Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Intellectuele eigendomsrechten als verhaalsobject

Verhaal van vorderingen door uitwinning van ie-rechten in Nederland

Paperback Nederlands 2016 9789462902015
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit boek gaat over het vestigen van zekerheidsrechten en het leggen van verhaalsbeslag op intellectuele-eigendomsrechten en het daadwerkelijke verhaal van vorderingen door uitwinning van die bezwaarde of beslagen intellectuele-eigendomsrechten in Nederland onder toepassing van Nederlands recht.

Intellectuele-eigendomsrechten vormen vaak één van de belangrijkste, meest waardevolle vermogensbestanddelen van een onderneming. Een schuldeiser die, na bijvoorbeeld een pandrecht op deze intellectuele-eigendomsrechten te hebben gevestigd of daarop verhaalsbeslag te hebben gelegd, zijn vordering wil verhalen door uitwinning van die intellectuele-eigendomsrechten, stuit onder het geldende Nederlandse recht echter op problemen.

Bij het formuleren van aanbevelingen om de problemen waarop een schuldeiser onder het Nederlandse recht stuit geheel of gedeeltelijk weg te nemen, is primair inspiratie gevonden in de UNCITRAL Legislative Guide en het UNCITRAL IP-Supplement.

Specificaties

ISBN13:9789462902015
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:410
Druk:1
Verschijningsdatum:1-3-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Hoofdstuk I: Inleiding -1
§1. Algemeen -1
1. Algemeen -1
2. Onderzoeksmethode -5
§2. Afbakening -5
3. Nederlands recht -6
4. Nederlands internationaal privaatrecht -12
5. Internationaal karakter van ie-rechten -15
6. UNCITRAL-regime -19

Hoofdstuk II: Bijzondere positie intellectuele-eigendomsrechten -23
§1. Kwalificatie ie-rechten -23
7. Wat wordt aangeduid met het begrip “ie-rechten”? -23
8. Niet-wettelijk geregelde/ongeschreven (ie-)rechten -25
9. Ie-rechten zijn vermogensrechten -33
§2. Bijzonderheden -44
10. Bijzondere kenmerken ie-rechten -44
11. Overdraagbaarheid ie-rechten -47
12. Regels voor overdracht ie-rechten -50
13. Bijzonderheid in ie-regelgeving -53
14. Zijn ie-rechten registergoederen? -53

Hoofdstuk III: Pandrecht en verhaalsbeslag algemeen -57
§1. Pandrecht -58
15. Wettelijk systeem algemeen -58
16. Pandrecht algemeen -62
17. Object van pandrecht -70
18. Samenloop pandrecht en beslag -72
19. Pandrecht en faillissement -75
§2. Beslag -76
20. Verschillende vormen van beslag -78
21. Conservatoir en executoriaal verhaalsbeslag algemeen -79
22. Object van verhaalsbeslag -82
23. Overdraagbaarheid in verband met vatbaarheid voor beslag -86
24. Gemeenschappelijke goederen -89
25. Toekomstige goederen -93
26. Relevantie voor ie-rechten -95
§3. Verhaalsbeslag en executie -96
27. Beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn -96
28. Beslag op grond van de vangnetregeling -99
29. Beslag onder derden -100
30. Beslag onder de schuldeiser zelf -101
31. Verdeling van de executieopbrengst -101
32. Beslag op onroerende zaken -103
33. Verdeling van de executieopbrengst onroerende zaken -106
34. Gevolgen/reikwijdte van beslag -106
35. Beschikkingsbevoegdheid beslagene -109
36. Beslag en faillissement -110
37. Beslag voor toekomstige vordering -111

Hoofdstuk IV: Pandrecht en verhaalsbeslag ter zake van ie-rechten 113
38. Verhaal door uitwinning van ie-rechten algemeen -113
§1. Pandrecht op ie-rechten -116
39. Maximale zekerheid bij het vestigen van zekerheidsrechten op ie-rechten (vergt extra aandacht voor licentierechten) -117
40. Pandrecht op auteursrechten -119
41. Pandrecht op naburige rechten -129
42. Pandrecht op modelrechten -133
43. Pandrecht op databankrechten -140
44. Pandrecht op octrooirechten -141
45. Pandrecht op kwekersrechten -149
46. Pandrecht op topografierechten -152
47. Pandrecht op merkrechten -154
48. Pandrecht op handelsnaamrechten -159
49. Pandrecht op domeinnaamrechten -164
§2. Analyse en waardering zekerheid -170
50. Analyse en waardering -170
§3. Verhaalsbeslag op en executie van ie-rechten -173
51. Ie-rechten als beslagobject -173
52. Toepasselijke regeling Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering -174
53. Verhaalsbeslag op auteursrechten -174
54. Verhaalsbeslag op naburige rechten -179
55. Verhaalsbeslag op modelrechten -179
56. Verhaalsbeslag op databankrechten -182
57. Verhaalsbeslag op octrooirechten -182
58. Verhaalsbeslag op kwekersrechten -185
59. Verhaalsbeslag op topografierechten -187
60. Verhaalsbeslag op merkrechten -188
61. Verhaalsbeslag op handelsnaamrechten -190
62. Verhaalsbeslag op domeinnaamrechten -192
§4. Analyse en waardering verhaalsbeslag -195
63. Analyse en waardering -195
§5. Overzicht -198
64. Overzicht -198

Hoofdstuk V: Aspecten die van invloed zijn op het gebruik van ierechten als verhaalsobject -203
§1. Uitwerking met betrekking tot de aard van ie-rechten -203
65. Een terugkerend fundamenteel verschil -203
66. Een obstakel voordat wordt begonnen -204
67. Haken en ogen samenhangend met de kenmerken van ie-rechten -205
68. (Bijkomend) Doel van de beslaglegging -209
69. Het perspectief van de ie-rechthebbende -210
§2. Uitwerking met betrekking tot waarde van ie-rechten -211
70. Algemene aspecten van waardebepaling van ie-rechten -212
71. Waarderingsmethoden ie-rechten -218
72. Maakt het verschil welke waarderingsmethode wordt gevolgd? -225
73. Ie-Due Diligence -226
74. Licentieovereenkomsten bij waardebepaling -228
§3. Uitwerking met betrekking tot executie -234
75. Enkele algemene aandachtspunten -234
76. Faillissement van de ie-rechthebbende -243
77. (Faillissements)Pauliana -249
78. Licenties en faillissement -251
§4. Resumerend Aspecten -256
79. Analyse en waardering -256

Hoofdstuk VI: UNCITRAL-regime -261
§1. Algemeen -263
80. De UNCITRAL Legislative Guide -263
81. Achtergrond UNCITRAL IP-Supplement -268
82. Introductie UNCITRAL IP-Supplement -271
§2. Inhoud UNCITRAL-regime -277
83. Het vestigen van een zekerheidsrecht op een ie-recht en Recommendation 243 -278
84. Zekerheidsrecht op toekomstige ie-rechten -283
85. Vergelijking met Nederlands recht -284
86. Derdenwerking -286
87. Het registratiesysteem en Recommendation 244 -288
88. Vergelijking met Nederlands recht -292
89. Prioriteit van een zekerheidsrecht op ie-rechten en Recommendation 245 -293
90. Vergelijking met Nederlands recht -299
91. Rechten en verplichtingen van partijen bij een zekerheidsovereenkomst met betrekking tot ie-rechten en Recommendation 246 -303
92. Vergelijking met Nederlands recht -304
93. Uitoefening van zekerheidsrechten op ie-rechten -305
94. Vergelijking met Nederlands recht -311
95. Acquisitiefinanciering in een ie-context en Recommendation 247 -315
96. Vergelijking met Nederlands recht -320
97. Recommendation 248 -324
98. Insolventie -325
99. Vergelijking met Nederlands recht -327
100. UNCITRAL-regime praktisch belicht -328
101. Resumerend UNCITRAL-regime -330

Hoofdstuk VII: Constateringen en aanbevelingen -333
§1. Hoe is het nu? -333
102. Ie-rechten als verhaalsobject in de praktijk -333
103. Praktische vragen -339
104. Ruimte voor verbetering -342
§2. Wegnemen bezwaren door UNCITRAL-regime -344
105. Gevolgen invoering UNCITRAL-regime -344
106. Gedeeltelijke oplossing -349
§3. Resterende problematiek -349
107. Voorstellen aan de wetgever -350
108. Voorstellen aan de rechtspraktijk -352
109. Resumerend -357

Summary -359
Bijlagen -368
Bijlage 1: Terminology and recommendations of the UNCITRAL Legislative
Guide on Secured Transactions: Supplement on Security Rights in Intellectual
Property -368
Bijlage 2: Kerngegevens ie-recht registers -370
Geraadpleegde literatuur -372
Jurisprudentieregister -394

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Intellectuele eigendomsrechten als verhaalsobject