Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Paperback Nederlands 2018 9789013147506
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Zoekt u een beknopt maar volledig overzicht van het insolventierecht? Deze uitgave maakt studenten en professionals wegwijs in de wereld van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering van natuurlijke personen.

Wie kan failliet verklaard worden en hoe gaat dat in zijn werk? Wat valt er in de boedel en wat niet? En wat is de invloed van het faillissement op de rechtspositie van de schuldenaar? In Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering vindt u het antwoord op al uw vragen over faillissement, surseance van betaling en schuldsanering van natuurlijke personen.

Binnen de grenzen van een monografie leveren de auteurs u een volledige en overzichtelijke behandeling van het onderwerp. Hiernaast verlevendigen ze de inhoud door het gebruik van vele voorbeelden en casusposities. Zo verheldert deze monografie de wettelijke regeling van deze insolventieprocedures voor u op behapbare en toegankelijke wijze.

Insolventierecht beknopt uitgelicht
Sinds de vorige druk van 2013 zijn er veel nieuwe uitspraken gedaan op het terrein van insolventierecht. Deze nieuwe druk is geheel geactualiseerd naar de huidige stand van zaken. Zo bent u weer volledig op de hoogte.

Door de beknopte, maar toch volledige behandeling van het onderwerp, krijgt u als lezer in een handomdraai inzicht in de essentie van het insolventierecht. Deze uitgave is geschreven voor student en professional.

Specificaties

ISBN13:9789013147506
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:240
Druk:10
Verschijningsdatum:9-8-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XI

INLEIDING
1 Faillissementswet en overige regelgeving / 1
2 Herijking van het faillissementsrecht / 2

HOOFDSTUK I
Faillissement / 5
1 Algemeen / 5
2 Afscherming van de boedel / 6

HOOFDSTUK II
De faillietverklaring / 9
1 Wie kan failliet worden verklaard? / 9
2 Hoe gaat de faillietverklaring in zijn werk? / 11
3 Rechtsmiddelen / 17
4 Vernietiging van de faillietverklaring / 21
5 Opheffing van het faillissement / 22
6 Vereenvoudigde afwikkeling / 23

HOOFDSTUK III
De omvang van de failliete boedel / 27
1 Inleiding / 27
2 Wat valt in de boedel? / 27

HOOFDSTUK IV
Invloed van het faillissement op de rechtspositie van de schuldenaar / 35
1 Inleiding / 35
2 Inbreuken op de persoonlijke vrijheid van de gefailleerde / 35
3 Invloed van het faillissement op de beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar en op de mogelijkheid om de boedel te binden / 38
4 De invloed van de faillietverklaring op gerechtelijke procedures / 42
5 De invloed van het faillissement op bestaande overeenkomsten / 45

HOOFDSTUK V
De actio Pauliana / 53
1 Inleiding / 53
2 De wijze waarop de curator een beroep doet op de Pauliana en de vereisten waaraan voldaan moet zijn, wil het beroep slagen / 53
3 Omkering van de bewijslast / 59
4 De rechtsgevolgen van de vernietiging / 59
5 Samenloop van de actio Pauliana en de vordering uit onrechtmatige daad / 61

HOOFDSTUK VI
Positie van de schuldeisers / 65
1 Inleiding / 65
2 Boedelschuldeisers / 66
3 Separatisten / 68
4 Bevoorrechte schuldeisers / 70
5 De bijzondere positie van de fiscus / 71
6 Feitelijk preferente schuldeisers / 77
7 Concurrente schuldeisers / 85
8 De afkoelingsperiode / 85

HOOFDSTUK VII
De organen die een rol kunnen spelen bij het bestuur van de boedel / 89
1 Inleiding / 89
2 De curator / 89
3 De rechter-commissaris / 97
4 De commissie uit de schuldeisers / 100

HOOFDSTUK VIII
De verificatie van de vorderingsrechten / 103
1 De gang van zaken vóór de verificatievergadering (art. 108–115 Fw) / 103
2 De verificatievergadering (art. 116-120; art. 127 Fw) / 104
3 De erkenning, de voorwaardelijke toelating en de betwisting van vorderingen (art. 121-126 Fw) / 105
4 Bijzondere bepalingen voor de verificatie van sommige vorderingen (art. 128- 136 Fw) / 107

HOOFDSTUK IX
Einde van het faillissement na een akkoord of na vereffening / 113
1 Het akkoord / 113
2 Vereffening, verdeling en rangorde / 118

HOOFDSTUK X
Internationale aspecten / 125
1 Algemeen / 125
2 De Europese Insolventieverordening / 128

HOOFDSTUK XI
Surseance van betaling / 141
1 Inleiding / 141
2 Procedurevoorschriften met betrekking tot het verlenen van surseance van betaling / 142
3 Rechtsgevolgen van de surseance / 144
4 Het akkoord / 148
5 Enkele bijzondere bepalingen / 150
6 Het einde van de surseance / 150

HOOFDSTUK XII
De Wet schuldsanering natuurlijke personen / 153
1 Inleiding / 153
2 Toelating tot de schuldsaneringsregeling / 156
3 De omvang van de boedel / 177
4 Invloed van de schuldsaneringsregeling op de rechtspositie van de schuldenaar / 180
5 Positie van de schuldeisers / 183
6 Het bestuur van de boedel / 187
7 De verificatie van de vorderingsrechten / 190
8 Akkoord / 192
9 Internationale aspecten / 195
10 Termijn van de schuldsaneringsregeling / 195
11 Einde van de schuldsaneringsregeling / 197
12 Vereffening, verdeling en rangorde / 206

HOOFDSTUK XIII
Komend faillissementsrecht / 209
1 De voorbereide doorstart / 209
2 Het buitengerechtelijk akkoord / 211

Artikelenregister / 215
Jurisprudentieregister / 231
Trefwoordenregister / 245

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering