Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Ontwikkelingen en trends in de financiële functie

Het boekje 'Ontwikkelingen en trends in de financiële functie' is het 58e deel in de reeks 'Controlling in de praktijk'. Het is opgebouwd rondom het 'Tijdschrift Controlling'. In dit dunne boekje worden aan de hand van de resultaten van enquêtes en interviews de belangrijkste ontwikkelingen in de financiële functie besproken. Hoofdstuk 1 gaat over de financiële functie van de toekomst. 

Jaap Hollaar | 4 januari 2004 | 3-4 minuten leestijd

De financiële functie is in ontwikkeling en beperkt zich niet meer tot traditionele activiteiten op het financiële vlak maar fungeert als adviseur van het (top)management. De taken van de financiële manager zijn aan het veranderen. De vraag naar een sterk en kwalitatief hoogwaardige financiële functie is nu actueler dan ooit, gezien de vele crisissituaties die zich in organisaties voordoen. Op een duidelijke wijze wordt schematisch het ontwikkel proces van de financiële functie weergegeven. Van klassieke financial controller naar moderne business controller.

Ontwikkelingen in Nederland en België Hoofdstuk 2 geeft de ontwikkelingen in Nederland en België weer. De Waal heeft, na een uitgebreid literatuuronderzoek, een lijst samengesteld van de vijftien meest genoemde ontwikkelingen en trends in de financiële functie. Deze lijst werd toegezonden aan de 460 deelnemers van de drie financiële seminars. De respons was 61: een antwoordpercentage van 13%. De schrijver geeft zelf aan dat 13% niet representatief is voor alle Nederlandse en Belgische organisaties. Toch wordt op basis van deze lage respons een groot aantal analyses gemaakt. Dat vind ik de zwakke kant van dit boekje. De trends en ontwikkelingen die worden geschetst zijn overigens zeer herkenbaar. Maar of dit voldoende representatief is voor Nederlandse en Belgische profit- en non-profitorganisaties dat betwijfel ik. Het is mijns inziens niet meer dan een indruk. Gedetaileerde uitwerking In de hoofdstukken 3 t/m 6 worden de gesignaleerde trends en ontwikkelingen gedetailleerder uitgewerkt. Ze zijn daarbij gegroepeerd in vier categorieën: gedrag, processen, inhoud en informatie- en communicatietechnologie. In de kaders aan het eind van de hoofdstukken worden een aantal ideeën gegeven die naar voren zijn gekomen tijdens de aanvullende interviews. Deze ideeën zijn praktisch en goed bruikbaar. Dat is altijd het voordeel van een visie vanuit de praktijk. Voorbeelden van ideeën zijn: zorg voor een duidelijke organisatie structuur met duidelijke verantwoordelijkheden; spoor een aantal financiële mensen aan een opleiding coaching & counseling te volgen; ontwikkel de strategische vaardigheden van de financiële managers. Toekomst financiële functie Hoofdstuk zeven draagt de titel: 'De toekomst van de financiële functie'. Deze titel lijkt erg veel op de titel van hoofdstuk één: 'De financiële functie van de toekomst'. Het hoofdstuk bevat twee bladzijden en een schema. Een samenvoeging tot één hoofdstuk had voor de hand gelegen. Het laatste hoofdstuk is dan ook meer een verlengde van het eerste. De rol van de financiële functie beweegt zich van een passieve hoeder en bewaker naar een actieve richtingaangever en aanjager van de organisatie. De financiële functie van de (nabije) toekomst zal onder andere: minder boekhouder en technicus zijn maar meer intermediair tussen de financiële functie en het lijnmanagement; niet langer achteruit kijken maar vooruit; niet alleen cijfermatige gegevens verzamelen maar ook niet financiële indicatoren opsporen; naast financiële vaardigheden ook beschikken over people skills; een echte strategische partner zijn. Op den duur zal de financiële manager de rol van chief performance officer (CPO) krijgen. De auteur verwacht dat de steeds meer CFO's uit eindelijk doorbreken naar de CEO-positie! Wat dat betreft ligt er nog het een en ander in het verschiet. Conclusie: duidelijk boekje, veel praktische tips Hierbij komt nog wel de vraag naar boven of alle huidige financiële managers geschikt zijn om door te groeien? De echte boekhouder van vroeger beschikt immers over andere competenties dan die nodig zijn voor de financiële manager van de toekomst. Voor de financiële manager met strategisch inzicht ligt hier een grote kans. Een duidelijk boekje, helder geschreven en met veel praktische tips.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden