Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Voorrechten en retentierecht

Paperback Nederlands 2017 9789013112351
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Een bedrijf of persoon gaat failliet. Waar hebben schuldeisers ‘recht’ op? In welke volgorde? En waarom eigenlijk? Voorrechten en Retentierecht buigt zich hierover. Het boek is van grote waarde voor advocaten, rechters en juristen. Met zijn vele praktijkcases en jurisprudentie biedt het volop handvatten om kennis en geoefendheid aan te scherpen.

Voorrechten en Retentierecht biedt een verhelderend overzicht van deze essentiële pijlers binnen het faillissementsrecht en schuldsanering. Het boek buigt zich over fundamentele en toegepaste onderwerpen.

Een scherp oog op theorie én praktijk
Voorrechten en Retentierecht is gericht op rechtsbeoefenaars- en wetenschappers. Het biedt advocaten, rechters en juristen volop handvatten bij de interpretatie en toepassing van voorrechten en het retentierecht. De uitgave bevindt zich op het snijvlak van theorie en praktijk. Het verkent de grondbeginselen van voorrechten en het retentierecht, van waaruit de auteur naadloos overstapt naar de dagelijkse toepassing ervan in de rechtspraktijk. Praktisanten zullen de verhelderende cases en jurisprudentie waarderen.

Daarnaast werpt de auteur een beschouwende blik op de oplaaiende discussie omtrent de rechtvaardigheid van voorrechten en de explosieve groei in de uitoefening van het retentierecht.

Actuele bepalingen voorrechten en retentierecht
Deze editie is compleet vernieuwd ten opzichte van de vorige druk uit 1992. In de tussentijd is er veel gebeurd, waaronder cruciale arresten van de Hoge Raad, en zeer veel toepassingen van voorrechten en retentierecht in de feitelijke instanties van de rechtspraak. De hoofdstukken reflecteren deze nieuwe werkelijkheid. De uitgave bevat daarnaast enkele compleet nieuwe hoofdstukken, waarin u leest over actuele vraagstukken:

- Hoe werken voorrechten en het retentierecht in het kader van een schuldsaneringsregeling?
- Hoe pas je het retentierecht toe op onroerende zaken?
- Welke ingrijpende wetsvoorstellen zijn nog niet door het parlement gekomen?

Specificaties

ISBN13:9789013112351
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:164
Druk:3
Verschijningsdatum:22-9-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XI
Verkort geciteerde literatuur / XIII

HOOFDSTUK 1
Materiële regels van verhaalsrecht / 1
1 Verhaal op goederen van de schuldenaar / 1
2 Verhaal op goederen van derden / 6
3 Maatschappelijk draagvlak en praktisch belang / 7

HOOFDSTUK 2
De wettelijke regeling van de voorrechten / 11
4 Omschrijving voorrecht; bijzondere en algemene voorrechten / 11
5 Beperking van het aantal privaatrechtelijke voorrechten; de publiekrechtelijke voorrechten / 11
6 Gesloten stelsel van voorrechten / 14

HOOFDSTUK 3
De voorrechten uit titel 3.10 BW / 17
7 De bijzondere voorrechten / 17
8 De algemene voorrechten / 21

HOOFDSTUK 4
Aard en werking van voorrechten / 27
9 Netto-executieopbrengst; persoonlijk recht en derdenwerking; nevenrecht; zaaksvervanging / 27
10 Rangorde van voorrechten / 30
11 Tenietgaan van voorrechten / 35

HOOFDSTUK 5
De wettelijke regeling van het retentierecht / 37
12 Omschrijving retentierecht / 37
13 Plaats van behandeling van het retentierecht in de wet / 38
14 Systematiek van de wettelijke regeling / 39

HOOFDSTUK 6
In welke gevallen bestaat retentierecht? / 41
15 Vereisten voor het bestaan van retentierecht / 41
16 De uitdrukkelijk in de wet genoemde gevallen van retentierecht / 53
17 Retentierecht van bezitter; retentierecht van houder bij opeising door derde (art. 3:120-124 BW) / 56

HOOFDSTUK 7
Aard en werking van het retentierecht / 61
18 Het terughoudingsaspect / 61
19 De derdenwerking van het retentierecht / 63
20 Het verhaalsaspect / 73
21 Retentierecht bij faillissement, surseance en schuldsanering / 76
22 Gevolg van verlies van macht over de zaak / 79
23 De ondeelbaarheid van het retentierecht / 82
24 Het afhankelijke karakter van het retentierecht / 83

HOOFDSTUK 8
Einde van het retentierecht / 87
25 Oorzaken van tenietgaan van het retentierecht / 87

HOOFDSTUK 9
Contractuele bedingen inzake retentierecht / 91
26 Bedongen retentierecht / 91
27 Afstand van retentierecht bij voorbaat / 93

HOOFDSTUK 10
Retentierecht op een onroerende zaak / 95
28 Specifieke moeilijkheden bij retentierecht op een onroerende zaak / 95

HOOFDSTUK 11
Voorstellen voor nieuwe wetgeving / 107
29 Wetsvoorstel 22 942; Voorontwerp Insolventiewet / 107

HOOFDSTUK 12
Rechtsvergelijking / 111
30 Voorrechten en retentierecht in de ons omringende landen / 111

Trefwoordenregister / 121
Artikelenregister / 131
Jurisprudentieregister / 143
Monografieën BW / 147

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Voorrechten en retentierecht