Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Management Summary - Six Batteries of Change

Een organisatie weer op de rails krijgen dan wel van koers te laten veranderen, is altijd uitdagend. De meeste managers die een nieuwe wind door hun bedrijf proberen te laten waaien, slagen er niet in de strategische doelen te realiseren die ze voor zichzelf hadden bepaald. En dat is, gezien de hoeveelheid beschikbare hulpmiddelen in de vorm van boeken en consultants, wonderlijk te noemen.

Erik de Vries | 28 februari 2018 | 1-2 minuten leestijd

Nu bedrijven in steeds turbulentere omgevingen moeten opereren, hebben verschillende traditionele succesrecepten echter veel van hun waarde verloren. De lineaire wereld van weleer is niet meer. Met dat inzicht wordt het riskant verandering te blijven zien als een puur top-down gericht, sequentieel proces. Het is niet langer slechts het team aan de top dat dicteert wat er moet gebeuren, maar veel betekenisvolle activiteiten vinden juist plaats aan de basis.

De sequentiële, lineaire benadering heeft de neiging om het managen van verandering in de eerste plaats te bekijken als een rationeel proces, waarbij de emotionele kant veronachtzaamd wordt. Bij het succesvol implementeren van of omgaan met verandering gaat het echter voornamelijk over het beïnvloeden en overtuigen van mensen. Een nieuw veranderingsmodel moet rekening houden met deze evolutie in het denken over verandering. We moeten de lineaire en sequentiële benadering van verandering vervangen door een benadering waarbij we ritmisch en holistisch denken in plaats van stapsgewijs, aldus de auteurs van Six Batteries of Change. Managers moeten hun veranderingsplannen en -processen voortdurend evalueren en bijsturen in functie van die wijzigende omstandigheden.

De auteurs komen na bijna 300 pagina’s tot de volgende conclusies:

1. Veranderingsmanagement is vooral energiemanagement.

2. Bij het succesvol implementeren van of omgaan met verandering draait het hoofdzakelijk om het beïnvloeden en overtuigen van mensen.

3. Managers van succesvolle hervormingen beseffen dat de verandering bij hen begint. Ze zijn rolmodellen voor verandering.

4. De zes batterijen van verandering (te weten: een ambitieus topteam, een duidelijke strategische richting, een krachtige managementinfrastructuur, een gezonde cultuur, duidelijke actieplanning en implementatie, en een sterke band met de werknemers)  bieden een raamwerk dat de rollen en verantwoordelijkheden van managers op alle niveaus van de organisatie verduidelijkt: top, midden en basis.

(De gehele samenvatting van dit zeer interessante boek kunt u lezen in de april editie van Management Summaries.)

Over Erik de Vries

Erik de Vries is freelance journalist.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden