Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

UAV-GC 2005. Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten

Paperback Nederlands 2016 9789463150187
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De UAV-GC 2005 worden inmiddels op grote schaal toegepast. Daarbij komen problemen naar voren die soms zijn terug te voeren op onduidelijkheden in de tekst van de bepalingen en soms zijn terug te voeren op uiteenlopende interpretaties van de bepalingen. De schrijvers werken vrijwel dagelijks met de UAV-GC en misten een boekje waarin de meest voorkomende problemen mede op basis van de inmiddels verschenen rechtspraak worden behandeld. Deze publicatie is een poging om in deze behoefte te voorzien.

Specificaties

ISBN13:9789463150187
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:105
Druk:1
Verschijningsdatum:16-12-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord v

Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Geschiedenis geïntegreerde contractvormen 1
1.2 Uitgangspunten; samenwerkingsvorm 2
1.3 Terminologie en systeem 3
1.4 Toelichting 5
1.5 Status aanbieding 5
1.6 Rangorde 6
1.7 Hybride overeenkomst 7
1.8 Aanneming en opdracht 7
1.9 Resultaatsverplichting of inspanningsverplichting 8
1.10 Verhouding tot UAV 2012 11
1.11 Aanbestedingsrechtelijke aspecten 12
1.12 Uitleg 13
1.13 Precontractuele waarschuwingsplicht 15
1.14 Wederzijdse waarschuwingsplichten 16

Hoofdstuk 2 Voornaamste rechten en verplichtingen van de opdrachtgever
2.1 Inleiding 19
2.2 Gegevens 19
2.2.1 Tijdige verstrekking 19
2.2.2 Noodzakelijkheidscriterium 19
2.3 Locatie en goederen 22
2.3.1 Terbeschikkingstelling terrein 22
2.3.2 Hoedanigheid terrein 22
2.3.3 Goederen 24
2.4 Verantwoordelijkheid opdrachtgever 24
2.4.1 Verantwoordelijkheid voor de juistheid van ter beschikking gestelde gegevens 24
2.4.2 Is de opdrachtgever ook verantwoordelijk voor de volledigheid van door hem ter beschikking gestelde gegevens? 25
2.5 Verantwoordelijkheid vraagspecificatie 26
2.5.1 Vraagspecificatie 26
2.5.2 Drie ontwerpvarianten 27
2.5.3 Inhoud van de vraagspecificatie 27
2.5.4 Status van door de opdrachtgever gegeven informatie 28
2.6 Verplichting de overeengekomen aanneemsom te betalen (par. 3 lid 9 UAV-GC) 28
2.6.1 Termijnen 29
2.6.2 Prestatieverklaring 30
2.6.3 Geen acceptatie 30
2.6.4 Betalingstermijn 30
2.6.5 Te late betaling 30
Annex Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever 31

Hoofdstuk 3 Voornaamste verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de aannemer
3.1 Par. 4 lid 1 UAV-GC: het werk moet voldoen aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen 35
3.1.1 Datum van oplevering 35
3.1.2 Voldoen aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen 35
3.1.2.1 Voldoen aan de in artikel 3 genoemde contractdocumenten 35
3.1.2.2 Voldoen aan de voor het werk geldende wettelijke voorschriften 37
3.1.2.3 Geschikt voor gebruik 38
3.1.3 Gebrek 38
3.2 Waarschuwingsplicht aannemer 39
3.3 Behoudens par. 34, 44 en 45 UAV-GC geen aanspraken op verrekening 41
Annex Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van de aannemer 43

Hoofdstuk 4 Vergunningen
4.1 Inleiding 49
4.2 Drie soorten van vergunningen 49
4.3 Hoofdlijnen 49
4.3.1 Verplichting opdrachtgever 49
4.3.2 Verplichting aannemer 50
4.4 Tekortkoming opdrachtgever 50
4.4.1 Resultaatsverplichting opdrachtgever 50
4.4.2 Opzegging overeenkomst bij niet toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever 51
4.4.3 Opzegging overeenkomst bij toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever 51
4.4.4 Stilzitten opdrachtgever 52
4.5 Tekortkoming aannemer 52
4.6 Vernietiging, intrekking, schorsing of strengere voorwaarden 53
4.7 Door aannemer aangevraagde vergunning wordt niet of niet tijdig verkregen 54
4.7.1 Overige vergunningen, zijnde vergunningen die niet nodig zijn voor de opzet en het gebruik van het werk; resultaatsverbintenis 54
4.7.2 Vergunningen die nodig zijn voor de opzet en het gebruik van het Werk; inspanningsverbintenis 54
4.7.2.1 Door aannemer aangevraagde vergunning, nodig voor de opzet en het gebruik van het werk wordt niet of niet tijdig verleend 55
4.7.2.2 Niet toerekenbaar tekortschieten 56

Hoofdstuk 5 Kwaliteitsborging
5.1 Inleiding 59
5.2 Toetsing 60
5.3 Toetsinstrumenten ontwerpfase 61
5.3.1 Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden 62
5.3.1.1 Toetsen is bevoegdheid 62
5.3.1.2 Waarschuwingsplicht opdrachtgever 63
5.3.1.3 Gevolgen toezicht 63
5.3.2 Acceptatieplan 64
5.3.2.1 Betekenis acceptatie 65
5.3.2.2 Verschil tussen toetsing op basis van acceptatieplan en toetsing op basis van het toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden 65
5.3.2.3 Toetsen is bevoegdheid 67
5.3.2.4 Waarschuwingsplicht opdrachtgever 67
5.3.2.5 Negatief toetsresultaat 67
5.3.2.6 Acceptatie en wijziging 68
5.4 Procestoetsen: kwaliteitsplan of kwaliteitsmanagementplan 69
5.4.1 Kwaliteitsplan 69
5.4.1.1 Bevoegdheid tot toetsing 70
5.4.1.2 Audit 70
5.4.1.3 Negatief toetsresultaat 70
5.4.2 Kwaliteitsmanagementsysteem 71
5.4.2.1 Inleiding 71
5.5 Toetsinstrumenten uitvoerings- en onderhoudsfase 72
5.5.1 Toetsing van keuringsresultaten 72
5.5.2 Stop- en bijwoonpunten 73
5.5.3 Acceptatieplan 74
5.5.4 Procestoetsen: kwaliteitsplan en kwaliteitsmanagementsysteem 75

Hoofdstuk 6 Bodemgesteldheid
6.1 Medewerkingsplicht opdrachtgever 77
6.2 Risico bodemgesteldheid 77
6.3 Adequaat onderzoek 78
6.4 Schade, gebreken en kosten 79
6.5 Obstakels 80
6.6 Bodemverontreiniging en archeologische vondsten 82

Hoofdstuk 7 Wijzigingen
7.1 Wettelijke achtergrond 85
7.2 Minderwerk 86
7.3 Par. 14 UAV-GC; wijziging opdrachtgever 86
7.3.1 Par. 14 lid 1 UAV-GC 86
7.3.2 Par. 14 lid 3 UAV-GC 87
7.3.3 Meerwerk en VtW’s 88
7.3.4 Par. 14 lid 4 UAV-GC 89
7.3.5 Par. 14 lid 5 UAV-GC; verplichting tot uitvoering 90
7.3.6 Par. 14 lid 6 UAV-GC; weigeringsgronden 90
7.3.7 Par. 14 lid 7 tot en met 17 UAV-GC; prijsovereenstemming 91
7.4 Par 15 UAV-GC; wijziging opdrachtnemer 92
7.5 Optimalisatie van het ontwerp 93
7.6 Par. 45 UAV-GC 96
7.6.1 Prijsaanbieding 96
7.6.2 Aanvaarding prijsaanbieding 97
7.6.3 Raad van Deskundigen 98

Hoofdstuk 8 Overige aanspraken van de aannemer
8.1 Inleiding 99
8.2 Stelposten 99
8.3 Wijzigingen 100
8.4 Par. 44 UAV-GC 100
8.4.1 Par. 44 lid 1 sub a UAV-GC 100
8.4.2 Par. 44 lid 1 sub b UAV-GC 101
8.4.3 Par. 44 lid 1 sub c UAV-GC 102
8.4.4 Mededelingsplicht aannemer 103

Hoofdstuk 9 Voortijdige beëindiging
9.1 Schorsing, opzegging en ontbinding door de aannemer 107
9.2 Ontbinding door de aannemer 109

Hoofdstuk 10 Oplevering en aansprakelijkheid na oplevering
10.1 Oplevering 113
10.2 Keuringsbevoegdheid 114
10.3 Opleveringspunten 114
10.4 Oplevering en ontbinding 115
10.5 Onderhoudstermijn 116
10.6 Verborgen gebreken 117
10.7 Ernstige gebreken 118
10.8 Garantie 119

Hoofdstuk 11 Meerjarig onderhoud
11.1 Opdracht 121
11.2 Eisen 121
11.3 Keuring 121
11.4 Tekortkomingen en gebreken 122
11.5 Oplevering 123
11.6 Schade 123

Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        UAV-GC 2005. Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten