Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Omdat het kan! - HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt

Een essentieel uitgangspunt van HRM is dat menselijke hulpbronnen als belangrijkste factor worden gezien voor het organisatiesucces. Wanneer HR de wil heeft om de capaciteiten van iedereen te gebruiken, kan het een sleutelrol vervullen in de inclusieve arbeidsmarkt.

Annet de Lange | 24 januari 2018 | 3-4 minuten leestijd

Vragen stellen

Wie ervoor wil zorgen dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt, moet niet wachten tot de wetgever dit verplicht of stimuleert, stelt Schuddeboom. ‘Vragen stellen over wat iemand nodig heeft en verwacht om optimaal mee te kunnen doen, is vaak krachtiger dan regelingen en wetten.’

Kwetsbare groepen

De Nederlandse arbeidsmarkt is sinds het einde van de economische crisis flink aangetrokken. Niet iedereen profiteert daar echter van mee. Sommige groepen zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Mensen zoals Schuddeboom, die een fysieke beperking hebben. Anderen staan aan de zijlijn omdat hun opleiding niet matcht met de eisen die de moderne arbeidsmarkt stelt. Sommigen lopen vanwege hun migratieachtergrond aan tegen discriminatie.

Hogere werkloosheid

‘De problematiek van kwetsbare groepen komt veelal tot uitdrukking in een lagere arbeidsparticipatie en een hogere werkloosheid. Dit zien we vooral bij laagopgeleiden en arbeidsgehandicapten. Daarnaast zien we, dat een hogere leeftijd voor veel werkzoekenden een belemmering vormt om vanuit werkloosheid (weer) aan de slag te komen. Zij hebben vaker een flexibel contract en hebben daarnaast een vergroot risico op langdurige werkloosheid’, zo constateren de auteurs van Omdat het kan.

Drempels slechten

HRM kan volgens de redacteuren van het boek – Annet de Lange, Etty Wielenga-Meijer, Theo Duijker en Bram Hanstede – veel doen om de drempels te slechten. ‘Om de duurzaamheid van een organisatie te verhogen, is het nodig om enerzijds de organisatie rendabel te maken (zoals het maken van winst) en anderzijds het voortbestaan van de organisatie te garanderen.Om deze twee kerndoelen te behalen, is het de taak van de HR-manager om personeelsselectie, promotie, opleiding, beoordeling en inspraak dusdanig in te richten en te sturen dat deze zo goed mogelijk hieraan kan bijdragen.’

Bijdragen aan organisatiedoelen

Veel HRM-onderzoek beargumenteert dat organisaties mensen primair aannemen om bij te dragen aan de organisatiedoelen. Deze aanname, die leidend is in het grootste deel van HRM-onderzoek, veronderstelt dat organisatiedoelen helder zijn, evenals de rol van de medewerkers bij het behalen van deze doelen. Het wordt problematisch zodra deze organisatiedoelen onduidelijk zijn, evenals de rol van medewerkers hierin. Is bijvoorbeeld bedrijfswinst belangrijker dan een inclusieve werkgever zijn?

Inclusief HR

Als organisaties werkelijk inclusief willen zijn, moet HR het gesprek aangaan met de medewerkers. Er is een groeiende populariteit binnen organisaties om naast algemeen beleid binnen de kaders van HRM ook een individuele aanpak te faciliteren. Werknemers kunnen op individuele basis onderhandelen over hoe zij precies invulling geven aan hun werk, en welke randvoorwaarden daarbij gelden.

Stimuleren van waardigheid

Dit kan een belangrijk onderdeel zijn van het stimuleren van waardigheid in organisaties. ‘Wederom is de dialoog hier onmisbaar, aangezien werknemers onderling en met werkgevers in gesprek dienen te gaan over hoe waardigheid invulling krijgt en hoe HR-beleid kan worden afgestemd op de behoeftes en capaciteiten van elke individuele werknemer. Een dergelijke aanpak is ook noodzakelijk, aangezien normen niet slechts hiërarchisch opgelegd kunnen worden, en werknemers betrokken moeten worden bij het definiëren van hun mogelijkheden en wensen’, aldus de redacteuren.

Dr. Annet de Lange werkt als lector Human Resource Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als affiliate professor Human Resource Management aan de VU Amsterdam. Zij is lid van het lectoren HRM-netwerk. Ze is een van de auteurs van Omdat het kan!

Over Annet de Lange

Prof. dr. Annet H. de Lange is werkzaam als bijzonder hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit. Verder is zij als visiting professor verbonden aan de afdeling Psychologie van de Coruna Universiteit in Spanje, de afdeling Psychologie van de NTNU Universiteit Trondheim en aan de Hotel School of Management van de Universiteit van Stavanger in Noorwegen.

Over Etty Wielenga-Meijer
Dr. Etty Wielenga-Meijer is hoofddocent bij de masteropleiding HRM aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tevens werkt zij als onderzoeker bij het Lectoraat HRM en het Lectoraat Arbeidsdeskundigheid. Haar expertise ligt op arbeids- en organisatiepsychologie, leren, duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie.
Over Theo Duijker
Dhr. Theo Duijker is initiatiefnemer bij Enspiratie. Hij is gastdocent bij verschillende hbo opleidingen, mede-ontwikkelaar van de Harrie-training en is zijn hele leven als werkgever in een aantal branches actief.
Over Bram Hanstede
Dhr. Bram Hanstede is initiatiefnemer bij Enspiratie.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Annet de Lange, Etty Wielenga-Meijer, Theo Duijker
Omdat het kan!

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden