interest for corporate income tax purposes
246 Geschillenbeslechting (Richtlijn 2017/1852/EU van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie)
258 Digitalisering economie (Ontwerp-Richtlijn COM(2021) 823 final van 12 december 2021 tot
waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing van multinationale groepen in de Unie)
321 CCTB & CCCTB
321 – uit Ecofin rapport 7 juni 2019
323 – voorstel RICHTLIJN betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB), incl. Preambule en Toelichting (COM(2016) 685 final), (oktober 2016)
365 – nader voorstel RICHTLIJN betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB) (nr. 13024/18, FISC 418 ECOFIN 902) (december 2018)
VERORDENING
384 EESV (nr. 2137/85)
389 Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende het statuut van de Europese stichting
(FE) (COM (2012) 35 final) (uittreksel)
STAATSSTEUN EN BELASTINGCONCURRENTIE
396 A. Gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen van 1 december 1997
399 B. Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 inzake toepassing art. 108 VWEU (staatssteun)
414 C. Mededeling van de Commissie inzake begrip ‘staatssteun’ in Art. 107(1) VWEU (2016)
464 D. Mededeling van de Commissie betreffende de terugvordering van onrechtmatige en
onverenigbare staatssteun (2019/C 247/01)
489 E. Ontwerp-Verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren
(2021)
TRANSFER PRICING (EU)
505 A. Arbitrageverdrag (90/436/EEG)
513 B. Herziene gedragscode voor een efficiënte toepassing van het Arbitrageverdrag (OJ C 322/1,= 30 december 2009)
521 C. Resolutie van de Raad en Gedragscode inzake verrekenprijsdocumentatie (OJ C 176/1,
28 juli 2006)
527 D. Mededeling inzake het Gemeenschappelijk EU-Forum Verrekenprijzen en APAs binnen de EU (COM(2007) 71, 26 februari 2007)
AANBEVELINGEN
540 Belastingheffing van bepaalde inkomsten van niet-ingezetenen
546 Belastingheffing bij kleine en middelgrote ondernemingen

ARRESTEN HOF VAN JUSTITIE EU
2. 550 Alfabetische lijst van de opgenomen arresten
561 28 januari 1986, zaak 270/83 (Commissie v. Franse Republiek, ‘Avoir fiscal’)
566 27 september 1988, zaak 81/87 (The Queen v. … Daily Mail and General Trust PLC)
570 8 mei 1990, zaak C-175/88 (Biehl v. Administration des contributions van het Groothertogdom Luxemburg) – samenvatting
571 28 januari 1992, zaak C-204/90 (Bachmann v. Belgische Staat)
575 26 januari 1993, zaak C-112/91 (Werner v. Finanzamt Aachen-Innenstadt)
578 13 juli 1993, zaak C-330/91 (The Queen v. … Commerzbank AG) – samenvatting
579 12 april 1994, zaak C-1/93 (Halliburton v. Staatssecretaris) – samenvatting
580 14 februari 1995, zaak C-279/93 (Finanzamt Köln-Altstadt v. Schumacker)
586 11 augustus 1995, zaak C-80/94 (Wielockx v. Inspecteur der directe belastingen)
590 26 oktober 1995, zaak C-151/94 (Commissie v. Groothertogdom Luxemburg, ‘Biehl II’) – samenvatting
591 14 november 1995, zaak C-484/93 (Svensson en Gustavsson v. Ministre du Logement et de
l’Urbanisme) – samenvatting
592 15 december 1995, zaak C-415/93 ([Voetbalbonden] v. Bosman) (uittreksel)
594 27 juni 1996, zaak C-107/94 (Asscher v. Staatssecretaris van Financiën)
601 17 oktober 1996, zaken C-283/94, C-291/94 en C-292/94 (Denkavit Internationaal BV e.a. v. Bundesamt für Finanzen)
608 20 maart 1997, zaak C-24/95 (Land Rheinland-Pfalz v. Alcan Deutschland GmbH) (uittreksel)
609 15 mei 1997, zaak C-250/95 (Futura Participations SA, Singer v. Administration des contributions)
614 17 juli 1997, zaak C-28/95 (Leur-Bloem v. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen
Amsterdam 2)
621 28 april 1998, zaak C-118/96 (Safir v. Skattemyndigheten i Dalarnas län) – samenvatting
623 12 mei 1998, zaak C-336/96 (Gilly v. Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin)
630 16 juli 1998, zaak C-264/96 (Imperial Chemical Industries plc [ICI] v. Hall Colmer [Her Majesty’s Inspector of Taxes])
636 29 april 1999, zaak C-311/97 (Royal Bank of Scotland plc v. Elliniko Dimisio [Griekse Staat]) – samenvatting
637 14 september 1999, zaak C-391/97 (F. Gschwind v. Finanzamt Aachen-Außenstadt) – samenvatting
638 21 september 1999, zaak C-307/97 (Compagnie de Saint-Gobain v. Finanzamt Aachen Innenstadt)
646 14 oktober 1999, zaak C-439/97 (Sandoz GmbH v. Finanzlandesdirektion für Wien,
Niederösterreich und Burgenland) – samenvatting
647 14 oktober 1999, zaak C-229/98 (Vander Zwalmen & E. Massart v. Belgische Staat) – samenvatting
648 26 oktober 1999, zaak C-294/97 (Eurowings Luftverkehrs AG v. Finanzamt Dortmund-Unna)
653 28 oktober 1999, zaak C-55/98 (Skatteministeriet v. Bent Vestergaard) – samenvatting
654 18 november 1999, zaak C-200/98 (X AB & Y AB v. Riksskatteverket)
658 13 april 2000, zaak C-251/98 (C. Baars v. Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem)
662 13 april 2000, zaak C-420/98, (W.N. v. Staatssecretaris van Financiën) – samenvatting
663 16 mei 2000, zaak C-87/99 (Zurstrassen v. Administration des contributions directes) – samenvatting
664 6 juni 2000, zaak C-35/98 (Staatssecretaris van Financiën v. Verkooijen)
671 8 juni 2000, zaak C-375/98 (Ministério Público Fazenda Pública v. Epson Europe BV)
675 14 december 2000, zaak C-141/99 (Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (AMID) v. Belgische Staat)
680 8 maart 2001, zaken C-397/98 en C-410/98 (Metallgesellschaft Ltd e.a., Hoechst AG, Hoechst (UK)
Ltd v. Commissioners of Inland Revenue, HM Attorney General)
692 4 oktober 2001, zaak C-294/99 (Athinaïki Zythopoiia AE v. Elliniko Dimosio)
697 15 januari 2002, zaak C-43/00 (Andersen og Jensen ApS v. Skatteministeriet)
702 3 oktober 2002, zaak C-136/00 (Rolf Dieter Danner) – samenvatting
703 21 november 2002, zaak C-436/00 (X, Y v. Riksskatteverket)
712 12 december 2002, zaak C-324/00 (Lankhorst-Hohorst GmbH v. Finanzamt Steinfurt)
717 12 december 2002, zaak C-385/00 (De Groot v. Staatssecretaris van Financiën)
729 12 juni 2003, zaak C-234/01 (Arnoud Gerritse v. Finanzambt Neukölln-Nord)
735 26 juni 2003, zaak C-422/01 (Skandia v. Riksskatteverket) – samenvatting
736 18 september 2003, zaak C-168/01 (Bosal Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën)
742 25 september 2003, zaak C-58/01 (Océ van der Grinten NV v. Commissioners of Inland Revenue)
753 13 november 2003, zaak C-209/01 (Theodor Schilling, Angelika Fleck-Schilling v. Finanzamt
Nürnberg-Süd) – samenvatting
754 13 november 2003, zaak C-42/02 (Lindman) – samenvatting
755 11 december 2003, zaak C-364/01 (Erven van H. Barbier v. Inspecteur van de Belastingdienst
Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen)
763 4 maart 2004, zaak C-334/02 (Commissie v. Franse Republiek [‘Bevrijdende voorheffing’])
– samenvatting
764 11 maart 2004, zaak C-9/02 (Hughes de Lasteyrie du Saillant v. Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie)
773 8 juni 2004, zaak C-268/03 (Jean-Claude De Baeck v. Belgische Staat) – samenvatting
774 1 juli 2004, zaak C-169/03 (Florian W. Wallentin v. Riksskatteverket) – samenvatting
775 15 juli 2004, zaak C-315/02 (Anneliese Lenz v. Finanzlandesdirektion für Tirol)
781 15 juli 2004, zaak C-242/03 (Minister van Financiën v. Jean-Claude Weidert, Élisabeth Paulus) – samenvatting
782 7 september 2004, zaak C-319/02 (Petri Manninen)
788 9 december 2004, zaak C-219/03 (Commissie v. Koninkrijk Spanje) – samenvatting
789 10 maart 2005, zaak C-39/04 (Laboratoires Fournier SA v. Direction des vérifications nationales et internationales) – samenvatting
790 5 juli 2005, zaak C-376/03 (D. v. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen)
797 12 juli 2005, zaak C-403/03 (Egon Schempp v. Finanzamt München V)
802 8 september 2005, zaak C-512/03 (J. E. J. Blanckaert v. Inspecteur van de Belastingdienst/
Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen)
808 15 december 2005, zaak C-148/04 (Unicredito Italiano SpA v. Agenzia delle Entrate, Ufficio
Genova 1) (uittreksel)
811 13 december 2005, zaak C-446/03 (Marks & Spencer plc v. David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes)
817 19 januari 2006, zaak C-265/04 (Margaretha Bouanich v. Skatteverket)

3. 823 23 februari 2006, zaak C-152/03 (Hans-Jürgen Ritter-Coulais & Monique Ritter-Coulais v.
Finanzamt Germersheim)
827 23 februari 2006, zaak C-253/03 (CLT-UFA SA v. Finanzamt Köln-West)
831 23 februari 2006, zaak C-513/03 (Erven van M. E. A. van Hilten-van der Heijden v. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Buitenland te Heerlen)
837 23 februari 2006, zaak C-471/04 (Finanzamt Offenbach am Main-Land v. Keller Holding GmbH) – samenvatting
838 6 juli 2006, zaak C-346/04 (Robert Hans Conijn v. Finanzamt Hamburg-Nord) – samenvatting
839 7 september 2006, zaak C-470/04 (N v. Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo)
847 12 september 2006, zaak C-196/04 (Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue)
855 14 september 2006, zaak C-386/04 (Centro di Musicologia Walter Stauffer v. Finanzamt München für Körperschaften)
862 3 oktober 2006, zaak C-290/04 (FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH v. Finanzamt HamburgEimsbüttel)
870 26 oktober 2006, zaak C-345/05 (Commissie v. Portugese Republiek) – samenvatting
871 9 november 2006, zaak C-433/04 (Commissie v. Koninkrijk België) – samenvatting
872 9 november 2006, zaak C-520/04 (Pirkko Marjatta Turpeinen) – samenvatting
873 14 november 2006, zaak C-513/04 (Mark Kerckhaert, Bernadette Morres v. Belgische Staat)
876 12 december 2006, zaak C-374/04 (Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation v.
Commissioners of Inland Revenue)
888 12 december 2006, zaak C-446/04 (Test Claimants in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue)
914 14 december 2006, zaak C-170/05 (Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL v. Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie)
920 18 januari 2007, zaak C-104/06 (Commissie v. Koninkrijk Zweden) – samenvatting
921 25 januari 2007, zaak C-329/05 (Finanzamt Dinslaken v. Gerold Meindl, Christine Meindl-Berger) – samenvatting
922 30 januari 2007, zaak C-150/04 (Commissie v. Koninkrijk Denemarken) – samenvatting
923 15 februari 2007, zaak C-345/04 (Centro Equestre da Lezíria Grande Lda v. Bundesamt für Finanzen)
927 6 maart 2007, zaak C-292/04 (Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler v.
Finanzamt Bonn-Innenstadt) – samenvatting
928 13 maart 2007, zaak C-524/04 (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue)
947 22 maart 2007, zaak C-383/05 (Raffaele Talotta v. Belgische Staat) – samenvatting
948 29 maart 2007, zaak C-347/04 (Rewe Zentralfinanz eG v. Finanzamt Köln-Mitte) – samenvatting
949 10 mei 2007, zaak C-492/04 (Lasertec v. Finanzamt Emmendingen)
952 10 mei 2007, zaak C-102/05 (Skatteverket v. A en B)
955 24 mei 2007, zaak C-157/05 (Holböck v. Finanzamt Salzburg-Land)
960 5 juli 2007, zaak C-522/04 (Commissie v. Koninkrijk België) – samenvatting
962 5 juli 2007, zaak C-321/05 (Hans Markus Kofoed v. Skatteministeriet)
967 18 juli 2007, zaak C-231/05 (Oy AA)
974 18 juli 2007, zaak C-182/06 (Luxemburgse Staat v. Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink)
977 11 september 2007, zaak C-76/05 (Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz v. Finanzamt
Bergisch Gladbach) – samenvatting
978 11 september 2007, zaak C-318/05 (Commissie v. Bondsrepubliek Duitsland) – samenvatting
979 11 oktober 2007, zaak C-451/05 (Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) v. Directeur général des impôts, Ministère public)
989 11 oktober 2007, zaken C-283/06 en C-312/06 (KÖGÁZ rt, enz. v. Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (C-312/06)) – samenvatting
990 11 oktober 2007, zaak C-443/06 (Erika Waltraud Ilse Hollmann v. Fazenda Pública) – samenvatting
991 25 oktober 2007, zaak C-427/05 (Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 1 v. Porto Anticodi
Genova SpA) – samenvatting
992 25 oktober 2007, zaak C-464/05 (Maria Geurts, Dennis Vogten v. Administratie van de btw,
registratie en domeinen, Belgische Staat) – samenvatting
993 6 november 2007, zaak C-415/06 (Stahlwerk Ergste Westig GmbH contre Finanzamt DüsseldorfMettmann) [F] – samenvatting
994 8 november 2007, zaak C-379/05 (Amurta SGPS v. Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam)
1004 6 december 2007, zaak C-298/05 (Columbus Container Services BVBA & Co. v. Finanzamt
Bielefeld-Innenstadt)
1010 18 december 2007, zaak C-101/05 (Skatteverket v. A)
1018 18 december 2007, zaak C-281/06 (Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt v. Finanzamt Offenburg) – samenvatting
1019 18 december 2007, zaak C-436/06 (Per Grønfeldt, Tatiana Grønfeldt v. Finanzamt Hamburg – Am Tierpark) – samenvatting
1020 17 januari 2008, zaak C-152/05 (Commissie v. Bondsrepubliek Duitsland) – samenvatting
1021 17 januari 2008, zaak C-256/06 (Theodor Jäger v. Finanzamt Kusel-Landstuhl) – samenvatting
1022 28 februari 2008, zaak C-293/06 (Deutsche Shell GmbH v. Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg)
1028 13 maart 2008, zaak C-248/06 (Commission des Communautés européennes v. Royaume
d’Espagne) – samenvatting
1029 3 april 2008, zaak C-27/07 (Banque Fédérative du Crédit Mutuel v. Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie)
1035 23 april 2008, zaak C-201/05 (The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue)
1052 8 mei 2008, zaak C-392/07 (Commissie v. Koninkrijk België) – samenvatting
1053 15 mei 2008, zaak C-414/06 (Lidl Belgium GmbH & Co. KG v. Finanzamt Heilbronn)
1058 20 mei 2008, zaak C-194/06 (Staatssecretaris van Financiën v. Orange European Smallcap
Fund NV)
1071 26 juni 2008, zaak C-284/06 (Finanzamt Hamburg-Am Tierpark v. Burda GmbH, voorheen Burda Verlagsbeteiligungen GmbH) – samenvatting
1073 11 september 2008, zaak C-11/07 (Hans Eckelkamp, enz. v. Belgische Staat)
1081 11 september 2008, zaak C-43/07 (D.M.M.A. Arens-Sikken v. Staatssecretaris van Financiën)
1089 2 oktober 2008, C-360/06 (Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH v. Finanzamt für
Großunternehmen in Hamburg) – samenvatting

4. 1090 16 oktober 2008, zaak C-527/06 (R.H.H. Renneberg v. Staatssecretaris van Financiën)
1098 23 oktober 2008, zaak C-157/07 (Finanzamt für Körperschaften III in Berlin v. Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH)
1105 27 november 2008, zaak C-418/07 (Société Papillon v. Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique)
1111 4 december 2008, zaak C-330/07 (Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH v. Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs) – samenvatting
1112 11 december 2008, zaak C-285/07 (A.T. v. Finanzamt Stuttgart-Körperschaften)
1117 16 december 2008, zaak C-210/06 (Cartesio Oktató és Szolgáltató bt)
1129 22 december 2008, zaak C-48/07 (Belgische Staat – Federale Overheidsdienst Financiën v. Les Vergers du Vieux Tauves SA)
1136 22 december 2008, zaak C-282/07 (Belgische Staat – FOD Financiën v. Truck Center SA)
1141 22 januari 2009, zaak C-377/07 (Finanzamt Speyer-Germersheim v. STEKO Industriemontage GmbH) – samenvatting
1142 27 januari 2009, zaak C-318/07 (Hein Persche v. Finanzamt Lüdenscheid)
1151 12 februari 2009, zaak C-138/07 (Belgische Staat v. Cobelfret NV)
1158 12 februari 2009, zaak C-67/08 (Margarete Block v. Finanzamt Kaufbeuren) – samenvatting
1159 23 april 2009, zaak C-406/07 (Commission des Communautés européennes contre République hellénique) – samenvatting
1160 23 april 2009, zaak C-544/07 (Uwe Rüffler v. Dyrektor Izby Skarbowej we Wroclawiu Osrodek Zamiejscowy w Walbrzychu) – samenvatting
1161 4 juni 2009, gevoegde zaken C-439/07 en C-499/07 (Belgische Staat v. KBC Bank NV, en Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV v. Belgische Staat) – samenvatting
1162 11 juni 2009, zaak C-429/07 (Inspecteur van de Belastingdienst v. X BV) – samenvatting
1163 11 juni 2009, zaak C-521/07 (Commissie v. Koninkrijk der Nederlanden)
1169 11 juni 2009, gevoegde zaken C-155/08 en C-157/08 (X, E.H.A. Passenheim-van Schoot v. Staatssecretaris van Financiën) – samenvatting
1170 18 juni 2009, zaak C-303/07 (Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy)
1179 16 juli 2009, zaak C-128/08 (Damseaux v. Belgische Staat) – samenvatting
1180 10 september 2009, zaak C-269/07 (Commissie v. Bondsrepubliek Duitsland) – samenvatting
1181 17 september 2009, zaak C-182/08 (Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG v. Finanzamt München II)
1191 1 oktober 2009, zaak C-569/07 (HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd v. The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs) – samenvatting
1192 1 oktober 2009, zaak C-247/08 (Gaz de France – Berliner Investissement SA v. Bundeszentralamt für Steuern)
1200 6 oktober 2009, zaak C-562/07 (Commissie v. Koninkrijk Spanje) – samenvatting
1201 6 oktober 2009, zaak C-153/08 (Commissie v. Koninkrijk Spanje) – samenvatting
1202 15 oktober 2009, zaak C-35/08 (Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian v. Finanzamt StuttgartKörperschaften)
1206 12 november 2009, zaak C-441/08 (Elektrownia Pątnów II sp. zoo v. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) – samenvatting
1207 17 november 2009, zaak C-169/08 (Presidente del Consiglio dei Ministri v. Regione Sardegna)
1216 19 november 2009, zaak C-540/07 (Commissie v. Italiaanse Republiek)
1224 21 januari 2010, zaak C-311/08 (Société de Gestion Industrielle SA (SGI) v. Belgische Staat)
1233 25 februari 2010, zaak C-172/08 (Pontina Ambiente Srl v. Regione Lazio) – samenvatting
1234 25 februari 2010, zaak C-337/08 (X Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën)
1239 18 maart 2010, zaak C-440/08 (F. Gielen v. Staatssecretaris van Financiën)
1244 15 april 2010, zaak C-96/08 (CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi kft v. Adó- és Pénzügyi Ellenorzési Hivatal (APEH) Hatósági Foosztály)
1249 22 april 2010, zaak C-510/08 (Vera Mattner v. Finanzamt Velbert) – samenvatting
1250 20 mei 2010, zaak C-352/08 (Modehuis A. Zwijnenburg BV v. Staatssecretaris van Financiën)
1256 20 mei 2010, zaak C-56/09 (Zanotti) – samenvatting
1258 3 juni 2010, zaak C-487/08 (Europese Commissie v. Koninkrijk Spanje) – samenvatting
1260 17 juni 2010, zaak C-105/08 (Europese Commissie v. Portugese Republiek) – samenvatting
1261 24 juni 2010, zaak C-338/08 (P. Ferrero e C. SpA v. Agenzia delle Entrate – Ufficio di Alba
(C-338/08) en General Beverage Europe BV v. Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1)
1267 1 juli 2010, zaak C-233/09 (Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije v. Belgische Staat)
– samenvatting
1268 15 juli 2010, zaak C-70/09 (Alexander Hengartner, Rudolf Gasser v. Landesregierung Vorarlberg)
– samenvatting
1269 28 oktober 2010, zaak C-72/09 (Établissements Rimbaud SA v. Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence)
1275 20 januari 2011, zaak C-155/09 (Europese Commissie v. Helleense Republiek) – samenvatting
1277 10 februari 2011, zaak C-436/08 en C-437/08 (Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH
(C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08) v. Finanzamt Linz)
1298 10 februari 2011, zaak C-25/10 (Missionswerk Werner Heukelbach eV v. Belgische Staat)
– samenvatting
1300 31 maart 2011, zaak C-450/09 (Ulrich Schröder v. Finanzamt Hameln) – samenvatting
1301 7 april 2011, zaak C-20/09 (Europese Commissie v. Portugese Republiek) – samenvatting
1303 5 mei 2011, zaak C-267/09 (Europese Commissie v. Portugese Republiek) – samenvatting
1305 5 mei 2011, zaak C-384/09 (Prunus SARL, Polonium SA v. Directeur des services fiscaux)
1310 16 juni 2011, zaak C-10/10 (Europese Commissie v. Republiek Oostenrijk) – samenvatting
1311 30 juni 2011, zaak C-262/09 ((Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler v.
Finanzamt Bonn-Innenstadt)
1320 21 juli 2011, zaak C-397/09 (Scheuten Solar Technology GmbH v. Finanzamt Gelsenkirchen-Süd)
1324 8 september 2011, gevoegde zaken C-78/08 tot en met C-80/08 (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate v. Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, in liquidation, v. Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08), en Ministero delle Finanze v. Michele Franchetto (C--80/08))
1334 15 september 2011, zaak C-310/09 (Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique v. Accor SA)
1346 15 september 2011, zaak C-132/10 (Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley v. Belgische Staat)
1350 15 september 2011, zaak C-240/10 (Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz v. Finanzamt Stuttgart III) – samenvatting
1351 29 september 2011, zaak C-387/10 (Europese Commissie v. Republiek Oostenrijk) [F]
– samenvatting
1352 6 oktober 2011, zaak C-493/09 (Europese Commissie v. Portugese Republiek)
1357 13 oktober 2011, zaak C-9/11 (Waypoint Aviation SA v. de Belgische Staat – FOD Financiën) – samenvatting

5. 1358 20 oktober 2011, zaak C-284/09 (Europese Commissie v. Bondsrepubliek Duitsland)
1369 10 november 2011, zaak C-126/10 (Foggia – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA v. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais)
1375 29 november 2011, zaak C-371/10 (National Grid Indus BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam)
1386 1 december 2011, zaak C-250/08 (Europese Commissie v. Koninkrijk België)
1394 1 december 2011, zaak C-253/09 (Europese Commissie v. Republiek Hongarije)
1404 8 december 2011, zaak C-157/10 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA v. Administración General del Estado)
1409 29 maart 2012, zaak C-417/10 (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate v. 3M Italia SpA)
1415 10 mei 2012, zaak C-39/10 (Europese Commissie v. Republiek Estland)
1423 10 mei 2012, gevoegde zaken C-338/11, C-339/11, C-340/11, C-341/11, C-342/11, C-343/11, C-344/11, C-345/11, C-346/11 en C-347/11 (FIM Santander Top 25 Euro Fi)
1430 10 mei 2012, zaak C-370/11 (Europese Commissie v. Koninkrijk België) [F]
1433 5 juli 2012, zaak C-318/10 (Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT) v. Belgische Staat)
1440 12 juli 2012, zaak C-269/09 (Europese Commissie v. Koninkrijk Spanje) – samenvatting
1442 12 juli 2012, zaak C-384/11 (Tate & Lyle Investments Ltd v. Belgische Staat) (beschikking) – samenvatting
1443 19 juli 2012, zaak C-31/11 (Marianne Scheunemann v. Finanzamt Bremerhaven) – samenvatting
1444 19 juli 2012, zaak C-48/11 (Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö v. A Oy)
1450 6 september 2012, zaak C-38/10 (Europese Commissie v. Portugese Republiek)
1455 6 september 2012, zaak C-18/11 (The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v. Philips Electronics UK Ltd)
1461 6 september 2012, zaak C-380/11 (DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SapA v.
Administration des contributions en matière d’impôts)
1467 19 september 2012, zaak C-540/11 (Daniel Levy, Carine Sebbag v. État belge) (beschikking) [F] – samenvatting
1469 18 oktober 2012, zaak C-498/10 (X NV v. Staatssecretaris van Financiën)
1476 18 oktober 2012, zaak C-603/10 (Pelati d.o.o. v. Republika Slovenija)
1480 18 oktober 2012, zaak C-371/11 (Punch Graphix Prepress Belgium NV v. Belgische Staat)
1485 25 oktober 2012, zaak C-387/11 (Europese Commissie v. Koninkrijk België)
1494 8 november 2012, zaak C-342/10 (Europese Commissie v. Republiek Finland)
1499 13 november 2012, zaak C-35/11 (Test Claimants in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs)
1513 22 november 2012, zaak C-600/10 (Europese Commissie v. Bondsrepubliek Duitsland) [F]
– samenvatting
1514 19 december 2012, zaak C-207/11 (3D I Srl v. Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cremona)
1520 31 januari 2013, zaak C-301/11 (Europese Commissie v. Koninkrijk der Nederlanden)
1523 21 februari 2013, zaak C-123/11 (A Oy)
1529 28 februari 2013, zaak C-168/11 (Manfred Beker, Christa Beker v. Finanzamt Heilbronn)
1536 28 februari 2013, zaak C-425/11 (Katja Ettwein v. Finanzamt Konstanz) – samenvatting
1538 28 februari 2013, zaak C-544/11 (Helga Petersen, Peter Petersen v. Finanzamt Ludwigshafen) – samenvatting
1539 25 april 2013, zaak C-64/11 (Europese Commissie v. Koninkrijk Spanje) [F] – samenvatting
1540 6 juni 2013, zaak C-383/10 (Europese Commissie v. Koninkrijk België)
1548 4 juli 2013, zaak C-350/11 (Argenta Spaarbank NV v. Belgische Staat)
1554 18 juli 2013, zaak C-261/11 (Europese Commissie v. Koninkrijk Denemarken) [F] – samenvatting
1555 18 juli 2013, zaak C-6/12 (P Oy)
1561 3 oktober 2013, zaak C-282/12 (Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda v. Fazenda Pública)
1567 17 oktober 2013, zaak C-181/12 (Yvon Welte v. Finanzamt Velbert) – samenvatting
1568 22 oktober 2013, zaak C-276/12 (Jiří Sabou v. Financňí rěditelství pro hlavní město Prahu)
– samenvatting
1569 7 november 2013, zaak C-322/11 (K)
1577 12 december 2013, zaak C-303/12 (Guido Imfeld, Nathalie Garcet v. Belgische Staat)
– samenvatting
1578 12 december 2013, zaak C-362/12 (Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
1584 23 januari 2014, zaak C-164/12 (DMC Beteiligungsgesellschaft mbH v. Finanzamt Hamburg-Mitte)
1592 23 januari 2014, zaak C-296/12 (Europese Commissie v. Koninkrijk België) – samenvatting
1593 5 februari 2014, zaak C-385/12 (Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép- dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága)
1598 13 maart 2014, zaak C-375/12 (Margaretha Bouanich v. Directeur des services fiscaux de la Drôme) – samenvatting
1600 1 april 2014, zaak C-80/12 (Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ltd, WPCS (UK) Finance Ltd, AS Watson Card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd, Superdrug Stores plc v. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs) – samenvatting
1601 10 april 2014, zaak C-190/12 (Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company v. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy)
1614 5 juni 2014, zaken C-24/12 en C-27/12 (X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12) v. Staatssecretaris van Financiën)
1620 12 juni 2014, zaken C-39/13 tot en met C-41/13 (Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen v. SCA Group Holding BV (C-39/13), X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding GmbH, D1 BV, D2 BV, D3 BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C-40/13), en Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam v. MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV (C-41/13))
1628 19 juni 2014, zaken C-53/13 en C-80/13 (Strojírny Prostějov, a.s. (C-53/13), ACO Industries Tábor s.r.o. (C-80/13) v. Odvolací financňí rěditelství) – samenvatting
1629 17 juli 2014, zaak C-48/13 (Nordea Bank Danmark A/S v. Skatteministeriet)
1634 3 september 2014, zaak C-127/12 (Europese Commissie v. Koninkrijk Spanje) [F] – samenvatting

6. 1635 4 september 2014, zaak C-211/13 (Europese Commissie v. Bondsrepubliek Duitsland) [F] – samenvatting
1636 11 september 2014, zaak C-47/12 (Kronos International Inc. v. Finanzamt Leverkusen)
1646 11 september 2014, zaak C-489/13 (Ronny Verest, Gaby Gerards v. Belgische Staat) – samenvatting
1647 9 oktober 2014, zaak C-326/12 (Rita van Caster, Patrick van Caster v. Finanzamt Essen-Süd) – samenvatting
1648 22 oktober 2014, zaken C-344/13 en C-367/13 (Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13) v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli) – samenvatting
1649 13 november 2014, zaak C-112/14 (Europese Commissie v. Verenigd Koninkrijk) – samenvatting
1650 11 december 2014, zaak C-678/11 (Europese Commissie v. Koninkrijk Spanje) – samenvatting
1651 18 december 2014, C-87/13 (Staatssecretaris van Financiën v. X)
1655 18 december 2014, zaak C-133/13 (Staatssecretaris van Economische Zaken & Staatssecretaris van Financiën v. Q) – samenvatting
1656 18 december 2014, zaak C-640/13 (Europese Commissie v. Verenigd Koninkrijk) – samenvatting
1657 3 februari 2015, zaak C-172/13 (Europese Commissie v. Verenigd Koninkrijk)
1662 24 februari 2015, zaak C-512/13 (C.G. Sopora v. Staatssecretaris van Financiën)
1666 24 februari 2015, zaak C-559/13 (Finanzamt Dortmund-Unna v. Josef Grünewald) – samenvatting
1667 16 april 2015, zaak C-591/13 (Europese Commissie v. Bondsrepubliek Duitsland)
1678 21 mei 2015, zaak C-560/13 (Finanzamt Ulm v. Ingeborg Wagner-Raith)
1684 21 mei 2015, zaak C-657/13 (Verder LabTec GmbH & Co. KG v. Finanzamt Hilden)
1690 10 juni 2015, zaak C-686/13 (X AB v. Skatteverket)
1694 18 juni 2015, zaak C-9/14 (Staatssecretaris van Financiën v. D.G. Kieback)
1698 2 september 2015, zaak C-386/14 (Groupe Steria SCA v. Ministère des Finances et des Comptes publics)
1703 17 september 2015, zaak C-589/13 (F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, in tegenwoordigheid van: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien)
1713 17 september 2015, zaak C-10/14, C-14/14 & C-17/14 (Miljoen v. Staatssecretaris van Financiën)
1725 6 oktober 2015, zaak C-66/14 (Finanzamt Linz v. Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz)
1731 19 november 2015, zaak C-241/14 (Roman Bukovansky v. Finanzamt Lörrach)
1738 19 november 2015, zaak C-589/14 (Commission européenne v. Royaume de Belgique) [F]
1744 17 december 2015, zaak C-388/14 (Timac Agro Deutschland GmbH v. Finanzamt Sankt Augustin)
1752 4 februari 2016, zaak C-194/15 (Véronique Baudinet, Pauline Boyer, Adrien Boyer, Édouard Boyer v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino) [F] – beschikking
1756 14 april 2016, zaak C-522/14 (Sparkasse Allgäu v. Finanzamt Kempten)
1761 26 mei 2016, zaak C-48/15 (Belgische Staat, FOD Financiën v. NN (L) International SA, voorheen ING International SA, rechtsopvolgster van ING (L) Dynamc SA)
1771 26 mei 2016, zaak C-244/15 (Europese Commissie v. Helleense Republiek)
1777 26 mei 2016, zaak C-300/15 (Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser v. Directeur de l’administration des contributions directes)
1784 2 juni 2016, zaak C-252/14 (Pensioenfonds Metaal en Techniek v. Skatteverket)
1791 8 juni 2016, zaak C-479/14 (Sabine Hünnebeck v. Finanzamt Krefeld)
1800 30 juni 2016, zaak C-123/15 (Max-Heinz Feilen v. Finanzamt Fulda)
1805 30 juni 2016, zaak C-176/15 (Guy Riskin, Geneviève Timmermans v. Belgische Staat)
1810 13 juli 2016, zaak C-18/15 (Brisal – Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland v. Fazenda Pública)
1817 21 september 2016, zaak C-478/15 (Peter Radgen, Lilian Radgen v. Finanzamt Ettlingen)
1824 24 november 2016, zaak C-464/14 (SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA v. Fazenda Pública)
1847 21 december 2016, zaak C-503/14 (Europese Commissie v. Portugese Republiek)
1860 21 december 2016, zaak C-593/14 (Masco Denmark ApS, Damixa ApS v. Skatteministeriet)
1865 21 december 2016, gevoegde zaken C-20/15 P en C-21/15 P (Europese Commissie v. World Duty Free Group SA [C-20/15 P], Banco Santander SA [C-21/15 P], Santusa Holding SL [C-21/15 P])
1879 21 december 2016, gevoegde zaken C-164/15 P en C-165/15 P (Europese Commissie v. Aer Lingus
Ltd en Ryanair Designated Activity Company) (uittreksel)
1881 9 februari 2017, zaak C-283/15 (X v. Staatssecretaris van Financiën)
1887 15 februari 2017, zaak C-317/15 (X v. Staatssecretaris van Financiën)
1892 8 maart 2017, zaak C-448/15 (Belgische Staat v. Wereldhave Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV, Wereldhave NV)

7. 1899 8 maart 2017, zaak C-14/16 (Euro Park Service, rechtsopvolgster van de SCI Cairnbulg Nanteuil, v. Ministre des Finances et des Comptes publics)
1907 4 mei 2017, zaak C-98/16 (Commission européenne contre République hellénique) [F]
1912 10 mei 2017, zaak C-690/15 (Wenceslas de Lobkowicz v. Ministère des Finances et des Comptes publics)
1918 16 mei 2017, zaak C-682/15 (Berlioz Investment Fund SA v. Directeur de l’administration des contributions directes)
1932 17 mei 2017, zaak C-68/15 (X v. Ministerraad)
1942 17 mei 2017, zaak C-365/16 (Association française des entreprises privées (AFEP), Axa SA,
Compagnie générale des établissements Michelin SCA, Danone SA, ENGIE SA, voorheen GDF Suez, Eutelsat Communications SA, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company SA, Technip SA, Total SA, Vivendi SA, Eurazeo SA, Safran SA, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace SA v. Ministre des Finances et des Comptes publics)
1947 8 juni 2017, zaak C-580/15 (Maria Eugenia Van der Weegen, Miguel Juan Van der Weegen, Anna Pot, als rechtsopvolgers van Johannes Van der Weegen, overleden, Anna Pot v. Belgische Staat)
1953 13 juni 2017, zaak C-591/15 (The Queen, op verzoek van The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited, v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury)
1959 22 juni 2017, zaak C-20/16 (Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel v. Finanzamt Offenburg)
1969 7 september 2017, zaak C-6/16 (Eqiom SAS, Enka SA v. Ministre desFinanceset des Comptes publics)
1977 12 september 2017, zaak C-648/15 (Republiek Oostenrijk v. Bondsrepubliek Duitsland)
1983 14 september 2017, zaak C-628/15 (The Trustees of the BT Pension Scheme v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
1992 14 september 2017, zaak C-646/15 (Trustees of the Panayi Accumulation & Maintenance
Settlements v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
1999 12 oktober 2017, zaak C-192/16 (Stephen Fisher, Anne Fisher, Peter Fisher v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs) (beschikking)
2004 26 oktober 2017, zaak C-39/16 (Argenta Spaarbank NV tegen Belgische Staat)
2012 23 november 2017, zaak C-292/16 (A Oy)
2017 20 december 2017, gevoegde zaken C-504/16 en C-613/16 (Deister Holding AG, voorheen Traxx Investments NV (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) v. Bundeszentralamt für Steuern)
2029 22 februari 2018, zaak C-125/17 (Luigi Bisignani v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma) (beschikking) [F]
2033 22 februari 2018, gevoegde zaken C-398/16 en C-399/16 (X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) v. Staatssecretaris van Financiën)
2041 15 maart 2018, zaak C-355/16 (Christian Picart v. Ministre des Finances et des Comptes publics)
2046 22 maart 2018, gevoegde zaken C-327/16 en C-421/16 (Marc Jacob v. Ministre des Finances et
des Comptes publics [C-327/16] en Ministre des Finances en des Comptes publics v. Marc Lassus
[C-421/16])
2057 12 april 2018, zaak C-110/17 (Europese Commissie v. Koninkrijk België)
2066 31 mei 2018, zaak C-382/16 (Hornbach-Baumarkt AG v. Finanzamt Landau)
2074 12 juni 2018, zaak C-650/16 (A/S Bevola, Jens W. Trock ApS v. Skatteministeriet)
2083 14 juni 2018, zaak C-440/17 (GS v. Bundeszentralamt für Steuern)
2094 21 juni 2018, zaak C-480/16 (Fidelity Funds, Fidelity Investment Funds, Fidelity Institutional Funds v. Skatteministerium)
2103 28 juni 2018, zaak C-203/16 P (Dirk Andres v. Europese Commissie)
2116 4 juli 2018, zaak C-28/17 (NN A/S v. Skatteministeriet)
2123 25 juli 2018, zaak C-553/16 (“TTL” EOOD v. Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachnoosiguritelna praktika”-Sofia)
2132 20 september 2018, zaak C-510/16 (Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Périphérie v. Ministre des Finances en des Comptes publics)
2142 20 september 2018, zaak C-685/16 (EV v. Finanzamt Lippstadt)
2154 4 oktober 2018, zaak C-416/17 (Europese Commissie v. Franse Republiek)
2168 24 oktober 2018, zaak C-602/17 (Benoît Sauvage, Kristel Lejeune v. Belgische Staat)

8. 2173 22 november 2018, zaak C-575/17 (Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA v Ministre de l’Action et des Comptes publics)
2182 22 november 2018, zaak C-625/17 (Voralberger Landes- und Hypothekenbank AG v Finanzamt Feldkirch)
2188 22 november 2018, zaak C-679/17 (Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw v. Johannes Huijbrechts)
2193 6 december 2018, zaak C-480/17 (Frank Montag v. Finanzamt Köln-Mitte)
2201 18 december 2018, zaak C-374/17 (Finanzamt B v. A-Brauerei)
2208 23 januari 2019, zaak C-272/17 (K.M. Zyla v. Staatssecretaris van Financiën
2215 26 februari 2019, gevoegde zaken C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N. Luxembourg 1 [C-115/16], X Denmark A/S [C-118/16], C Danmark I [C-119/16], Z Denmark ApS [C-299/16] v. Skatteministeriet)
2247 26 februari 2019, gevoegde zaken C-116/16 en C-117/16 (Skatteministeriet v T Denmark
[C-116/16], Y. Denmark Aps [C-117/16])
2268 26 februari 2019, zaak C-135/17 (X GmbH v. Finanzamt Stuttgart–Körperschaften)
2282 26 februari 2019, zaak C-581/17 (Martin Wächtler v. Finanzamt Konstanz)
2292 14 maart 2019, zaak C-174/18 (Jean Jacob, Dominique Lennertz v Belgische Staat)
2299 2 mei 2019, zaak C-598/17 (A-Fonds v. Inspecteur van de Belastingdienst)
2305 16 mei 2019, gevoegde zaken T-836/16 en T-624/17 (Republiek Polen v. Europese Commissie)
2320 19 juni 2019, zaak C-607/17 (Skatteverket v. Memira Holding AB)
2324 19 juni 2019, zaak C-608/17 (Skatteverket v. Holmen AB)
2329 24 september 2019, gevoegde zaken T-755/15 en T-759/15 (Groothertogdom Luxemburg
[T-755/15] en Fiat Chrysler Finance Europe [T-759/15] v. Europese Commissie)
2378 24 september 2019, gevoegde zaken T-760/15 en T-636/16 (Koninkrijk der Nederlanden
[T-760/15], Starbucks Corp., Starbucks Manufacturing Emea BV [T-636/16] v. Europese
Commissie)

9. 2447 17 oktober 2019, zaak C-459/18 (Argenta Spaarbank NV v. Belgische Staat)
2454 24 oktober 2019, zaak C-35/19 (BU v Belgische Staat)
2458 13 november 2019, zaak C-641/17 (College Pension Plan of British Columbia v. Finanzamt
München Abteilung III)
2472 30 januari 2020, zaak C-156/17 (Köln-Aktienfonds Deka v. Staatssecretaris van Financiën)
2482 30 januari 2020, zaak C-725/18 (Anton van Zantbeek VOF v. Ministerraad)
2489 27 februari 2020, zaak C-405/18 (AURES Holdings a.s. v. Odvolací finanční ředitelství)
2495 3 maart 2020, zaak C-75/18 (Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
2503 3 maart 2020, zaak C-323/18 (Tesco-Global Áruházak Zrt. V. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fellebbviteli Igazgatósága)
2513 3 maart 2020, zaak C-482/18 (Google Ireland Limited v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adóés Vámigazgatósága)
2521 2 april 2020, zaak C-458/18 („GVC Services (Bulgaria)” EOOD v. Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika”–Sofia)
2528 30 april 2020, zaak C-565/18 (Société Générale SA v. Agenzia delle Entrate –Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso)
2535 30 april 2020, zaak C-168/19 en C-169/19 (HB [C 168/19], IC [C 169/19] v. Istituto nazionale della previdenza sociale [INPS])
2539 15 juli 2020, gevoegde zaken T-778/16 en T-892/16 (Ireland, Grand Duchy of Luxembourg, Apple Sales International, Apple Operations Europe v European Commission) [T-778/16 en T-892/16])
2596 6 oktober 2020, gevoegde zaken C-245/19 en C-246/19 (État luxembourgois v. B [C-245/19] en État luxembourgeois v. B, C, D, F, C, in tegenwoordigheid van: A [C-246/19]
2612 8 oktober 2020, zaak C-558/19 (Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj v. Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili)
2617 20 january 2021, zaak C-484/19 (Lexel AB v. Skatteverket)
2626 25 februari 2021, zaak C-403/19 (Société Générale SA v. Ministre de l’Action et des comptes publics) (uittreksel)
2627 18 maart 2021, zaak C-388/19 (MK v. Autoridade Tributária e Aduaneira) (uittreksel)
2628 12 mei 2021, gevoegde zaken T-816/17 en T-318/18 (Grand Duchy of Luxembourg v. Amazon EU Sàrl) - F
2690 12 mei 2021, gevoegde zaken T-516/18 en T-525/18 (Grand Duchy of Luxembourg and others v. European Commission) (ENGIE)
2735 9 september 2021, zaak C-449/20 (Real Vida Seguros SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira)
2740 6 oktober 2021, zaak C-561/19 (Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA v. Rete Ferroviaria Italiana SpA)
2750 25 november 2021, zaak C-437/19 (État luxembourgeois v. L.)
2765 21 december 2021, zaak C-394/20 (XY v. Finanzamt V)
2775 27 januari 2022, zaak C-788/19 (Europese Commissie v. Koninkrijk Spanje)
2786 24 februari 2022, zaak C-257/20 (“Viva Telecom Bulgaria” EOOD v. Direktor na Direktsia
“Ozhalvane i danachno-osiguritelna praktika”- Sofia)
2803 24 februari 2022, gevoegde zaken C-52/21 en C-53/21 (Pharmacie populaire – La Sauvegarde SCRL v. Belgische Staat [C-52/21] en Pharma Santé Réseau Solidaris SCRL v. Belgische Staat [C53/21])
2810 17 maart 2022, zaak C-545/19 (AllianzGI-Fonds AEVN v. Autoridate Tributária e Adueneira)
ARRESTEN EFTA HOF

10. 2823 23 november 2004, zaak E-1/04 (Fokus Bank ASA v. The Norwegian State, represented by Skattedirektoratet (the Directorate of Taxes))
2830 7 mei 2008, zaak E-7/07 (Seabrokers AS v. The Norwegian State, represented by Skattedirektoratet (the Directorate of Taxes)

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Teksten Europees belastingrecht 2022/2023