Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , , , , e.a.

Big data en het recht

Een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

Paperback Nederlands 2017 9789012399784
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Met de explosieve groei van big data-toepassingen neemt het belang van kennis over het juridisch kader voor big data toe.

Dit boek beschrijft het gebruik van big data-technieken in de private sector en verschaft een overzicht van de diverse rechtsgebieden die van belang zijn voor de regulering van die technieken. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor het privacyrecht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het telecommunicatierecht, maar het overzicht is daar niet toe beperkt.

Het consumentenrecht, het mededingingsrecht en het non-discriminatierecht zijn ook relevant en vullen de privacyrechtelijke regels op belangrijke punten aan. Bovendien kunnen big data-toepassingen botsen met het intellectuele-eigendomsrecht. Daarom wordt in het boek ook aandacht besteed aan het IE-recht. Alle rechtsgebieden worden op een toegankelijke en praktische manier ingeleid door experts. Door alle rechtsgebieden bijeen te brengen in één boek, wordt de wisselwerking tussen de rechtsgebieden duidelijk en ontstaat een mooi compleet beeld van het juridisch kader.

Big data en het recht maakt deel uit van de reeks Monografieen Recht en Informatietechnologie. Deze serie biedt een totaalbeeld van ICT in relatie tot het recht. In losse delen worden verschillende deelgebieden besproken.

Specificaties

ISBN13:9789012399784
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:176
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:7-6-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Gerrit-Jan Zwenne

Gerrit-Jan Zwenne studeerde aan de Universiteit Leiden en specialiseert zich sinds 1992 in ICT- en telecommunicatierecht, alsmede privacyrecht. Hij was advocaat bij Buruma Maris en Houthoff Buruma en is thans partner bij Bird&Bird. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt bij telecommunicatiezaken. Daarnaast adviseert hij e-commerce- en telecombedrijven op het gebied van privacy. Hij is als universitair hoofddocent telecommunicatie- en privacyrecht verbonden aan het centrum eLaw@Leiden.

Andere boeken door Gerrit-Jan Zwenne

Over Madeleine de Cock Buning

M. de Cock Buning is advocaat te 's-Gravenhage en universitair docent aan het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht.

Andere boeken door Madeleine de Cock Buning

Inhoudsopgave

1 Inleiding / 11
1.1 Big data / 11
1.2 De maatschappelijke impact van big data / 13
1.3 Big data en het recht / 14

2 Big data en big data-technologie / 17
2.1 Inleiding / 17
2.2 Wat is big data? / 18
2.2.1 Voorbeelden / 18
2.2.2 Terminologie / 21
2.3 Wat is er nieuw aan big data? / 22
2.4 Hoe werkt big data-technologie? / 24
2.4.1 Genereren van big data / 24
2.4.2 Opslag en verwerking van big data / 26
2.4.3 Analyses van big data / 28
2.5 Ethische en grondrechtelijke aspecten / 31
2.6 Technologische maatregelen / 34
2.7 Conclusies / 35

3 Big data en het gegevensbeschermingsrecht / 37
3.1 Inleiding – Nieuwe vormen van gegevensverwerking / 37
3.2 Privacy als voorportaal voor fundamentele rechten / 38
3.3 Variaties in identificeren, voorspellen en beïnvloeden / 41
3.3.1 Soorten voorspellingen / 41
3.3.2 Soorten identificeerbaarheid / 43
3.3.3 Conclusies verschillende onderscheidingen / 46
3.3.4 Praktische indeling / 47
3.4 De Verordening gegevensbescherming en profilering / 47
3.4.1 Recht van individu op bezwaar op grond van specifieke zijn/haar situatie betreffende redenen / 48
3.4.2 Geautomatiseerde individuele besluitvorming / 49
3.4.3 Data Protection Impact Assessment (DPIA) / 50
3.4.4 Direct marketing via e-mail, sms en andere ongevraagde elektronische berichten / 54
3.4.5 Gebruik van cookies voor tracking van websitebezoekers / 54
3.5 Toepassing van het privacyrechtelijk kader / 55
3.5.1 Onderscheid verder verwerken bestaande gegevens en nieuw te verzamelen gegevens / 56
3.5.2. De gerechtvaardigd belang-toets verder uitgewerkt / 57
3.5.2.1 Gerechtvaardigd belang verwerker (of een derde) / 58
3.5.2.2 Gevolgen voor het individu / 58
3.5.2.3 De factoren die bij de belangenafweging moeten worden betrokken / 60
3.5.2.4 Mitigerende maatregelen / 61
3.5.2.5 Een voorbeeld waarbij mitigerende maatregelen profilering mogelijk maken / 62
3.6 Praktische richtlijnen voor het toepassen van big data-analyses (waaronder profilering) / 63
3.6.1 Doeleinden voor het toepassen van profilering / 63
3.6.2 Richtlijnen voor het uitvoeren van profilering / 65
3.6.3 Anonimiseringstechnieken, waaronder pseudonimisering / 68
3.6.3.1 Gespeudonimiseerde gegevens / 69

4 Big data en het telecomrecht / 73
4.1 Inleiding / 73
4.2 Big data use cases / 74
4.2.1De eigen dienstverlening verbeteren en ‘het optimaliseren van de gebruikservaring’ (use case #1) / 74
4.2.2 Enkele begrippen: ‘met communicatie verband houdende gegevens’ en ‘verkeers- en locatiegegevens’ / 75
4.2.3 Vertrouwelijkheid van communicatie en het gebruik van daarmee verband houdende gegevens (artikel 11.2a Tw) / 77
4.2.4 Waarborgen voor de verwerking van verkeers- en locatiegegevens (artikel 11.5 en 11.5a Tw) / 78
4.3 Nieuwe eigen telecomdiensten verkopen aan eigen abonnees (use case #2) / 80
4.3.1 Gebruik van cookies en daaraan gerelateerde technologieën (artikel 11.7a Tw) / 81
4.3.2 Direct marketing (artikel 11.7 Tw) / 82
4.4 Advertenties van derden ‘targetten’ op basis van afgenomen contentdiensten en profilering (use case #3) / 82
4.5 Ter afsluiting / 83

5 Big data en het intellectuele eigendomsrecht / 85
5.1 Inleiding / 85
5.2 Auteursrecht / 88
5.2.1 De omvang van auteursrechtelijke bescherming / 88
5.2.2 Exploitatierechten: de beschikkingsmacht van de rechthebbende / 89
5.2.3 Vorm en inhoud / 92
5.2.4 Auteursrechtelijk beschermde data / 94
5.2.5 Machinaal geproduceerde werken / 97
5.2.6 Auteursrecht en ontdekkingen / 97
5.2.7 Wie is auteursrechthebbende? / 98
5.2.8 Data die niet door het auteursrecht zijn beschermd / 99
5.2.9 Tussenconclusie: auteursrecht op big data / 99
5.3 Databankenrecht / 100
5.3.1 Inleiding / 100
5.3.2 Beschermingscriteria / 101
5.3.3 De producent / 103
5.3.4 Exploitatierechten: de beschikkingsmacht van de producent / 103
5.3.5 Vorm en inhoud / 105
5.3.6 Toestemming, raadpleging en contractuele afspraken / 106
5.3.7 Databanken die niet door het databankenrecht zijn beschermd / 107
5.3.8 Tussenconclusie databankenrecht / 107
5.4 Octrooirecht / 108
5.4.1 Inleiding / 108
5.4.2 Het EOV en de ROW/ 108
5.4.3 Object van bescherming: de uitvinding / 108
5.4.4 Octrooiaanvrage / 110
5.4.5 Rechthebbende / 111
5.4.6 Exploitatierechten / 112
5.4.7 Tussenconclusie octrooirecht / 112
5.5 Conclusie en samenvatting / 113

6 Big data en gelijke behandeling / 115
6.1 Inleiding / 115
6.2 Discriminatie / 115
6.3 Het non-discriminatierecht / 117
6.4 Directe en indirecte discriminatie / 120
6.5 Rechtvaardiging / 122
6.6 Big data / 123
6.7 Discriminatoire effecten van data mining / 127
6.7.1 Sluipweg 1: het model als representatie van de realiteit / 127
6.7.2 Sluipweg 2: de data als representatie van de realiteit / 128
6.7.3 Sluipweg 3: de data als representatie van ongewenste informatie / 130
6.8 Technische maatregelen en ‘non-discrimination by design’ / 131
6.9 Discriminatie en het gegevensbeschermingsrecht / 132
6.10 Besluit: big data vereist een zorgvuldige en transparante controle op onbedoeld insluipen van discriminatie / 133

7 Big data en hetmededingingsrecht / 135
7.1 Inleiding / 135
7.2 Samenvatting van de belangrijkste mededingingsregels / 135
7.2.1. Mededingingsbeperkende afspraken (artikel 101 VWEU) / 136
7.2.2 Misbruik van machtspositie (artikel 102 VWEU) / 136
7.2.3 Concentratietoezicht (Verordening 139/2004) / 137
7.2.4 Bestuursrechtelijke handhaving / 138
7.3 Wat maakt big data bijzonder voor mededingingsbeleid? / 139
7.3.1 Data als bron van marktmacht / 139
7.3.2 Nieuwe uitdagingen voor mededingingsautoriteiten / 140
7.4 Big data en het kartelverbod / 141
7.4.1 Algoritmes aan de basis van kartelvorming / 141
7.4.2 Een bescheiden Europees begin: de zaak Eturas / 142
7.5 Big data en misbruik van machtspositie / 143
7.5.1 Voorbeelden van uitsluitingsmisbruiken / 143
7.5.2 Onderzoek naar Google / 145
7.5.3 Uitbuitingsmisbruik: Facebook Duitsland / 146
7.6 Big data en fusiecontrole / 147
7.6.1 Fusiecontrole: de ideale proeftuin voor beleid inzake big data / 147
7.6.2 De oogst van datafusies tot nu toe / 148
7.6.2.1 Google/Doubleclick / 148
7.6.2.2 TomTom/Tele Atlas / 148
7.6.2.3 Facebook/WhatsApp / 149
7.6.3 Blik op de toekomst / 150

8 Big data en het consumentenrecht / 151
8.1 Inleiding / 151
8.2 Nieuwe uitdagingen voor het consumentenrecht / 152
8.2.1 Van voor iedereen gelijke naar gepersonaliseerde diensten en producten / 153
8.2.2 Consumenten informeren over de ware kosten van ‘gratis diensten’ / 154
8.2.3 Consumenten informeren over de niet-monetaire prijs die ze betalen / 156
8.2.4 De eerlijkheid van ‘geef-data-krijg-dienstendeals’ onder de loep / 159
8.3 Digitale marktmanipulatie en oneerlijke handelspraktijken / 162
8.3.1 Eerlijkheid in datagedreven marketing / 162
8.3.2 Gerichte reclame en opstellen van klantenprofielen als agressieve handelspraktijk / 164
8.3.2.1 Gerichte reclame als intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding / 164
8.3.2.2 Aantasting van de keuzevrijheid / 166
8.3.2.3 Het veroorzaken van een transactiebesluit dat de consument anders niet zou nemen / 167
8.4 Conclusie / 167

De auteurs / 169
Trefwoordenregister / 173

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Big data en het recht